סיפורי מעשיות

מעשה מביטחון (יידיש)

אִיךְ הָאבּ דֶּערצֵיילְט אַ מַעֲשֶׂה פוּן בִּטָּחוֹן, אוּן דָּאס אִיז דִּי מַעֲשֶׂה.

אַמָאל אִיז גִּיוֶועזְן אַ מֶלֶךְ, הָאט עֶר זִיךְ גֶּעטְרַאכְט וֶוער קֶען גֶּעפִינֶען אַ מֶענְטְשְׁן אַז עֶר זָאל נִיט הָאבְּן קֵיין שׁוּם דְּאָגָה אוּן קֵיין שוּם יִסּוּרִים חוּץ מִיר, וָוארְן אִיךְ הָאבּ אַלֶעס גּוּטְס אוּן קֶענִיג אוֹיף דֶּער וֶועלְט.

אִיז עֶר אַלֵיין גֶּעגַאנְגֶען קְלֶערְן נָאךְ דֶּער זַאךְ, אוּן עֶר פְלֶעגְט גֵּיין בַּיינַאכְט, אוּן עֶר הָאט זִיךְ גֶּעשְׁטֶעלְט אוּנְטֶער דִּי הַייזֶער זִיךְ צוּ הֶערְן דִּי רֵייד פוּן דִּי וֶועלְט. הָאט עֶר גֶּעהֶערְט אִין יֶעדֶער הוֹיז דִּי זָארְג פוּן יֶעדְן בַּאזוּנְדֶער: דֶּעם פִיהרְט זִיךְ נִיט כְּסֵדֶר אִין קְלֵייט, אוּן אִין אַנְדֶער שְׁטוּבּ הָאט עֶר גֶּעהֶערְט אֵיין אַנְדֶער זָארְג – וָואס עֶר דַּארְף הָאבְּן צוּ דֶּער מְלוּכָה; אוּן אַזוֹי הָאט עֶר גֶּעהֶערְט אַנְדֶערֶע זָארְג פוּן יֶעדְן בַּאזוּנְדֶער.

דֶּערְנָאךְ אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען, הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אֵיין נִידְּרִיק שְׁטִיבֶּעלֶע — שְׁטֵייט אִין דֶּער עֶרְד, אוּן דִּי פֶענְסְטֶער זֶענֶען אוּנְטְן — נָאנְט מַמָּשׁ בַּיי דִּי עֶרְד, אוּן דֶּער דַּאךְ אִיז צוּבְּרָאכְן אוּן פַאלְט אַיין. אוּן עֶר הָאט גֶּעזֶעהן אַז דָּארְט זִיצְט אֵיינֶער אוּן שְׁפִּילְט אוֹיף אֵיין פִידֶעלֶע, וָואס מֶען דַּארְף זִיךְ זֵייֶער צוּהֶערְן כְּדֵי מֶען זָאל הֶערְן דָּאס קוֹל, אוּן עֶר אִיז זֵייֶער פְרֵיילִיךְ; אוּן אַ טָאפּ מִיט מַשְׁקֶה שְׁטֵייט פַאר אִיהם, אוּן דִּי מַשְׁקֶה אִיז גֶּעוֶוען וַויין, אוּן מַאֲכָלִים שְׁטֵייֶען פַאר אִיהם; אוּן עֶר אִיז זֵייֶער פְרֵיילִיךְ — פוּל מִיט שִׂמְחָה אָן אַ שׁוּם זָארְג.

אִיז דֶּער מֶלֶךְ אַרַיין גֶּעגַאנְגֶען אִין שְׁטוּבּ אַרַיין, אוּן עֶר הָאט גֶּעפְרֶעגְט אִין זַיין: ״שָׁלוֹם״; הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט. אוּן דֶּער מֶלֶךְ הָאט גֶּעזֶעהן דֶּעם טָאפּ מִיט דֶּער מַשְׁקֶה מִיט דִּי מַאֲכָלִים שְׁטֵייֶען פַאר אִיהם, אוּן עֶר אִיז נָאר פוּל מִיט שִׂמְחָה. הָאט עֶר מְכַבֵּד גֶּעוֶוען דֶּעם מֶלֶךְ עֶר זָאל אוֹיךְ טְרִינְקֶען, אוּן עֶר הָאט אוֹיךְ גֶּעטְרוּנְקֶען מַחֲמַת לִיבְּשַׁאפְט. דֶּערְנָאךְ הָאט זִיךְ דֶּער מֶלֶךְ דָּארְט גֶעלֵייגְט שְׁלָאפְן, אוּן עֶר הָאט גֶּעזֶעהן אַז עֶר אִיז נָאר פְרֵיילִיךְ אָן אַ שׁוּם זָארְג.

