סיפורי מעשיות

מעשה ג : מחיגר (יידיש)

מַעֲשֶׂה אַמָאל אִיז גִיוֶוען אַ חָכָם. פַאר זַיין טוֹיט הָאט עֶר גִירוּפְן זַיינֶע קִינְדֶער אוּן זַיין מִשְׁפָּחָה אוּן הָאט זֵיי גִילָאזְט צַוָואָה. אַז זֵיי זָאלִין אָן טְרֶינְקֶען בֵּיימֶער. אִיר מֶעגְט עוֹסֵק זַיין אִין אַנְדֶערֶע פַּרְנָסוֹת אוֹיךְ. נָאר דָאס זָאלְט אִיר זֶעהְן תָּמִיד צוּ טָאן. אָן צוּ טְרֶענְקֶען בֵּיימֶער. דֶער נָאךְ אִיז דֶער חָכָם גִישְׁטָארְבְּן. אוּן הָאט גִילָאזְט קִינְדֶער. אוּן עֶר הָאט גִיהַאט אֵיין זוּן וָואס עֶר הָאט נִישְׁט גִיקָאנְט גֵיין. שְׁטֵיין הָאט עֶר יָא גִיקָאנְט. נָאר גֵיין הָאט עֶר נִיט גִיקָאנְט. פְלֶעגִין אִים דִי בְּרִידֶער גֶעבִּין סִיפּוּק אוֹיף זַיין פַּרְנָסָה. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים אַזוֹי פִיל גִיגֶעבִּין. בִּיז עֶס אִיז אִים נָאךְ אִיבֶּער גִיבְּלִיבְּן. הָאט עֶר זִיךְ צוּם אוֹיף גִיזַאמִילְט בִּיסְלִיךְ וַוייס דָאס וָואס עֶס אִיז אִים אִיבֶּער גִיבְּלִיבְּן חוּץ פַּרְנָסָה. בִּיז עֶר הָאט זִיךְ אָן גִיזַאמִילְט אַסַאךְ גֶעלְט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. נָאךְ וָואס זָאל אִיךְ בַּיי זֵיי קִצְבָה נֶעמֶען בֶּעסֶער וֶועל אִיךְ אָן הֵייבִּין מַשָׂא וּמַתָּן צוּ טָאן אוּן כָאטְשֶׁע עֶר הָאט נִיט גִיקֶענְט גֵיין. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט זִיךְ דִינְגֶען אַ פִיר מִיט אֵיין נֶאֱמָן מִיט אֵיין בַּעַל עֲגָלָה. אוּן וֶועט מִיט זֵיי פָארִין קֵיין לַייפְּצִיק. וֶועט עֶר קֶענֶען פִירִין דֶעם מַשָׂא וּמַתָּן. כָאטְשֶׁע עֶר קָאן נִיט גֵיין.

וִוי דִי מִשְׁפָּחָה הָאט דָאס דֶער הֶערְט אִיז דָאס זֵיי זֵייעֶר וואוֹיל גִיפֶעלִין. אוּן הָאבִּין אוֹיךְ גִיזָאגְט. נָאךְ וָואס זָאלִין מִיר אִים גֶעבִּין הַסְפָּקָה. בֶּעסֶער לָאז עֶר זִיךְ מַאכְן אֵיין פַּרְנָסָה. אוּן הָאבִּין אִים נָאךְ צוּ גִילִיגֶען גֶעלְט. כְּדֵי עֶר זָאל קֶענֶען פִירִין דֶעם מַשָׂא וּמַתָּן. הָאט עֶר אַזוֹי גִיטָאן. אוּן הָאט זִיךְ גִידוּנְגֶען אַ פיר אוּן אַ נֶאֱמָן אוּן אַ בַּעַל עַגָלָה. אוּן אִיז גִיפָארְן. אוּן אִיז גִיקוּמֶען צוּ אֵיין קְרֶעטְשְׁמֶע. הָאט דֶער נֶאֱמָן גִיזָאגְט אַז מִ'זָאל דָארְט נֶעכְטִיגְן. הָאט עֶר נִיט גִיוָואלְט וָואס זֵיי הָאבִּין אִים גִיבֶּעטֶען. אוּן עֶר הָאט זֵיי אִיבֶּער גִישְׁפַּארְט. זֶענֶען זֵיי אַוֶועק גִיפָארִין פוּן דָארְט אוּן זֶענֶען פַאר בְּלָאנְזֶעט גִיוָוארִיטן אִין אַ וַואלְד. זֶענֶען זֵיי אָן גִיפַאלִין גַזְלָנִים.

