מעשה יב : מבעל תפילה

מַעֲשֶׂה אַמָאל אִיז גִיוֶוען אֵיין בַּעַל תְּפִלָּה. וָואס עֶר הָאט תָּמִיד נָאר עוֹסֵק גִיוֶוען אִין תְּפִילוֹת אוּן שִׁירוֹת אוּן תּוּשְׁבָּחוֹת צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אוּן עֶר אִיז גִיזֶעסִין חוּץ לְיִשׁוּב. אוּן זַיין סֵדֶר אִיז גִיוֶוען. עֶר פְלֶעגְט אַמָאל אַרַיין צוּ גֵיין אִין יִישׁוּב אַרַיין. אוּן עֶר פְלֶעגְט אַרַיין צוּגֵיין צוּ עֶפֶּעס אַ מֶענְשְׁן מִן הַסְתַּם פְלֶעגְט עֶר אַרַיין גֵיין צוּ קְלֵיינֶע לַייט. דְהַיינוּ אָרִימֶע לַייט אוּן נָאךְ אַזוֹי אֵיין גְלַייכִין. אוּן עֶר פְלֶעגְט מִיט דֶעם מֶענְשְׁן אָנְהֵייבִּין צוּ שְׁמוּסִין פוּן דֶעם תַּכְלִית פוּן גָאר דֶער וֶועלְט. בַּאֲשֶׁר אַז צוּם אֶמֶת אִיז קֵיין שׁוּם תַּכְלִית נִיט פַארְהַאנְדִין אוֹיף דֶער וֶועלְט. נָאר מֶע זָאל גָאט דִינֶען וַוייל מֶע לֶעבְּט. אוּן מֶע זָאל זִיךְ פַארְבְּרֶענְגֶען דִי יָארִין נָאר מִיט תְּפִלָה צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּן מִיט שִׁירוֹת וְתִּשְׁבָּחוֹת צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְכוּ'. אוּן עֶר פְלֶעגְט אַסַאךְ צוּ שְׁמוּסְן מִיט דֶעם מֶענְשְׁן אַזוֹינֶע רֵייד וָואס עֶר זָאל יֶענֶעם דֶערְוֶועקִין. בִּיז זַיינֶע רֵייד זֶענֶען אַרַיין גִיגַאנְגֶען יֶענֶעם אִין דֶעם הַארְצִין אַרַיין. בִּיז דֶער מֶענְשׁ אִיז מְרוּצָה גִיוָוארְן אַז עֶר זָאל זִיךְ צוּם אִים בַּאהֶעפְטִין. אוּן תֵּיכֶּף וִוי דֶער מֶענְשׁ אִיז מְרוּצָה גִיוָוארְן מִיט אִים. הָאט עֶר אִים תֵּיכֶּף גִינוּמֶען אוּן הָאט אִים גִיפִירְט אוֹיף זַיין אָרְט וָואס עֶר הָאט גִיהַאט חוּץ לְיִשׁוּב (דְהַיינוּ אַרוֹיס פוּן דֶעם יִישׁוּב. נִיט וִוי מֶענְשְׁן זִיצִין) וָוארִין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. הָאט זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אֵיין אָרְט חוּץ לְיִישׁוּב. אוּן דָארְט אִיז גִיוֶוען אַ טַייכִיל אוּן בֵּיימֶער, אוּן פֵּירוֹת אִיז דָארְט אוֹיךְ גִיוֶוען. אוּן זֵיי פְלֶעגִין עֶסִין פוּן דִי פֵּירוֹת. אוּן אוֹיף קְלֵיידֶער הָאבִּין זֵיי גָאר נִיט גִיקוּקְט. וִוי מֶע גֵייט גֵייט מֶען.

אוּן אַזוֹי פְלֶעגְט זַיין סֵדֶר צוּ זַיין פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה תָּמִיד. וָואס עֶר פְלֶעגְט אַלְץ אַרַיין צוּ גֵיין אִין יִישׁוּב אַרַיין. אוּן פְלֶעגְט אִיבֶּער רֵידִין מֶענְשְׁן אַז זֵיי זָאלִין גֵיין מִיט זַיין וֶועג אַז זֵיי זָאלִין נָאר גָאט בּ"ה דִינֶען זֵיי זָאלִין נָאר עוֹסֵק זַיין אִין תְּפִילוֹת וְכוּ' אוּן וֶוער סֶע הָאט אִים צוּ גִיהֶערְט פְלֶעגְט עֶר אִים צוּ נֶעמֶען אוּן פְלֶעגְט אִים פִירִין אוֹיף זַיין אָרְט חוּץ לְיִישׁוּב כַּנַּ"ל. אוּן זֵיי פְלֶעגִין דָארְט עוֹסֵק זַיין נָאר אִין תְּפִילוֹת אוּן שִׁירוֹת וְתוּשְׁבָּחוֹת צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּן וִוידוּיִים אוּן תַּעֲנֵיתִים אוּן סִיגוּפִים (דְהַיינוּ פַּיינִיקִין זִיךְ דֶעם גוּף) אוּן תְּשׁוּבָה אוּן דֶעסְט גְלַייכִין אוּן דֶער בַּעַל תְּפִלָּה פְלֶעגְט זֵיי גִיבִּין זַיינֶע חִיבּוּרִים (דְהַיינוּ סְפָרִים) וָואס עֶר הָאט גִיהַאט פוּן תְּפִילוֹת אוּן שִׁירוֹת וְתוּשְׁבָּחוֹת אוּן וִוידוּיִים. אוּן זֵיי פְלֶעגִין עוֹסֵק זַיין דְרִינֶען תָּמִיד. בִּיז סֶע פְלֶעגְט זִיךְ שׁוֹין צוּ גִיפִינֶען צְוִוישִׁין זַיינֶע מֶענְשְׁן. וָואס עֶר הָאט אַהִין גִיבְּרַאכְט אַזוֹינֶע וָואס זֵיי הָאבִּין שׁוֹין אוֹיךְ גִיקָאנְט בְּרֶענְגֶען מֶענְשְׁן צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. פְלֶעגְט עֶר אַמָאל גִיבִּין רְשׁוּת צוּ אֵיינֶעם פוּן זַיינֶע מֶענְשְׁן. אַז עֶר זָאל שׁוֹין אוֹיךְ גֵיין אִין יִישׁוּב אַרַיין אוּן זָאל דֶערְוֶעקִין מֶענְשְׁן צוּם אֵייבִּירְשְׁטְן. אַז זֵיי זָאלִין נָאר גָאט דִינֶען.

אַזוֹי הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה זִיךְ אַלְץ גִיפִירְט. אוּן פְלֶעגְט אַלֶע מָאל מְקַרֵב זַיין מֶענְטְשְׁן. אוּן פְלֶעגְט זֵיי אַרוֹיס נֶעמֶען פוּן דֶעם יִישׁוּב כַּנַּ"ל. בִּיז סֶע אִיז גִיוָוארִין אֵיין רוֹשֶׁם אוֹיף דֶער וֶועלְט (כְּלוֹמֶר מֶען הָאט דִי זַאךְ אָנְגִיזֶעהְן אוֹיף דֶער וֶועלְט) אוּן דִי זַאךְ הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין מְפוֹרְסָם צוּ וֶוערִין. וָוארִין פְּלוּצִים זֶענֶען פַארְפַלִין גִיוָוארִין מֶענְשְׁן פוּן דֶער מְדִינָה. אוּן מֶען הָאט נִיט גְווּאוּסְט וִוי זֵיי זֶענֶען אַהִין גִיקוּמֶען. בַּיי דֶעם אִיז פַארְפַאלִין גִיוָוארִין אֵיין זוּן בַּיי דֶעם אֵיין אֵיידִים. אוּן מֶען הָאט נִיט גְוואוּסְט וואוּ זֵיי זֶענֶען. בִּיז מֶען אִיז גִיוָואר גִיוָוארִין. אַז סֶע גִיפִינְט זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. וָואס עֶר גֵייט אוּם אוּן רֶעט אָן מֶענְשְׁן צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. נָאר חַאפְּן הָאט מֶען אִים נִיט גִיקָאנְט. וָוארִין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה פְלֶעגְט זִיךְ פִירִין מִיט גְרוֹיס חָכְמָה. אוּן פְלֶעגְט זִיךְ בַּיי אִיטְלִיכְן פַארְשְׁטֶעלִין אַנְדֶערְשׁ. בַּיי דֶעם הָאט עֶר זִיךְ פַארְשְׁטֶעלְט פַאר אֵיין אָרִים מַאן. אוּן בַּיי דֶעם פַאר אֵיין סוֹחֵר. אוּן בַּיי דֶעם הָאט עֶר זִיךְ נָאךְ אַנְדֶערְשׁ פַארְשְׁטֶעלְט. אוּן דֶערְצוּ אַז עֶר פְלֶעגְט קוּמֶען שְׁמוּסִין מִיט אַ מֶענְשְׁן. אַז עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז עֶר קָאן בַּיי דֶעם מֶענְשְׁן נִיט פּוֹעֶלִין דָאס וָואס עֶר וִויל. פְלֶעגְט עֶר דֶעם מֶענְשְׁן אַזוֹי פַארְדְרֵיעֶן מִיט רֵייד. בִּיז סֶע גָאר נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען צוּ פַאלְן אַז עֶר מֵיינְט דָאס דָאזִיגֶע דְהַיינוּ אַז עֶר זָאל אִים מְקַרֵב זַיין צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אוּן סֶע נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען צוּ שְטוֹיסִין זִיךְ אַז עֶר מֵיינְט דָאס. חָאטְשֶׁע צוּם אֶמֶת אִיז גָאר זַיין כַּוָונָה גִיוֶוען נָאר דָאס. וָוארִין וָואס עֶר הָאט גִישְׁמוּסְט אוּן גִירֶעט מִיט לַייט. הָאט עֶר מֶער נִיט גִימֵיינְט נָאר דָאס. דְהַיינוּ אַז עֶר זָאל מְקַרֵב זַיין צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. נָאר וִוי עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז עֶר פּוֹעְלְט בַּיי דֶעם נִיט. פְלֶעגְט עֶר אִים אַזוֹי מְרַמֶה זַיין אוּן פַארְשְׁטֶעלִין מִיט רֵייד בִּיז יֶענֶער הָאט גִימֵיינְט אַז עֶר וִויל גָאר נִיט דָאס. (אִיבֶּער דֶעם הָאט מֶען דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה נִיט גִיקָאנְט חַאפִּין) הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה עוֹסֵק גִיוֶוען אַלְץ אִין דֶער זַאךְ כַּנַּ"ל בִּיז סֶע גִיוָוארִין אַ רוֹשֶם אוּן אַ פִּרְסוּם אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן מֶע הָאט גִיוָואלְט אִים חַאפִּין נָאר סֶע אִיז נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען כַּנַּ"ל.

אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה מִיט זַיינֶע לַייט גִיזֶעסִין חוּץ לְיִישׁוּב. אוּן זֵיי הָאבִּין עוֹסֵק גִיוֶועק נָאר אִין תְּפִלָּה אוּן שִׁירוֹת וְתוּשְׁבָּחוֹת צוּ גָאט בָּרוּךְ הוּא אוּן וִוידוּיִים אוּן תַּעֲנֵיתִים אוּן סִיגוּפִים אוּן תְּשׁוּבוֹת. אוּן דִי זַאךְ פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אִיז גִיוֶוען עֶר הָאט גִיקֶענְט אִיטְלִיכְן מַסְפִּיק זַיין (כְּלוֹמֶר עֶר זָאל אִיטְלִיכְן גִיבִּין) וָואס עֶר הָאט בַּאדַארְפְט. אַז עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אִין אֵיינֶעם פוּן זַיינֶע לַייט. אַז נָאךְ זַיין מוֹחַ נָאךְ. בַּאדַארְף עֶר צוּ גָאטְס דִינְסְט. אַז עֶר זָאל גֵיין אָנְגִיטָאן אִין גִילְדְן גִישְׁטִיק. הָאט עֶר עֶס אִים מַסְפִּיק גִיוֶוען אוּן אַזוֹי פַארְקֶערְט. אַמָאל אִיז צוּ אִים מְקוּרָב גִיוָוארְן אֵיין עוֹשֶר אוּן עֶר הָאט אִים אַרוֹיס גִינוּמֶען פוּן דֶעם יִישׁוּב. אוּן עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז דֶער עוֹשֶר בַּדַארְף צוּ גֵיין אָפְּגִירִיסְן. הָאט עֶר אִים אַזוֹי גִיפִירְט אַזוֹי וִוי עֶר הָאט גְוואוּסְט. וִוי אַזוֹי מֶע בַּאַדַארְף אִיטְלִיכִין צוּ פִירִין אַזוֹי הָאט עֶר אִים מַסְפִּיק גִיוֶוען. אוּן בַּיי דִי מֶענְשְׁן וָואס עֶר הָאט זֵיי מְקַרֵב גִיוֶוען צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אִיז בַּיי זֵיי אַ תַּעֲנִית אוּן דֶער גְרֶעסְטֶער סִיגוּף (דְהַיינוּ פַּיינִיקִין זִיךְ) טַייעֶרֶער גִיוֶוען פוּן אַלֶע תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט. וָוארִין זֵיי הָאבִּין גִיהַאט תַּעֲנוּג פוּן דֶעם גְרֶעסְטִין סִיגוּף אָדֶער פוּן אַ תַּעֲנִית מֶער אֵיידֶער פוּן אַלֶע תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט.

וַיְהִי הַיּוֹם אוּן סֶע גִיוֶוען אַ מְדִינָה. וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען גְרוֹיס עֲשִׁירוֹת. זֵיי זֶענֶען אַלֶע גִיוֶוען עַשִׁירִים נָאר דָאס פִירִיכְץ פוּן דֶער מְדִינָה אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר מיצר. וָוארִין סֶע הָאט זִיךְ בַּיי זֵיי אַלְץ גִיפִירְט וֶועדְלִיג דֶעם עַשִׁירוֹת. אִיטְלִיכִינְס מַעְלָה אוּן אִיטְלִיכִינְס כָּבוֹד. אִיז נָאר גִיוֶוען וֶועדְלִיג זַיין עַשִׁירוֹת. סֶע אִיז בַּיי זֵיי אוֹיסְגִיזֶעצְט גִיוֶוען. אַז דֶער וָואס עֶר הָאט זַיין אֵייגֶענְס אַזוֹי פִיל אַלָפִים אָדֶער רְבָבוֹת (פִיל טוֹיזִינְט) גֶעלְט. קוּמְט אִים דִי מַעְלָה אוּן דֶער כָּבוֹד. אוּן דֶער וָואס עֶר הָאט אַזוֹי פִיל אוּן אַזוֹי פִיל גֶעלְט קוּמְט אִים אֵיין אַנְדֶערֶע מַעְלָה. אוּן אַזוֹי אַלֶע מַעְלוֹת בַּיי זֵיי אִיז אַלְץ גִיוֶוען וֶועדְלִיג דֶעם גֶעלְט וָואס אִיטְלִיכֶער הָאט גִיהַאט. אוּן דֶער וָואס עֶר הָאט אַזוֹי פִיל אוּן אַזוֹי פִיל אֲלָפִים וּרְבָבוֹת. וִוי אַזוֹי סֶע דָארְט בַּיי זֵיי אוֹיס גִיזֶעצְט גִיוֶוען דֶער אִיז שׁוֹין אַ מֶלֶךְ.

אוּן אַזוֹי הָאבִּין זֵיי גִיהַאט פָאנֶען. אַז דֶער וָואס עֶר הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט. אִיז עֶר אִין דֶער פָאן. אוּן סֶע קוּמְט אִים דִי מַעֲלָה אוּן דֶער כָּבוֹד אִין דֶער פָאן. אוּן דֶער וָואס עֶר הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט. אִיז עֶר אִין אֵיין אַנְדֶערֶע פָאן. אוּן סֶע קוּמְט אִים דָארְט דִי מַעֲלָה אִין יֶענֶער פָאן. אַלְץ וֶועדְלִיג זַיין גֶעלְט. אוּן סֶע בַּיי זֵיי אוֹיף אַלִימֶען אוֹיס גִיזֶעצְט גִיוֶוען וִויפִיל גֶעלְט עֶר זָאל הָאבִּין. אַז עֶר זָאל הָאבִּין דִי מַעֲלָה אִין דֶער פָאן. אוּן וִויפִיל גֶעלְט עֶר זָאל הָאבִּין אַז עֶר זָאל שׁוֹין זַיין אִין אֵיין אַנְדֶערֶע פָאן. אוּן זָאל דָארְט עֶפֶּעס הָאבִּין אֵיין מַעֲלָה. אוּן אַ כָּבוֹד. אוּן אַזוֹי אִיטְלִיכְן מֶענְטְשְׁנְס כָּבוֹד אוּן גָאר זַיין מַעְלָה אִיז אַלְץ גִיוֶוען רַק וֶועדְלִיג זַיין גֶעלְט וָואס עֶר הָאט גִיהַאט. אַזוֹי וִוי בַּיי זֵיי אִיז אוֹיס גִיזֶעצְט גִיוֶוען אוֹיף אִיטְלִיכֶער מַעֲלָה אוּן כָּבוֹד וִויפִיל גֶעלְט עֶר בַּאדַארְף צוּ הָאבְּן.

אוּן אזוֹי אִיז בַּיי זֵיי אוֹיסְגִיזֶעצְט גִיוֶוען. אַז עֶר הָאט נָאר אַזוֹי פִיל גֶעלְט. אִיז עֶר אַ גְלַאטֶער מֶענְשׁ. אוּן אַז עֶר הָאט אָבֶּער נָאךְ וֵויינִיגֶער. אִיז עֶר שׁוֹין גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט. נָאר עֶר אִיז אַ חַיָה אָדֶער אֵיין עוֹף. (דְהַיינוּ דָאס אִיז נָאר אַ חַיָה וָואס הָאט אַ פָּנִים וִוי אַ מֶענְשׁ). אוּן סֶע אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען חַיוֹת אוּן עוֹפוֹת דְהַיינוּ אַז עֶר הָאט נָאר אַזוֹי אַבִּיסִיל גֶעלְט אִיז דָאס נָאר אַ לֵייבּ דָאס אִיז אַ מֶענְטְשְׁלִיכֶער לֵייבּ אוּן אַז עֶר הָאט נָאר אַזוֹי אַבִּיסְל גֶעלְט אִיז עֶר נָאר אֵיין עוֹף. אוּן אַזוֹי הָאבִּין זֵיי גִיהַאט אַנְדֶערֶע חַיוֹת אוּן עוֹפוֹת. וָוארִין דֶער וָואס עֶר הָאט וֵויינִיג גֶעלְד. דֶער אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט בַּיי זֵיי. נָאר עֶר אִיז אַ חַיָה אָדֶער אֵיין עוֹף. וָוארִין בַּיי זֵיי אִיז דֶער עִיקָר דָאס גֶעלְט גִיוֶוען. אוּן דִי מַעְלָה אוּן דֶער כָּבוֹד פוּן אִיטְלִיכְן אִיז נָאר גִיוֶוען וֶועדְלִיג דֶעם גֶעלְט.

הָאט מֶען גִיהֶערְט אוֹיף דֶער וֶועלְט אַז סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אַזוֹי אַ מְדִינָה. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה זֵייעֶר אַ גְרוֹיסִין קְרֶעכְץ גִיטָאן דְרוֹיף. אוּן עֶר הָאט גִיזָאגְט וֶוער וֵוייסְט. וִוי הִין דִי דָאזִיגֶע קָאנֶען פַארְגֵיין דוֹרְךְ דֶעם. הָאבִּין זִיךְ גִיפִינֶען מֶענְשְׁן פוּן זַיינֶע לַייט. אוּן הָאבִּין אִים גָאר קֵיין דֵיעָה נִיט גִיפְרֶעגְט אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבִּין. אוּן זֶענֶען גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער מְדִינָה אַז זֵיי זָאלִין זֵיי אַרוֹיס פִירִין דֶערְפוּן. וָוארִין זֵיי (דְהַיינוּ דִי לַייט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה) הָאבִּין גְרוֹיס רַחְמָנוֹת גִיהַאט אוֹיף דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי זֶענֶען אַזוֹי פַארְפִירְט גִיוָוארִין אִין דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. אוּן בִּפְרַט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט גִיזָאגְט. אַז זֵיי קָאנֶען נָאךְ וַוייטֶער פַארְפִירְט וֶוערִין. אִיבֶּער דֶעם זֶענֶען דִי לַייט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער מְדִינָה. טָאמֶער וֶועלִין זֵיי קָאנֶען אַרוֹיס פִירִין זֵיי פוּן זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט.

דִי זֶענֶען גִיקוּמֶען אִין דֶער מְדִינָה אַרַיין. אוּן זֵיי זֶענֶען אַרַיין גִיגַאנְגֶען מִן הַסְתַּם צוּ אַ קְלֵינֶעם מֶענְשְׁן וָואס דֶער הֵייסְט בַּיי זֵיי אַ חַיָה אוּן זֵי הָאבִּין אָנְגִיהוֹיבִּין מִיט אִים צוּ שְׁמוּסִין. בַּאֲשֶׁר אַז צוּם אֶמֶת אִיז דָאס גֶעלְט גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט. אוּן דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז נָאר גָאט צוּ דִינֶען וְכוּ'. אוּן דֶער הָאט זֵיי גָאר נִיט צוּ גִיהֶערְט. וָוארִין סֶע אִיז שׁוֹין בַּיי זֵיי אַזוֹי אַיינְגִיוָוארְצִילְט גִיוֶוען אִין דֶער דֵיעָה אַז דֶער עִיקָר אִיז נָאר דָאס גֶעלְט. אוּן אַזוֹי הָאבִּין זֵיי גִישְׁמוּסְט נָאךְ מִיט אֵיין אַנְדֶערִין. אוּן עֶר הָאט אוֹיךְ זֵיי נִיט צוּ גִיהֶערְט. אוּן זֵיי הָאבִּין מִיט אִים וַוייטֶער גִיוָואלְט שְׁמוּסִין. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט (דְהַיינוּ דֶער מֶענְטְשׁ וָואס זֵיי הָאבִּין מִיט אִים גִישְׁמוּסְט הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט) וַוייטֶער הָאבּ אִיךְ נִיט צַייט מִיט אַייךְ צוּ שְׁמוּסִין. הָאבִּין זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט. פַארְוָואס. הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר מִיר בַּאדַארְפְן אַלֶע אַרוֹיס פוּן דֶער מְדִינָה. אִין אֵיין אַנְדֶערֶע מְדִינָה אַרַיין. וָוארִין מִיר הָאבִּין גִיזֶעהְן אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז נָאר דָאס גֶעלְד. אִיבֶּער דֶעם אִיז בַּיי אוּנְז גִיבְּלִיבְּן אַז מִיר זָאלִין גֵיין צוּ אַזוֹי אַ מְדִינָה וָואס דָארְט מַאכְט מֶען גֶעלְט. (דְהַיינוּ סֶע אִיז דָארְט אַזוֹי אֵיין עֶרְד וָואס דֶערְפוּן מַאכְט מֶען גָאלְד אוּן זִילְבֶּער). אִיבֶּער דֶעם מוּזִין מִיר הַיינְט אַלֶע גֵיין צוּ דֶער מְדִינָה.