אִינְדֶערְפְרִי אִיז דֶּער מֶלֶךְ אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען, אוּן עֶר אִיז אוֹיךְ אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּן עֶר הָאט בַּאלֵייט דֶּעם מֶלֶךְ. הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ גֶּעפְרֶעגְט: ״פוּן וַואנֶעט נֶעמְסְטוּ דָּאס אַלֶעסְדִינְג?״ הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט: ״אִיךְ קֶען פַארְרֶעכְטְן אַלֶע זַאכְן וָואס זֵיי וֶוערְן קַאלְיֶע; קֵיין גַּאנְצֶע מְלָאכָה קֶען אִיךְ נִיט, נָאר פַארְרֶעכְטְן זַאכְן וָואס וֶוערְן קַאלְיֶע (נַאפְּרִיוְוקֶעס); אוּן אִיךְ גֵּיי מִיר אַרוֹיס אַלֶע אִינְדֶערְפְרִי אוּן פַארְרֶעכְט עֶטְלִיכֶע זַאכְן, אוּן אַז אִיךְ זַאמְל אַיין פִינֶעף-זֶעקְס גִּילְדְן, קוֹיף אִיךְ מִיר דִּי זַאכְן פוּן עֶסְן אוּן טְרִינְקֶען״.

אַז דֶּער מֶלֶךְ הָאט דָּאס גֶּעהערְט, הָאט עֶר זִיךְ גֶּעטְרַאכְט: אִיךְ וֶועל דָּאס אִיהם קַאלְיֶע מַאכְן. אִיז גֶּעגַאנְגֶען דֶּער מֶלֶךְ אוּן הָאט אוֹיסְגֶערוּפְן אַז ״וֶוער עֶס וֶועט הָאבְּן עֶפֶּעס אַ זַאךְ צוּ פַארְרֶעכְטְן, זָאל עֶר נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן, נָאר עֶר זָאל אַלֵיין פַארְרֶעכְטְן, אָדֶער עֶר זָאל זִיךְ קוֹיפְן אַ נַייֶע זַאךְ״.

אִינְדֶערְפְרִי אִיז דֶּער מֶענְטְשׁ גֶּעגַאנְגֶען פְרֶעגְן נָאךְ זַאכְן צוּ פַארְרֶעכְטְן, הָאט מֶען אִיהם גֶּעזָאגְט אַז דֶּער מֶלֶךְ הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן צוּ פַארְרֶעכְטְן קֵיין שׁוּם זַאךְ. אִיז אִיהם גֶּעוָוארְן שְׁלֶעכְט, נָאר עֶר הָאט גֶּעהַאט בִּטָּחוֹן אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ.

אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען, הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אֵיין גְּבִיר הַאקְט הָאלְץ, הָאט עֶר אִיהם גֶּעפְרֶעגְט: ״פַארוָואס הַאקְסְטוּ הָאלְץ, אִיז דָּאס דֶּען דַּיין כָּבוֹד?״ הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט: ״אִיךְ הָאבּ גֶּעזוּכְט אַ מֶענְטְשְׁן עֶר זָאל מִיר הַאקְן דָּאס הָאלְץ, הָאבּ אִיךְ נִיט גֶּעפוּנֶען, הָאבּ אִיךְ גֶּעמוּזְט אַלֵיין הַאקְן״. הָאט עֶר אִיהם גּעזָאגְט: ״גִּיבּ מִיר, וֶועל אִיךְ הַאקְן״. הָאט עֶר זִיךְ אַנִידֶער גֶּעשְׁטֶעלְט אוּן הָאט צוּהַאקְט דָּאס הָאלְץ, אוּן דֶּער גְּבִיר הָאט אִיהם דֶּערְפַאר גֶּעגֶעבְּן אַ גִּילְדְן.

הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אַז דָּאס אִיז גּוּט, אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען נָאךְ הַאקְן הָאלְץ, בִּיז עֶר הָאט אַיינְגֶעזַאמְלְט זֶעקְס גִּילְדְן, אוּן עֶר הָאט נָאךְ אַמָאל גֶּעקוֹיפְט דִּי גּאַנְצֶע סְעֻדָּה, אוּן עֶר אִיז גֶּעוֶועזְן זֵייֶער פְרֵיילִיךְ.

אוּן דֶּער מֶלֶךְ אִיז נָאךְ אַמָאל גֶּעגַאנְגֶען זֶעהן אוּנְטֶער זַיינֶע פֶענְסְטֶער, הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אַז עֶר זִיצְט – אוּן דִּי מַשְׁקֶה אוּן דִּי מַאֲכָלִים שְׁטֵייֶען פַאר אִיהם, ״אוּן דִּי סְעֻדָּה אִיז אַ סְעֻדָּה״, אוּן עֶר אִיז זֵייֶער פְרֵיילִיךְ. אִיז דֶּער מֶלֶךְ אַרַיין גֶּעגַאנְגֶען אִין שְׁטוּבּ אַרַיין אוּן הָאט דָּאס אַלֶעס גֶּעזֶעהן, אוּן עֶר הָאט זִיךְ דָּארְט גֶּעלֵייגְט שְׁלָאפְן וִוי דִּי עֶרְשְׁטֶע נַאכְט.

אִינְדֶערְפְרִי אִיז דֶּער מֶענְטְשׁ אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּן הָאט בַּאלֵייט דֶּעם מֶלֶךְ, הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ גֶּעפְרֶעגְט: ״פוּן וַואנֶעט נֶעמְסְטוּ דָּאס אַלֶעס, וָוארְן דָּאס דּארְף קָאסְטְן גֶּעלְט?!״ הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט: ״מַיין שְׁטֵייגֶער אִיז גֶּעוֶוען צוּ פַארְרֶעכְטְן אַלֶע זַאכְן וָואס זֵיי וֶוערְן קַאלְיֶע, דֶּערְנָאךְ הָאט דֶּער מֶלֶךְ גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן פַארְרֶעכְטְן קֵיין שׁוּם זַאךְ, בִּין אִיךְ גֶּעגַאנְגֶען אוּן אִיךְ הָאבּ גֶּעהַאקְט הָאלְץ, בִּיז אִיךְ הָאבּ אַיינְגֶעזַאמְלְט גֶּעלְט אוֹיף דֶּער סְעֻדָּה״. אִיז דֶּער מֶלֶךְ אַוֶועק גֶּעגַאנְגֶען פוּן אִיהם אוּן עֶר הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן הַאקְן הָאלְץ.

אִיז דֶּער מֶענְטְשׁ גֶּעגַאנְגֶען זוּכְן הַאקְן הָאלְץ, אוּן מֶען הָאט אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט אַז דֶּער מֶלֶךְ הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן הַאקְן הָאלְץ, אִיז אִיהם גֶּעוָוארְן שְׁלֶעכְט — עֶס אִיז נִיט דָּא קֵיין גֶּעלְט אוֹיף דֶּער סְעֻדָּה, נָאר עֶר הָאט גֶּעהַאט בִּטָּחוֹן אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ.