אוּן דִי גַזְלָנִים זֶענֶען גִיוָוארִין עַל פִּי מַעֲשֶׂה. עֶס אִיז אַמָאל גִיוֶוען הוּנְגֶער אִיז אֵיינֶער גִיקוּמֶען אִין שְׁטָאט אַרַיין אוּן הָאט אוֹיס גִירוּפְן. וֶוער עֶס וִויל עֶסִין זָאל צוּ אִים קוּמֶען. זֶענֶען צוּ אִים גִיקוּמֶען כַּמָה מֶענְשְׁן הָאט עֶר גִיזֶעהְן דִי מֶענְשְׁן וָואס קוּמֶען אִים נִיט צוּ נִיץ. הָאט עֶר זֵיי מַדְחֶה גִיוֶוען צוּ אֵיינֶעם הָאט עֶר גִיזָאגְט דוּ קָאנְסְט זַיין אֵיין בַּעַל מְלָאכָה. אוּן צוּ דֶעם הָאט עֶר גִיזָאגְט דוּ קָאנְסְט זַיין אִין אַ מִיל. אוּן הָאט אוֹיס גִיקְלִיבְּן נָאר קְלוּגֶע יוּנְגֶען. אוּן אִיז מִיט זֵיי גִיגַאנְגֶען אִין וַואלְד אַרַיין. אוּן הָאט זֵיי אָן גִירֶעט אַז זֵיי זָאלִין וֶוערִין גַזְלָנִים. בַּאֲשֶׁר פוּן דַאנֶעט גֵייעֶן וֶועגִין. קֵיין לַייפְּסִיק אוּן קֵיין בְּרֶעסְלָא. אוּן צוּ אַנְדֶערֶע עֶרְטֶער. פָארִין דָא דוֹרְךְ סוֹחְרִים. וֶועלִין מִיר זֵיי רַבִּיוֶוען. וֶועלִין מִיר הָאבְּן גֶעלְט (אַזוֹי הָאט דֶער גַזְלָן וָואס הָאט פְרִיר אוֹיס גִירוּפְן אִין שְׁטָאט זֵיי אָן גִירֶעט) זֶענֶען דִי גַזְלָנִים אָן גִיפַאלִין אוֹיף זֵיי (דְהַיינוּ אוֹיף דֶעם וָואס הָאט נִיט גִיקָאנְט גֵיין אוּן אוֹיף זַיינֶע מֶענְשְׁן דְהַיינוּ דֶער נֶאֱמָן מִיט דֶעם בַּעַל עַגָלָה).

דֶער נֶאֶמָן אוּן דֶער בַּעַל עַגָלָה הָאבִּין גִיקָאנְט אַנְטְלוֹיפֶען זֶענֶען זֵיי אַנְטְלָפִין גִיוָוארִין. אוּן עֶר אִיז גִיבְּלִיבְּן אוֹיף דֶעם וָואגִין. זֶענֶען דִי גַזְלָנִים צוּ אִים גִיקוּמֶען אוּן הָאבִּין בַּיי אִים אַוֶועק גִינוּמֶען דָאס קֶעסְטִיל מִיט גֶעלְד אוּן הָאבְּן אִים גִיפְרֶעגְט. וָואס זִיצְטוּ. הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט עֶר קָאן נִיט גֵיין. אוּן זֵיי הָאבְּן בַּיי אִים גִירַאבִּיוֶועט דָאס קֶעסְטִיל אוּן דִי פֶערְד. אוּן עֶר אִיז גִיבְּלִיבְּן אוֹיף דֶעם וָואגִין. אוּן דֶער נֶאֱמָן מִיט דֶעם בַּעַל עַגָלָה וָואס זֵיי זֶענֶען אַנְטְלָאפִין גִיוָוארִין הָאבִּין זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. בַּאֲשֶׁר זֵיי הָאבִּין גִינוּמֶען פְּרוּקְלַאדִין בַּיי פְּרִיצִים נָאךְ וָואס זָאלִין זֵיי זִיךְ אוּם קֶערִין אַהֵיים. זֵיי קָאנֶען קוּמֶען אִין קֵייטְן אַרַיין. בֶּעסֶער וֶועלִין זֵיי דָארְט בְּלַייבְּן (דָארְט וִוי זֵיי זֶענֶען אַהִין אַנְטְלָאפְן גִיוָוארִין) אוּן וֶועלִין דָארְט זַיין אֵיין נֶאֱמָן אוּן אֵיין בַּעַל עַגָלָה.

