ה׳שופר׳ של רבי נחמן

/
חזן-אומן / רבי נתן אפרים קעניג, בעל התפילה במנין הגדול ביותר בעולם - באומן

אמרות טהורות

/
קונטרס שחיבר הרב אברהם שטרנהרץ על משמעות של "הקיבוץ" במירון בראש השנה