• שקעה השמש בצהרים ונשבה ארון הקודש כבה אור עולם

  מורינו ורבינו עטרת ראשנו
  הגאון הצדיק רבי
  אלעזר מרדכי קעניג זצוקלה״ה
  בן מו״ר עט״ר הרה״צ רבי גדליהו אהרן זצוק״ל
  אשר יצאה נשמתו בטהרה במיתת נשיקה
  ביום שני כ״ג טבת תשע״ט

מאמרים מומלצים

סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב

מכתבי ר׳ גדליה אהרון קעניג: ״שערי צדיק״

זמירות וניגונים דחסידי ברסלב בצפת