אוּן דֶער וָואס הָאט נִיט גִיקָאנְט גֵיין. וָואס עֶר אִיז גִיבְּלִיבְּן אוֹיף דֶעם וָואגִין. כָּל זְמַן עֶר הָאט נָאךְ גִיהַאט דִי סוּחֶערֶעס וָואס עֶר הָאט מִיט גִינוּמֶען פוּן דֶער הֵיים הָאט עֶר זֵיי גִיגֶעסִין. דֶער נָאךְ אַז דָאס אִיז שׁוֹין אוֹיס גִיגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט נִיט גִיהַאט צוּ עֶסִין. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. וָואס טוּט מֶען. הָאט עֶר זִיךְ אַרָאפּ גִיוָוארְפִין פוּן דֶעם וָואגין עֶר זָאל עֶסִין גְרָאז. הָאט עֶר גִינֶעכְטִיגְט אַלֵיין אִין פֶעלְד. אִין עֶר אִיבֶּער גִישְׁרָאקִין גִיוָוארִין. אִיז בַּיי אִים אַוֶועק גִינוּמֶען גִיוָוארִין דֶער כֹּחַ הָאט עֶר שׁוֹין נִיט גִיקֶענְט אֲפִילוּ שְׁטֵיין. נָאר רוּקִין זִיךְ. אוּן עֶר פְלֶעגְט עֶסִין דָאס גְרָאז וָואס עֶס אִיז גִיוֶוען אַרוּם אִים. אוּן כָּל זְמַן עֶר הָאט גִיקֶענְט דֶער לַאנְגֶען צוּם גְרָאז אוּן עֶסִין. הָאט עֶר גִיגֶעסִין. דֶער נָאךְ אַז עֶס אִיז שׁוֹין אוֹיס גִיגַאנְגֶען דָאס גְרָאז אַרוּם אִים אַז עֶר הָאט שׁוֹין נִישְׁט גִיקֶענְט דֶער לַאְנגֶען. הָאט עֶר זִיךְ אַוֶועק גִירוּקְט וַוייטֶער. אוּן הָאט וַוייטֶער גִיגֶעסִין. הָאט עֶר אַזוֹי גִיגֶעסִין דָאס גְרָאז אַ צַייט.

אַמָאל אִיז עֶר גִיקוּמֶען צוּ אֵיין קְרַייטיכְץ וָואס עֶר הָאט נָאךְ אַזוֹי אֵיין קְרַייטִיכְץ נִיט גִיגֶעסִין. אִיז אִים דָאס קְרַייטִיכְץ זֵייעֶר גְפֶעלִין מַחְמַת עֶר הָאט גִיגֶעסַן אַ לַאנְגֶע צַייט קְרַייטֶכְצֶער. אוּן עֶר הָאט זֵיי שׁוֹין גִיקָאנְט. אוּן אַזוֹי אֵיין קְרַייטִיכְץ. הָאט עֶר נָאךְ נִיט גִיזֶעהְן. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט עֶס אוֹיס רַייסִין מִיט דֶעם וָוארְצִיל. אִיז גִיוֶוען אוּנְטֶערִין וָוארְצִיל אֵיין דוּמִיט. אוּן דֶער דוּמִיט אִיז גִיוֶוען פִיר עֶקִיכִיק אוּן אִיטְלִיכֶע זַייט פוּן דֶעם דוּמִיט הָאט גִיהַאט אִין זִיךְ אֵיין אַנְדֶערֶע סְגוּלָה. אוֹיף אֵיין זַייט פוּן דֶעם דוּמִיט אִיז גִישְׁטַאנֶען אָן גִישְׁרִיבְּן. אַז וֶוער עֶס וֶועט אָן נֶעמֶען בַּיי דֶער זַייט. וֶועט עֶס אִים טְרָאגִין אַהִין וִוי טָאג אוּן נַאכְט קוּמֶען זִיךְ צוּם אוֹיף דְהַיינוּ וִוי דִי זִין מִיט דֶער לְבָנָה קוּמֶען זִיךְ צוּם אוֹיף אִין אֵיינֶעם. וִוי דֶער הָאט אוֹיס גִירִיסִין דָעם קְרַייטִיכְץ מִיט דֶעם וָוארְצִיל (וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען דֶער דוּמִיט) הָאט זִיךְ מִזְדַמֵן גִיוֶוען. אַז עֶר הָאט אָן גִינוּמֶען בַּיי דֶער זַייט. (דְהַיינוּ בַּיי דֶער זַייט וָואס עֶס אִיז מְסוּגְל עֶס זָאל אִים טְרָאגִין צוּ דֶעם אוֹרְט וָואס טָאג אוּן נַאכְט קוּמֶען זִיךְ צוּם אוֹיף).

