האם השם כועס עלינו?

על מגיפת העלום מפי הרב אפרים קעניג שליט״א