ליקוטי מוהר״ן נה

/

ה׳שופר׳ של רבי נחמן

/
חזן-אומן / רבי נתן אפרים קעניג, בעל התפילה במנין הגדול ביותר בעולם - באומן

תיקון הכללי

/