הָאט עֶס אִים אַוֶועק גִיטְרָאגִין אַהִין. וואוּ טָאג אוּן נַאכְט קוּמֶען זִיךְ צוּם אוֹיף. עֶר קוּקְט זִיךְ אַרוּם. אוּן עֶר אִיז שׁוֹין דָארְט (וִוי טָאג אוּן נַאכְט דְהַיינוּ דִי זוּן מִיט דֶער לְבָנָה קוּמֶען זִיךְ אִין אֵיינֶעם צוּם אוֹיף) הָאט עֶר גִיהֶערְט וִוי דִי זוּן מִיט דֶער לְבָנָה שְׁמוּסִין. אוּן דִי זוּן הָאט זִיךְ גִיקְלָאגְט פַאר דֶער לְבָנָה. בַּאֲשֶׁר סֶע פַאר הַאנְדְן אֵיין בּוֹים וָואס דֶער בּוֹים הָאט אַסַאךְ צְוַוייגִין אוּן פֵּירוֹת אוּן בְּלֶעטְלִיךְ. אוּן אִיטְלִיכֶע צְוַוייג אוּן אִיטְליכֶע פֶּרִי אוּן אִיטְלִיכְשׂ בְּלֶעטִיל. הָאט אִין זִיךְ אַ בַּאזוּנְדֶערֶע סְגוּלָה. דָאס אִיז מְסוּגְל צוּ קִינְדֶער. אוּן דָאס אִיס מְסוּגְל צוּ פַּרְנָסָה. אוּן דָאס אִיז מְסוּגְל סֶע זָאל הֵיילִין דָאס חוֹלָאַת. אוּן דָאס אִיז מְסוּגְל צוּ אֵיין אַנְדֶער חוֹלָאַת. אִיטְלִיכְס פִּיצִיל פוּן דֶעם בּוֹים. אִיז מְסוּגָל צוּ אֵיין אַנְדֶערֶע זַאךְ. אוּן דֶעם בּוֹים וָואלְט מֶען גִידַארְפְט אָן טְרֶענְקֶען. אוּן אַז מְזָאל אִים אָן טְרֶענְקֶען. וָואלְט עֶס זֵייעֶר מְסוּגָל גִיוֶוען. אוּן לֹא דַי אִיךְ טְרֶענְק אִים נִיט אָן. שַׁיין אִיךְ נָאךְ אוֹיף אִים, אוּן פַאר טְרִיקִין אִים.

הָאט זִיךְ דִי לְבָנָה אָן גִירוּפְן (צוּ דֶער זוּן) דוּ זָארְגְסְט אַ פְרֶעמְדֶע זָארְג. אִיךְ וֶועל דִיר דֶער צֵיילִין מַיין דַאֲגָה. בַּאֲשֶׁר אִיךְ הָאבּ טוֹיזִינְט בֶּערְג. אוּן אַרוּם דִי טוֹיזְנְט בֶּערְג. אִיז דָא נָאךְ טוֹיזְנְט בֶּערְג. אוּן דָארְט אִיז דָאס אוֹרְט פוּן שֵׁדִים. אוּן דִי שֵׁדִים הָאבְּן הִינִירְשֶׁע פִיס. הָאבְּין זֵיי קֵיין כֹּחַ נִיט אִין דִי פִיס. נֶעמֶען זֵיי כֹּחַ פוּן מַיינֶע פִיס. אוּן מַחְמַת דֶעם הָאבּ אִיךְ קֵיין כֹּחַ נִיט אִין מַיינֶע פִיס. אוּן אִיךְ הָאבּ אַ פּוּל (דְהַיינוּ אַ שְׁטוֹיבּ) וָואס דֶער פּוּל אִיז אַ רְפוּאָה צוּ מַיינֶע פִיס. קוּמְט אַ וִוינְט אוּן טְרָאגְט אִים אַוֶועק.