אוּן עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען, הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אֵיינֶער רֵיינִיגְט אַ שְׁטַאל, הָאט עֶר אִיהם גֶּעפְרֶעגְט: ״וֶוער בִּיסְטוּ אַז דּוּ זָאלְסְט רֵיינִיגְן אַ שְׁטַאל?!״ הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט: "אִיךְ הָאבּ גֶּעזוּכְט אַ מֶענְטְשְׁן, הָאבּ אִיךְ נִיט גֶּעפִינֶען וֶוער אֶס זָאל מִיר רֵיינִיגְן, הָאבּ אִיךְ גֶּעמוּזְט אַלֵיין רֵיינִיגְן״. הָאט עֶר אִיהם גּעזָאגְט: ״גִּיבּ מִיר, אוּן אִיךְ וֶועל דִּיר רֵיינִיגְן.״ הָאט עֶר זִיךְ גֶּעשְׁטֶעלְט אוּן הָאט אוֹיסְגֶערֵיינִיגְט דֶּעם שְׁטַאל, הָאט עֶר אִיהם גֶּעגֶעבְּן צְוֵויי גִּילְדְן. אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט גֶּערֵיינִיגְט נָאךְ שְׁטַאלְן, אוּן הָאט אַיינְגֶעזַאמְלְט זֶעקְס גִּילְדְן, אוּן עֶר הָאט נָאךְ אַמָאל גֶּעקוֹיפְט דִּי גַּאנְצֶע סְעֻדָּה, אוּן עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען אַ הֵיים, ״אוּן דִּי סְעֻדָּה אִיז אַ סְעֻדָּה״, אוּן עֶר אִיז גֶּעוֶועזְן זֵייֶער פְרֵיילִיךְ.

אוּן דֶּער מֶלֶךְ אִיז גֶּעגַאנְגֶען וַוייטֶער זֶעהן, הָאט עֶר וַוייטֶער גֶּעזֶעהן דָּאס אַלֶעס, אוּן אִיז אַרַיין גֶּעגַאנְגֶען אִין שְׁטוּבּ אַרַיין אַזוֹי וִוי פְרִיֶער. דֶּערְנָאךְ אִינְדֶערְפְרִי הָאט עֶר בַּאלֵייט דֶּעם מֶלֶךְ, הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ נָאךְ אַמָאל גֶּעפְרֶעגְט אַזוֹי וִוי פְרִיֶער, הָאט עֶר אִיהם דּערצֵיילְט דִּי גַּאנְצֶע מַעֲשֶׂה.

אִיז דֶּער מֶלֶךְ גֶּעגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל נִיט גֶּעבְּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן רֵיינִיגְן קֵיין שְׁטַאלְן. אִינְדֶערְפְרִי אִיז דֶּער מֶענְטְשׁ גֶּעגַאנְגֶען זוּכְן רֵיינִיגְן שְׁטַאלְן, הָאט מֶען אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט אַז דֶּער מֶלֶךְ הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶועזְן אוּן עֶר הָאט פַארוֶוערְט דִּי זַאךְ.

אִיז גֶּעגַאנְגֶען דֶּער מֶענְטְשׁ אוּן הָאט זִיךְ פַארדוּנְגֶען פַאר אַ סָאלְדַאט — בַּיי דֶּעם מֶענִיסְטֶער וָואס עֶר נֶעמְט זֶעלְנֶער צוּ דֶּעם מֶלֶךְ. וָוארן סֶע אִיז פַארהַאנְדְן חַיִל וָואס מֶען נֶעמְט וָואס עֶס קוּמְט דֶּעם מֶלֶךְ פוּן דֶּער מְדִינָה, אוּן סֶע פַארהַאנְדְן וָואס מֶען דִּינְגְט חַיִל.

אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט זִיךְ פַארדוּנְגֶען פַאר אַ סָאלְדַאט, אוּן עֶר הָאט אוֹיסְגֶענוּמֶען אַ תְּנַאי מִיט דֶּעם מֶענִיסְטֶער, אַז עֶר פַארדִינְגְט זִיךְ נִיט אוֹיף אֵייבִּיג, נָאר אוֹיף אַ צַייט, אוּן אַלֶע טָאג אִינְדֶערְפְרִי זָאל עֶר אִיהם בַּאצָאלְן פַאר דֶּעם טָאג.