אוּן וִוידֶער אִיז בַּיי זֵיי גִיבְּלִיבְּן אַז זֵיי וִוילִין. אַז זֵיי זָאלִין הָאבִּין כּוֹכָבִים אוּן מַזָלוֹת אוֹיךְ (דְהַיינוּ שְׁטֶערִין אוּן מַזָלוֹת וָואס אִין הִימִיל) דְהַיינוּ אַז דֶער וָואס עֶר הָאט אַזוֹי פִיל אוּן אַזוֹי פִיל גֶעלְט. וִוי אַזוֹי זֵיי הָאבִּין דָארְט אוֹיס גִיזֶעצְט דְרוֹיף. דֶער זָאל זַיין אַ כּוֹכָב (דְהַיינוּ אַ שְׁטֶערִין) וָוארִין אַז עֶר הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט הָאט עֶר זִיךְ דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם שְׁטֶערִין וָוארִין דוֹרְךְ דֶעם שְׁטֶערִין וַואקְסְט זִיךְ דָאס גָאלְד. וָוארִין וָואס סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין עֶרְד וָואס פוּן אִיר מַאכְט מֶען גָאלְד. אִיז זִיךְ דָאס מַחְמַת דִי שְׁטֶערִין. וָואס דוֹרְךְ זֵיי וַואקְסְט דָארְט אַזוֹי אֵיין עֶרְד וָואס פוּן אִיר מַאכְט מֶען גָאלְד. אַז דֶער מֶענְשׁ הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְד הָאט עֶר זִיךְ דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם שְׁטֶערִין. אִיבֶּער דֶעם אִיז עֶר אַלֵיין אַ שְׁטֶערִין (אַזוֹי הָאבִּין זֵיי אַלְץ גִיזָאגְט דִי מְדִינָה וֶועדְלִיג זֵייעֶר פַארְפִירְטְקֵייט אִין דֶעם גֶעלְד) אוּן אַזוֹי הָאבְּן זֵיי גִיזָאגְט. אַז זֵיי וִוילִין הָאבִּין מַזָלוֹת אוֹיךְ. דְהַיינוּ אַז אֵיינֶער וֶועט הָאבִּין אַזוֹי פִיל אוּן אַזוֹי פִיל גֶעלְט. וִוי אַזוֹי זֵיי הָאבִּין דְרוֹיף אוֹיסְגִיזֶעצְט דֶער זָאל זַיין אֵיין מַזָל. אוּן אַזוֹי הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִימַאכְט מַלְאָכִים אַלְץ וֶועדְלִיג דֶעם גֶעלְט. בִּיז סֶע אִיז בַּיי זֵיי גִיבְּלִיבְּן אַז זֵיי זָאלִין הָאבִּין גָאטְן אוֹיךְ. אַז דֶער וָואס עֶר וֶועט הָאבִּין זֵייעֶר פִיל גֶעלְט אַזוֹי פִיל אוּן אַזוֹי פִיל אַלָפִים וּרְבָבוֹת. וִוי אַזוֹי זֵיי הָאבִּין דְרוֹיף אוֹיס גִיזֶעצְט. דֶער זָאל זַיין אֵיין גָאט. וָוארִין אַז גָאט גִיט אִים אַזוֹי פִיל גֶעלְד. אִיז עֶר אַלֵיין אַ גָאט.

וִוידֶער הָאבִּין זֵי גִיזָאגְט. אַז זֵיי קֶערִין גָאר נִיט צוּ זִיצִין אִין דֶעם אַוִיר פוּן דֶער וֶועלְט. אוּן זֵיי בַּאדַארְפִין גָארְנִיט צוּ זַיין אִין אֵיינֶעם מִיט אַנְדֶערֶע מֶענְטְשְׁן כְּדֵי זֵיי זָאלִין זֵיי נִיט מְטַמָא זַיין. וָוארִין דִי אִיבְּרִיקֶע מֶענְטְשְׁן פוּן דֶער וֶועלְט זֶענֶען גָאר טָמֵא אַקֶעגִין זֵיי. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אַז זֵיי וֶועלִין זִיךְ זוּכִין זֵייעֶר הוֹיכֶע בֶּערְג וָואס זֵיי זֶענֶען הֶעכֶער פוּן גָאר דֶער וֶועלְט. אוּן זֵיי וֶועלִין דָארְט זִיצִין. כְּדֵי זֵיי זָאלִין זַיין הֶעכֶער פוּן דֶער וֶועלְט. הָאבִּין זֵיי גִישִׁיקְט מֶענְטְשְׁן. אַז זֵיי זָאלִין זוּכִין הוֹיכֶע בֶּערְג. הָאבִּין זֵיי גִיפוּנֶען זֵייעֶר הוֹיכֶע בֶּערְג אִיז גִיגַאנְגֶען דִי גַאנְצֶע מְדִינָה אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּיי זֶעצְט. אוֹיף דִי הוֹיכֶע בֶּערְג. דְהַיינוּ אוֹיף דֶעם בֶּארְג הָאבִּין זִיךְ בַּיי זֶעצְט אַ קִבּוּץ מֶענְטְשְׁן פוּן דֶער מְדִינָה (כְּלוֹמֶר אַ שְׁטָאט) אוּן אַזוֹי אוֹיף דֶעם אַנְדֶערִין בַּארְג וְכוּ' אוּן זֵיי הָאבִּין גִימַאכְט אַרוּם דֶעם בַּארְג אַ גְרוֹיס חזקת. אוּן גְרוֹיסֶע גְרָאבִּינְס אַרוּם דֶעם בַּארְג. בִּיז סֶע אִיז נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען צוּ זֵיי זָאל קוּמֶען אַ מֶענְטְשׁ. וָוארִין סֶע מֶער נִיט גִיוֶוען נָאר אֵיין בַּאהַאלְטִינֶער וֶועג צוּ דֶעם בַּארְג וָואס קֵיין אַנְדֶערֶער מֶענְטְשׁ הָאט גָאר נִיט גִיקָאנְט צוּ קוּמֶען צוּ זֵיי. אוּן אַזוֹי אוֹיף דֶעם אַנְדֶערִין בַּארְג אוֹיךְ אוּן אַזוֹי בַּיי אַלֶע בֶּערְג הָאבִּין זֵיי אַלְץ גִימַאכְט חזקת וְכוּ' כַּנַּ"ל. אוּן זֵיי הָאבִּין גִישְׁטֶעלְט שׁוֹמְרִים וַוייט פוּן דֶעם בַּארְג. כְּדֵי קֵיינֶער זָאל צוּ זֵיי נִיט קָאנֶען קוּמֶען. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיזֶעסִין דָארְט אוֹיף דִי בֶּערְג. אוּן הָאבִּין זִיךְ גִיפִירְט מִיט דֶעם פִירִיכְץ כַּנַּ"ל. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיהַאט אַסַאךְ גָאטִין. דְהַיינוּ וֶועדְלִיג דֶעם גֶעלְט כַּנַּ"ל.

לוּשְׁמִיר וַוייל בַּיי זֵיי אִיז דֶער עִיקָר גִיוֶוען דָאס גֶעלְט. בִּיז דָארְךְ אַסַאךְ גֶעלְט. אִיז מֶען גִיוֶוען בַּיי זֵיי אַ גָאט הָאבִּין זֵיי מוֹרָא גִיהַאט פַאר רְצִיחָה אוּן גְזֵילָה. וָוארִין אִיטְלִיכֶער וֶועט זַיין אַ רוֹצֵחַ אוּן אַ גַזְלָן כְּדֵי עֶר זָאל וֶוערִין אַ גָאט. דוֹרְךְ דֶעם גֶעלְט וָואס עֶר וֶועט גַזְלֶן. נָאר זֵיי הָאבִּין גִיזָאגְט. וַוייל דֶער וָואס עֶר הָאט גֶעלְט אִיז אַ גָאט. וֶועט עֶר זִיךְ הִיטִין פוּן גְזֵילוֹת אוּן רְצִיחוֹת. אוּן זֵיי הָאבִּין מְתַקֵן גִיוֶוען עַבוֹדוֹת אוּן קָרְבָּנוֹת אַז מֶע זָאל מַקְרִיב זַיין קָרְבָּנוֹת אוּן מֶע זָאל מִתְפַּלֵל זַיין צוּ דִי גֶעטֶער. כְּדֵי דוֹרְךְ דֶעם זָאל מֶען קְרִיגִין גֶעלְט אוּן זֵיי פְלֶעגִין מַקְרִיב זַיין מֶענְטְשְׁן פַאר קָרְבָּנוֹת אוּן זֵיי פְלֶעגִין זִיךְ אַלֵיין מַקְרִיב זַיין צוּ דִי גָאטִין. כְּדֵי עֶר זָאל אִין אִים נִכְלַל וֶוערִין אוּן דֶער נָאךְ וֶועט עֶר מְגוּלְגָל וֶוערִין. וֶועט עֶר זַיין אֵיין עוֹשֶׁר. וָוארִין דֶער עִיקֶר אֶמוּנָה אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען דָאס גֶעלְט. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיהַאט עֲבוֹדוֹת אוּן קָרְבָּנוֹת אוּן קְטוֹרֶת וָואס זֵיי פְלֶעגְן דֶערְמִיט צוּ דִינֶען דִי גָאטִין (דְהַיינוּ דִי וָואס זֵיי הָאבִּין גִיהַאט אַסַאךְ גֶעלְט) אוּן פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט. אִיז דִי מְדִינָה בְּוַודְאַי פִיל גִיוֶוען מִיט רְצִיחָה אוּן גְזֵילָה. וָוארִין דֶער וָואס עֶר הָאט נִיט גִיגְלֵייבְּט אִין דִי עֲבוֹדוֹת אִיז עֶר גִיוֶוען אַ רוֹצֵחַ אוּן אַ גַזְלָן כְּדֵי עֶר זָאל הָאבִּין גֶעלְט. וָוארִין דֶער עִיקָר אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען דָאס גֶעלְט וָוארִין דוֹרְךְ גֶעלְט קָאן מֶען זִיךְ קוֹיפִין אַלְדִינְג. עֶסִין אוּן קְלֵיידֶער אוּן דֶער עִיקָר לֶעבִּין פוּן דֶעם מֶענְשְׁן אִיז דוֹרְךְ דֶעם גֶעלְט. אִיבֶּער דֶעם אִיז דָאס גֶעלְט בַּיי זֵיי דֶער עִיקָר אֶמוּנָה גִיוֶוען (אַזוֹי אִיז אַלְץ זֵייעֶר נַיירִישֶׁע פַארְפִירְטֶע דֵעָה גִיוֶוען).

אוּן זֵיי הָאבִּין אַלְץ גִיזֶעהְן. אַז סֶע זָאל בַּיי זֵיי נִיט גִימִינֶערְט וֶוערִין קֵיין גֶעלְט. וָוארִין דָאס גֶעלְט אִיז בַּיי זֵיי גָאר דִי אֶמוּנָה אוּן דֶער גָאט גִיוֶוען. אַדְרַבָּא מֶע מוּז זֶעהְן אַז מֶע זָאל אַרַיין בְּרֶענְגֶען אִין דֶער מְדִינָה אַרַיין גֶעלְט פוּן אַנְדֶערֶע עֶרְטֶער. פְלֶעגִין פוּן זֵיי גֵייעֶן סוֹחְרִים זָאלִין הַאנְדְלֶען אִין אַנְדֶערֶע מְדִינוֹת. כְּדֵי זֵיי זָאלִין גְוִוינֶען גֶעלְט כְּדֵי מֶע זָאל נָאךְ מֶער גֶעלְט אַרַיין בְּרֶענְגֶען אִין דֶער מְדִינָה אַרַיין. אוּן צְדָקָה. אִיז בְּוַודְאַי אַ גְרוֹיסֶער אִיסוּר בַּיי זֵיי גִיוֶוען. וָוארִין וִוי טָאר מֶען אַוֶועק גֶעבִּין דָאס גֶעלְט וָואס גָאט הָאט אִים גֶעגִיבְּן. וָואס דָאס אִיז בַּיי זֵיי דֶער עִיקָר גִיוֶוען אַז מֶע זָאל הָאבִּין גֶעלְט. וִוי טָאר מֶען זֶע דָאס אַוֶועק גִיבִּין. אִיבֶּער דֶעם אִיז בְּוַודְאַי בַּיי זֵיי אֵיין אִיסוּר גִיוֶוען צוּ גִיבִּין צְדָקָה.

אוּן זֵיי הָאבִּין גִיהַאט מְמוּנִים. דְהַיינוּ מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי זֶענֶען גִיזֶעצְט גִיוֶוען דְרוֹיף. זֵיי זָאלִין אַכְטוּנְג גִיבִּין אוֹיף אִיטְלִיכְן אוֹיבּ עֶר הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט וִוי עֶר זָאגְט. וָוארִין אִיטְלִיכֶער הָאט גִימוּזְט אַרוֹיס וַוייזִין זַיין עַשִׁירוּת אַלֶע מָאל. כְּדֵי עֶר זָאל בְּלַייבִּין בַּיי דֶער מַעְלָה. אוּן בַּיי דֶעם כָּבוֹד וָואס עֶר הָאט גִיהַאט וֶועדְלִיג זַיין גֶעלְט. (כְּלוֹמֶר דִי אַלֶע עַשִׁירִים וָואס זֵיי זֶענֶען בַּיי זֵיי גִיוֶוען גָאטִין אוּן שְׁטֶערִין וְכוּ' אוּן מַלְאָכִים וְכוּ' מַחְמַת זֵייעֶר גֶעלְט פְלֶעגְט מֶען אַלֶע מָאל זֵיי אִיבֶּער צוּ זֶעהְן. אוֹיבּ עֶר הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט. אוֹיבּ עֶר אִיז נִיט אוּמְזִיסְט אֵיין גָאט וְכוּ'. אוּן מֶענְטְשְׁן זֶענֶען דְרוֹיף גִיזֶעצְט גִיוֶוען אַז זֵיי זָאלִין אַלֶע מָאל דָאס אוֹיף זֶעהְן) אוּן אַמָאל פְלֶעגְט בַּיי זֵיי צוּ וֶוערִין פוּן אַ חַיָה אַ מֶענְטְשׁ. אוּן פוּן אַ מֶענְטְשׁ אַ חַיָה דְהַיינוּ אַז אֵיין עוֹשֶׁר הָאט אָנְגִיוָוארִין דָאס גֶעלְט. אִיז עֶר שׁוֹין אוֹיס מֶענְטְשׁ גִיוָוארִין. אִיז גִיוָוארִין פוּן אַ מֶענְטְשׁ אַ חַיָה. וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ שׁוֹין קֵיין גֶעלְט נִיט. אוּן אַזוֹי פַארְקֶערְט. אַז אֵיינֶער הָאט גְוִוינֶען גֶעלְט. אַזוֹי אִיז גִיוָוארִין פוּן אַ חַיָה אַ מֶענְטְשׁ. אוּן אַזוֹי אִיז גִיוֶוען בַּיי דִי אִיבְּרִיקֶע מַעֲלוֹת. וָואס בַּיי זֵיי אִיז אַלְץ וֶועדְלִיג דֶעם גֶעלְט גִיוֶוען. (אִיז אוֹיךְ אַזוֹי גִיוֶוען. מִיט אַמָאל אִיז אֵיינֶער אוֹיס גָאט גִיוָוארִין. וָוארִין עֶר הָאט שׁוֹין דָאס גֶעלְט אָנְגִיוָוארִין) אוּן זֵיי פְלֶעגִין הָאבִּין דִי צוּרוֹת אוּן דִי פַּאטְרֶעטִין פוּן דִי גָאטִין (דְהַיינוּ דִי וָואס הָאבִּין פִיל גֶעלְט גִיהַאט) אוּן בַּיי אִיטְלִיכְן אִין גִיוֶוען דִי פַּאטְרֶעטִין. אוּן זֵיי פְלֶעגִין זֵיי צוּ הַאלְדְזִין אוּן צוּ קוּשְׁן. וָוארִין דָאס גֶעלְט אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען גָאר זֵייעֶר עֲבוֹדָה אוּן זֵייעֶר אֶמוּנָה.

אוּן דִי לַייט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה (וָואס זֵיי זֶענֶען פְרִיר דָארְט גִיוֶוען בַּיי דֶער מְדִינָה כַּנַּ"ל) זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוּמְגִיקֶערְט צוּ זֵייעֶר אָרְט. אוּן זֵיי הָאבִּין דֶערְצֵיילְט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה פוּן דִי נַארִישְׁקֵייט פוּן דֶער מְדִינָה וִוי זֵיי זֶענֶען אַזוֹי פַארְנַארִישְׁט גִיוָוארִין אוּן פַארְפִירְט גִיוָוארִין אִין דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. אוּן אַז זֵיי וִוילִין שׁוֹין אַרוֹיס פוּן זֵייעֶר מְדִינָה אִין אֵין אַנְדֶערֶע מְדִינָה (וָואס דָארְט מַאכְט מֶען גֶעלְט כַּנַּ"ל) אוּן זֵיי וִוילִין זִיךְ שׁוֹין מַאכִין שְׁטֶערִין אוּן מַזָלוֹת (כַּנַּ"ל) הָאט זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אָנְגִירוּפִין עֶר הָאט מוֹרָא אַז זֵיי זָאלִין נִיט נָאךְ מֶער פַאר פִירְט וֶוערִין וַוייטֶער. דֶער נָאךְ הָאט מֶען דָאס גִיהֶערְט אַז זֵיי הָאבִּין זִיךְ שׁוֹין גִימַאכְט גָאטִין (כַּנַּ"ל). הָאט זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אָנְגִירוּפִין. הָאט דָאס הָאבּ אִיךְ גִימֵיינְט דֶערְפַאר הָאבּ אִיךְ מוֹרָא גִיהַאט (דְהַיינוּ דָאס וָואס עֶר פְלֶעגְט אַלְץ זָאגִין עֶר הָאט מוֹרָא זֵיי זָאלִין נִיט נָאךְ אַרְגֶער פַארְפִירְט וֶוערִין הָאט עֶר דָאס גִימֵיינְט).

הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גְרוֹיס רַחְמָנוֹת אוֹיף זֵיי גִיהַאט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט אַלֵיין אַהִין גֵיין. טָאמֶער וֶועט עֶר זֵיי אַרוֹיס פִירִין פוּן זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט. אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אַהִין גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּ דִי שׁוֹמְרִים וָואס זֵיי זֶענֶען גִישְׁטַאנֶען אַרוּם אִיטְלִיכְן בַּארְג (כַּנַּ"ל) אוּן דִי שׁוֹמְרִים זֶענֶען מִן הַסְתַּם גִיוֶוען קְלֵיינֶע לַייט. וָואס זֵיי הָאבִּין גִימֶעגְט שְׁטֵיין אִין דֶעם אַוִיר פוּן דֶער וֶועלְט. וָוארִין דִי מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי הָאבִּין גִיהַאט מַעֲלוֹת מַחְמַת זֵייעֶר גֶעלְט. זֵיי הָאבִּין גָאר נִיט גִיקָאנְט זַיין אִין אֵיינֶעם מִיט דֶער וֶועלְט. אוּן הָאבִּין נִיט גִיקֶענְט שְׁטֵיין אִין דֶעם אַוִיר פוּן דֶער וֶועלְט. סֶע זָאל זֵיי נִיט מְטַמָא זַיין (כַּנַּ"ל) אוּן זֵיי הָאבִּין גָאר נִיט גִיקֶענְט שְׁמוּסִין מִיט דֶער וֶואלְט. מֶען זָאל זֵיי נִיט מְטַמָא זַיין מִיט דֶעם דוּךְ פוּן דֶעם מוֹיל (כְּלוֹמֶר בַּיי דֶער נַארִישֶׁער מְדִינָה אִיז דִי וֶועלְט גָאר טָמֵא גִיוֶוען אַקֶעגִין זֵיי כַּנַּ"ל) אִיבֶּער דֶעם זֶענֶען בְּוַודְאַי דִי שׁוֹמְרִים וָואס זֵיי זֶענֶען גִישְׁטַאנֶען אוּנְטֶער דֶער שְׁטָאט. זֶענֶען זֵיי בְּוַודְאַי גִיוֶוען קְלֵיינֶע לַייט נָאר דִי שׁוֹמְרִים הָאבִּין אוֹיךְ גִיהַאט דִי פַּאטְרֶעטִין (פוּן דִי גָאטִין זֵייעֶרֶע) אוּן זֵיי פְלֶעגִין דִי פַּאטְרֶעטִין צוּ הַאלְדְזְן אוּן צוּ קוּשִׁין אַלֶע מָאל. וָוארִין בַּיי זֵיי אִיז אוֹיךְ דֶער עִיקָר אֶמוּנָה גִיוֶוען דָאס גֶעלְט.

אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיקוּמֶען צוּ אֵיין שׁוֹמֵר. אוּן הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין מִיט אִים צוּ שְׁמוּסִין פוּן דֶעם תַּכְלִית. בַּאֲשֶׁר אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז נָאר גָאטְס דִינְסְט. תּוֹרָה אוּן תְּפִלָה אוּן מַעֲשִׂים טוֹבִים. אוּן גֶעלְט אִיז גָאר אַ נַארִישְׁקֵייט. אוּן סֶע גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט וְכוּ' אוּן דֶער שׁוֹמֵר הָאט אִים אָבֶּער גָאר נִיט צוּ גִהֶערְט. וָוארִין סֶע אִיז שׁוֹין בַּיי זֵיי אַזוֹי אַיינְגִיזֶעצְט גִיוֶוען פוּן אַ לַאנְגֶע צַייט אַז דֶער עִיקָר אִיז נָאר דָאס גֶעלְט. כַּנַּ"ל. אוּן אַזוֹי אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיגַאנְגֶען צוּ אַלֶע שׁוֹמְרִים. אוּן הָאט מִיט זֵיי אַזוֹי אַלְץ גִישְׁמוּסְט. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים גָאר נִיט צוּ גִיהֶערְט. הָאט זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אוּן אִיז אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין שְׁטָאט אַרַיין. וָואס דִי שְׁטָאט אִיז גִיוֶוען אוֹיף דֶעם בַּארְג (כַּנַּ"ל) וִוי עֶר אִיז אַרַיין גִיקוּמֶען אִין שְׁטָאט אַרַיין. אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען אַ גְרוֹיס חִידוּשׁ. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיפְרֶעגְט. וִוי אַזוֹי בִּיסְטוּ אַהֶער אַרַיין גִיקוּמֶען. וָוארִין קֵיין שׁוּם מֶענְטְשׁ הָאט זִיךְ צוּ זֵיי נִיט גִיקָאנְט צוּ טְרֶעטִין כַּנַּ"ל. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. וָואס פְרֶעגְט אִיר. אִיךְ בִּין זִיךְ שׁוֹין אָבֶּער פָארְט אַרַיין. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אָנְגִיהוֹיבִּין מִיט אֵיינֶעם צוּ שְׁמוּסִין פוּן דֶעם תַּכְלִית פוּן דֶער וֶועלְט אַז גֶעלְט אִיז גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט וְכוּ' (אַזוֹי וִוי זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז גִיוֶוען) אוּן דֶער מֶענְטְשׁ הָאט אִים גָאר נִיט צוּגִיהֶערְט. אוּן אַזוֹי דֶער אַנְדֶערֶער אוּן אַזוֹי אַלֶע. (כְּלוֹמֶר קֵיינֶער הָאט אִים נִיט צוּגִיהֶערְט) וָוארִין זֵיי זֶענֶען שׁוֹין אַלֶע אַזוֹי פַארְפִירְט גִיוֶוען אִין זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט אַז זֵיי הָאבִּין שׁוֹין קֵיינֶעם נִיט גִיהֶערְט. אוּן סֶע אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען אֵיין וִוינְדֶער בַּיי דִי לַייט. אַז סֶע זָאל זִיךְ גִיפִינֶען אַ מֶענְטְשׁ. וָואס עֶר זָאל צוּ זֵיי קוּמֶען. אוּן זָאל זֵיי אַזוֹינְס זָאגִין. גָאר אַקֶעגְן זֵייעֶר אֶמוּנָה. הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִישׁטוֹיסִין. אַז דָאס מוּז זַיין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. וָוארִין זֵיי הָאבִּין שׁוֹין גִיהֶערְט. אַז סֶע אִיז פַאר הַאנְדִין אַזוֹי אַ בַּעַל תְּפִלָּה אוֹיף דֶער וֶועלְט. וָוארִין דִי זַאךְ פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אִיז שׁוֹין מְפוּרְסָם גִיוֶוען אוֹיף דֶער וֶועלְט (כַּנַּ"ל) אוּן מֶען פְלֶעגְט אִים רוּפִין אוֹיף דֶער וֶועלְט. דֶער פְרוּמֶער בַּעַל תְּפִלָּה. נָאר זֵיי הָאבִּין אִים נִישְׁט גִיקָאנְט חַאפִּין. וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ בַּיי אִיטְלִיכְן אַנְדֶערְשׁ פַארְשְׁטֶעלְט. בַּיי דֶעם הָאט עֶר אַ פָּנִים גִיהַאט וִוי אַ סוֹחֵר אוּן בַּיי דֶעם. וִוי אֵיין אָרוּם מַאן וְכוּ' כַּנַּ"ל. אוּן תֵּיכֶּף אִיז עֶר נִמְלַט גִיוָוארִין פוּן דָארְט (כְּלוֹמֶר עֶר אִיז גִיךְ אַוֶועק פוּן זֵיי).