הָאט זִיךְ דִי זוּן אָן גִירוּפְן אַדָאס זָארְגְסְטוּ. אִיךְ וֶועל דִיר זָאגִין אַ רְפוּאָה. בַּאֲשֶׁר סֶע פַאר הַאנְדִין אַ וֶועג. אוּן פוּן דֶעם וֶועג צוּ טֵיילִין זִיךְ כַּמָה וֶועגִין. אֵין וֶועג אִיז פוּן צַדִיקִים. אֲפִילוּ דֶער צַדִיק וָואס עֶר אִיז דָא. שִׁיט מֶען אִים אוּנְטֶער דֶעם פּוּל פוּן דֶעם וֶועג אִין אִיטְלִיכְן טְרֶעט. אוּן אִיטְלִיכְן טְרֶעט וָואס עֶר טוּט. גֵייט עֶר אַלְץ אוֹיף דֶעם פּוּל. אוּן סֶע פַאר הַאנְדְן אַ וֶועג פוּן אַפִּיקוֹרְסִים אֲפִילוּ דֶער אַפִּיקוֹרֶס וָואס עֶר אִיז דָא. שִׁיט מֶען אִים אוּנְטֶער דֶעם פּוּל אִין אִיטְלִיכְן טְרֶעט כַּנַּ"ל. אוּן סֶע פַאר הַאנְדֶען אַ וֶועג פוּן מְשׁוּגָעִים. אֲפִילוּ אַ מְשׁוּגֶע וָואס עֶר אִיז דָא. שִׁיט מֶען אִים אוּנְטֶער דֶעם פּוּל כַּנַּ"ל. אוּן אַזוֹי אִיז פַאר הַאנְדְן כַּמָה וֶועגִין. אוּן סֶע פַאר הַאנְדִין אַ וֶועג. בַּאֲשֶׁר סֶע פַאר הַאנְדִין צַדִיקִים וָואס זֵיי זֶענִין מְקַבֵּל אוֹיף זִיךְ יִסוּרִים פִירִין זֵיי דִי פְּרִיצִים אִין קֵייטִין. הָאבֶּען זֵיי קֵיין כֹּחַ נִיט אִין דִי פִיס. שִׁיט מֶען זֵיי אוּנְטֶער פוּן דֶעם פּוּל פוּן דֶעם וֶועג. הָאבֶּען זֵיי כֹּחַ אִין דִי פִיס. בְּכֵן זָאלְסְטוּ אַהִין גֵיין וָוארְן דָארְט אִיז דָא אַסַאךְ פּוּל וֶועסְטוּ הָאבִּין איין רְפוּאָה. אוֹיף דִי פִיס (דָאס הָאט אַלְץ דִי זוּן גִירֶעט צוּ דֶער לְבָנָה) אוּן עֶר הֶערְט דָאס אַלְץ (הַיינוּ דֶער וָואס הָאט קֵיין כֹּחַ נִיט גִיהַאט אִין דִי פִיס הָאט דָאס אַלְץ גִיהֶערְט).

דֶער וַוייל הָאט עֶר אַ קוּק גִיטָאן אוֹיף דֶעם דוּמִיט אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶער זַייט. הָאט עֶר גִיזֶעהְן דָארְט אִיז גִישְׁטַאנֶען אָן גִישְׁרִיבְּן אַז וֶוער עֶס וֶועט אָן נֶעמֶען בַּיי דֶער זַייט. וֶועט עֶס אִים טְרָאגְן צוּ דֶעם וֶועג וָואס עֶס גֵייעֶן פוּן אִים אַרוֹיס כַּמָה וֶועגְן (דְהַיינוּ דֶער וֶועג וָואס אוֹיבִּין אִיז גִישְׁטַאנֶען וָואס דִי זוּן הָאט מוֹדִיעַ גִיוֶוען דֶער לְבָנָה) הָאט עֶר אָן גִינוּמֶען בַּיי דֶער זַייט. הָאט עֶס אִים אַהִין אַוֶועק גִיטְרָאגְן (דְהַיינוּ צוּ דֶעם וֶועג) הָאט עֶר אַרַיין גִיטָאן דִי פִיס אִין דֶעם וֶועג. וָואס דֶער פּוּל אִיז אַ רְפוּאָה צוּ דִי פִיס אִיז עֶר תֵּיכֶּף גִיהֵיילְט גִיוָוארִין. אִיז עֶר ִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט גִינוּמֶען דֶעם פּוּל פוּן אַלֶע וֶועגִין אוּן הָאט אִיטְלִיכְן פּוּל בַּאזוּנְדֶער אַיין גֶעבּוּנְדְן אִין אַ בִּינְטְל. (דְהַיינוּ) דֶעם פּוּל פוּן דֶעם וֶועג פוּן צַדִּיקִים הָאט עֶר בַּאזוּנְדֶער אַיין גֶעבּוּנְדְן. אוּן אַזוֹי דֶעם פּוּל פוּן דִי אִיבְּרִיגֶע וֶועגִין הָאט עֶר אִיטְלִיכְן בַּאזוּנְדֶער פַאר בּוּנְדְן. אוּן הָאט זִיךְ גִימַאכְט בִּינְטְלִיךְ פוּן דִי פּוּלִין. אִין הָאט זֵיי מִיט זִיךְ מִיט גִינוּמֶען.

