י-ה רבון עלם

/

שבענו

/

צור משלו אכלנו

/

יום שבת

/

מעין עולם הבא

/

מה ידידות

/

מנוחה ושמחה

/

כל מקדש

/

ויהא רעוא

/

שלום עליכם

/