וַיְהִי הַיּוֹם אוּן סֶע אִיז גִיוֶוען אֵיין גִבּוֹר. וָואס מִיט אִים הָאבִּין זִיךְ צוּם הוֹיף גִינוּמֶען כַּמָה גִבּוֹרִים. אוּן דֶער גִבּוֹר מִיט זַיינֶע גִבּוֹרִים. אִיז גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אָפְגִינוּמֶען מְדִינוֹת. אוּן דֶער גִבּוֹר הָאט מֶער נִיט גִיוָואלְט נָאר הַכְנָעָה. (כְּלוֹמֶר מֶען זָאל זַיין אוּנְטֶער טֶענִיג אוּנְטֶער אִים) אוּן אַז דִי מְדִינָה פְלֶעגְט זִיךְ אוּנְטֶער גִיבִּין אוּנְטֶער אִים. פְלֶעגְט עֶר זֵיי צוּ לָאזִין. אוּן אַז נִיט. פְלֶעגְט עֶר זֵיי חָרוּב צוּ מַאכִין. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אַלְץ כּוֹבֵשׁ גִיוֶוען (דְהַיינוּ אָפְגִינוּמֶען) מְדִינוֹת. אוּן קֵיין גֶעלְט הָאט עֶר גָאר נִיט גִיוָואלְט. נָאר הַכְנָעָה אַז מֶען זָאל זַיין אוּנְטֶער אִים. אוּן דֶער שְׁטֵייגֶער פוּן דֶעם גִבּוֹר אִיז גִיוֶוען. עֶר פְלֶעגְט שִׁיקִין אִין דֶער מְדִינָה אַרַיין זַיינֶע גִבּוֹרִים. אַז עֶר אִיז נָאךְ וַוייט גִיוֶוען פוּן דֶער מְדִינָה פוּפְצִיג מַייל. אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ אוּנְטֶער גִיבִּין אוּנְטֶער אִים. אוּן עֶר הָאט אַלְץ אָפְּגִינוּמֶען מְדִינוֹת.

אוּן דִי סוֹחְרִים פוּן דֶער מְדִינָה פוּן עַשִׁירוֹת הַנַּ"ל. וָואס זֵיי פְלֶעגִין צוּ הַאנְדְלֶען אִין פְרֶעמְדֶע מְדִינוֹת כַּנַּ"ל. זֶענֶען דִי סוֹחְרִים אַהֵיים גִיקוּמֶען. אוּן הָאבִּין דֶערְצֵיילְט פוּן דֶעם גִבּוֹר. אִיז אוֹיף זֵיי גִיפַאלִין אַ גְרוֹיסֶער פַּחַד. חָאטְשֶׁע זֵיי וָואלְטִין צוּ גִישְׁטַאנֶען זִיךְ אוּנְטֶער צוּ גֶעבִּין אוּנְטֶער אִים. נָאר זֵיי הָאבִּין גִיהֶערְט. אַז עֶר אִיז מְמַאֶס גֶעלְט. אוּן עֶר וִויל גָאר קֵיין גֶעלְט נִיט. אוּן דָאס אִיז בַּיי זֵיי גִיוֶוען. אַקֶעגְן זֵייעֶר אֶמוּנָה. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי זִיךְ נִיט גִיקָאנְט אוּנְטֶער גֶעבִּין אוּנְטֶער אִים. וָוארִין סֶע בַּיי זֵיי גִיוֶוען אַזוֹי וִוי שְׁמַד. וַוייל עֶר גְלֵייבְּט גָאר נִיט אִין זֵייעֶר אֶמוּנָה דְהַיינוּ אִין גֶעלְט. אוּן זֵיי הָאבִּין זֵייעֶר מוָֹרא גִיהַאט פַאר אִים. אוּן זֵיי הָאבִּין אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ טָאן זֵייעֶרֶע עֲבוֹדוֹת. אוּן מַקְרִיב צוּ זַיין קָרְבָּנוֹת צוּ זֵייעֶרֶע גָאטִין (דְהַיינוּ צוּ דִי וָואס הָאבִּין פִיל גֶעלְט) אוּן הָאבִּין גִינוּמֶען אַ חַיֶה'לֶע (דְהַיינוּ אַ מֶענְטְשׁ וָואס עֶר הָאט גִיהַאט אַבִּיסִיל גֶעלְט וָואס עֶר אִיז בַּיי זֵיי אַ חַיָה גִיוֶוען) אוּן הָאבִּין אִים מַקְרִיב גִיוֶוען פַאר אַ קָרְבָּן צוּ זֵייעֶרֶע גָאטִין (הַנַּ"ל) אוּן אַזוֹי הָאבִּין זֵיי גִיטָאן זֵייעֶרֶע אִיבְּרִיקֶע עַבוֹדוֹת (דְהַיינוּ דִי זַאכִין וָואס זֵיי פְלֶעגִין דֶערְמִיט צוּ דִינֶען זֵייעֶרֶע גָאטִין).

אוּן דֶער גִבּוֹר אִיז אַלֶע מָאל נֶעהְנְטֶער צוּ גִיקוּמֶען צוּ זֵיי. אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹבִּין צוּ שִׁיקִין צוּ זֵיי זַיינֶע גִיבּוֹרִים. וָואס זֵיי וִוילִין. אַזוֹי וִוי זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז גִיוֶוען כַּנַּ"ל. אִיז אוֹיף זֵיי גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶע פַּחַד. אוּן זֵיי הָאבִּין נִיט גְוואוּסְט וָואס צוּ טָאן. הָאבִּין זֵיי דִי סוֹחְרִים זֵייעֶרֶע אֵיין עֵצָה גִיגִיבְּן. בַּאֲשֶׁר. זֵיי זֶענֶען גִיוֶוען אִין אַ מְדִינָה. וָואס דִי גַאנְצֶע מְדִינָה זֶענֶען אַלֶע גָאטִין. אוּן פָארִין מִיט מַלְאָכִים. דְהַיינוּ יֶענֶע מְדִינָה אִיז דִי גַאנְצֶע מְדִינָה. פוּן קְלֵיין בִּיז גְרוֹיס זֶענֶען אַלֶע וִוילְד גְרוֹיסֶע עַשִׁירִים זֵייעֶר. בִּיז דֶער קְלֶענְצְטֶער פוּן דֶער מְדִינָה אִיז אַ גָאט (וֶועדְלִיג זֵייעֶר נַארִישׁ פַאר פִירְטְקֵייט. וָוארִין דֶער קְלֶענְצְטֶער פוּן דֶער מְדִינָה אִיז אַזוֹי אֵיין עוֹשֶׁר אוּן הָאט אַזוֹי פִיל גֶעלְט. וִויפִיל בַּיי זֵיי אִיז אוֹיס גִיזֶעצְט אַז מִיט אַזוֹי פִיל גֶעלְט אִיז מֶען שׁוֹין אַ גָאט כַּנַּ"ל) אוּן זֵיי פָארִין מִיט מַלְאָכִים. וָוארִין זֵייעֶרֶע פֶערְד זֶענֶען צוּ גִידֶעקְט מִיט אַזוֹי אַ גְרוֹיס עַשִׁירוֹת מִיט גָאלְד אוּן נָאךְ אַזוֹי אַ גְלַייכִין. וָואס אַ דֶעק פוּן אַ פֶערְד (פוּן דֶער מְדִינָה) טְרֶעפְט אָן וִויפִיל בַּיי זֵיי הָאט אַ מַלְאַךְ. (דְהַיינוּ מִיט אַזוֹי פִיל גֶעלְט וִוי אַ דֶעק פוּן אַ פֶערְד טְרֶעפְט אָן בַּיי דֶער מְדִינָה. אִיז מֶען בַּיי זֵיי שׁוֹין מִיט אַזוֹי פִיל גֶעלְט אַ מַלְאַךְ) נִמְצָא פָארִין זֵיי מִיט מַלְאָכִים זֵיי שְׁפַּאנֶען אַיין דְרַיי פָּאר מַלְאָכִים אוּן פָארִין מִיט זֵיי. בְּכֵן בַּאדַארְפְט אִיר שִׁיקִין צוּ דֶער מְדִינָה. אוּן זֵיי וֶועלִין אַייךְ בְּוַודְאַי הֶעלְפִין וָוארִין זֵיי זֶענֶען זִיךְ אַלֶע גָאטִין. (אַזוֹי אִיז אַלְץ גִיוֶוען דִי עֵצָה פוּן זֵייעֶרֶע סוֹחְרִים) אִיז דִי עֵצָה זֵיי זֵייעֶר גִיפֶעלִין. וָוארִין זֵיי הָאבִּין גִיגְלֵייבְּט. אַז זֵיי וֶועלִין בְּוַודְאַי גִיהָאלְפִין וֶוערְן דוֹרְךְ יֶענֶער מְדִינָה. וָוארִין זֵיי זֶענֶען זִיךְ דָארְט אַלֶע גָאטִין כַּנַּ"ל.

אוּן דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט נָאךְ אַמָאל גֵיין צוּ דֶער מְדִינָה. טָאמֶער וֶועט עֶר זֵיי פָארְט אַרוֹיס פִירִין פוּן זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט. אוּן עֶר אִיז אַהִין גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּ דִי שׁוֹמְרִים. אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁמוּסִין מִיט אֵיין שׁוֹמֵר. אַזוֹי וִוי זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז. הָאט אִים דֶער שׁוֹמֵר דֶערְצֵיילְט פוּן דֶער גִבּוֹר. אַז זֵיי הָאבִּין גְרוֹיס פַּחַד פַאר אִים. הָאט אִים דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיפְרֶעגְט. וָואס הָאט אִיר בְּדֵיעָה צוּ טָאן. הָאט אִים דֶער שׁוֹמֵר דֶערְצֵיילְט. דִי זַאךְ הַנַּ"ל. אַז זֵיי וִוילִין שִׁיקִין צוּ דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי זֶענֶען אַלֶע גָאטִין וְכוּ' כַּנַּ"ל. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אוֹיס אִים זֵייעֶר גִילַאכְט. אוּן עֶר הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. דָאס אִיז זֵייעֶר אַ גְרוֹיס נַארִישְׁקֵייט. וָוארִין זֵיי זֶענֶען מֶענְטְשְׁן אַזוֹי וִוי מִיר (דְהַיינוּ דִי מְדִינָה וָואס זֵיי הָאבִּין אַהִין גִיוָואלְט שִׁיקִין זֵיי זֶענֶען נָאר מֶענְטְשְׁן) אוּן אִיר אַלֶע מִיט אַייעֶרֶע גָאטִין זֶענֶען אַלֶע נָאר מֶענְטְשְׁן. אוּן סֶע אִיז קֵיינֶער קֵיין גָאט נִיט. סֶע מֶער נִיט פַארְהַאנְדִין נָאר אֵיין גָאט אוֹיף דֶער וֶועלְט. דֶער וָואס הָאט אַלֶע בַּאשַׁאפִין. אוּן אִים אַלֵיין בַּאדַארְף מֶען נָאר צוּ דִינֶען אוּן צוּ אִים בַּאדַארְף מֶען נָאר מִתְפַּלֵל זַיין אוּן נָאר דָאס אִיז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן דֶעסְט גְלַייכִין נָאךְ אַזוֹינֶע רֵייד הָאט אַלְץ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִירֶעט מִיט דֶעם שׁוֹמֵר. אוּן דֶער שׁוֹמֵר הָאט אַלְץ נִיט צוּגִיהֶערְט. וָוארִין סֶע אִיז שׁוֹין בַּיי זֵיי אַיינְגִיזֶעצְט גִיוֶוען זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט פוּן אַ לַאנְגֶע צַייט כַּנַּ"ל. נָאר דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. הָאט אָבֶּער מִיט אִים אַסַאךְ גִיטַעֲנִי'ט. בִּיז צוּם סוֹף. הָאט דֶער שׁוֹמֵר אִים גִיעֶנְפֶערְט. וַוייטֶער וָואס קָאן אִיךְ טָאן. אִיךְ בִּין זִיךְ נָאר אֵיינֶער. אוּן דָאס הָאט שׁוֹין אַ פָּנִים עֶפֶּעס פוּן אֵיין תְּשׁוּבָה. וָוארִין דִי רֵייד וָואס דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט פְרִיר גִירֶעט מִיט דֶעם שׁוֹמֵר. אוּן דִי רֵייד וָואס עֶר הָאט אִיצְט גִירֶעט. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אִין אֵיינֶעם צוּם הוֹיף גִינוּמֶען. בִּיז זֵיי הָאבִּין אִים עֶפֶּעס גִירִירְט. (וָוארִין דִי תְּשׁוּבָה וָואס דֶער שׁוֹמֵר הָאט גִיעֶנְפֶערְט. וָואס קָאן אִיךְ טָאן וְכוּ'. דָאס וַוייזְט אוֹיס אַז דִי רֵייד פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה הֵייבִּין שׁוֹין אָן עֶפֶּעס אַבִּיסְל אַרַיין צוּ גֵיין אִים אִין הַארְצִין אַרַיין) אוּן אַזוֹי אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיגַאנְגֶען צוּם אַנְדֶערִין שׁוֹמֵר. אוּן הָאט מִיט אִים אוֹיךְ גִירֶעט אַזוֹי וִוי זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז כַּנַּ"ל אוּן עֶר הָאט אִים אוֹיךְ נִיט צוּ גִיהֶערְט אוּן צוּם סוֹף הָאט עֶר אִים אוֹיךְ אַזוֹי גִיעֶנְפֶערְט כַּנַּ"ל. אִיךְ בִּין זִיךְ נָאר אֵיינֶער וְכוּ' כַּנַּ"ל. אוּן אַזוֹי אַלֶע שׁוֹמְרִים הָאבִּין אִים גִיעֶנְפֶערְט דִי תְּשׁוּבָה צוּם סוֹף.

דֶערְנָאךְ אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין שְׁטָאט אַרַיין. אוּן הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן וִוידֶער מִיט זֵיי צוּ שְׁמוּסִין וִוי זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז גִיוֶוען. בַּאֲשֶׁר אַז זֵיי אַלֶע זֶענֶען גָאר אִין טָעוֹת זֵייעֶר. אוּן דָאס גֶעלְט אִיז גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט נָאר דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז אַז מֶען זָאל נָאר עוֹסֵק זַיין אִין תּוֹרָה אוּן תְּפִלָה וְכוּ'. הָאבִּין זֵיי אִים נִישְׁט צוּגִיהֶערְט וָוארִין זֵיי זֶענֶען שׁוֹין אַלֶע זֵייעֶר גִיוֶוען אַיינְגִיוָוארְצִילְט אִין דֶעם גֶעלְט פוּן אַ לַאנְגֶע צַייט. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים דֶערְצֵיילְט פוּן דֶעם גִבּוֹר. אוּן אַז זֵיי וִילִין שִׁיקִין צוּ דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי זֶענֶען אַלֶע גָאטִין וְכוּ' כַּנַּ"ל. הָאט עֶר אוֹיס זֵיי אוֹיךְ גִילַאכְט. אוּן עֶר הָאט זֵיי גִיזָאגְט. אַז דָאס אִיז אַ נַארִישְׁקֵייט. אוּן זֵיי זֶענֶען אַלֶע נָאר מֶענְטְשְׁן. אוּן זֵיי וֶועלִין אַייךְ גָאר נִיט קָאנֶען הֶעלְפִין וָוארִין אִיר זֶענְט מֶענְשְׁן אוּן זֵיי זֶענֶען מֶענְשְׁן אוּן זֵיי זֶענֶען גָאר קֵיין גָאט נִיט. נָאר אֵיין גָאט בָּרוּךְ הוּא אִיז פַארְהַאנְדִין וְכוּ'. אוּן מִכֹּחַ דֶעם גִבּוֹר. הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפִין (מִיט דֶעם לָשׁוֹן). אוֹיבּ סֶע נִיט דֶער גִבּוֹר (אַזוֹי וִוי אֵיינֶער פַארְוִוינְדֶארְט זִיךְ. אוֹיבּ דָאס אִיז נִיט דֶער וָואס עֶר וֵוייסְט) הָאבִּין זֵיי נִיט פַארְשְׁטַאנֶען וָואס עֶר מֵיינְט. אוּן אַזוֹי אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען פוּן אֵיינֶעם צוּם אַנְדֶערִין אוּן הָאט מִיט זֵיי אַלְץ אַזוֹי גִישְׁמוּסְט. כַּנַּ"ל. אוּן מִכֹּחַ דֶעם גִבּוֹר הָאט עֶר צוּ אִיטְלִיכְן גִיזָאגְט. אוֹיבּ סֶע נִיט דֶער גִבּוֹר וְכוּ' כַּנַּ"ל. הָאבִּין זֵיי נִיט פַארְשְׁטַאנֶען זַיינֶע רֵייד. וָואס עֶר מֵיינְט.

דֶערְוַוייל אִיז גִיוָוארִין אִין שְׁטָאט אֵיין רַעַשׁ. בַּאֲשֶׁר אַז סֶע גִיפִינְט זִיךְ אֵיינֶער וָואס עֶר רֶעט אַזוֹינְס וָואס עֶר מַאכְט אַ גִילֶעכְטֶער פוּן זֵייעֶר אֶמוּנָה. אוּן עֶר זָאגְט אַז סֶע אִיז נָאר אַ יָחִיד פַארְהַאנְדִין דְהַיינוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרוּךְ הוּא וְכוּ'. אוּן מִכֹּחַ דֶעם גִבּוֹר זָאגְט עֶר אַלְץ אוֹיבּ סֶע נִיט דֶער גִבּוֹר וְכוּ' כַּנַּ"ל. הָאבִּין זֵי פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָאס מוּז בְּוַודְאַי זַיין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. וָוארִין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אִיז שׁוֹין בַּיי זֵיי מְפוֹרְסָם גִיוֶוען כַּנַּ"ל. הָאט מֶען גִיהֵייסְן אַז מֶען זָאל אִים זוּכִין אוּן מֶען זָאל אִים חַאפִּין. כָאטְשֶׁע עֶר פְלֶעגְט זִיךְ אַלֶע מָאל אַנְדֶערְשׁ פַארְשְׁטֶעלִין (דְהַיינוּ אַמָאל הָאט עֶר זִיךְ פַארְשְׁטֶעלְט פַאר אֵיין סוֹחֵר אוּן אַמָאל פַאר אֵיין אָרִימַאן וְכוּ' וָואס מַחְמַת דֶעם הָאט מֶען אִים נִיט גִיקָאנְט חַאפִּין כַּנַּ"ל) נָאר זֵיי הָאבִּין אָבֶּער דֶערְפוּן אוֹיךְ גְוואוּסְט. אַז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה פַארְשׁטֶעלְט זִיךְ אַלֶע מָאל אַנְדֶערְשׁ. הָאבִּין זֵיי גִיהֵייסִין נָאךְ קְלֶערִין נָאךְ אִים. אוּן מֶען זָאל אִים חַאפִּין, הָאט מֶען אִים נָאךְ גִיזוּכְט בִּיז זֵיי הָאבִּין אִים גִיחַאפְּט. (דְהַיינוּ דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה) אוּן זֵיי הָאבִּין אִים גִבְּרַאכְט צוּ זֵייעֶרֶע עֶלְצְטֶע. אוּן זֵיי הָאבִּין אָנְגִיהוֹיבִּין מִיט אִים צוּ שְׁמוּסִין. הָאט עֶר זֵיי אוֹיךְ אַזוֹי גִיזָאגְט כַּנַּ"ל. אִיר זֶענְט אַלֶע אִין טָעוֹת. אוּן אִין גְרוֹיסֶע נַארִישְׁקֵייט. אוּן דָאס אִיז גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט. דְהַיינוּ דָאס גֶעלְט אִיז גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט. נָאר סֶע אִיז אַ יָחִיד בָּרוּךְ הוּא פַאר הַאנְדִין דְהַיינוּ דֶער בּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וָואס עֶר הָאט אַלֶע בַּאשַׁאפִין נָאר אִים בַּאדַארְף מֶען דִינֶען. אוּן גֶעלְט אִיז גָאר אַ נַארִישְׁקֵייט וְכוּ'. אוּן דִי מְדִינָה וָואס אִיר זָאגְט. אַז זֵיי זֶענֶען אַלֶע גָאטִין. זֵיי וֶועלִין אַייךְ גָאר נִיט קָאנֶען הֶעלְפִין. וָוארִין זֵיי זֶענֶען נָאר מֶענְטְן וְכוּ' (אַזוֹי הָאט זֵיי דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיזָאגְט) הָאבִּין זֵיי אִים גִיהַאלְטִין פַאר מְשׁוּגָע. וָוארִין דִי גַאנְצֶע מְדִינָה זֶענֶען שׁוֹין אַזוֹי גִילִיגִין אִין דֶעם גֶעלְט אוּן זֶענֶען שׁוֹין אַזוֹי דְרִינֶען פַארְנַארִישְׁט גִיוָוארִין. בִּיז דֶער וָואס עֶר הָאט אַקֶעגִין זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט עֶפֶּעס גִירֶעט. אִיז דֶערבַּיי זֵיי גִיוֶוען מְשׁוּגָע.

הָאבִּין זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז דָאס וָואס דוּ זָאגְסְט אוֹיף דֶעם גִבּוֹר. אוֹיבּ סֶע נִיט דֶער גִבּוֹר כַּנַּ"ל. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר אִיךְ בִּין גִיוֶוען בַּיי אַ מֶלֶךְ. אִיז בַּיי דֶעם מֶלֶךְ פַארְפַאלִין גִיוָוארִין אַ גִבּוֹר. אוּן אוֹיבּ דָאס אִיז דֶער גִיבּוֹר. קָאן אִיךְ מִיךְ מִיט אִים. אוּן וַויטֶער דָאס וָואס אִיר פַארְלָאזְט זִיךְ אוֹיף דֶער מְדִינָה וָואס אִיר זָאגְט אַז זֵיי זֶענֶען אַלֶע גָאטִין. דָאס אִיז אַ נַארִישְׁקֵייט. וָוארִין זֵיי וֶועלִין אַייךְ גָאר נִיט קֶענֶען הֶעלְפִין. אַדְרַבָּא. דָאס וֶועט נָאךְ זַיין אַייעֶר מַפָּלָה אַז אִיר וֶועט זִיךְ אוֹיף זֵיי פַארְלָאזִין. הָאבִּין זֵיי אִים גִיזָאגְט פוּן וַואנֶען וֵוייסְטוּ דָאס (אַז דִי מְדִינָה קָאן זֵיי נִיט הֶעלְפִין. אוּן זֵיי וֶועלִין נָאךְ אַ מַפָּלָה הָאבִּין דוֹרְךְ דֶעם). הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר בַּיי דֶעם מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז בַּיי אִים גִיוֶוען. הָאט עֶר גִיהַאט אַ יַד דְהַיינוּ דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיהַאט אַ זַאךְ אַזוֹי וִוי אַ הַאנְט מִיט פִינֶעף פִינְגֶער. אוּן מִיט אַלֶע שִׂירְטוּטִין (דְהַיינוּ אַלֶע קְנֵייטְשְׁן אוּן אַלֶע קְרִיצִין) וָואס אוֹיף אַ הַאנְט אִיז פַארְהַאנְדִין. אוּן דִי יַד אִיז גִיוֶוען דֶער לַאנְד קַארְט פוּן אַלֶע וֶועלְטִין. אוּן גָאר וָואס סֶע אִיז גִיוֶוען זִינְט הִימִיל אוּן עֶרְד אִיז בַּאשַׁאפִין גִיוָוארִין בִּיז אִין סוֹף. אוּן וָואס סֶע וֶועט זַיין דֶערְנָאךְ. אִיז אַלְץ אוֹיסְגִימָאלְט גִיוֶוען אוֹיף דֶער יַד. וָוארִין סֶע גִיוֶוען אוֹיסְגִימָאלְט אִין דִי קְרִיצִין אוּן קְנֵייטְשְׁן פוּן דֶער יַד. דָאס גִימֶעל פוּן אַלֶע וֶועלְטִין. וִוי אַזוֹי אִיטְלִיכֶע וֶועלְט שְׁטֵייט. מִיט אַלֶע זַאכִין פוּן אִיטְלִיכֶער וֶועלְט בִּפְרָטִיוֹת. אַלְץ אַרוֹיס גִישְׁטֶעלְט אוֹיף דֶער יַד. אַזוֹי וִוי אוֹיף אַ לַאנְד קַארְט אִיז אוֹיס גִימָאלְט (אַזוֹי וִוי סֶע וֵוייסִין דִי וָואס זֵיי זֶענֶען גִינִיט אִין דֶעם לַאנְד קַארְט. דְהַיינוּ סֶע אִיז אוֹיס גִימָאלְט אוֹיף אַ פַּאפִּיר אִיטְלִיכֶע שְׁטָאט אוּן אִיטְלִיכֶע מְדִינָה. אוּן אִיטְלִיכְס בְּרִיקְל אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע זַאכִין טַייכְלִיךְ אוּן וֶועלְדֶער וְכו'. אוּן בַּיי אִיטְלִיכֶע זַאךְ שְׁטֵייט אַלְץ אָנְגִישְׁרִיבִּין אַז דָאס אִיז דִי שְׁטָאט אוּן דָאס אִיז דִי מְדִינָה וְכוּ') אַזוֹי אִיז אוֹיף דֶער יַד גִיוֶוען אוֹיסְגִימָאלְט אַלֶע וֶועלְטִין דוֹרְךְ דִי קְרִיצִין אוּן קְנֵיטְשְׁן פוּן דֶער יַד. אוּן אִין דִי קְרִיצִין פוּן דֶער יַד אִיז גִיוֶוען אַזוֹי וִוי אוֹתִיוֹת. אַזוֹי וִוי אוֹיף אַ לַאנְד קַארְט שְׁטֵייעֶן אָנְגִישְׁרִיבְּן אוֹתִיוֹת בַּיי אִיטְלִיכֶער זַאךְ כְּדֵי מֶען זָאל וִויסִין וָואס דָאס אִיז דְהַיינוּ מֶען זָאל וִויסִין אַז דָא אִיז דִי שְׁטָאט. אוּן דָא אִיז דָאס טַייכִיל אוּן אַזוֹי דֶעסְט גְלַייכִין אַנְדֶערֶע זַאכְן. אַזוֹי אִיז פּוּנְקְט גִיוֶוען אָנְגִיצֵייכִינְט דוֹרְךְ דִי קְרִיצִין פוּן דֶער הַאנְט אַזוֹי וִוי אוֹתִיוֹת. וָואס דִי אוֹתְיוֹת זֶענֶען גִישְׁטַאנֶען בַּיי אִיטְלִיכֶער זַאךְ וָואס סֶע גִיוֶוען אוֹיס גִימָאלְט אוֹיף דֶער יַד. כְּדֵי מֶען זָאל וִויסִין וָואס אִיטְלִיכֶע זַאךְ אִיז וָואס דָארְט אִיז אוֹיסְגִימָאלְט.

