מעשה יא : מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו

/

מעשה יב : מבעל תפילה

/

מעשה יג : מהשבעה בעטלירס

/