אוּן דֶּער מֶענִיסְטֶער הָאט אִיהם תֵּכֶּף אָנְגֶעקְלֵייד מִיט דִּי קְלֵיידֶער פוּן אַ זֶעלְנֶער, אוּן הָאט אִיהם אָן גֶּעהָאנְגֶען אַ שְׁוֶוערְד אִין דֶּער זַייט, אוּן עֶר הָאט אִיהם גֶּעשִׁיקְט וואוּ עֶר הָאט בַּאדַארְפְט. דֶּערְנָאךְ פַארנַאכְט אַז עֶר הָאט אָפְּגֶעטָאהן זַיין אַרְבֶּעט, הָאט עֶר פוּן זִיךְ אַרָאפּ גֶּעוָוארְפְן דִּי קְלֵיידֶער, אוּן עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען אוּן הָאט וַוייטֶער גֶּעקוֹיפְט דִּי גַּאנְצֶע סְעֻדָּה, אוּן עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען אַ הֵיים, ״אוּן דִּי סְעֻדָּה אִיז אַ סְעֻדָּה״, אוּן עֶר אִיז גֶּעוֶועזְן זֵייֶער פְרֵיילִיךְ.

אוּן דֶּער מֶלֶךְ אִיז גֶּעגַאנְגֶען וַוייטֶער זֶעהן, הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אַז אַלֶעס אִיז צוּגֶעגְרֵייט, אוּן עֶר אִיז זֵייֶער פְרֵיילִיךְ. אִיז עֶר אַרַיין גֶּעגַאנְגֶען אִין שְׁטוּבּ אַרַיין, אוּן עֶר הָאט זִיךְ גֶּעלֵייגְט דָּארְטְן אַזוֹי וִוי פְרִיֶער, אוּן דֶּער מֶלֶךְ הָאט אִיהם גֶּעפְרעגְט אַזוֹי וִוי פרִיֶער, הָאט עֶר אִיהם דֶּערצֵיילְט דִּי גַּאנְצֶע מַעֲשֶׂה.

אִיז גֶּעגַאנְגֶען דֶּער מֶלֶךְ אוּן עֶר הָאט גֶּערוּפְן דֶּעם מֶענִיסְטֶער, אוּן עֶר הָאט אִיהם אָנְגֶעזָאגְט אַז עֶר זָאל זִיךְ נִיט דֶּערְוֶועגְן צָאלְן פוּן דִּי קַאסֶע קֵיין שׁוּם מֶענְטְשׁ דֶּעם טָאג.

אִינְדֶערְפְרִי אִיז עֶר גֶּעגַאנְגֶען צוּ דֶּעם מֶענִיסְטֶער עֶר זָאל אִיהם בַּאצָאלְן פַאר דֶּעם טָאג, הָאט עֶר נִיט גֶּעוָואלְט. הָאט עֶר אִיהם גֶּעפְרֶעגְט: ״אִיךְ הָאבּ זִיךְ דָּאךְ אוֹיסְגֶענוּמֶען מִיט דִּיר אַ תְּנַאי אַז דּוּ זָאלְסְט מִיר צָאלְן אַלֶע טָאג?!״ הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט אַז דֶּער מֶלֵךְ הָאט גּוֹזֵר גֶּעוֶוען אַז מֶען זָאל הַיינְט נִיט צָאלְן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשְׁן. אוּן וָואס עֶר הָאט מִיט אִיהם גֶּעטַענֶעט, הָאט נִיט גֶּעהָאלְפְן. אוּן דֶּער מֶענִיסְטֶער הָאט אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט: ״אִיךְ וֶועל דִּיר בֶּעסֶער מָארְגְן בַּאצָאלְן פַאר צְוֵויי טֶעג, אוּן הַיינְט קֶען אִיךְ דִיר נִיט בּאצָאלְן״.

