מפי הרב אפרים קעניג שליט״א מ-2017 / תשע״ז רלוונטי לעכשיו

מה זה ברסלב? הרב אפרים קעניג שליט״א – ראש חודש חשון תשפ״ג