אוּן עֶר הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען צוּ דֶעם וַואלְד וָואס מֶען הָאט אִים דָארְט גִירַאבֶּעוֶועט. וִוי עֶר אִיז אַהִין גִיקוּמֶען. הָאט עֶר זִיךְ אוֹיס גִיקְלִיבְּן אֵיין הוֹיכְן בּוֹים. וָואס עֶר אִיז נָאנְט צוּ דֶעם וֶועג וָואס פוּן דָארְט גֵייעֶן אַרוֹיס דִי גַזְלָנִים רַאבִּיוֶוען. אוּן הָאט גִינוּמֶען דֶעם פּוּל פוּן צַדִיקִים אוּן דֶעם פּוּל פוּן מְשׁוּגָעִים. אוּן הָאט זֵיי אִין אֵיינֶעם אוֹיס גִימִישְׁט. אוּן הָאט זֵיי פַאר שְׁפְּרֵייט אוֹיף דֶעם וֶועג. אוּן עֶר אִיז אַרוֹיף גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם בּוֹים אוּן הָאט זִיךְ דָארְט גִיזֶעצְט. עֶר זָאל זֶעהְן וָואס מִיט זֵיי וֶועט זִיךְ טָאהן. הָאט עֶר גִיזֶעהְן וִוי דִי גַזְלָנִים זֶענֶען אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען. וָואס דֶער עֶלְצְטֶער גַזְלָן (הַנַּ"ל) הָאט זֵיי אַרוֹיס גִישִׁיקְט רַבִּיוֶוען. וִוי דִי גַזְלָנִים זֶענִין גִיקוּמֶען אוֹיף דֶעם וֶועג תֵּיכֶּף וִוי זֵיי הָאבְּן אַ טְרֶעט גִיטָאן אוֹיף דֶעם פּוּל. זֶענִין זֵיי גִיוָוארִין צַדִיקִים אוּן הָאבִּין אָן גִיהוֹיבִּין צוּ שְׁרַייעֶן אוֹיף זֵייעֶרֶע יָאר אוּן טֶעג. וָואס זֵיי הָאבִּין בִּיז אַהֶער גִירַאבִּיוֶועט אוּן הָאבְּן גִיהַרְגֶעט כַּמָה נְפָשׁוֹת. נָאר עֶס אִיז דָאךְ אָבֶּער דָארְט גִיוֶוען גִימִישְׁט מִיט דֶעם פּוּל פוּן מְשׁוּגָעִים זֶענֶען זֵיי גִיוָוארִין מְשׁוּגֶענֶע צַדִיקִים. אוּן הָאבְּן זִיךְ אָן גִיהוֹיבּוּן צוּ קְרִיגְן אֵיינֶער מִיט דֶעם אַנְדֶערִין. דֶער הָאט גִיזָאגְט. אִיבֶּער דִיר. הָאבִּין מִיר גִיהַרְגֶעט. אוּן דֶער הָאט גִיזָאגְט אִיבֶּער דִיר. הָאבְּן זֵיי זִיךְ אַזוֹי צוּ קְרִיגְט. בִּיז זֵיי הָאבִּין זִיךְ אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע גִיהַרְגֶעט. הָאט דֶער עֶלְצְטֶער גַזְלָן גִישִׁיקְט נָאךְ אַמָאל אַנְדֶערֶע גַזְלָנִים. אִיז אוֹיךְ אַזוֹי גִיוֶוען וִוי פְרִיר. הָאבֶּען זֵיי זִיךְ אוֹיךְ גִיהַרְגֶעט אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע. אוּן אַזוֹי אִיז עֶטְלִיכֶע מָאל גִיוֶוען. בִּיז זֵיי זֶענֶען אַלֶע אוֹיס גִיהַרְגֶעט גִיוָוארִין. בִּיז עֶר הָאט פַאר שְׁטַאנֶען (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט פְרִיר קֵיין כֹּחַ נִיט גִיהַאט אוֹיף דִי פִיס וָואס עֶר אִיז אַרוֹיף אוֹיף אֵיין בּוֹים) אַז עֶס אִיז שׁוֹין גָאר נִיט גִיבְּלִיבֶּען פוּן דִי גַזְלָנִים. נָאר עֶר אַלֵיין (דְהַיינוּ דֶער עֶלְצְטֶער גַזְלָן וָואס עֶר הָאט זֵיי אַלֶע אָן גִירֶעט כַּנַּ"ל) מִיט נָאךְ אֵיינֶעם. אִיז עֶר אַרָאפּ פוּן דֶעם בּוֹים אוּן הָאט אוֹיס גִיקֶערְט דֶעם פּוּל פוּן דֶעם וֶועג. אוּן הָאט פַאר שְׁפְּרֵייט דֶעם פּוּל פוּן צַדִיקִים אַלֵיין. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט זִיךְ וִוידֶער גִיזֶעצְט אוֹיף דֶעם בּוֹים.