אוּן אַזוֹי אִיטְלִיכֶע מְדִינָה בַאזוּנְדֶער אוּן אִיטְלִיכֶע שְׁטָאט אוּן אַלֶע טַייכְן אוּן בְּרִיקִין אוּן בֶערְג אוּן אַנְדֶערֶע זַאכִין (וָואס סֶע גִיפִינְט זִיךְ אִין דֶער וֶועלְט אוּן אִין אַלֶע וֶועלְטִין) אִיז אַלְץ גִיוֶוען אוֹיסְגִימָאלְט אוֹיף דֶער יַד דוֹרְךְ דִי קְרִיצִין אוּן קְנֵייטְשְׁן פוּן דֶער יַד. אוּן בַּיי אִיטְלִיכֶער זַאךְ אִיז אַלְץ גִישְׁטַאנֶען אוֹתִיוֹת אַז דָאס אִיז דִי זַאךְ אוּן דָאס אִיז דִי זַאךְ וְכוּ'. אוּן אַזוֹי אַלֶע מֶענְשְׁן וָואס סֶע גֵייעֶן אַרוּם אִין אִיטְלִיכֶער מְדִינָה אוּן אַלֶע זֵייעֶרֶע מְאוֹרָעוֹת (דְהַיינוּ אַלְץ וָואס אוֹיף אַ מֶענְשְׁן גֵייט אִיבֶּער וַוייל עֶר לֶעבְּט) אִיז אַלְץ גִיוֶוען אוֹיס גִימָאלְט אוֹיף דֶער הַאנְט. אוּן סֶע אִיז דָארְט גִישְׁטַאנֶען אַפִילוּ אַלֶע וֶועגִין פוּן אֵיין מְדִינָה צוּ דֶער אַנְדֶערֶער. אוּן פוּן אֵיין אָרְט צוּם אַנְדֶערִין אוּן מַחְמַת דֶעם הָאבּ אִיךְ גְוואוּסְט דֶעם וֶועג אַרַיין צוּ גֵיין אַהֶער אִין שְׁטָאט אַרַיין. וָואס קֵיין שׁוּם מֶענְשׁ קָאן אַהֶער נִיט קוּמֶען. (וָוארִין דִי מְדִינָה פוּן גֶעלְט הָאבִּין זִיךְ אַרוּם גִיגְרָאבִּין זֵייעֶרֶע שְׁטֶעט אוּן קֵיינֶער הָאט צוּ זֵיי נִיט גִיקָאנְט קוּמֶען כַּנַּ"ל) אוּן אַזוֹי אַז אִיר וִוילְט מִיךְ שִׁיקִין אִין דֶער אַנְדֶערֶער שְׁטָאט אַרַיין. וֵוייס אִיךְ אוֹיךְ דֶעם וֶועג. אַלְץ דוֹרְךְ דֶעם יַד.

אוּן אַזוֹי אִיז גִישְׁטַאנֶען אוֹיף דֶער יַד. דֶער וֶועג פוּן אֵיין וֶועלְט צוּ דֶער אַנְדֶערֶער וֶועלְט. וָוארִין סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אַ וֶועג וָואס דוֹרְךְ דֶעם וֶועג קָאן מֶען אַרוֹיף גֵיין פוּן דֶער עֶרְד אוֹיף דֶעם הִימִיל. (וָוארִין פוּן דֶער עֶרְד אוֹיף דֶעם הִימִיל קָאן מֶען נִיט אַרוֹיף גֵיין מַחְמַת מֶע וֵוייסְט נִיט דֶעם וֶועג. אוּן דָארְט אִיז גִישְׁטַאנֶען דֶער וֶועג וִוירִימִיר מֶען זָאל אַרוֹיף גֵיין אוֹיף דֶעם הִימִיל) אוּן סֶע אִיז דָארְט גִישְׁטַאנֶען אַלֶע וֶועגִין וָואס סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין פוּן אֵיין וֶועלְט צוּ דֶער אַנְדֶערֶער וֶועלְט. וָוארִין אֵלִיָהוּ אִיז אַרוֹיף גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם הִימִיל מִיט דֶעם וֶועג. אִיז דָארְט גִישְׁטַאנֶען דֶער וֶועג. מֹשֶׁה רַבֵּינוּ אִיז אַרוֹיף גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם הִימִיל מִיט אֵיין אַנְדֶערְן וֶועג. אִיז דָארְט גִישְׁטַאנֶען יֶענֶער וֶועג אוֹיךְ. אוּן אַזוֹי חַנוֹךְ אִיז אַרוֹיף גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם הִימִיל נָאךְ מִיט אֵיין אַנְדֶערִין וֶועג. אִיז דָארְט דֶער וֶועג אוֹיךְ גִישְׁטַאנֶען אוּן אַזוֹי פוּן אֵיין וֶועלְט צוּ דֶער אַנְדֶערֶער (וַוייטֶער הֶעכֶער) אִיז אַלְץ גִישְׁטַאנֶען אוֹיף דֶער הַאנְט. דוֹרְךְ דִי קְרִיצִין אוּן קְנֵייטְשְׁן פוּן דֶער הַאנְט אוּן סֶע אִיז גִישְׁטַאנֶען אוֹיף דֶער יַד. אִיטְלִיכֶע זַאךְ וִוי אַזוֹי סֶע אִיז גִיוֶוען בְּשַעַת דִי וֶועלְט אִיז בַּאשַׁאפִין גִיוָוארִין. אוּן וִוי אַזוֹי סֶע אִיז הַיינְט. אוּן וִוי אַזוֹי סֶע וֶועט זַיין דֶערְנָאךְ. דְהַיינוּ סְדוֹם. אִיז גִיוֶוען דָארְט אוֹסְגִימָאלְט אַזוֹי וִוי דִי שְׁטָאט אִיז גִיוֶוען פְרִיר אֵיי זִי אִיז אִיבֶּער גִיקֶערְט גִיוָוארִין. אוּן וִוידֶער אִיז גִיוֶוען דָארְט אוֹיסְגִימָאלְט אַזוֹי וִוי סְדוֹם קֶערְט זִיךְ אִיבֶּער. אַזוֹי וִוי אַ שְׁטָאט קֶערְט זִיךְ אִיבֶּער. אוּן וִוידֶער אִיז גִיוֶען דָארְט אוֹיסְגִימָאלְט סְדוֹם וָואסִיר אַ פָּנִים סֶע הָאט הַיינְט. נָאךְ דֶעם אִיבֶּער קֶערִין זִיךְ. וָוארִין אוֹיף דֶער יַד אִיז גִיוֶוען אוֹיס גִימָאלְט. וָואס סֶע אִיז גִיוֶוען. אוּן וָואס סֶע אִיז הַיינְט. אוּן וָואס סֶע וֶועט זַיין. אוּן דָארְט אוֹיף דֶער יַד הָאבּ אִיךְ גִיזֶעהְן. אַז דִי מְדִינָה וָואס אִיר זָאגְט אוֹיף זֵיי אַז זֵיי זֶענֶען אַלֶע גָאטְן. מִיט דִי אַלֶע מֶענְשְׁן וָואס זֵיי וֶועלִין צוּ זֵיי קוּמֶען אוֹיף הִילְף (דְהַיינוּ אַז דִי מְדִינָה זָאל זֵיי הֶעלְפְן) וֶועלְן זֵיי אַלֶע בֵּיידֶע אַ מַפָּלָה הָאבְּן. (אַזוֹי הָאט זֵיי אַלְץ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה דֶערְצֵיילְט).

אִיז בַּיי זֵיי דִי זַאךְ אַ וִוילְד חִידוּשׁ גִיוֶוען. וָוארִין מֶען דֶערְקֶענְט אַז דָאס אִיז אֶמֶתֶע רֵייד. וָוארִין דָאס וֵוייסְט מֶען אַז אוֹיף אַ לַאנְד קַארְט. שְׁטֵייט אוֹיסְגִימָאלְט אַלֶע זַאכְן. הָאבִּין זֵיי פַארְשְׁטַאנֶען אַז זַיינֶע רֵייד זֶענֶען אֶמֶת וָוארִין אַזוֹינְס קָאן מֶען זִיךְ נִיט אוֹיסְטְרַאכְטִין. וָוארִין דָאס זֶעהְט מֶען זִיךְ אַז מֶען קָאן צוּם הוֹיף נֶעמֶען צְוֵויי קְרִיצִין פוּן דֶער הַאנְט וֶועט דְרוֹיס וֶוערִין אֵיין אוֹת. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָאס אִיז נִיט קֵיין אוֹיס גִיטְרַאכְטֶע זַאךְ. אוּן סֶע אִיז בַּיי זֵיי אַ וִוילְד חִידוּשׁ גִיוֶוען. הָאבִּין זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט וואוּ אִיז עֶרְגֶעץ דֶער מֶלֶךְ. טָאמֶער וֶועט עֶר אוּנְז וַוייזִין אַ וֶועג. וִוי מֶען זָאל גִיפִינֶען גֶעלְט. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. נָאךְ וִוילְט אִיר גֶעלְט (מִיט אַ לָשׁוֹן וִוי אֵיינֶער פַארְוִוינְדֶערְט זִיךְ אוּן בֵּייזֶערְט זִיךְ) פוּן גֶעלְט שְׁמוּסְט גָאר נִיט. הָאבְּן זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט. פוּן דֶעסְטְוֶועגִין פָארְט. זָאג אוּנְז וִוי דֶער מֶלֶךְ אִיז. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. אִיךְ וֵוייס אוֹיךְ נִיט פוּן דֶעם מֶלֶךְ וִוי עֶר אִיז. אוּן דִי מַעֲשֶׂה אִיז אַזוֹי גִיוֶוען.

אַמָאל אִיז גִיוֶוען אַ מֶלֶךְ מִיט אַ מַלְכָּה. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיהַאט אַ בַּת יְחִידָה. אוּן סֶע גִיקוּמֶען נָאהנְט צוּ דֶער צַייט וָואס מֶע הָאט אִיר בַּאדַארְפְט חַתוּנָה צוּ מַאכִין. הָאט מֶען גִיזֶעצְט יוֹעֲצִים מֶען זָאל אֵיין עֵצָה הַאלְטִין. וֶועמֶען מֶען זָאל אִיר גֶעבִּין אוּן אִיךְ בִּין דָארְט אוֹיךְ גִיוֶוען צְוִוישְׁן דִי יוֹעֲצִים (דְהַיינוּ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה וָואס עֶר דֶערְצֵיילְט דָאס אַלְץ פַאר זֵיי) וָוארִין דֶער מֶלֶךְ. הָאט מִיךְ לִיבּ גִיהַאט. אִיז מַיין עֵצָה גִיוֶוען אַז מֶען זָאל אִיר גִיבִּין דֶעם גִבּוֹר. וָוארִין דֶער גִבּוֹר הָאט אוּנְז גִיטָאן כַּמָה טוֹבוֹת. וָוארִין עֶר הָאט אַיינְגִינוּמֶען כַּמָה מְדִינוֹת אִיבֶּער דֶעם קֶער מֶען אִים צוּ גִיבִּין דִי בַּת מַלְכָּה פַאר אֵיין וַוייבּ. אִיז מַיין עֵצָה זֵייעֶר גִיפֶעלִין. אוּן זֵיי הָאבִּין אַלֶע דְרוֹיף מַסְכִּים גִיוֶוען. אוּן סֶע אִיז דָארְט גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה. וָואס מֶען הָאט גִיפוּנֶען אַ חָתְן צוּ דֶער בַּת מַלְכָּה. הָאט מֶען דֶער בַּת מַלְכָּה חַתוּנָה גִימַאכְט מִיט דֶעם גִבּוֹר. הָאט דִי בַּת מַלְכָּה גִיהַאט אַ קִינְד. אוּן דָאס קִינְד אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער פַּארְשׁוֹין. וָואס סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶנְטְשְׁלִיךְ שֵׁיינְקֵייט נִיט גִיוֶוען. אוּן זַיינֶע הָאר זֶענֶען גִיוֶוען פוּן גָאלְד. אוּן הָאבִּין גִיהַאט אַלִירְלֵיי פַארְבִּין. אוּן זַיין פָּנִים אִיז גִיוֶוען אַזוֹי וִוי דִי זוּנֶען. אוּן זַיינֶע אוֹיגִין זֶענֶען גִיוֶוען אַנְדֶערֶע אוֹרוֹת (כְּלוֹמֶר לֶעכְטִין) אוּן דָאס קִינְד אִיז גִיבּוֹירִין גִיוָוארִין מִיט גְרֵייטֶער חָכְמָה וָוארִין מֶען הָאט אִין אִים גְזֶעהְן תֵּיכֶּף וִוי עֶר אִיז גִיבּוֹירִין גִיוָוארְן. אַז עֶר אִיז שׁוֹין אַ גְרוֹיסֶער חָכָם. וָוארִין אַז מֶענְטְשְׁן הָאבִּין גִישְׁמוּסְט. דָארְטִין וִוי מֶע הָאט בַּאדַארְפְט לַאכִין. הָאט עֶר גִילַאכְט. אוּן אַזוֹי דֶעסְט גְלַייכִין אַנְדֶערֶע זַאכִין. מֶע הָאט אִין אִים דֶערְקֶענְט אַז עֶר אִיז אַ גְרוֹיסֶער חָכָם. נָאר עֶר הָאט נָאךְ נִיט דִי תְּנוּעוֹת פוּן אַ גְרוֹיסִין. דְהַיינוּ עֶר קָאן נָאךְ נִיט רֵיידִין אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע זַאכִין. אָבֶּער דָאס הָאט מֶען אָנְגִיזֶעהְן תֵּיכֶּף אַז עֶר אִיז שׁוֹין אַ גְרוֹיסֶער חָכָם.

אוּן בַּיי דֶעם מֶלֶךְ אִיז גִיוֶוען אַ מֵלִיץ. דְהַיינוּ אַ רֵיידֶער אַ בַּעַל לָשׁוֹן וּמְלִיצָה. וָואס עֶר הָאט גִיקֶענְט רֵיידִין זֵייעֶר שֵׁיינֶע רֵייד. זֵייעֶר שֵׁיינֶע שְׁפְּרַאכִין אוּן שִׁירוֹת אוּן תוּשְׁבָּחוֹת צוּם מֶלֶךְ. אוּן דֶער מֵלִיץ אִיז אַלֵיין אוֹיךְ גִיוֶוען אַ שֵׁיינֶער מֵלִיץ נָאר דֶער מֶלֶךְ הָאט אִים גְוִויזִין דֶעם שְׁלַייךְ אוּן דֶעם וֶועג פוּן וַואנֶען עֶר זָאל נֶעמֶען דֶעם כֹּחַ פוּן דֶער חָכְמָה פוּן מְלִיצָה. אוּן דוֹרְךְ דֶעם אִיז עֶר גִיוֶוען זֵייעֶר אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער מֵלִיץ.

וִוידֶער הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהַאט אַ חָכָם. אוּן דֶער חָכָם. אִיז אַלֵיין אוֹיךְ גִיוֶוען אַ חָכָם. נָאר דֶער מֶלֶךְ הָאט אִים גְוִויזִין אַוֶועג פוּן וַואנֶען עֶר זָאל נֶעמֶען חָכְמָה. אוּן דוֹרְךְ דֶעם אִיז עֶר גִיוֶוען זֵייעֶר אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער חָכָם. אוּן אַזוֹי דֶער גִבּוֹר אִיז גִיוֶוען אַלֵיין אַ גִבּוֹר. נָאר דֶער מֶלֶךְ הָאט אִים גְוִויזִין דֶעם וֶועג פוּן וַואנֶען עֶר זָאל נֶעמֶען גְבוּרָה. אוּן דוֹרְךְ דֶעם אִיז עֶר גִיוֶוען זֵייעֶר אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער גִבּוֹר. וָוארִין סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אַ שְׁוֶוערְד וָואס זִי הֶענְגְט אִין דֶער לוּפְטִין. אוּן דִי שְׁוֶוערְד הָאט דְרַיי כֹּחוֹת. אַז מֶע הֵייבְּט אוֹיף דִי שְׁוֶוערְד. אַזוֹי צוּ לוֹיפִין זִיךְ אַלֶע עֶלְצְטֶע פוּן דֶעם חַיִל. הָאבִּין זֵיי שׁוֹין מְמֵילָא אַ מַפָּלָה (דְהַיינוּ דִי שׂוֹנְאִים) וָוארִין אַז דִי עֶלְצְטֶע אַנְטְלוֹיפִין. הָאט קֵיינֶער נִיט צוּ פִירִין דִי מִלְחָמָה הָאבִּין זֵיי שׁוֹין בְּוַודְאַי אַ מַפָּלָה. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט. וָואלְטִין אֶפְשֶׁר פָארְט דִי אִיבְּרִיקֶע גִיקָאנְט עֶפֶּעס נָאךְ מִלְחָמָה הַאלְטִין. הָאט אָבֶּער דִי שְׁוֶוערְד צְוֵויי שַׁארְפִין. אוּן זֵיי הָאבִּין צְוֵויי כֹּחוֹת. דוֹרְךְ אֵיין שַׁארְף פַאלִין זֵיי אַלֶע. אוּן דוֹרְךְ דֶער אַנְדֶערֶער שַׁארְף קְרִיגִן זֵיי דִי דָאר. (דְהַיינוּ דִי שׂוֹנְאִים וָואס מֶען הַאלְט מִיט זֵיי מִלְחָמָה) דְהַיינוּ זֵיי וֶוערִין מָאגֶער אוּן דָאס לַייבּ פַאלְט זֵיי אָפּ. אַזוֹי וִוי דִי קְרֶענְק אִיז רַחְמָנָא לִיצְלַן. אוּן נָאר דוֹרְךְ דֶעם וָואס מֶע טוּט אַ מַאךְ מִיט דֶער שְׁוֶוערְד דָארְט וִוי זִי אִיז קְרִיגִין שׁוֹין דִי שׂוֹנְאִים דִי זַאכִין הַנַּ"ל דְהַיינוּ דוֹרְךְ דֶעם וָואס מֶע מַאכְט מִיט דֶער שַׁארְף הָאבִּין דִי שׂוֹנְאִים גָאר אַ מַפָּלָה. אוּן דוֹרְךְ דֶעם וָואס מֶע מַאכְט מִיט דֶער אַנְדֶערֶער שַׁארְף. קְרִיגִין דִי שׂוֹנְאִים דִי דָאר כַּנַּ"ל. אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט גְוִויזִין דֶעם גִבּוֹר. דֶעם וֶועג וָואס סֶע אִיז פַאר הַאנְדִין צוּ דֶער שְׁוֶוערְד. אוּן פוּן דָארְט הָאט עֶר גִינוּמֶען זַיין גְרוֹיסֶע גְבוּרָה. אוּן מִיר הָאט דֶער מֶלֶךְ אוֹיךְ גְוִויזִין דֶעם וֶועג פוּן וַואנֶען אִיךְ זָאל נֶעמֶען מַיין זַאךְ. הָאבּ אִיךְ גִינוּמֶען פוּן דָארְט דָאס וָואס אִיךְ בַּאדַארְף (כְּלוֹמֶר דֶער בַּעַל תְּפִלָּה וָואס עֶר דֶערְצֵיילְט דָאס אַלְץ הָאט עֶר גִיזָאגְט אַז אִים הָאט אוֹיךְ דֶער מֶלֶךְ גְוִויזִין דֶעם וֶועג פוּן וַואנֶעט עֶר זָאל נֶעמֶען זַיין זַאךְ דְהַיינוּ תְּפִלָּה).

אוּן אַזוֹי הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהַאט אֵיין אוֹהֵב נֶאֱמָן (כְּלוֹמֶר אַ גוּטְן פְרַיינְט אַ גִיטְרַייעֶן) וָואס עֶר הָאט זִיךְ לִיבּ גִיהַאט מִיט דֶעם מֶלֶךְ מִיט זֵייעֶר גְרוֹיס לִיבְּשַׁאפְט זֵיי הָאבִּין זִיךְ אַזוֹי לִיבּ גִיהַאט. בִּיז זֵיי הָאבִּין נִיט גִיקֶענְט זַיין אֵיינֶער אָן דֶעם אַנְדֶערִין אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ אַ שָׁעָה נִיט זֶעהְן. נָאר סֶע אִיז זִיךְ אָבֶּער פָארְט פַארְהַאנְדִין צַייט וָואס מֶע מוּז נִיט זַיין אִין אֵיינֶעם. הָאבִּין זֵיי גִיהַאט פַּאטְרֶעטִין. וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען אוֹיסְגִימָאלְט זֵייעֶרֶע בֵּיידֶע צוּרוֹת. פְלֶעגִין זֵיי זִיךְ מְשַׁעְשֵׁעַ זַיין (כְּלוֹמֶר תַּעֲנוּג אוּן נַחַת הָאבִּין) מִיט דִי צוּרוֹת דֶעְמוּלְט אַז זֵיי הָאבִּין זִיךְ נִיט גִיקָאנְט זֶעהְן. אוּן דִי צוּרוֹת זֶענֶען גִיוֶוען אַזוֹי אוֹיס גִימָאלְט אַזוֹי וִוי דֶער מֶלֶךְ מִיט דֶעם אוֹהֵב נֶאֱמָן הָאבִּין זִיךְ לִיבּ אוּן וִוי זֵיי קוּשִׁין זִיךְ אוּן הַאלְדְזִין זִיךְ מִיט גְרוֹיס לִיבְּשַׁאפְט. אוּן דִי פַּאטְרֶעטִין הָאבִּין אִין זִיךְ אַ סְגוּלָה גִיהַאט. אַז וֶוער סֶע הָאט גִיקוּקְט אוֹיף דִי צוּרוֹת הָאט עֶר גִיקְרִיגִין גְרוֹיס לִיבְּשַׁאפְט (כְּלוֹמֶר דִי מִדָה פוּן אַהֲבָה הָאט מֶען גִיקְרִיגִין אַז מֶע הָאט גִיקוּקְט אוֹיף דִי צוּרוֹת) אוּן דֶער אוֹהֵב נֶאֱמָן הָאט אוֹיךְ גִינוּמֶען דִי אַהֲבָה (דְהַיינוּ דָאס לִיבְּשַׁאפְט) פוּן דֶעם אָרְט וָואס דֶער מֶלֶךְ הָאט אִים גְוִויזִין. אִיז גִיקוּמֶען אַ צַייט. וָואס דִי אַלֶע זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אִיטְלִיכֶער אִין זַיין אָרְט אַרַיין. אַז עֶר זָאל דָארְט נֶעמֶען זַיין כֹּחַ פוּן זַיין זַאךְ. דְהַיינוּ דֶער מֵלִיץ אוּן דֶער גִבּוֹר אוּן דִי אַלֶע לַייט פוּן דֶעם מֶלֶךְ אִיז אִטְלִיכֶער גִיגַאנְגֶען אִין זַיין אָרְט אַרַיין עֶר זָאל דָארְט בַּאנַייעֶן זַיין כֹּחַ.

