השיעור האחרון מפי הרב אפרים קעניג שליט״א ~ פרשת וישלח תשפ״א