אוּן דֶער עֶלְצְטֶער גַזְלָן (וָואס עֶר הָאט עֶס אַלְץ גִישִׁיקְט זַיינֶע לַייט אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ נִיט אוּם גִיקֶערְט) הָאט זִיךְ זֵייעֶר גִיוואוּנְדֶערְט. וָואס עֶר שִׁיקְט אַלְץ דִי גַזְלָנִים. אוּן קֵיינֶער קֶערְט זִיךְ נִיט אוּם. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען אוּן אִיז אַלֵיין גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם אֵיינֶעם וָואס עֶר אִיז נָאךְ גִיבְּלִיבֶּען בַּיי אִים. אוּן תֵּיכֶּף וִוי עֶר אִיז גִיקוּמֶען אוֹיף דֶעם וֶועג. (וָואס דֶער הָאט דָארְט פַארְשְׁפְּרֵייט דֶעם פּוּל פוּן צַדִיקִים אַלֵיין) אִיז עֶר גִיוָוארִין אַ צַדִיק. אוּן הָאט אָן גִיהוֹיבִּין צוּ שְׁרַייעֶן צוּם אַנְדֶערִין אוֹיף זַיינֶע יָאר אוּן טֶעג. וָואס עֶר הָאט גִיהַרְגֶעט אַזוֹי פִיל נְפָשׁוֹת אוּן הָאט אַזוֹי פִיל גִירַאבִּעוֶועט. אוּן הָאט גִירִיסְן קְבָרִים. אוּן הָאט תְּשׁוּבָה גִיטָאן. אוּן הָאט זֵייעֶר גְרוֹיס חַרָטָה גִיהַאט. וִוי עֶר הָאט גִיזֶעהְן (הַיינוּ דֶער וָואס אִיז גִיזֶעסִין אוֹיף דֶעם בּוֹים) אַז עֶר הָאט חַרְטָה אוּן טוּט זֵייעֶר תְּשׁוּבָה. אִיז עֶר אַרָאפּ פוּן דֶעם בּוֹים. וִוי דֶער גַזְלָן הָאט דֶער זֶעהְן אַ מֶענְשׁ. הָאט עֶר אָן גִיהוֹיבִּין צוּ שְׁרַייעֶן אוֹיף זִיךְ. וֵויי אִיז מִיר אַזוֹינְס אוּן אַזוֹינְס הָאבּ אִיךְ גִיטָאן. גִיוַואלְד גִיבּ מִיר אוֹיס אַ תְּשׁוּבָה. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט קֶער מִיר אוּם דָאס קֶעסְטִיל. וָואס אִיר הָאט גִירַבִּיוֶועט בַּיי מִיר. וָוארִין בַּיי זֵיי אִיז גִיוֶוען פַארְשְׁרִיבְּן אוֹיף אִיטְלִיכֶער גְזֵילָה. וֶוען סֶע אִיז גִיגַזֶלְט גִיוָוארִין. אוּן בַּיי וֶועמִין מִיהָאט דָאס גִיגַזְלְט. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט. אִיךְ קֶער דִיר אוּם תֵּיכֶּף. אִיךְ וֶועל דִיר שֶׁענְקֶען אֲפִילוּ אַלֶע אוֹצְרוֹת פוּן גְזֵילָה וָואס אִיךְ הָאבּ. אַבִּי גִיבּ מִיר אוֹיס אַ תְּשׁוּבָה. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט. דַיין תְּשׁוּבָה אִיז נָאר. אַז דוּ זָאלְסְט גֵיין אִין שְׁטָאט אַרַיין אוּן זָאלְסְט שְׁרַייעֶן. אוּן זָאלְסְט מִתְוַדָה זַיין אִיךְ בִּין דָאס וָואס אִיךְ הָאבּ דֶעמוּלְט אוֹיס גִירוּפְן (כַּנַּ"ל) אוּן הָאבּ גִימַאכְט כַּמָה גַזְלָנִים. אוּן הָאבּ גִיהַרְגֶּעט אוּן גִירַאבֶּעוֶועט כַּמָה נְפָשׁוֹת. אַדָאס אִיז דַיין תְּשׁוּבָה הָאט דֶער גַזְלָן אִים גִיגֶעבְּן אַלֶע אוֹצְרוֹת. אוּן אִיז מִיט אִים גִיגַאנְגֶען אִין שְׁטָאט אַרַיין. אוּן הָאט אַזוֹי גִיטָאן. הָאט מֶען דָארְט אִין דֶער שְׁטָאט גִיפַּסְקִי'ט. בַּאֲשֶׁר עֶר הָאט אוֹיס גִיהַרְגֶעט אַזוֹי פִיל נְפָשׁוֹת. עַל כֵּן זָאל מֶען אִים הֶענְגֶען. לְמַעַן יֵדְעוּ. כְּלוֹמֶר כְּדֵי אַנְדֶערֶע זָאלִין זִיךְ אָפּ לֶערְנֶען.