וַיְהִי הַיּוֹם אִיז גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶער רוּחַ סְעָרָה (דְהַיינוּ אַ שְׁטוֹרֶעם וִוינְט) אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן דֶער רוּחַ סְעָרָה הָאט מְבַלְבֵּל גִיוֶוען (כְּלוֹמֶר פַארְמִישְׁט) גָאר דִי וֶועלְט. אוּן עֶר הָאט אִיבֶּער גִיקֶערְט פוּן יַם יַבָּשָׁה אוּן פוּן יַבָּשָׁה יַם. אוּן פוּן מִדְבָּר יִישׁוּב אוּן פוּן יִישׁוּב מִדְבָּר. אוּן עֶר הָאט גָאר דִי וֶועלְט אִיבֶּער גִיקֶערְט. אוּן דֶער רוּחַ סְעָרָה אִיז אַרַיין צוּם מֶלֶךְ אִין שְׁטוּבּ אַרַיין. אוּן דֶער רוּחַ סְעָרָה הָאט דָארְט גָאר נִיט גִיטָאן (כְּלוֹמֶר עֶר הָאט דָארְט בַּאם מֶלֶךְ קֵיין שׁוּם שָׁאדִין נִיט גִיטָאן) נָאר עֶר אִיז אַרַיין (דֶער רוּחַ סְעָרָה) אוּן הָאט אַוֶועק גִיחַאפְּט דָאס קִינְד פוּן דֶער בַּת מַלְכָּה הַנַּ"ל. אוּן אִין דֶעם אוּמְפִּיט. תֵּיכֶּף וִוי עֶר הָאט אַוֶועג גִיחַאפְּט דָאס טַייעֶר קִינְד. אִיז תֵּיכֶּף דִי בַּת מַלְכָּה נָאךְ (כְּלוֹמֶר דִי בַּת מַלְכָּה הָאט תֵּיכֶּף אָנְגִיהוֹיבִּין נָאךְ לוֹפִין נָאךְ דֶעם קִינְד זִי זָאל עֶס קְרִיק חַאפִּין. אִיז זִי אוֹיךְ עֶרְגִיץ אַוֶועק אוּן מֶע וַוייסְט נִיט וִוי) אוּן אַזוֹי דִי מַלְכָּה. אוּן אַזוֹי דֶער מֶלֶךְ זֶענֶען אַלֶע נָאךְ. נָאךְ דֶעם קִינְד. בִּיז זֵיי זֶענֶען אַלֶע צוּשְׁפְּרֵייט גִיוָוארִין. אוּן מֶע וֵוייסְט נִיט וואוּ זֵיי זֶענֶען. אוּן מִיר אַלֶע זֶענֶען דֶערְבַּיי גָאר נִיט גִיוֶוען. וָוארִין מִיר זֶענֶען דֶעמוּלְט אַוֶועק גִיגַאנְגֶען אִיטְלִיכֶער אִין זַיין אָרְט אַרַיין צוּ בַּיי נַייעֶן זַיין כֹּחַ כַּנַּ"ל. אוּן וִוי מִיר זֶענֶען צוּרִיק גִיקוּמֶען. הָאבִּין מִיר זֵיי אַלֶע שׁוֹין נִיט גִיפוּנֶען כַּנַּ"ל. אוּן דִי יַד אִיז אוֹיךְ פַארְפַאלִין גִיוָוארִין דֶעמוּלְט. אוּן פוּן דֶעמוּלְט אָן. זֶענֶען מִיר אַלֶע צוּשְׁפְּרֵייט גִיוָוארִין. אוּן מִיר קֶענֶען שׁוֹין נִיט גֵיין אִיטְלִיכֶער אִין זַיין אָרְט אַרַיין. צוּ בַּאנַייעֶן זַיין כֹּחַ. וָוארִין אַז דִי וֶועלְט אִיז שׁוֹין אִיבֶּער גִיקֶערְט גִיוָוארִין. בַּאדַארְף מֶען זִיךְ שׁוֹין אַנְדֶערֶע וֶועגִין הַיינְט. אִיבֶּער דֶעם קָאנֶען מִיר שׁוֹין נִיט אַרוֹיף גֵיין וִוידֶער אִיטְלִיכֶער אִין זַיין אָרְט אַרַיין עֶר זָאל נֶעמֶען זַיין כֹּחַ. נָאר דִי רְשִׁימָה וָואס בַּיי אִיטְלִיכְן אִיז גִיבְּלִיבְּן (כְּלוֹמֶר דֶער צֵייכִין דְהַיינוּ דָאס בִּיסְל כֹּחַ וָואס סֶע אִיז נָאךְ בַּיי אִיטְלִיכְן גִיבְּלִיבְּן פוּן לַאנְג) אִיז אוֹיךְ זֵייעֶר גְרוֹיס. אוּן אוֹיבּ דֶער גִיבּוֹר (וָואס דִי מְדִינָה הָאט פַאר אִים מוֹרָא גִיהַאט) אִיז דֶער גִבּוֹר פוּן דֶעם מֶלֶךְ. אִיז עֶר בְּוַודְאַי זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער גִבּוֹר (דָאס הָאט אַלְץ דֶערְצֵיילְט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה פַאר דִי לַייט הַנַּ"ל) אוּן זֵיי הָאבִּין אוֹיס גִיהֶערְט זַיינֶע רֵייד אוּן הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר פַארְוואוּנְדֶערְט. אוּן זֵיי הָאבִּין שׁוֹין גִיהַאלְטִין דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה בַּיי זִיךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים שׁוֹין נִיט גִיוָואלְט אַוֶועק לָאזִין פוּן זִיךְ (וָוארִין טָאמֶער דֶער גִבּוֹר וָואס עֶר וִויל אָנְקוּמֶען אוֹיף זֵיי. אִיז עֶר דֶער גִבּוֹר פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל וָואס דֶער בַּעַל תְּפִלָּה קָאן זִיךְ מִיט אִים).

אוּן דֶער גִבּוֹר הַנַּ"ל אִיז אַלֶע מָאל צוּ גִיקוּמֶען נֶענְטֶער צוּ דֶער מְדִינָה אוּן עֶר הָאט אַלֶע מָאל גִישִׁיקְט זַיינֶע שְׁלוּחִים צוּ זֵיי. בִּיז עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּ דֶער מְדִינָה אוּן עֶר הָאט זִיךְ גִישְׁטֶעלְט אוּנְטֶער דֶער שְׁטָאט אוּן הָאט צוּ זֵיי אַרַיין גִישִׁיקְט זַיינֶע שְׁלוּחִים. (אַז זֵיי זָאלִין אִים זָאגִין וָואס זֵיי וִוילִין צוּ אוּנְטֶער גִיבִּין זִיךְ צוּ נֵיין כַּנַּ"ל) הָאבִּין זֵיי זֵייעֶר גְרוֹיס מוֹרָא גִיהַאט פַאר אִים. הָאבִּין זֵיי גִיבֶּעטִין דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז עֶר זָאל זֵיי אֵיין עֵצָה גֶעבִּין. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה צוּ זֵיי גִיזָאגְט. מֶען בַּאדַארְף קְלֶערִין. דָאס פִירִיכְץ פוּן דֶעם גִבּוֹר. כְּדֵי עֶר זָאל דוֹרְךְ דֶעם דֶערְקֶענֶען. אוֹיבּ דָאס אִיז דֶער גִבּוֹר פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל. אִיז גִיגַאנְגֶען דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. אוּן אִיז אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען צוּם גִבּוֹר. אוּן עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּ זַיין חַיִל פוּן דֶעם גִבּוֹר. אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁמוּסִין מִיט אֵיין גִבּוֹר פוּן דִי גִבּוֹרִים וָואס זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם גִבּוֹר (דְהַיינוּ מִיט אֵיינֶעם פוּן דִי וַוארְטֶעס) (כְּדֵי עֶר זָאל קְלֶערִין אוֹיבּ דָאס אִיז דֶער גִבּוֹר וָואס עֶר קָאן זִיךְ מִיט אִים) הָאט אִים דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז אַייעֶר טוּן. אוּן וִוי אַזוֹי זֶענְט אִיר אַייךְ צוּם אוֹיף גִיקוּמֶען מִיט דֶעם גִבּוֹר הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט (דְהַיינוּ דֶער אֵיינֶער פוּן דִי גִבּוֹרִים הָאט גִיעֶנְפֶערְט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה) דִי מַעֲשֶׂה אִיז אַזוֹי גִיוֶוען.

בַּאֲשֶׁר סֶע פַארְשְׁרִיבְּן אִין זֵייעֶרֶע קְרוֹינִיקֶעס. אַז סֶע אִיז אַמָאל גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶער רוּחַ סְעָרָה (דְהַיינוּ אַ שְׁטוֹרִים וִוינְט) אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן דֶער רוּחַ סְעָרָה. הָאט אִיבֶּער גִיקֶערְט גָאר דִי וֶועלְט. עֶר הָאט אִיבֶּער גִיקֶערְט פוּן יַם יַבָּשָׁה אוּן פוּן יַבָּשָׁה יַם אוּן פוּן מִדְבָּר יִישׁוּב אוּן פוּן יִישׁוּב מִדְבָּר. אוּן עֶר הָאט גָאר דִי וֶועלְט פַארְמִישְׁט. אוּן נָאךְ דֶעם רַעַשׁ וָואס גָאר דִי וֶועלְט אִיז אַזוֹי פַארְמִישְׁט גִיוָוארְן. נָאךְ דֶעם הָאבִּן זִיךְ דִי מֶענְשְׁן פוּן דֶער וֶועלְט מְיַישֵׁב גִיוֶוען. זֵיי וִוילִין זִיךְ מַאכִין אַ מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ קְלֶערִין. וֶוער סֶע אִיז רָאוּי אַז מֶען זָאל אִים מַאכִין פַאר אַ מֶלֶךְ אִיבֶּער זֵיי. הָאבִּין זֵיי גִיקְלֶערְט. בַּאֲשֶׁר דֶער עִיקָר אִיז זִיךְ נָאר דֶער תַּכְלִית. דְרִיבֶּער. וֶוער סֶע פָּארִיט זִיךְ מֶער אוּן אִיז זִיךְ מֶער מִשְׁתַּדֵל אִין דֶעם תַּכְלִית פוּן דֶער וֶועלְט דֶער דָאזִיגֶער קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ קְלֶערִין. וָואס אִיז דֶער תַּכְלִית. אִיז צְוִוישְׁן זֵיי גִיוָוארִין כַּמָה דֵעוֹת.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז כָּבוֹד. וָוארִין מִיר זֶעהְן זִיךְ אַז כָּבוֹד אִיז דֶער עִיקָר בַּיי דֶער וֶועלְט. וָוארִין אַז מֶען גִיט נִיט אָפּ דֶעם מֶענְשְׁן זַיין כָּבוֹד. דְהַיינוּ אַז מֶע רֶעט אִים עֶפֶּעס אַ וָוארְט אַקֶעגִין זַיין כָּבוֹד. הָאט עֶר שְׁפִיכוֹת דָמִים. וָוארִין דֶער עִיקָר אִיז דֶער כָּבוֹד בָּיי גָאר דֶער וֶועלְט. אוּן נָאךְ דֶעם טוֹיט הִיט מֶען אוֹיךְ אָפּ. אַז מֶען זָאל אָפְּגִיבִּין דֶעם מֵת זַיין כָּבוֹד. אַז מֶען זָאל אִים מְקַבֵּר זַיין מִיט כָּבוֹד אוּן דֶעסְט גְלַייכִין. (אוּן מֶען זָאגְט אִים וָואס מֶע טוּט דִיר טוּט מֶען דִיר אַלְץ פוּן דַיין כָּבוֹד וֶועגִין) חָאטְשֶׁע נָאךְ דֶעם טוֹיט. וִויל מֶען שׁוֹין נִיט קֵיין גֶעלְט אוּן דֶער מֵת גְלוּסְט שׁוֹין בְּוַודְאַי נִיט קֵיין שׁוּם זַאךְ. פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט אוֹיף דֶעם כָּבוֹד פוּן דֶעם מֵת אִיז מֶען מַקְפִּיד. אוּן מֶע הִיט אִים אָפּ זַיין כָּבוֹד. נִמְצָא אִיז זִיךְ דֶער כָּבוֹד דֶער עִיקָר תַּכְלִית. אוּן נָאךְ אַזוֹינֶע סְבָרוֹת אוּן גִידְרַאנְגֶען אַזוֹינֶע הָאבִּין דִי דָאזִיגֶע אַלְץ גִיזָאגְט. אַז כָּבוֹד אִיז דֶער עִיקָר תַּכְלִית פוּן דֶער וֶועלְט. בִּיז סֶע אִיז בַּיי זֵיי גִיבְּלִיבְּן. אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז כָּבוֹד. אִיבֶּער דֶעם מוּז מֶען זוּכִין אֵיין אִישׁ מְכוּבָּד (כְּלוֹמֶר אַ מֶענְטְשׁ וָואס עֶר הָאט כָּבוֹד) אוּן דֶערְצוּ זָאל דֶער מֶענְטְשׁ נָאךְ יָאגִין נָאךְ כָּבוֹד. וָוארִין וַוייל דֶער מֶענְטְשׁ הָאט כָּבוֹד אוּן יָאגְט נָאךְ דֶעם כָּבוֹד. אוּן עֶר הֶעלְפְט דִי טֶבַע וָואס זִי וִויל כָּבוֹד. נִמְצָא אִיז זִיךְ דֶער מֶענְטְשׁ מִשְׁתַּדֵל אוּן גֵייט נָאךְ דֶעם תַּכְלִית. אוּן הָאט דֶערְלַאנְגְט דֶעם תַּכְלִית. וָוארְן דֶער תַּכְלִית אִיז זִיךְ כָּבוֹד. כַּנַּ"ל. אִיבֶּער דֶעם דֶער מֶענְשׁ קֶער צוּ זַיין מֶלֶךְ (אַזוֹי אִיז אַלְץ גִיוֶוען דִי נַארִישֶׁע דֵיעָה פוּן אַ טֵייל פוּן זֵיי. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אַזוֹי גִיפוּנֶען נַארִישֶׁע סְבָרוֹת. אוּן גִידְרַאנְגֶען בִּיז זֵיי זֶענֶען דְרִינֶען פַארְפִירְט גִיוָוארִין. אוּן הָאבִּין גִיזָאגְט אַז כָּבוֹד אִיז דֶער תַּכְלִית. אוּן אַזוֹי דִי אַלֶע כִּתּוֹת וָואס דָא וֶועט וַוייטֶער שְׁטֵיין הָאבִּין זֵיי אַלֶע גִיהַאט נַארִישֶׁע גִידְרַאנְגֶען אוֹיף זֵייעֶרֶע נַארִישֶׁע דֵעוֹת) זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען זוּכִין אַזוֹי אַ מֶענְשְׁן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין גִיזֶעהְן. וִוי מֶע הָאט גִיטְרָאגִין אֵיין אַלְטִין בֶּעטְלֶער אַ צִיגַיינֶער. אוּן סֶע זֶענֶען אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען אֶפְשֶׁר פִינֶעף הוּנְדֶערְט צִיגַיינֶערְס. אוּן דֶער בֶּעטְלִיר אִיז גִיוֶוען בְּלִינְד אוּן קְרוּם אוּן שְׁטוּם. אוּן דִי לַייט זֶענֶען אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען וָוארִין זֵיי אַלֶע זֶענֶען גִיוֶוען זַיין מִשְׁפַּחְתִירֶע וָוארִין עֶר הָאט גִיהַאט שְׁוֶועסְטֶערְס. אוּן בְרוּדֶערְס. אוּן זַיין זֶרַע מְרֵעִים. בִּיז סֶע אִיז פוּן זֵיי גִיוָוארִין אַזוֹי פִיל. דִי אַלֶע וָואס זֵיי זֶענֶען אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין אִים גִיטְרָאגִין. אוּן דֶער אַלְטֶער בֶּעטְלֶער הָאט זֵייעֶר מַקְפִּיד גִיוֶוען אוֹיף זַיין כָּבוֹד. וָוארִין עֶר אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר בֵּייז. אוּן עֶר הָאט זִיךְ אַלֶע מָאל אוֹיף זֵיי אַ גְרוֹיסִין בֵּייזֶער גִיטָאן. אוּן הָאט אַלֶע מָאל גִיהֵייסִין אַז אַנְדֶערֶע זָאלִין אִים טְרָאגִין. אוּן הָאט זִיךְ אַלֶע מָאל גִיבֵּייזֶערְט אוֹיף זֵיי. נִמְצָא אִיז זִיךְ דֶער אַלְטֶער בֶּעטְלֶער אַ גְרוֹיסֶער אִישׁ מְכוּבָּד. וָוארִין עֶר הָאט אַזוֹי אַ כָּבוֹד. אוּן יָאגְט אַזוֹי נָאךְ דֶעם כָּבוֹד. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ זֵייעֶר מַקְפִּיד אוֹיף זַיין כָּבוֹד. אִיבֶּער דֶעם אִיז דֶער בֶּעטְלֶער זֵיי גִיפֶעלִין. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן וַוייל דָאס לַאנְד אִיז אוֹיךְ גוֹרֵם. וָוארִין סֶע פַארְהַאנְדִין אַ מְדִינָה וָואס דִי מְדִינָה אִיז גוֹרֵם אוּן זִי אִיז מְסוּגְל צוּ כָּבוֹד. אוּן אַזוֹי אִיז פַארְהַאנְדִין אַ מְדִינָה וָואס זִי אִיז מְסוּגְל צוּ אֵיין אַנְדֶערֶע מִדָה. אִיבֶּער דֶעם. הָאבִּין דִי כִּיתָה (וָואס בַּיי זֵיי אִיז גִיוֶוען דֶער עִיקָר תַּכְלִית כָּבוֹד) גִיזוּכְט אַ מְדִינָה וָואס זִי אִיז גוֹרֵם אוּן מְסוּגְל צוּ כָּבוֹד. הָאבִּין זֵיי גִיפוּנֶען אַ מְדִינָה וָואס זִי אִיז מְסוּגְל דֶערְצוּ הָאבִּין זֵיי זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז נִיט דֶער כָּבוֹד אִיז דֶער עִיקָר תַּכְלִית. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיקְלֶערְט. אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז רְצִיחָה. וָוארִין מִיר זֶעהְן אַז אַלֶע זַאכִין וָואס סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אוֹיף דֶער וֶועלְט. מוּזִין אַלֶע פַארְלֶענְט וֶוערִין. אוּן וָואס סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אִין דֶער וֶועלְט. גְרָאז אוּן אַלֶע פְרוּכְטִין אוּן מֶענְטְשְׁן אוּן אַלְץ וָואס אִין דֶער וֶועלְט. מוּז אַלְץ צוּם סוֹף נִישְׁט וֶוערִין. נִמְצָא אִיז זִיךְ דֶער תַּכְלִית פוּן אַלֶע זַכִין אַז סֶע זָאל נִכְלָה וֶוערִין. (דְהַיינוּ פַארְלֶענְט וֶוערִין) אִיבֶּער דֶעם אַ רוֹצֵחַ. וָואס עֶר הַרְגִיט אוּן פַארְלֶענְט מֶענְטְשְׁן. בְּרֶענְגְט עֶר זִיךְ דִי וֶועלְט צוּם תַּכְלִית אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי זִיךְ אָפְּגִיקְלֶערְט. אַז דֶער תַּכְלִית אִיז רְצִיחָה. הָאבִּין זֵיי גִיזוּכְט אַ מֶענְטְשְׁן וָואס עֶר זָאל זַיין אַ רוֹצֵחַ אוּן אַ כַּעַסְן אוּן אַ גְרוֹיסֶער בַּעַל קִנְאָה. וָוארִין אַזוֹי אַ מֶענְטְשׁ אִיז בַּאם תַּכְלִית (וֶועדְַלִיג זֵייעֶר פַארְפִירְטֶע דֵיעָה) אוּן דֶער קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען זוּכִין אַזוֹי אַ מֶענְטְשְׁן. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט אַ גִישְׁרֵיי. הָאבִּין זֵיי גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז דָאס אַזוֹי אַ גִישְׁרֵיי. הָאט מֶען זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. דָאס גִישְׁרֵיי אִיז. וָואס אֵיינֶער הָאט זַיין פָאטֶער אוּן מוּטֶער גִיקוֹילִיט. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אָנְגִירוּפִין. וִוי גִיפִינְט זִיךְ נָאךְ אַזוֹי אַ רוֹצֵחַ וָואס עֶר זָאל אַזוֹי אַ שְׁטַארְק הַארְץ הָאבִּין אוּן זָאל זַיין אַזוֹי אַ כַּעַסְן. אַז עֶר זָאל הַרְגֶענֶען פָאטֶער אוּן מוּטֶער. אָט דֶער מֶענְטְשׁ הָאט דֶערְלַאנְגְט דֶעם תַּכְלִית (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט פָאטֶער אוּן מוּטֶער גִיקוֹילֶעט) אוּן עֶר אִיז זֵיי וואוֹיל גִיפֶעלִין. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיזוּכְט אַמְדִינָה וָואס זִי זָאל גוֹרֵם זַיין (דְהַיינוּ זִי זָאל דֶערְצוּ קֶערִין) צוּ רְצִיחָה. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אֵיין אָרְט צְוִוישְׁן בֶּערְג. וָואס דָארְטִין הַאלְטִין זִיךְ רוֹצְחִים. אוּן זֵיי זֶענֶען אַהִין גִיגַאנְגֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט מִיט זֵייעֶר מֶלֶךְ.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז סֶע קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. דֶער וָואס עֶר הָאט אַסַאךְ עֶסִין אוּן עֶר עֶסְט נִיט דָאס עֶסִין פוּן אַנְדֶערֶע מֶענְטְשְׁן נָאר אֵיידְלֶע זַאכִין. אוּן אַזוֹי אַ מֶענְשׁ קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ נָאר זֵיי הָאבִּין תֵּיכֶּף נִיט גִיקָאנְט גִיפִינֶען אַזוֹי אַ מֶענְטְֶשְׁן. וָואס עֶר זָאל נִיט עֶסִין דָאס עֶסִין פוּן אַנְדֶערֶע מֶענְשְׁן. הָאבִּין זֵיי זִיךְ דֶערְוַוייל אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אֵיין עוֹשֶר וָואס עֶר הָאט אַסַאךְ עֶסִין (אוּן זַיין עֶסִין אִיז אַבִּיסִיל אֵיידְלֶער) בִּיז זֵיי וֶועלִין גִיפִינֶען אַזוֹי אַ מֶענְטְשְׁן וִוי זֵיי וִוילִין. וָואס עֶר זָאל נִיט עֶסִין וְכוּ' כַּנַּ"ל, אוּן דֶערְוַוייל הָאבִּין זֵיי גִימַאכְט דֶעם עוֹשֶׁר פַאר אַ מֶלֶךְ. בִּיז זֵיי וֶועלִין גִיפִינֶען אַזוֹי אַ מֶענְשׁ וִוי זֵיי וִוילִין כַּנַּ"ל דֶעמוּלְט וֶועט דֶער עוֹשֶׁר אַרָאפּ פוּן דֶער מְלוּכָה. אוּן מֶע וֶועט יֶענֶעם אוֹיף נֶעמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אַ מְדִינָה וָואס זִי זָאל קֶערִין דֶערְצוּ. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט אַז אַ יְפַת תּוֹאַר קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. וָוארִין דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז זִיךְ. אַז דִי וֶועלְט זָאל זַיין בַּאזֶעצְט מִיט מֶענְטְשְׁן. וָוארִין פוּן דֶעסְט וֶועגִין אִיז זִיךְ דִי וֶועלְט בַּאשַׁאפִין גִיוָוארִין. אוּן וַוייל אַ יְפַת תּוֹאַר בְּרֶענְגְט צוּ דֶער תַּאֲוָה. וָואס דוֹרְךְ דֶעם וֶוערְט גְרֶעסֶער דֶער יִישׁוּב פוּן דֶער וֶועלְט. (וָוארִין סֶע וֶוערְן מֶער מֶענְשְׁן) נִמְצָא בְּרֶענְגְט זִי זִיךְ צוּם תַּכְלִית. אִיבֶּער דֶעם קֶער אַ יְפַת תּוֹאַר צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אַ יְפַת תּוֹאַר אוּן זִי אִיז אִיבֶּער זֵיי גִיוָוארִין מֶלֶךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיזוּכְט אַ מְדִינָה וָואס סֶע זָאל דֶערְצוּ קֶערִין. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט. אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז דֶער דִיבּוּר. וָוארִין דֶער חִילוּק פוּן אַ מֶענְשׁ בִּיז אַ בְּהֵמָה. אִיז זִיךְ נָאר דֶער דִיבּוּר. אוּן אַז דָאס אִיז דֶער עִיקָר וָואס אַ מֶענְטְשׁ אִיז גְרֶעסֶער פוּן אַ בְּהֵמָה. אִיבֶּער דֶעם אִיז דָאס דֶער עִיקָר תַּכְלִית (דְהַיינוּ דֶער דִיבּוּר) הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִיזוּכְט אַ דַבְּרָן (דְהַיינוּ אַ רֵיידִיר) וָואס עֶר זָאל זַיין אַ בַּעַל לָשׁוֹן. וָואס עֶר זָאל קֶענֶען כַּמָה לְשׁוֹנוֹת. אוּן עֶר זָאל אַסַאךְ רֵיידִין תָּמִיד. וָוארִין אַזוֹי אַ מֶענְטְשׁ. עֶר אִיז בַּאם תַּכְלִית. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין גִיפוּנֶען אַ מְשׁוּגֶענִים פְרַאנְצוֹיז וָואס עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט צוּ זִיךְ אַלֵיין גִירֶעט. הָאבִּין זֵיי אִים גִפְרֶעגְט. צוּ עֶר קֶען לְשׁוֹנוֹת. הָאט עֶר גְוואוּסְט כַּמָה לְשׁוֹנוֹת אוּן אַזוֹי אַ מֶענְשׁ דֶער הָאט זִיךְ שׁוֹין בְּוַודְאַי דֶערְלַאנְגְט דֶעם תַּכְלִית. (נָאךְ זֵייעֶר נַארִישֶׁע פַארְפִירְטֶע דֵעָה נָאךְ) וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ אַ בַּעַל לָשׁוֹן אוּן עֶר וֵוייסְט כַּמָה לְשׁוֹנוֹת. אוּן עֶר רֶעט זֵייעֶר אַסַאךְ. וָוארִין עֶר רֶעט זִיךְ אַפִילוּ צוּ זִיךְ אַלֵיין. אִיבֶּער דֶעם. אִיז עֶר זֵיי וואוֹיל גִיפֶעלִין. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבִּין אַ מְדִינָה וָואס זִי זָאל דֶערְצוּ קֶערִין. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט מִיט זֵייעֶר מֶלֶךְ. אוּן עֶר הָאט זֵיי בְּוַודְאַי גִיפִירְט בְּדֶרֶךְ הַיָשָׁר.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז שִׂמְחָה. וָוארִין אַז אַ קִינְד וֶועט גִיבּוֹירִין. אִיז מֶען פְרֵיילִיךְ אַז סֶע אִיז אַ חַתוּנָה אִיז מֶען פְרֵיילִיךְ. אַז מֶען נֶעמְט אָפּ אַ מְדִינָה. אִיז מֶען פְרֵיילִיךְ. נִמְצָא אִיז זִיךְ דֶער עִיקָר תַּכְלִית פוּן אַלִימֶען נָאר שִׂמְחָה. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי גִיזוּכְט אַ מֶענְשְׁן וָואס עֶר זָאל תָּמִיד פְרֵיילִיךְ זַיין. וָוארִין דֶער אִיז זִיךְ בַּאם תַּכְלִית. אוּן דֶער קֶער צוּ זַיין מֶלֶךְ אוֹיף זֵיי. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען זוּכִין הָאבִּין זֵיי גִיזֶעהְן סֶע גִיגַאנְגֶען אַ גוֹי אִין אֵיין מִיאוּס הֶעמְד אוּן הָאט גִיטְרָאגִין אַ פְלֶעשִׁיל בְּרַאנְטְוַויין. אוּן סֶע זֶענֶען אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען כַּמָה גוֹיִים. אוּן דֶער גוֹי אִיז זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ גִיוֶוען. וָוארִין עֶר אִיז זֵייעֶר שִׁיכּוֹר גִיוֶוען. הָאבִּין זֵיי גִיזֶעהְן אַז דֶער גוֹי אִיז זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ אוּן עֶר הָאט קֵיין שׁוּם דַאֲגָה נִיט. אִיז עֶר זֵיי זֵייעֶר וואוֹיל גִיפֶעלִין דֶער גוֹי. וָוארִין עֶר אִיז בַּאם תַּכְלִית. וָוארִין דֶער תַּכְלִית אִיז זִיךְ נָאר שִׂמְחָה. הָאבִּין זֵיי דֶעם גוֹי אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ אִיבֶּער זֵיי. אוּן עֶר הָאט זֵיי בְּוַודְאַי גִיפִירְט בְּדֶרֶךְ הַיָשָׁר. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיס גִיקְלִיבְּן אַ מְדִינָה וָואס זִי זָאל דֶערְצוּ קֶערִין. דְהַיינוּ דָארְט וִוי וַויין גֶערְטְנֶער זֶענֶען אַז מֶען זָאל מַאכִין וַויין אוּן פוּן דִי קֶערִינְדְלִיךְ פוּן דִי וַויין טְרוֹיבִּין. זָאל מֶען מַאכִין בְּרַאנְטְוַויין. אוּן סֶע זָאל גָאר נִיט גֵיין לְאִבּוּד קֵיין שׁוּם זַאךְ פוּן דִי וַויין טְרוֹיבִּין. וָוארִין דָאס אִיז זִיךְ בַּיי זֵיי דֶער עִיקָר תַּכְלִית גִיוֶוען אַז מֶען זָאל טְרִינְקֶען אוּן מֶע זָאל שִיכֶּרִין אוּן מֶע זָאל תָּמִיד פְרֵיילִיךְ זַיין. חָאטְשֶׁע מֶע וֵוייסְט גָאר נִיט מִיט וָואס. וָוארִין זֵיי הָאבִּין גָאר נִיט מִיט עֶפֶּעס פְרֵיילִיךְ צוּ זַיין. אִיז אָבֶּער פָארְט בַּיי זֵיי דָאס דֶער עִיקָר תַּכְלִית גִיוֶוען אַז מֶע זָאל תָּמִיד פְרֵיילִיךְ זַיין. אוּן זֵיי הָאבְּן זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן אַ מְדִינָה וָואס סֶע קֶער דֶערְצוּ כַּנַּ"ל. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט אַז דֶער עִיקָר אִיז חָכְמָה. הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִיזוּכְט אַ גְרוֹיסִין חָכָם. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים גִימַאכְט פַאר אַ מֶלֶךְ אִיבֶּער זֵיי. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיזוּכְט אַ מְדִינָה וָואס זִי קֶער צוּ חָכְמָה. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט.