וָואס הָאט עֶר גֶּעטָאהן: עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען אוּן הָאט אָפּגֶעבְּרָאכְן אַ שְׁטִיקְל פוּן דֶּעם שְׁוֶוערְד, אוּן עֶר הָאט פַארְרֶעכְט אוֹיף דֶּעם אַרְט מִיט אַ שׁטִיקְל הָאלְץ — אַז מֶען הָאט אוֹיסְנְוֵויינִיג נִיט דֶּערְקֶענְט, אוּן אִיז גֶּעגַאנְגֶען אוּן הָאט פַארְזֶעצְט דָּאס שְׁטִיקְל שְׁוֶוערְד, אוּן הָאט וַוייטֶער גֶּעקוֹיפְט דִּי סְעֻדָּה, ״אוּן דִּי סְעֻדָּה אִיז אַ סְעֻדָּה״. אוּן דֶּער מֶלֶךְ אִיז וַוייטֶער גֶּעגַאנְגֶען אוּן הָאט גֶּעזֶעהן אַז דִּי שִׂמְחָה אִיז בִּשְׁלֵמוּת אַזוֹי וִוי פְרִיֶער, אִיז עֶר וַוייטֶער אַרַיין גֶּעגַאנְגֶען צוּ אִיהם אִין שְׁטוּבּ, אוּן עֶר הָאט זִיךְ דָּארְט גֶּעלֶייגְט אַזוֹי וִוי פְרִיֶער, אוּן עֶר הָאט אִיהם גֶּעפְרֶעגְט אַזוֹי וִוי פְרִיֶער, הָאט עֶר אִיהם דֶּערצֶיילְט דִּי גַּאנְצֶע מַעֲשֶׂה אַז עֶר הָאט גֶּעמוּזְט אָפְּבְּרֶעכְן דֶּעם קְלִינְג פוּן דֶּעם שְׁוֶוערְד פוּן דֶּער שְׁטוּל, אוּן עֶר הָאט זִיא פַארְזֶעצְט כְּדֵי צוּ קוֹיפְן דִּי סְעֻדָּה. אוּן דֶּערְנָאךְ אַז אִיךְ וֶועל אָפְּנֶעמֶען שְׂכִירוּת פַאר דֶּעם טָאג, וֶועל אִיךְ דִּיא קְלִינְג אוֹיסְלֵייזְן אוּן אִיךְ וֶועל פארְרֶעכְטְן דֶּעם שְׁוֶוערְד; אוּן עֶס וֶועט גָּאר נִיט זַיין דֶּערְקֶענְט, וָוארְן אִיךְ קֶען דָּאךְ פַארְרֶעכְטְן אַלֶע זַאכְן וָואס זֵיי וֶוערְן קַאלְיֶע.

אִיז דֶּער מֶלֶךְ גּעגַאנְגֶען אַהֵיים אוּן הָאט גֶּערוּפְן דֶּעם מֶענִיסְטֶער, אוּן עֶר הָאט אִיהם אָנְגֶעזָאגְט: ״בּאֲשֶׁר עֶס אִיז פַארְהַאנֶען אַ חַיָּב מִיתָה, בְּכֵן זָאלְסְטוּ רוּפְן דֶּעם זֶעלְנֶער וָואס דּוּ הָאסְט אִיהם גּעדוּנְגֶען פַאר אֵיין זֶעלְנֶער, אוּן זָאלְסְט אִיהם זָאגְן אַז עֶר זָאל אָפְּשְׁנַיידְן דֶּעם קָאפּ פוּן דֶּעם חַיָּב מִיתָה!״. אִיז גֶּעגַאנְגֶען דֶּער מֶענִיסְטֶער אוּן הָאט אַזוֹי גֶּעטָאהן, אוּן עֶר הָאט אִיהם גֶּערוּפְן. אִיז דֶּער מֶענְטְשׁ גֶּעקוּמֶען פַאר דֶּעם מֶלֶךְ.

אוּן דֶּער מֶלֶךְ הָאט אָנְגֶעזָאגְט אַז עֶס זָאלְן זִיךְ אַיינְזַאמְלֶען אַלֶע עֶלְצְטֶע, כְּדֵי זֵיי זָאלְן זֶעהן דָּאס גֶּעלֶעכְטֶער — אַז סֶע גֶּעפוּנֶען גֶּעוָוארְן אַ מֶענְטְשׁ וָואס עֶר הָאט אוֹיף דֶּעם אָרְט פוּן דֶּעם שְׁוֶוערְד אַרַיין גֶּעשְׁטֶעקְט אַ שְׁטִיק הָאלְץ.

