השיעור האחרון מפי הרב אפרים קעניג שליט״א ~ פרשת דברים תשפ״א