אַ טֵייל הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז אַז מֶע זָאל זִיךְ פִילֶעוִוין אִין עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען. מֶע זָאל גְרֵייסִין דִי אֵבָרִים. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיזוּכְט אַ בַּעַל אֵבָרִים. דְהַיינוּ אַזוֹינֶער וָואס עֶר הָאט גְרוֹיסֶע אֵבָרִים. אוּן עֶר פִילֶעוִויט זִיךְ צוּ גְרֵייסִין זַיינֶע אֵבָרִים. (דְהַיינוּ דִי גְלִידֶער פוּן דֶעם גוּף). וָוארִין וַוייל עֶר הָאט גְרוֹיסֶע אֵבָרִים הָאט עֶר זִיךְ מֶער חֵלֶק אִין דֶער וֶועלְט. וָוארִין עֶר פַארְנֶעמְט מֶער אָרְט אִין דֶער וֶועלְט. אוּן דֶער מֶענְשׁ אִיז נֶעהנְטֶער צוּם תַּכְלִית. וָוארִין דֶער תּכְלִית אִיז זִיךְ. אַז מֶע זָאל גְרֵייסִין דִי אֵבָרִים. אִיבֶּער דֶעם. אַזוֹי אַ מֶענְשׁ קֶער צוּ זַיין אַ מֶלֶךְ. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין גִיפוּנֶען אַ לַאנְגִין וֵויינְגֶער. אִיז עֶר זֵיי גִיפֶעלִין וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ אַ בַּעַל אֵיבָרִים. אוּן עֶר אִיז בַּאם תַּכְלִית הָאבִּין זֵיי אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיזוּכְט אַ מְדִינָה וָואס זִי זָאל קֶערִין דֶערְצוּ. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין זִיךְ דָארְט בַּאזֶעצְט.

אוּן סֶע גִיוֶוען אֵיין אַנְדֶערֶע כִּתָה. וָואס זֵיי הָאבִּין גִיזָאגְט. אַז דִי אַלֶע זַאכִין זֶענֶען אַלֶע גָאר קֵיין תַּכְלִית נִיט. נָאר דֶער רֶעכְטֶער תַּכְלִית אִיז. אַז מֶע זָאל נָאר עוֹסֵק זַיין אִין תְּפִלָּה צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּן מֶען זָאל זַיין אֵיין עָנָיו אוּן אַ שְׁפַל בֶּרֶךְ. (כְּלוֹמֶר מֶע זָאל פוּן זִיךְ גָאר נִיט הַאלְטִין) וְכוּ'. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיזוּכְט אַ בַּעַל תְּפִלָּה אוּן זֵיי הָאבִּין אִים גִימַאכְט פַאר אַ מֶלֶךְ אִיבֶּער זֵיי (דָאס פַארְשְׁטֵייט מֶען שׁוֹין אַלֵיין אַז דִי אַלֶע כִּתּוֹת הַנַּ"ל הָאבִּין זִיךְ אַלֶע טוֹעֶה גִיוֶוען אוּן זֶענֶען אַלֶע פַארְפִירְט גִיוָוארְן אִין גְרוֹיסֶע נַארִישְׁקֵייט. אִיטְלִיכֶע כִּיתָה אִין אִיר נַארִישְׁקֵייט דָארְךְ זֵייעֶרֶע נַארִישֶׁע סְבָרוֹת אוּן נַארִישְׁע גִידְרַאנְגֶען. נָאר דִי אוּנְטֶערְשְׁטֶע כִּיתָה דִי הָאבִּין צוּ גִיטְרָאפִין דֶעם רֶעכְטִין אֶמֶת. אַז וואוֹיל אִיז זֵיי). דָאס הָאט אַלְץ דֶערְצֵיילְט אֵיינֶער פוּן דִי גִיבּוֹרִים פַאר דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה.

אוּן עֶר הָאט אִים וַוייטֶער דֶערְצֵיילְט. אַז זֵיי. (דְהַיינוּ דִי גִיבּוֹרִים וָואס זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם גִבּוֹר כַּנַּ"ל) זֵיי זֶענֶען פוּן דֶער כִּיתָה פוּן דִי בַּעֲלֵי אֵבָרִים כַּנַּ"ל (דְהַיינוּ דִי כִּיתָה וָואס זֵיי הָאבִּין גִיזָאגְט אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז נָאר אַז מֶע זָאל זִיךְ פִילֶעוִוין צוּ גְרֵייסִין דִי אֵבָרִים) וָואס זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ אַ בַּעַל אֵבָרִים כַּנַּ"ל (דְהַיינוּ אַ גְרוֹיסִין מֶענְטְשְׁן כַּנַּ"ל). וַיְהִי הַיּוֹם אִיז גִיגַאנְגֶען אַ מַחְנֶה פוּן זֵיי (כְּלוֹמֶר סֶע גִיגַאנְגֶען אִין אֵיינֶעם אַסַאךְ מֶענְשְׁן פוּן דִי בַּעֲלֵי אֵבָרִים) מִיט דֶעם אִיבַּאז וָואס מֶע הָאט זֵיי נָאךְ גִיפִירְט עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען אוּן דֶעסְט גְלַייכִין אַנְדֶערֶע זַאכִין. אוּן פַאר דִי בַּעֲלֵי אֵבָרִים. הָאט דִי וֶועלְט בְּוַודַאי זֵייעֶר מוֹרָא גִיהַאט. וָוארִין זֵיי זֶענֶען גִיוֶוען גְרוֹיסֶע מֶענְשְׁן אוּן גִבּוֹרִים. אוּן וֶוער סֶע הָאט זֵיי בַּאגֶעגִינְט. הָאט זֵיי בְּוַודַאי אָפּ גִיטְרֶעטִין פוּן דֶעם וֶועג. דֶערְוַוייל. וִוי דִי מַחְנֶה פוּן דִי בַּעֲלֵי אֵבָרִים זֶענֶען אַזוֹי גִיגַאנְגֶען. אִיז זֵיי אַקֶעגִין גִיקוּמֶען אַ גְרוֹיסֶער גִבּוֹר. אוּן דֶער גִבּוֹר הָאט זֵיי נִיט אָפְּגִיטְרֶעטִין פוּן דֶעם וֶועג. אוּן עֶר אִיז אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין דֶער מַחְנֶה אַרַיין. אוּן עֶר הָאט זֵיי צוּשְׁפְּרֵייט (מִיט דִי הֶערְס) אַהִין אוּן אַהֶער. אוּן דִי לַייט פוּן דֶער מַחְנֶה הָאבִּין פַאר אִים מוֹרָא גִיהַאט. אוּן עֶר (דְהַיינוּ דֶער גִבּוֹר) אִיז זִיךְ אַרַיין גִיגַאנְגֶען צְוִוישְׁן דִי וֶועגִילֶעךְ הַנַּ"ל וָואס זֵיי זֶענֶען זֵיי נָאךְ גֶעגַאנְגֶען. אוּן עֶר הָאט אוֹיף גִיגֶעסִין אַלְדִינְג וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען אִיז דָאס בַּיי זֵיי אַ וִוילְד חִידוּשׁ גִיוֶוען (וָואס דֶער אִיז אַזוֹי אַ גִבּוֹר וָואס עֶר הָאט קֵיין מוֹרָא נִיט פַאר זֵיי אוּן אִיז צְוִוישְׁן זֵיי אַרַיין גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט אוֹיף גִיגֶעסִין גָאר וָואס סֶע גִיוֶוען אוֹיף דִי וֶועגִילֶעךְ) זֶענֶען זֵיי תֵּיכֶּף פַאר אִים אַנִידֶער גִיפַאלִין. אוּן הָאבִּין גְזָאגְט תֵּיכֶּף. יְחִי הַמֶּלֶךְ (כְּלוֹמֶר זֵיי הָאבִּין תֵּיכֶּף אִים גִימַאכְט פַאר אַ מֶלֶךְ) וָוארִין אִים קוּמְט בְּוַודַאי דִי מְלוּכָה. נָאךְ זֵייעֶר דֵיעָה נָאךְ אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז דֶער וָואס עֶר אִיז אַ בַּעַל אֵבָרִים כַּנַּ"ל. אוּן דֶער מֶלֶךְ וֶועט אִים בְּוַודְאַי מוֹחֵל זַיין דִי מְלוּכָה. וָוארִין אִים קוּמְט בְּוַודְאַי דִי מְלוּכָה וַוייל עֶר אִיז אַזוֹי אַ גִבּוֹר אַזוֹי אַ בַּעַל אֵבָרִים. אוּן אַזוֹי אִיז גִיוֶוען. זֵיי הָאבִּין אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. (דְהַיינוּ דֶעם גִבּוֹר וָואס עֶר אִיז זֵיי גִיקוּמֶען אַ קֶעגִין כַּנַּ"ל). אוּן דָאס אִיז דֶער גִבּוֹר וָואס מִיר גֵייעֶן הַיינְט מִיט אִים אָפְּנֶעמֶען דִי וֶועלְט. אוּן עֶר זָאגְט (דְהַיינוּ דֶער גִבּוֹר וָואס עֶר אִיז דָא מֶלֶךְ גִיוָוארִין אוֹיף זֵיי) אַז עֶר מֵיינְט דֶערְמִיט עֶפֶּעס אַנְדֶערְשׁ. דֶערְמִיט וָואס עֶר גֵייט אָפְּנֶעמֶען דִי וֶועלְט וָוארִין עֶר מֵיינְט גָאר נִיט דָאס אַז דִי וֶועלְט זָאל זַיין אוּנְטֶער אִים. נָאר עֶר מֵיינְט דֶערְמִיט עֶפֶּעס אַנְדֶערְשׁ. (דָאס הָאט אַלְץ דֶערְצֵיילְט. אֵיינֶער פוּן דִי גִיבּוֹרִים דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה וָואס עֶר הָאט אִים גִיפְרֶעגְט. וִוי אַזוֹי זֵיי קוּמֶען צוּם אוֹיף מִיט דֶעם גִבּוֹר הָאט עֶר עֶס אִים דָאס אַלְץ גִיעֶנְפֶערְט).