אוּן עֶר אִיז גֶּעקוּמֶען פַאר דֶּעם מֶלֶךְ, אוּן אִיז גֶּעפַאלְן צוּ זַיינֶע פִיס אוּן הָאט גֶּעפְרֶעגְט: ״אֲדוֹנִי קֶענִיג! אוֹיף וָואס רוּפְט מֶען מִיךְ?״ הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ גֶּעזָאגְט: ״כְּדֵי אָפְּשְׁנַיידְן דֶּעם קָאפּ פוּן דֶּעם חַיָּב מִיתָה״. הָאט עֶר אִיהם גֶּעעֶנְטְפֶערְט אוּן הָאט אִיהם גֶּעבֶּעטְן, בַּאֲשֶׁר עֶר הָאט נָאךְ אוֹיף זַיין לֶעבְּן נִיט פַארְגָאסְן קֵיין בְּלוּט, בְּכֵן זָאל עֶר רוּפְן אֵיין אַנְדֶערְן. הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ גֶּעעֶנְטְפֶערְט אַז נָאר עֶר מוּז אַצִינְד פַארְגִיסְן דָּאס בְּלוּט פוּן דֶּעם חַיָּב מִיתָה.

הָאט עֶר גֶּעזָאגְט צוּ דֶּעם מֶלֶךְ: ״אִיז דֶּען שׁוֹין פַארְהַאנֶען אַ קְלָארֶער פְּסַק-דִּין אוֹיף דֶּער זַאךְ? טָאמֶער אִיז דֶּער דִּין נָאךְ נִיט קְלָאר אַז עֶר אִיז  חַייָּב מִיתָה; אוּן אִיךְ הָאבּ נָאךְ אוֹיף מַיין לֶעבְּן נִיט פַארְגָאסְן קֵיין בְּלוּט, מִכָּל שֶׁכֵּן פַארְגִיסְן אַזוֹי אַ בְּלוּט — וָואס אִיז נָאךְ נִיט קְלָאר אַז דֶּער מֶענְטְשׁ אִיז חַיָּב מִיתָה!״. הָאט אִיהם דֶּער מֶלֶךְ גֶּעעֶנְטְפֶערְט: ״בְּוַדַאי אִיז שׁוֹין דֶּער דִּין קְלָאר אַז עֶר אִיז אַ חַיָּב מִיתָה, וָוארְן עֶס אִיז שׁוֹין פַארְהַאנֶען אַ פְּסַק אוֹיף דֶּער זַאךְ — דָּאס הֵייסְט אַ דֶּעקְרִיט — אוּן אַצִינְד מוּזְט דּוּ נָאר פַארְגִיסְן זַיין בְּלוּט!

הָאט עֶר גֶּעזֶעהן אַז עֶר קֶען גָּאר נִיט פּוֹיעֶלְן בַּיי דֶּעם מֶלֶךְ, הָאט עֶר זִיךְ גֶּעקֶערְט צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּן עֶר הָאט גֶּעזָאגְט: ״אַלְמֶעכְטִיקֶער גָּאט! אִיךְ הָאבּ נָאךְ אִין מַיין לֶעבְּן נִיט פַארְגָאסְן קֵיין בְּלוּט; אוּן אוֹיבּ דֶּער מֶענְטְשׁ אִיז נִיט חַיָּב מִיתָה, בֶּעט אִיךְ דִּיר אַז עֶס זָאל וֶוערְן פוּן אַייזְן פוּן דֶּעם שְׁוֶוערְד, הָאלְץ״. אוּן הָאט אַרוֹיס גִּיחַאפְּט דִּי שְׁוֶוערְד פוּן אִיהר שְׁיידְל, הָאבְּן אַלֶע גֶּעזֶעהן אַז עֶס אִיז גָּאר הָאלְץ, אִיז דָּארְט גֶּעוָוארְן אַ גְּרוֹיס גֶּעלֶעכְטֶער. הָאט דֶּער מֶלֶךְ גֶּעזֶען אַז עֶר אִיז אַזוֹי אַ שֵׁיינֶער מֶענְטְשׁ, הָאט עֶר אִיהם אָפְּגֶעשִׁיקְט אַהֵיים לְשָׁלוֹם.