הָאט אִים דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיפְרֶעגְט. מִיט וָואס אִיז זַיין גְבוּרָה פוּן דֶעם גִבּוֹר. וָואס עֶר אִיז אַייעֶר מֶלֶךְ הַיינְט. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשׁר אֵיין מְדִינָה הָאט זִיךְ נִיט גִיוָואלְט מַכְנִיעַ זַיין אוּנְטֶער אִים. הָאט דֶער גִבּוֹר גִינוּמֶען זַיין שְׁוֶוערְד וָואס עֶר הָאט אוּן דִי שְׁוֶוערְד הָאט דְרַיי כּוֹחוֹת. אַז מֶע הֵייבְּט זִי אוֹיף אַנְטְלוֹיפִין אַלֶע שָׂרִים פוּן דִי חַיָילוֹת (דְהַיינוּ אַלֶע עֶלְצְטֶע) וְכוּ' (אוּן הָאט אוֹיסְגִירֶעכִינְט דִי דְרַיי כּוֹחוֹת וָואס אוֹיבִין אִיז גִישְׁטַאנֶען. וָואס פוּן דָארְט הָאט דֶער גִבּוֹר פוּן דֶעם מֶלֶךְ גִינוּמֶען גְבוּרָה כַּנַּ"ל) וִוי דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט דָאס דֶערְהֶערְט. הָאט עֶר זִיךְ גִישְׁטוֹיסִין אַז דָאס אִיז בְּוַודְאַי דֶער גִבּוֹר פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיבֶּעטִין. אוֹיבּ סֶע אִיז מִיגְלִיךְ אַז עֶר זָאל זִיךְ זֶעהְן מִיט דֶעם גִבּוֹר וָואס עֶר אִיז בַּיי זֵיי מֶלֶךְ. הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. מֶע מוּז מֶעלְדִיוֶוען פַאר אִים אִיז מֶען גִיגַאנְגֶען. אוּן מֶע הָאט גִימֶעלְדִיוֶועט. הָאט עֶר גִיהֵייסִין אַז עֶר זָאל אַרַיין קוּמֶען. אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אַרַיין גִיקוּמֶען צוּ דֶעם גִבּוֹר וִוי עֶר אִיז צוּ אִים אַרַיין גִיקוּמֶען. הָאבִּין זֵיי זִיךְ דֶערְקֶענְט אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע אִיז צְוִוישְׁן זֵיי גִיוֶוען זֵייעֶר גְרוֹיסֶע שִׂמְחוֹת וָואס זֵיי הָאבִּין זוֹכֶה גִיוֶוען צוּם אוֹיף קוּמֶען זִיךְ אִין אֵיינֶעם. אוּן סֶע גִיוֶוען צְוִוישְׁן זֵיי שִׂמְחוֹת אוּן בְּכִיוֹת (פְרֵייד אוּן גִיוֵויין) וָוארִין זֵיי הָאבִּין זִיךְ דֶערְמַאנְט אִין דֶעם מֶלֶךְ מִיט זַיינֶע לַייט. הָאבִּין זֵיי דְרוֹיף גִיוֵויינְט. אִיבֶּער דֶעם אִיז צְוִוישְׁן זֵיי גִיוֶוען שִׂמְחוֹת אוּן בְּכִיוֹת.
הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה מִיט דֶעם גִבּוֹר אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁמוּסִין. וִוירִימֶער זֵיי זֶענֶען אַהֶער אָנְגִיקוּמֶען. הָאט דֶער גִבּוֹר דֶערְצֵיילְט פַאר דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז דֶעמוּלְט. אַז דֶער רוּחַ סְעָרָה אִיז גִיוֶוען. וָואס דֶעמוּלְט זֶענֶען זֵיי אַלֶע צוּשְׁפְּרֵייט גִיוָוארִין. וִוי עֶר אִיז צוּרִיק גִיקוּמֶען פוּן דָארְט וִוי עֶר אִיז גִיוֶוען מְחַדֵשׁ זַיין זַיין כֹּחַ. אוּן הָאט נִישְׁט גִיפוּנֶען דֶעם מֶלֶךְ מִיט אַלֶע זַיינֶע לַייט כַּנַּ"ל. הָאט עֶר זִיךְ דֶעמוּלְט גִילָאזְט גֵיין וִוי הִין עֶר וֶועט גֵיין. אוּן עֶר אִיז אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער זֵיי אַלֶע. דְהַיינוּ עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז עֶר אִיז גִיוֶוען אוֹיף דֶעם אָרְט וִוי דֶער מֶלֶךְ אִיז אוּן וִוי דִי אַלֶע לַייט זַיינֶע זֶענֶען. דְהַיינוּ עֶר אִיז גִיוֶוען אוֹיף אֵיין אָרְט הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען. אַז דָארְט אִין דֶעם אָרְט אִיז בְּוַודְאַי דֶער מֶלֶךְ דָא. נָאר עֶר הָאט אִים נִיט גִיקָאנְט זוּכִין אוּן גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי אִיז עֶר אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אוֹיף אֵיין אָרְט. הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָארְט אִיז בְּוַודְאַי דִי מַלְכָָּה נָאר עֶר הָאט זִי נִיט גִיקָאנְט זוּכִין אוּן גִיפִינֶען אוּן אַזוֹי אִיז עֶר אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער דִי אַלֶע לַייט פוּן דֶעם מֶלֶךְ. נָאר דִיךְ בִּין אִיךְ נִיט אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען. (הַיינוּ דֶער גִבּוֹר וָואס דֶערְצֵיילְט דָאס הָאט גִיזָאגְט צוּם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז אִיבֶּער אַלֶע עֶרְטֶער פוּן אַלֶע לַייט אִיז עֶר אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען. נָאר אִיבֶּער דֶעם אָרְט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אִיז נִיט אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען) עֶנְטְפֶערְט אִים דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אִיךְ בִּין אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער אַלֶע עֶרְטֶער פוּן זֵיי אַלֶע. אוּן אִיבֶּער דַיין אָרְט אוֹיךְ. וָוארִין אִיךְ בִּין גִיגַאנְגֶען אוֹיף אֵיין אָרְט. הָאבּ אִיךְ גִיזֶעהְן שְׁטֵיין דִי קְרוֹין פוּן דֶעם מֶלֶךְ. הָאבּ אִיךְ פַארְשְׁטַאנֶען. אַז דָא אִיז בְּוַודְאַי דֶער מֶלֶךְ. נָאר אִיךְ הָאבּ אִים נִיט גִיקָאנְט זוּכִין אוּן גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי בִּין אִיךְ וַוייטֶער גִיגַאנְגֶען. בִּין אִיךְ פִיר גִיגַאנְגֶען פַאר אַ יַם פוּן בְּלוּט. הָאבּ אִיךְ פַארְשְׁטַאנֶען אַז דֶער יַם אִיז בְּוַודְאַי גִיוָוארִין פוּן דִי טְרֶערִין פוּן דֶער מַלְכָּה. וָואס זִי וֵויינְט אוֹיף דֶעם אַלִימֶען. אוּן דִי מַלְכָּה אִיז בְּוַודְאַי דָא. נָאר אִיךְ הָאבּ זִי נִיט גִיקָאנְט זוּכִין אוּן גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי בִּין אִיךְ פִיר גִיגַאנְגֶען פַאר אַ יַם פוּן מִילֶעךְ. הָאבּ אִיךְ פַארְשְׁטַאנֶען. אַז דֶער יַם אִיז בְּוַודְאַי גְוָוארִין פוּן דֶער מִילֶעךְ פוּן דֶער בַּת מַלְכָּה וָואס אִיר קִינְד אִיז פַארְפַאלִין גִיוָוארִין. הָאט זִי גִישְׁפַּארְט דִי מִילֶעךְ אוּן דֶערְפוּן אִיז גִיוָוארִין דֶער יַם פוּן מִילֶעךְ. אִיז דִי בַּת מַלְכָּה בְּוַודְאַי דָא. נָאר אִיךְ הָאבּ זִי נִיט גִיקָאנְט זוּכִין אוּן גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי בִּין אִיךְ וַוייטֶער גִיגַאנְגֶען הָאבּ אִיךְ גִיזֶעהְן. סֶע זֶענֶען גִילֶעגִין דִי גִילְדֶענֶע הָאר פוּן דֶעם קִינְד. אוּן אִיךְ הָאבּ פוּן זֵיי גָאר נִיט גִינוּמֶען. אוּן אִיךְ הָאבּ גְוואוּסְט אַז דָא אִיז בְּוַודְאַי דָאס קִינְד נָאר סֶע נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען אִים צוּ זוּכִין אוּן צוּ גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי בִּין אִיךְ וַוייטֶער גִיגַאנְגֶען. בִּין אִיךְ פִיר גִיגַאנְגֶען פַאר אַ יַם פוּן וַויין. הָאבּ אִיךְ גְוואוּסְט אַז דֶער יַם אִיז בְּוַודְאַי גִיוָוארִין פוּן דִי רֵייד פוּן דֶעם מֵלִיץ. וָואס עֶר שְׁטֵייט אוּן רֶעט תַּנְחוּמִין (דְהַיינוּ טְרֵייסְט) פַאר דֶעם מֶלֶךְ אוּן דִי מַלְכָּה. אוּן דֶערְנָאךְ קֶערְט עֶר אוּם דָאס פָּנִים אוּן רֶעט תַּנְחוּמִין צוּ דֶער בַּת מַלְכָּה. אוּן פוּן דִי רֵייד אִיז גִיוָוארִין דֶער יַם פוּן וַויין. נָאר אִיךְ הָאבּ אִים נִיט גִיקָאנְט גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי בִּין אִיךְ וַוייטֶער גִיגַאנְגֶען. הָאבּ אִיךְ גִיזֶעהְן סֶע שְׁטֵייט אַ שְׁטֵיין וָואס אוֹיף אִים אִיז אוֹיס גִיקְרִיצְט אַזוֹי וִוי דִי יַד מִיט דִי שִׁירְטוּטִין (דְהַיינוּ אַזוֹי וִוי דִי יַד מִיט אַלֶע קְרִיצִין וְכוּ' וָואס סֶע גִיוֶוען בַּאם מֶלֶךְ כַּנַּ"ל) הָאבּ אִיךְ פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָא אִיז בְּוַודְאַי דֶער חָכָם (פוּן דֶעם מֶלֶךְ) אוּן דֶער חָכָם הָאט זִיךְ דָאס אוֹיסְגִיקְרִיצְט דָאס גִישְׁטַאלְט פוּן דֶער יַד אוֹיף דֶעם שְׁטֵיין. נָאר סֶע נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען אִים צוּ גִיפִינֶען. אוּן אַזוֹי וַוייטֶער. בִּין אִיךְ גִיגַאנְגֶען. הָאבּ אִיךְ גִיזֶעהְן וִוי סֶע אִיז גִיוֶוען אוֹיסְגִישְׁטֶעלְט אוֹיף אַ בַּארְג דִי גִילְדִינֶע טִישְׁלִיךְ אוּן דִי קְרִידֶענְצִין אוּן דִי אִיבְּרִיקֶע אוֹצְרוֹת פוּן דֶעם מֶלֶךְ. הָאבּ אִיךְ פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָא אִיז בְּוַודְאַי דֶער מְמוּנָה עַל הָאוֹצְרוֹת פוּן דֶעם מֶלֶךְ. (דְהַיינוּ דֶער וָואס אִיז גִיזֶעצְט אִיבֶּער אַלֶע אוֹצְרוֹת) נָאר סֶע נִיט גִימָאלְט גִיוֶוען אִים צוּ גִיפִינֶען (דָאס הָאט אַלְץ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה דֶערְצֵיילְט דֶעם גִבּוֹר) עֶנְטְפֶערְט דֶער גִבּוֹר. אִיךְ בִּין אוֹיךְ אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער דִי אַלֶע עֶרְטֶער. אוּן אִיךְ הָאבּ יוֹא גִינוּמֶען פוּן דִי גִילְדִינֶע הָאר פוּן דֶעם קִינְד. וָוארִין אִיךְ הָאבּ גִינוּמֶען זִיבִּין הָאר וָואס זֵיי הָאבִּין אַלִירְלֵיי פַארְבִּין. אוּן זֵיי זֶענֶען בַּיי מִיר זֵייעֶר טַייעֶר. אוּן אִיךְ בִּין גִיזֶעסִין אוּן הָאבּ מִיךְ מְחַיֶה גִיוֶוען מִיט וָואס מִיגְלִיךְ אִיז מִיט גְרָאז אוּן דֶעסְט גְלַייכִין בִּיז אִיךְ הָאבּ נִיט גִיהַאט קֵיין שׁוּם זַאךְ זִיךְ מְחַיֶה צוּ זַיין. הָאבּ אִיךְ מִיךְ גִילָאזְט גֵיין וִוי הִין אִיךְ וֶועל גֵיין. אוּן אַז אִיךְ בִּין אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם אָרְט. הָאבּ אִיךְ פַארְגֶעסִין מַיין בּוֹיגִין דָארְט. עֶנְטפֶערְט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. אִיךְ הָאבּ גִיזֶעהְן דֶעם בּוֹיגִין. הָאבּ אִיךְ גְוואוּסְט אַז דָאס אִיז בְּוַודְאַי דַיין בּוֹיגִין. נָאר אִיךְ הָאבּ דִיר נִישְׁט גִיקֶענְט גִיפִינֶען. הָאט דֶער גִבּוֹר וַוייטֶער דֶער צֵיילְט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז וִוי אִיךְ בִּין אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם אָרְט. בִּין אִיךְ אַזוֹי גִיגַאנְגֶען בִּיז אִיךְ הָאבּ בַּאגֶעגִינְט דִי מַחְנֶה הַנַּ"ל (דְהַיינוּ דִי שָׁאר פוּן דִי גִבּוֹרִים בַּעֲלֵי אֵבָרִים הַנַּ"ל) בִּין אִיךְ צְוִוישְׁן זֵיי אַרַיין גִיגַאנְגֶען. וָוארִין אִיךְ בִּין זֵייעֶר הוּנְגֶערִיק גִיוֶוען. הָאבּ אִיךְ גִיוָואלְט עֶסִין. אוּן תּיכֶּף וִוי אִיךְ בִּין אַרַיין גִיקוּמֶען צְוִוישְׁן זֵיי. הָאבִּין זֵיי מִיךְ תֵּיכֶּף אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ כַּנַּ"ל. אוּן הַיינְט גֵיי אִיךְ אָפְנֶעמֶען דִי וֶועלְט. אוּן מַיין כַּוָונָה אִיז. טָאמֶער וֶועל אִיךְ קֶענֶען גִיפִינֶען דֶעם מֶלֶךְ מִיט דִי לַייט הַנַּ"ל.

הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ שְׁמוּסִין מִיט דֶעם גִבּוֹר וָואס טוּט מֶען מִיט דִי לַייט. דְהַיינוּ מִיט דֶער מְדִינָה. וָואס זֵיי זֶענֶען אַזוֹי אַרַיין גִיפַאלִין אִין דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. בִּיז זֵיי זֶענֶען אַרוֹיס גִיקוּמֶען אוֹיף אַזוֹינֶע וִוילְדֶע נַארִישְׁקֵייט. אַז דִי וָואס הָאבִּין אַסַאךְ גֶעלְט זֶענֶען בַּיי זֵיי גָאטִין. אוּן אַזוֹי דִי אִיבְּרִיקֶע נַארִישְׁקֵייט וָואס דִי מְדִינָה הָאט. הָאט דֶער גִבּוֹר גִיעֶנְפֶערְט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז עֶר הָאט גִיהֶערְט פוּן דֶעם מֶלֶךְ. אַז פוּן אַלֶע תַּאֲווֹת קָאן מֶען אַרוֹיס נֶעמֶען. דֶעם וָואס עֶר אִיז אַרַיין גִיפַאלִין אִין זֵיי. נָאר דֶער וָואס עֶר אִיז אַרַיין גִיפַאלִין אִין דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. קָאן מֶען אִים נִיט אַרוֹיס נֶעמֶען דֶערְפוּן בְּשׁוּם אוֹפָן. בְּכֵן וֶועסְטוּ בַּיי זֵיי גָאר נִיט פּוֹעְלִין. וָוארִין סֶע נִיט גִימָאלְט אַרוֹיס צוּ נֶעמֶען זֵיי דֶערְפוּן נָאר דוֹרְךְ דֶעם וֶועג וָואס סֶע פַארְהַאנְדִין צוּ דֶער שְׁוֶוערְד הַנַּ"ל. וָואס פוּן דָארְט נֶעמְט עֶר זַיין גְבוּרָה כַּנַּ"ל. נָאר דוֹרְךְ דֶעם וֶועג קָאן מֶען יוֹא אַרוֹיס נֶעמֶען פוּן דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. דֶעם וָואס עֶר אִיז דְרִינֶען אַרַיין גִיפַאלִין. (אַזוֹי הָאט עֶר גִיהֶערְט פוּן דֶעם מֶלֶךְ) אִיז דֶער גִבּוֹר מִיט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אַוֶועק גִיזֶעסְן אַ צַייט אִין אֵיינֶעם. אוּן מִכֹּחַ דֶער מְדִינָה הַנַּ"ל וָואס זֵיי הָאבִּין עֶס גִיבֶּעטִין דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אַז עֶר זָאל אַרוֹיס גֵיין צוּ דֶעם גִבּוֹר פוּן זֵייעֶרְט וֶועגִין. כַּנַּ"ל. הָאבִּין זֵיי מַרְחִיב זְמַן גִיוֶוען. דְהַיינוּ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט אַיינְגִיבֶּעטִין דֶעם גִבּוֹר אַז עֶר זָאל זֵיי גִיבִּין אַ צַייט (דְהַיינוּ וָואס בִּיז אִין דֶער צַייט זָאל עֶר זֵיי גָאר נִיט טוּן) הָאט עֶר זֵיי גִיגִיבְּן פְרַיי אַ צַייט דֶערְנָאךְ הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִימַאכְט סִימָנִים צְוִוישְׁן זִיךְ. דְהַיינוּ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה מִיט דֶעם גִבּוֹר הָאבִּין צְוִוישְׁן זִיךְ גִימַאכְט סִימָנִים. כְּדֵי אֵיינֶער זָאל קֶענֶען הָאבִּין אַ יְדִיעָה פוּן דֶעם אַנְדֶערְן. דֶערְנָאךְ אִיז זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אַוֶועק גִיגַאנְגֶען אִין זַיין וֶועג אַרַיין.

וִוי דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אִיז אַזוֹי גִיגַאנְגֶען. הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן אַז סֶע גֵייעֶן מֶענְשְׁן אוּן בֶּעטִין גָאט בָּרוּךְ הוּא. אוּן זֶענֶען מִתְפַּלֵל. אוּן זֵיי טְרָאגִין סְפָרִים פוּן תְּפִילוֹת. הָאט עֶר זִיךְ גִישְׁרָאקִין פַאר זֵיי. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ פַאר אִים אוֹיךְ דֶערְשְׁרָאקִין. הָאט עֶר זִיךְ גִישְׁטֶעלְט מִתְפַּלֵל זַיין. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיךְ גִישְׁטֶעלְט מִתְפַּלֵל זַיין. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר זֵיי גִיפְרֶעגְט. וֶוער זֶענְט אִיר. הָאבִּין זֵיי אִים גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר דֶעמוּלְט אַז דֶער רוּחַ סְעָרָה אִיז גִיוֶוען כַּנַּ"ל. הָאט זִיךְ דֶעמוּלְט דִי וֶועלְט צוּטֵיילְט אוֹיף כַּמָה כּתּוֹת. דִי הָאבִּין זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן דָאס. אוּן דִי הָאבִּין זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבְּן דָאס (אַזוֹי וִוי פְרִיר אִיז גִישְׁטַאנֶען דִי אַלֶע כִּתּוֹת) דֶעמוּלְט הָאבִּין מִיר זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבִּין אַז דֶער עִיקָר תַּכְלִית אִיז נָאר עוֹסֵק צוּ זַיין ַתָּמִיד אִין תְּפִילָּה צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הָאבִּין מִיר זִיךְ גִיזוּכְט. אוּן מִיר הָאבִּין גִיפוּנֶען אַ בַּעַל תְּפִלָּה. אוּן מִיר הָאבִּין אִים גִימַאכְט פַאר אַ מֶלֶךְ. וִוי דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט דָאס דֶערְהֶערְט. אִיז דָאס אִים זֵייעֶר וואוֹיל גִיפֶעלִין. וָוארִין דָאס וִויל עֶר זִיךְ. הָאט עֶר מִיט זֵיי אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁמוּסִין. אוּן הָאט זֵיי גְוִויזִין דֶעם סֵדֶר פוּן זַיינֶע תְּפִילוֹת אוּן זַיינֶע סְפָרִים אוּן זַיינֶע זַאכִין וָואס עֶר הָאט אוֹיף תְּפִילוֹת. וִוי זֵיי הָאבִּין דֶערְהֶערְט זַיינֶע רֵייד. הָאבִּין זִיךְ זֵיי דִי אוֹיגִין גִיעֶפִינְט. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיזֶעהְן דָאס גְרוֹיסְקֵייט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. הָאבִּין זֵיי אִים תֵּיכֶּף גִימַאכְט פַאר אַ מֶלֶךְ אִיבֶּר זִיךְ. וָוארִין זֵייעֶר מֶלֶךְ הָאט אִים מוֹחֵל גִיוֶוען דִי מְלוּכָה. וָוארִין זֵיי הָאבִּין גִיזֶעהְן אַז עֶר אִיז זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער מַאן. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה מִיט זֵיי גִילֶערִינְט. אוּן הָאט זֵיי גִיעֶפִינְט דִי אוֹיגִין. אוּן הָאט זֵיי גְוִויזִין וִוי אַזוֹי תְּפִלָה צוּ טָאן צוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אוּן עֶר הָאט זֵיי גִימַאכְט פַאר זֵייעֶר גְרוֹיסֶע צַדִיקִים גְמוּרִים. וָוארִין זֵיי זֶענֶען זִיךְ פְרִיר אוֹיךְ גִיוֶוען צַדִיקִים. וָוארִן זֵיי הָאבִּין זִיךְ עוֹסֵק גִיוֶוען נָאר אִין תְּפִלָה. לוּשְׁמִיר דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט זֵיי גִיעֶפִינְט דִי אוֹיגִין בִּיז זֵיי זֶענֶען גִיוָוארִין זֵייעֶר גְרוֹיסֶע צַדִיקִים. הָאט דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִישִׁיקְט אַ בְּרִיב צוּם גִיבּוֹר. אוּן הָאט אִים מוֹדִיעַ גִיוֶוען. אַז עֶר הָאט זוֹכֶה גִיוֶוען אוּן הָאט גִיפוּנֶען אַזוֹינֶע מֶענְשְׁן וִוי עֶר וִויל. אוּן אִיז גִיוָוארִין מֶלֶךְ אִיבֶּער זֵיי.

אוּן דִי מְדִינָה הַנַּ"ל (דְהַיינוּ דִי מְדִינָה פוּן גֶעלְט וָואס בַּיי זֵיי אִיז דָאס גֶעלְט דֶער עִיקָר גִיוֶוען וְכוּ' כַּנַּ"ל) זֵיי הָאבִּין וַוייטֶער עוֹסֵק גִיוֶוען אִין זֵייעֶרֶע זַאכִין אוּן אִין זֵייעֶרֶע עֲבוֹדוֹת (דְהַיינוּ וָואס זֵיי פְלֶעגִין טוּן וִוילְדֶע זַאכִין אוּן הָאבִּין מַקְרִיב גִיוֶוען קָרְבָּנוֹת צוּ זֵייעֶרֶע גָאטִין דְהַיינוּ צוּ דִי וָואס הָאבִּין גִיהַאט פִיל גֶעלְט כַּנַּ"ל) אוּן דִי צַייט וָואס דֶער גִבּוֹר הָאט זֵיי נָאךְ גִיגִיבְּן. הָאט שׁוֹין אָנְגִיהוֹיבִּין בַּאלְד אוֹיס צוּגֵיין דִי צַייט. הָאבִּין זֵיי זִיךְ זֵייעֶר גִישְׁרָאקִין. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיטָאן זֵייעֶרֶע עֲבוֹדוֹת. אוּן הָאבִּין מַקְרִיב גִיוֶוען קָרְבָּנוֹת אוּן קְטוֹרֶת אוּן הָאבִּין עוֹסֵק גִיוֶוען אִין זֵייעֶרֶע תְּפִילוֹת וָואס זֵיי פְלֶעגִין מִתְפַּלֵל צוּ זַיין צוּ זֵייעֶרֶע גָאטִין. זֵיי הָאבִּין גְחַאפְּט אַ חַיֶה'לֶע. דְהַיינוּ אַזוֹי אַ מֶענְשׁ וָואס עֶר הָאט וֵויינִיג גֶעלְט אוּן הָאבִּין אִים מַקְרִיב גִיוֶוען פַאר אַ קָרְבָּן צוּ זֵייעֶרֶע גָאטִין. אוּן סֶע אִיז בַּיי זֵיי גִיבְּלִיבְּן דִי דֵיעָה אַז זֵיי מוּזִין טוּן דִי עֶרְשְׁטֶע עֵצָה וָואס מֶע הָאט זֵיי גִיגִיבְּן. אַז זֵיי זָאלִין שִׁיקִין צוּ דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי זֶענֶען דָארְט אַלֶע גָאטִין וָוארִין זֵיי הָאבִּין דָארְט זֵייעֶר וִוילְד גְרוֹיס עַשִׁירוֹת (וָואס נָאךְ זֵייעֶר דֵיעָה נָאךְ זֶענֶען זֵיי אַלֶע גָאטִין וְכוּ' כַּנַּ"ל) אוּן דִי מְדִינָה וֶועט זֵיי בְּוַודְאַי הֶעלְפִין. וָוארִין זֵיי זֶענֶען זִיךְ אַלֶע גָאטִין כַּנַּ"ל. הָאבִּין זֵיי אַזוֹי גִיטָאן. אוּן הָאבִּין גִישִׁיקְט שְׁלוּחִים אַהִין צוּ דֶער מְדִינָה הַנַּ"ל.

דֶערְוַוייל אִין וֶועג. וִוי דִי שְׁלוּחִים זֶענֶען גִיגַאנְגֶען. זֶענֶען זֵיי פַארְבְּלָאנְדְזֶעט גִיוָוארִין. הָאבִּין זֵיי דֶערְזֶעהְן אַ מֶענְשׁ וָואס עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען מִיט אַ שְׁטֶעקִין. וָואס זַיין שְׁטֶעקִין הָאט אָנְגִיטְרָאפִין מֶער פוּן אַלֶע זֵייעֶרֶע גָאטִין. דְהַיינוּ דֶער שְׁטֶעקִין זַיינֶער אִיז גִיוֶוען גִיזֶעצְט מִיט זֵייעֶר טַייעֶרֶע דוּמִיטִין. וָואס דֶער שְׁטֶעקִין אִיז וֶוערְט גִיוֶוען מֶער אֵיידֶער דָאס עַשִׁירוֹת פוּן זֵייעֶרֶע אַלֶע גָאטִין. מֶע זָאל צוּם אוֹיף נֶעמֶען גָאר דָאס עַשִׁירוֹת פוּן זֵייעֶרֶע גָאטִין אוּן אַפִילוּ פוּן דִי גָאטִין פוּן יֶענֶער מְדִינָה וָואס זֵיי גֵייעֶן צוּ זֵיי אִיז דֶער שְׁטֶעקִין מֶער וֶוערְט גִיוֶוען פוּן זֵייעֶרֶע אַלֶע עַשִׁירוֹת. וִוידֶער אִיז דֶער מֶענְשׁ גִיגַאנְגֶען אִין אַ קַאפִילִישׁ וָואס סֶע אִיז אִין אִים גִיוֶוען דוּמִיטִין. וָואס דֶער קַאפִּילִישׁ אִיז אוֹיךְ וֶוערְט גְוֶוען וִוילְד פִיל. וִוי דִי שְׁלוּחִים הָאבִּין דֶעם מֶענְטְשְׁן דֶערְזֶעהְן. זֶענֶען זֵיי תֵּיכֶּף אַנִידֶער גִיפַאלִין פַאר אִים בְּכְרִיעָה וְהִשְׁתַּחֲוִיָה. (דְהַיינוּ זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִיבּוּקְט פַאר אִים זֵייעֶר פִיל) וָוארִין נָאךְ זֵייעֶר נַארִישֶׁע דֵיעָה נָאךְ אִיז זִיךְ דֶער מֶענְשׁ אַ גָאט אִיבֶּער אַלֶע גָאטִין. וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ אַזוֹי אַ וִוילְד גְרוֹיס עַשִׁירוֹת (אוּן דֶער מֶענְטְשׁ וָואס זֵיי הָאבִּין בַּאגֶעגִינְט דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער מְמוּנָה עַל הָאוֹצְרוֹת פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל). הָאט דֶער מֶענְשׁ גִיזָאגְט צוּ זֵיי. הָאט דָאס אִיז בַּיי אַייךְ אַ חִידוּשׁ. קוּמְט מִיט מִיר וֶועל אִיךְ אַייךְ וַוייזִין עַשִׁירוֹת. הָאט עֶר זֵיי גִיפִירְט אוֹיף דֶעם בַּארְג וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען אוֹיס גִיסַדֶרְ'ט דֶער אוֹצָר פוּן דֶעם מֶלֶךְ. הָאט עֶר זֵיי גְוִויזִין דֶעם אוֹצָר. וִוי זֵיי הָאבִּין דֶערְזֶעהְן דֶעם אוֹצָר. זֶענֶען זֵיי תֵּיכֶּף אַנִידֶער גִיפַאלִין בִּכְרִיעָה וְהִשְׁתַּחֲוִיָה. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ אַ גָאט אִיבֶּער אַלֶע גָאטִין (נָאךְ זֵייעֶר נַארִישֶׁע פַארְפִירְטֶע דֵיעָה. וָואס בַּיי זֵיי אִיז דֶער עִיקָר אֶמוּנָה גִיוֶוען דָאס גֶעלְט כַּנַּ"ל) נָאר קֵיין קָרְבָּנוֹת הָאבִּין זֵיי נִיט מַקְרִיב גִיוֶוען. וָוארִין נָאךְ זֵייעֶר דֵיעָה נָאךְ אַז דֶער אִיז אַזוֹי אַ גָאט וְכוּ' וָואלְטִין זֵיי זִיךְ צוּ אִים בְּוַודַאי מַקְרִיב גִיוֶוען. נָאר מֶע הָאט דִי שְׁלוּחִים אָנְגִיזָאגְט. אַז אִין וֶועג זָאלִין זֵיי קֵיין קָרְבָּנוֹת נִיט מַקְרִיב זַיין. וָוארִין זֵיי הָאבִּין מוֹרָא גִיהַאט. אַז זֵיי וֶועלִין אִין וֶועג קָרְבָּנוֹת מַקְרִיב זַיין. וֶועט פוּן זֵיי גָאר נִיט בְּלַייבִּין. וָוארִין טָאמֶער וֶועט אֵיינֶער פוּן זֵיי גִיפִינֶען אֵיין אוֹצָר אִין וֶועג. טָאמֶער וֶועט אֵיינֶער גֵיין אִין בֵּית הַכִּסֵא אַרַיין אוּן וֶועט דָארְט גִיפִינֶען אֵיין אוֹצָר. וֶועט עֶר זִיךְ וֶועלִין מַקְרִיב זַיין צוּ אִים. וֶועט פוּן זֵיי קֵיינֶער נִיט בְּלַייבִּין. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין דִי מְדִינָה אָנְגִיזָאגְט דִי שְׁלוּחִים אַז אִין וֶועג זָאלִין זֵיי קֵיין קָרְבָּנוֹת נִיט מַקְרִיב זַיין.

הָאבִּין זִיךְ דִי שְׁלוּחִים מְיַישֵׁב גְוֶוען. נָאךְ וָואס זָאלִין זֵיי שׁוֹין גֵיין צוּ יֶענֶע גָאטִין. דְהַיינוּ צוּ דֶער מְדִינָה וָואס מֶע הָאט זֵי אַהִין גִישִׁיקְט וָואס דָארְט זֶענֶען זֵיי אַלֶע גְרוֹיסֶע עַשִׁירִים וָואס בַּיי זֵיי זֶענֶען זֵיי גָאטִין. אַ מֶער בֶּעסֶער דֶער מֶענְטְשׁ וֶועט זִיךְ זֵיי בֶּעסֶער קֶענֶען הֶעלְפִין. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ אַ גָאט אִיבֶּער זֵיי אַלֶע (נָאךְ זֵייעֶר מְשׁוּגֶענֶע דֵיעָה נָאךְ) וָוארְן עֶר הָאט זִיךְ אַזוֹי אַ וִוילְד גְרוֹיס עַשִׁירוּת מֶער פוּן זֵיי אַלֶע (כִּפְלֵי כִּפְלַיִים). אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי גִיבֶּעטִין דֶעם מֶענְשְׁן אַז עֶר זָאל מִיט זֵיי גֵיין אִין זֵייעֶר מְדִינָה אַרַיין. אִיז עֶר צוּ זֵיי מְרוּצָה גִיוָוארִין. אוּן אִיז מִיט זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן אִיז גִיקוּמֶען אִין זֵייעֶר מְדִינָה אַרַיין. אִיז בַּיי דֶער מְדִינָה גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה. וָואס זֵיי הָאבִּין גִיקְרִיגִין אַזוֹי אַ גָאט. וָוארִין זֵיי זֶענֶען שׁוֹין גִיוֶוען פַארְזִיכֶערְט אַז דָארְךְ אִים וֶועלִין זֵיי בְּוַודְאַי הָאבִּין אַ הִילְף. וָוארִין עֶר אִיז אַזוֹי אַ גָאט וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ אַזוֹי אַ גְרוֹיס עַשִׁירוֹת. הָאט דֶער מֶענְשׁ גִיהֵייסִין (וָואס עֶר אִיז עֶס גִיוֶוען דֶער מְמוּנָה עַל הָאוֹצְרוֹת פוּן דֶעם מֶלֶךְ כַּנַּ"ל) אַז אֵיידֶער סֶע וֶועט זַיין אַ רֶעכְט אִין דֶער מְדִינָה. זָאל מֶען דֶערְוַוייל קֵיין קָרְבָּנוֹת נִיט מַקְרִיב זַיין (וָוארִין דֶער מְמוּנָה אִיז בֶּאֶמֶת גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶער צַדִיק. וָוארִין עֶר אִיז גִיוֶוען פוּן דִי לַייט פוּן דֶעם מֶלֶךְ וָואס זֵיי זֶענֶען גִיוֶוען אַלֶע גְרוֹיסֶע צַדִיקִים זֵייעֶר. הָאט דֶער מְמוּנָה בְּוַודְאַי זֵייעֶר פַיינְט גִיהַאט דִי נַארִישֶׁע מִנְהָגִים פוּן דֶער מְדִינָה. נָאר עֶר הָאט זֵיי נָאךְ נִיט גִיקֶענְט אַרוֹיס פִירִין פוּן זֵייעֶר שְׁלֶעכְטִין וֶועג. לוּשְׁמִיר דֶערְוַוייל הָאט עֶר גִיהֵייסִין אַז מֶע זָאל חָאטְשֶׁע קֵיין קָרְבָּנוֹת נִיט מַקְרִיב זַיין).

הָאט דִי מְדִינָה אִים אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ בֶּעטִין מִכֹּחַ דֶעם גִבּוֹר הַנַּ"ל. וָואס זֵיי הָאבִּין פַאר אִים זֵייעֶר מוֹרָא כַּנַּ"ל. אוּן דֶער מְמוּנָה הָאט זֵיי אוֹיךְ גֶעעֶנְפֶערְט אוֹיבּ סֶע נִיט דֶער גִיבּוֹר. (וָואס עֶר וֵויסְט) הָאט זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבִּין דֶער מְמוּנָה. אוּן אִיז אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען צוּם גִבּוֹר. אוּן עֶר הָאט גִיבֶּעטִין דִי לַייט פוּן דֶעם גִבּוֹר. אוֹיבּ סֶע אִיז מִיגְלִיךְ זִיךְ צוּ זֶעהְן מִיט אִים. הָאבִּין זֵיי גִיזָאגְט. זֵיי וֶועלִין מֶעלְדִיוֶוען. הָאבִּין זֵיי גִימֶעלְדִיוֶועט הָאט עֶר גִיהֵייסִין. אִים אַרַיין לָאזִין. אִיז דֶער מְמוּנָה אַרַיין גִיגַאנְגֶען צוּם גִבּוֹר. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע דֶערְקָאנְט. אִיז צְוִוישְׁן זֵיי גִיוֶוען שִׂמְחוֹת אוּן בְּכִיוֹת כַּנַּ"ל (דְהַיינוּ זֵיי זֶענֶען זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ גִיוֶוען וָואס זֵיי הָאבִּין זוֹכֶה גִיוֶוען זִיךְ גִיפִינֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערִין. אוּן הָאבִּין וִוידֶער זֵייעֶר גִיוֵויינְט. וִוי נֶעמְט מֶען נָאךְ דִי אִיבְּרִיקֶע לַייט הַנּ"ל) הָאט דֶער גִבּוֹר זִיךְ אָנְגִירוּפִין צוּם מְמוּנָה. אוּנְזֶער כָּשֶׁרֶער בַּעַל תְּפִלָּה אִיז אוֹיךְ דָא. אוּן אִיךְ הָאבּ אִים שׁוֹין גִיזֶעהְן. אוּן עֶר אִיז שׁוֹין גִיוָוארִין אַ מֶלֶךְ. הָאט דֶער מְמוּנָה דֶערְצֵיילְט דֶעם גִבּוֹר. אַז עֶר אִיז אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער אַלֶע דְהַיינוּ אִיבֶּער דֶעם אָרְט פוּן דֶעם מֶלֶךְ מִיט דִי לַייט הַנַּ"ל. נָאר אִיבֶּער זֵיי בֵּיידֶע אִיז עֶר נִיט אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען דְהַיינוּ אִיבֶּער דֶעם אָרְט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה מִיט דֶעם גִבּוֹר אִיז עֶר נִיט אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען. הָאט דֶער מְמוּנָה גִישְׁמוּסְט מִיט דֶעם גִבּוֹר מִכֹּחַ דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי זֶענֶען אַזוֹי פַארְנַארִישְׁט גִיוָוארִין אוּן זֶענֶען אַזוֹי פַארְפִירְט גִיוָוארִין אִין דֶעם גֶעלְט בִּיז זֵיי זֶענֶען אַרַיין גִיפַאלִין אִין אַזוֹינֶע נַארִישְׁקֵייט. הָאט דֶער גִבּוֹר גִיעֶנְפֶערְט דֶעם מְמוּנָה. דָאס וָואס עֶר הָאט גִיעֶנְפֶערְט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה. אַז עֶר הָאט גִיהֶערְט פוּן דֶעם מֶלֶךְ. אַז וֶוער סֶע פַאלְט אַרַיין אִין דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט קָאן מֶען אִים בְּשׁוּם אוֹפָן נִיט אַרוֹיס נֶעמֶען דֶערְפוּן נָאר דוֹרְךְ דֶעם וֶועג וְכוּ' כַּנַּ"ל. הָאבִּין זֵיי וַויטֶער מַרְחִיב זְמַן גִיוֶוען דְהַיינוּ דֶער מְמוּנָה הָאט גִיפּוֹעֶלְט בַּאם גִבּוֹר אַז עֶר זָאל דֶער מְדִינָה נָאךְ גִיבּין אַ צַייט וַוייטֶער. הָאט זֵיי דֶער גִבּוֹר גִיגִיבִּין נָאךְ אַ צַייט. דֶערְנָאךְ הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִימַאכְט סִימָנִים צְוִוישְׁן זִיךְ דֶער מְמוּנָה מִיט דֶעם גִבּוֹר.

אוּן דֶער מְמוּנָה אִיז זִיךְ אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם גִבּוֹר אוּן עֶר הָאט זִיךְ אוּמְגִיקֶערְט אִין דֶער מְדִינָה אַרַיין. (אוּן דֶער מְמוּנָה פְלֶעגְט זֵיי בְּוַודְאַי אוֹיךְ זֵייעֶר שְׁטְרָאפִין אוֹיף זֵייעֶר שְׁלֶעכְטִין וֶועג וָואס זֵיי זֶענֶען אַרַיין גִיפַאלִין אִין דֶעם גֶעלְט. נָאר עֶר הָאט זֵיי נִיט גִיקָאנְט אַרוֹיס פִירִין דֶערְפוּן. וָוארִין זֵיי זֶענֶען שׁוֹין דְרִינֶען זֵייעֶר אַיינְגִיוָוארְצִילְט גִיוֶוען. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט מַחְמַת דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אוּן דֶער מְמוּנָה הָאבִּין שׁוֹין מִיט זֵיי פִיל גִישְׁמוּסְט זֶענֶען זֵיי שׁוֹין אַבִּיסִיל מְבוּלְבָּל גִיוָוארִין. אוּן זֵיי פְלֶעגִין זָאגִין. אַדְרַבָּא. נֶעמְט אוּנְז אַרוֹיס דֶערְפוּן. חָאטְשֶׁע זֵיי הָאבִּין זִיךְ נָאךְ גִיהַלְטִין שְׁטַארְק אִין זֵייעֶר נַארִישֶׁער דֵעָה. אוּן הָאבִּין גָאר נִיט גִיוָואלְט אַרוֹיס פוּן זֵייעֶר נַארִישְׁקֵייט. נָאר זֵיי פְלֶעגִין שׁוֹין פָארְט זָאגִין אַז מֶע הָאט זֵיי גִישְׁטְרָאפְט. אַדְרַבָּא. אַז סֶע אִיז יוֹא אַזוֹי. אַז מִיר זֶענֶען אִין טָעוֹת. נָא נֶעמְט אוּנְז אַרוֹיס פוּן אוּנְזֶערֶע נַארִישְׁקֵייט) הָאט דֶער מְמוּנָה זִיךְ אָנְגִירוּפִין צוּ דֶער מְדִינָה. אִיךְ וֶועל אַייךְ גֶעבִּין אֵיין עֵצָה (אַקֶעגִין דֶעם גִבּוֹר) וָוארִין אִיךְ וֵוייס דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם גִבּוֹר. פוּן וַואנֶעט עֶר נֶעמְט זַיין גְבוּרָה. אוּן הָאט זֵיי דֶערְצֵיילְט דִי זַאךְ פוּן דֶער שְׁוֶוערְד הַנַּ"ל וָואס פוּן דָארְט נֶעמְט דֶער גִבּוֹר זַיין גְבוּרָה. בְּכֵן וֶועל אִיךְ מִיט אַייךְ גֵיין צוּ דֶעם אָרְט פוּן דֶער שְׁוֶוערְד הַנַּ"ל. אוּן דָארְךְ דֶעם וֶועט אִיר קֶענֶען בַּאשְׁטֵיין אַקֶעגִין דֶעם גִבּוֹר. (וָוארִין אִיר וֶועט זִיךְ אוֹיךְ נֶעמֶען גְבוּרָה פוּן דָארְט) אוּן דִי כַּוָונָה פוּן דֶעם מְמוּנָה אִיז גִיוֶוען. אַז זֵיי וֶועלִין שׁוֹין אַהִין קוּמֶען צוּ דֶעם אָרְט פוּן דֶעם שְׁוֶוערְד. וֶועלִין זֵיי זִיךְ שׁוֹין אַרוֹיס פוּן זֵייעֶר תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט. (וָוארִין דָארְךְ דֶעם וֶועג וָואס סֶע אִיז צוּ דֶער שְׁוֶוערְד. דָארְךְ דֶעם נֶעמְט מֶען זִיךְ אַרוֹיס פוּן דֶער תַּאֲוָה פוּן גֶעלְט כַּנַּ"ל) הָאט דִי מְדִינָה צוּ גִינוּמֶען זַיין עֵצָה. אוּן הָאבִּין אַרוֹיס גִישִׁיקְט דִי גְרוֹיסֶע לַייט פוּן זֵיי וָואס זֵיי זֶענֶען בַּיי זֵיי גִיוֶוען גָאטִין. אַז זֵיי זָאלִין אִין אֵיינֶעם גֵיין מִיט דֶעם מְמוּנָה צוּ דֶער שְׁוֶוערְד הַנַּ"ל. (אוּן דִי גָאטִין דְהַיינוּ דִי עַשִׁירִים זֵייעֶרֶע וָואס זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם מְמוּנָה. זֶענֶען בְּוַודְאַי גִיגַאנְגֶען אָנְגִיטָאן אִין צִירוּנְג פוּן גָאלְד אוּן זִילְבֶּער. וָוארִין דָאס אִיז זִיךְ בַּיי זֵיי דֶער עִיקָר גִיוֶוען) זֶענֶען זֵיי אִין אֵיינֶעם גִיגַאנְגֶען. דֶער מְמוּנָה מִיט דִי גְרוֹיסֶע לַייט פוּן דֶער מְדִינָה וָואס זֵיי הֵייסִין בַּיי זֵיי גָאטִין.

הָאט דֶער מְמוּנָה מוֹדִיעַ גִיוֶוען דִי זַאךְ צוּ גִבּוֹר. בַּאֲשֶׁר עֶר גֵייט מִיט זֵיי זוּכִין דָאס אָרְט פוּן דֶער שְׁוֶוערְד. אוּן זַיין כַּוָונָה אִיז. טָאמֶער וֶועט עֶר זוֹכֶה זַיין אִין וֶועג צוּ גִיפִינֶען דֶעם מֶלֶךְ מִיט דִי לַייט. הָאט זִיךְ דֶער גִבּוֹר אָנְגִירוּפִין. אִיךְ וֶועל אוֹיךְ גֵיין מִיט דִיר הָאט זִיךְ דֶער גִבּוֹר פַארְשְׁטֶעלְט. (כְּדֵי דִי לַייט וָואס זֵיי גֵייעֶן מִיט דֶעם מְמוּנָה זָאלִין נִיט וִויסִין אַז עֶר אִיז דָאס דֶער גִבּוֹר אַלֵיין) אוּן אִיז אוֹיךְ גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם מְמוּנָה. הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דֶער מְמוּנָה מִיט דֶעם גִבּוֹר) זֵיי וֶועלִין דָאס מוֹדִיעַ זַיין דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה אוֹיךְ. הָאבִּין זֵיי אִים מוֹדִיעַ גִיוֶוען. הָאט זִיךְ דֶער בַּעַל תְּפִלָּה אָנְגִירוּפִין. עֶר וִויל אוֹיךְ גֵיין מִיט זֵיי. אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה צוּ זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן דֶער בַּעַל תְּפִלָּה הָאט אָנְגִיזָאגְט זַיינֶע לַייט. אֵיידֶער עֶר אִיז אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אַז זֵיי זָאלִין דְרוֹיף מִתְפַּלֵל זַיין אַז הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ זָאל זֵיי מַצְלִיחַ זַיין זֵייעֶר וֶועג. אַז זֵיי זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ גִיפִינֶען דֶעם מֶלֶךְ מִיט דִי לַייט. וָוארִין דֶער בַּעַל תְּפִלָּה פְלֶעגְט תָּמִיד דְרוֹיף מִתְפַּלֵל צוּ זַיין. אַז סֶע זָאלִין זִיךְ אָפְּזִיכִין דֶער מֶלֶךְ מִיט דִי לַייט. אוּן פְלֶעגְט תָּמִיד הֵייסִין זַיינֶע לַייט אַז זֵיי זָאלִין אוֹיךְ דְרוֹיף מִתְפַּלֵל זַיין. אוּן עֶר הָאט זֵיי גִימַאכְט תְּפִילוֹת וָואס זֵיי זָאלִין דְרוֹיף מִתְפַּלֵל זַיין. אוּן אִיצְט וִוי עֶר הָאט גִיוָואלְט גֵיין צוּ דֶעם מְמוּנָה מִיט דֶער גִבּוֹר כְּדֵי זֵיי זָאלִין אִין אֵיינֶעם גֵיין זוּכִין דֶעם מֶלֶךְ מִיט זַיינֶע לַייט. הָאט עֶר זֵיי נָאךְ מֶער אָנְגִיזָאגְט. אַז זָאלִין דְרוֹיף מִתְפַּלֵל זַיין תּמִיד. אַז זֵיי זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ גִיפִינֶען זֵיי. אִיז דֶער בַּעַל תְּפִלָּה גִיקוּמֶען צוּ דֶעם מְמוּנָה מִיט דֶעם גִבּוֹר אִיז בְּוַודְאַי צְוִוישְׁן זֵיי גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה. שִׂמְחוֹת אוּן בְּכִיוֹת כַּנַּ"ל. זֶענֶען דִי אַלֶע דְרַיי גִיגַאנְגֶען אִין אֵיינֶעם. דְהַיינוּ דֶער מְמוּנָה אוּן דֶער גִבּוֹר אוּן דֶער בַּעַל תְּפִלָּה. אוּן דִי גָאטִין דְהַיינוּ דִי גְרוֹיסֶע לַייט פוּן דֶער מְדִינָה זֶענֶען מִיט זֵיי גִיגַאנְגֶען.

זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן גִיגַאנְגֶען. זֶענֶען זֵיי אָנְגִיקוּמֶען צוּ אֵיין מְדִינָה. אִיז דָארְטִין גִישְׁטַאנֶען וַוארְטִיס בַּיי דֶער מְדִינָה. הָאבִּין זֵיי גִיפְרֶעגְט דִי וַוארְטִיס. וָואס פַאר אַ מְדִינָה אִיז דָאס אוּן וֶוער אִיז בַּיי אַייךְ דֶער מֶלֶךְ. הָאבִּין דִי וַוארְטֶעס גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר. דֶעמוּלְט אַז דֶער רוּחַ סְעָרָה אִיז גִיוֶוען. וָואס דֶעמוּלְט אִיז דִי וֶועלְט צוּטֵיילְט גִיוָוארִין אוֹיף כַּמָה כִּתּוֹת (דְהַיינוּ אוֹיף פִיל דֵעוֹת וָואס אִיטְלִיכֶע כִּתָה הָאט גִיהַאט אֵיין אַנְדֶערֶע דֵעָה כַּנַּ"ל) דֶעמוּלְט הָאבִּין דִי לַייט פוּן דֶער מְדִינָה זִיךְ אוֹיסְגִיקְלִיבִּין. אַז דֶער עִיקָר אִיז חָכְמָה. אוּן הָאבִּין זִיךְ אוֹיף גִינוּמֶען אַ גְרוֹיסִין חָכָם פַאר אַ מֶלֶךְ. נִיט לַאנְג. הָאבִּין זֵיי גִיפוּנֶען זֵייעֶר אַ וִוילְד גְרוֹיסִין חָכָם וָואס עֶר אִיז מְשׁוּנָה אַ גְרוֹיסֶער חָכָם זֵייעֶר. הָאט אִים דֶעם מֶלֶךְ מוֹחֵל גִיוֶוען דִי מְלוּכָה הָאבִּין זֵיי אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. וָוארִין בַּיי זֵיי אִיז דֶער עִיקָר חָכְמָה. הָאבִּין דִי דְרַיי גִיזָאגְט (דְהַיינוּ דֶער מְמוּנָה מִיט דֶעם גִבּוֹר מִיט דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה) אַז סֶע הָאט אַ פָּנִים אַז דָאס מוּז זַיין אוּנְזֶער חָכָם (דְהַיינוּ דֶער חָכָם פוּן דֶעם מֶלֶךְ) הָאבִּין זֵיי גִיבֶּעטִין. אוֹיבּ סֶע אִיז מֶעגְלִיךְ אַז מֶע זָאל זִיךְ זֶעהְן מִיט אִים הָאט מֶען זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. מֶע מוּז מֶעלְדִיוֶוען. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין גִימֶעלְדִיוֶועט הָאט עֶר גִיהֵייסִין זֵיי אַרַיין גֵיין. זֶענֶען זֵיי (דְהַיינוּ דִי דְרַיי) אַרַיין גִיקוּמֶען צוּ דֶעם חָכָם וָואס עֶר אִיז גִיוָוארִין מֶלֶךְ אִין דֶער מְדִינָה. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע דֶערְקֶענְט וָוארִין דֶער חָכָם. דָאס אִיז טַאקֶע גִיוֶוען דֶער חָכָם פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל. אִיז בְּוַודְאַי דָארְט גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה. שִׂמְחוֹת אוּן בְּכִיוֹת. וָוארִין זֵיי הָאבִּין גִיוֵויינְט וִוי גִיפִינְט מֶען נָאךְ דֶעם מֶלֶךְ מִיט דִי אִיבְּרִיגֶע. הָאבִּין זֵיי גִיפְרֶעגְט דֶעם חָכָם. אוֹיבּ עֶר וֵוייסְט נִיט פוּן דֶער יַד פוּן דֶעם מֶלֶךּ. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. אַז דִי יַד אִיז בַּיי אִים. נָאר זִינְט דֶעמוּלְט אַז זֵיי זֶענֶען צוּ שְׁפְּרֵייט גִיוָוארִין דוֹרְךְ דֶעם רוּחַ סְעָרָה. פוּן דֶעמוּלְט אָן וִויל עֶר גָאר נִיט אַרַיין קוּקִין אִין דֶער יַד אַרַיין. וָוארִין דִי יַד קֶער נָאר צוּם מֶלֶךְ אַלֵיין. נָאר עֶר הָאט זִיךְ אוֹיס גִיקְרִיצְט דָאס גִישְׁטַאלְט פוּן דֶער יַד אוֹיף אַ שְׁטֵיין כְּדֵי סֶע זָאל אִים אַבִּיסִיל נוּצִין צוּ זַיין זַאךְ. אָבֶּער אִין דֶער יַד אַלֵיין קוּקְט עֶר גָאר נִיט אַרַיין. הָאבִּין זֵיי גִישְׁמוּסְט מִיט דֶעם חָכָם. וִוי אַזוֹי עֶר אִיז אַהֶער גִיקוּמֶען הָאט עֶר זֵיי דֶערְצֵיילְט. אַז זִינְט דֶעמוּלְט אַז דֶער רוּחַ סְעָרָה אִיז גִיוֶוען אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען וִוי עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען. (אוּן וִוי עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען. אִיז עֶר אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען אַלֶע נָאר אִיבֶּער זֵיי דְרַיי דְהַיינוּ אִיבֶּער דֶעם אָרְט פוּן דֶעם בַּעַל תְּפִלָּה מִיט דֶעם גִבּוֹר מִיט דֶעם מְמוּנָה אִיז עֶר נִיט אִיבֶּער גִיגַאנְגֶען) בִּיז דִי מְדִינָה הָאבִּין אִים גִיפוּנֶען. אוּן הָאבִּין אִים אוֹיף גִינוּמֶען פַאר אַ מֶלֶךְ. אוּן לְעֵת עַתָּה דֶערְוַוייל מוּז עֶר זֵיי פִירִין וֶועדְלִיג זֵייעֶר וֶועג. וֶועדְלִיג זֵייעֶרֶע חָכְמוֹת. בִּיז דֶערְנָאךְ וֶועט עֶר זֵיי אַרוֹיס פִירִין אוֹיף דֶעם רֶעכְטִין אֶמֶת.