דֶער נָאךְ הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט פְרִיר קֵיין כֹּחַ נִיט גִיהַאט אוֹיף דִי פִיס) עֶר וֶועט גֵיין צוּ דִי צְוֵויי טוֹיזִינְט בֶּערְג (הַנַּ"ל) עֶר זָאל זֶעהְן וָואס דָארְט טוּט זִיךְ. הָאט עֶר זִיךְ גִישְׁטֶעלְט פוּן וַוייטִין פוּן דִי צְוֵויי טוֹיזִינְט בֶּערְג. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז סֶע דָארְטִין דָא כַּמָה וְכַּמָה אַלְפֵי אַלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת מִשְׁפָּחוֹת פוּן שֵׁדִים. וָוארִין זֵיי זֶענֶען פָּרִים וְרָבִים אוּן הָאבִּין קִינְדֶער אַזוֹי וִוי מֶענְשְׁן. אוּן זֵיי זֶענֶען זֵייעֶר פִיל. אוּן עֶר הָאט גִיזֶעהְן זֵייעֶר מַלְכוּת אִיז גִיזֶעסִין אוֹיף אַ שְׁטוּל וָואס קֵיין שׁוּם יְלוּד אִשָׁה (כְּלוֹמַר קֵיין שׁוּם מֶענְטְשׁ) זִיצְט נִיט אוֹיף אַזוֹי אַ שְׁטוּל. אוּן הָאט גִיזֶעהְן וִוי זֵיי מַאכִין לֵיצָנוּת. דֶער דֶערְצֵיילְט. אַז עֶר הָאט בַּיי דֶעם אַ קִינְד מַזִיק גִיוֶוען. אוּן דֶער דֶערְצֵיילְט. וִוי עֶר הָאט דֶעם אַ הַאנְט מַזִיק גִיוֶוען. אוּן דֶער דֶערְצֵיילְט. וִוי עֶר הָאט אַ פוּס מַזִיק גִיוֶוען. אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע לֵיצָנוּת.

דֶערְוַוייל הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן. וִוי פָאטֶער אוּן מוּטֶער גֵייעֶן אוּן וֵויינֶען הָאט מֶען זֵיי גִיפְרֶעגְט וָואס וֵויינְט אִיר. הָאבְּן זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. זֵיי הָאבִּין אַ זוּן. פְלֶעגְט זַיין שְׁטֵייגֶער צוּ זַיין עֶר זָאל גֵיין אִין זַיין וֶועג. אוּן אִין דֶער צַייט פְלֶעגְט עֶר זִיךְ שׁוֹין אוּם קֶערִין אוּן הַיינְט אִיז שׁוֹין אַ לַאנְגֶע צַייט אוּן עֶר אִיז נָאךְ נִיט גִיקוּמֶען. (אוּן דָאס אִיז אַלְץ גִיוֶוען פוּן דִי שֵׁדִים דֶער פָאטֶער מִיט דֶער מוּטֶער מִיט דֶעם זוּן) הָאט מֶען זֵיי גִיבְּרַאכְט צוּם מֶלֶךְ. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהֵייסְן אַז מִיזָאל שִׁיקִין שְׁלוּחִים אִין גָאר דֶער וֶועלְט אַז מִיזָאל אִים גִיפִינֶען. וִוי דֶער פָאטֶער מִיט דֶער מוּטֶער זֶענֶען קְרִיק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי בַּאגֶעגְנְט אֵיינֶעם וָואס דֶער אִיז אִין אֵיינֶעם גִיגַאנְגֶען מִיט זֵייעֶר זוּן הָאט עֶר זֵיי גִיפְרֶעגְט. וָואס וֵויינְט אִיר. הָאבִּין זֵיי אִים דֶערְצֵיילְט. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. אִיךְ וֶועל אַייךְ דֶערְצֵיילִין. בַּאֲשֶׁר מִיר הָאבְּן גִיהַאט אַ קֶענְפִּי אוֹיף דֶעם יַם. וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען אוּנְזֶער אָרְט. אִיז גִיגַאנְגֶען דֶער מֶלֶךְ וָואס צוּ אִים הָאט גִיקֶערְט דִי קֶענְפִּי. אוּן הָאט גִיוָואלְט דָארְט בּוֹיעֶן פַּאלַאצִין אוּן הָאט דָארְט שׁוֹין גִילֵייגְט אַ יְסוֹד (דְהַיינוּ אַ גְרוּנְט) הָאט אַייעֶר זוּן גִיזָאגְט צוּ מִיר. אַז מִיר זָאלִין אִים מַזִיק זַיין. זֶענֶען מִיר גִיגַאנְגֶען אוּן מִיר הָאבִּין אַוֶועק גִינוּמֶען דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם מֶלֶךְ. הָאט עֶר זִיךְ גִיפָּארִיט מִיט דָאקְטוֹירִים. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים נִיט גִקָאנְט הֶעלְפִין. הָאט עֶר זִיךְ אָן גִיהוֹיבִּין צוּ פָּארִין מִיט מְכַשְׁפִים. אִיז דָארְט גִיוֶוען אֵיין מְכַשֵׁף וָואס עֶר הָאט גְואוּסְט זַיין מִשְׁפָּחָה מַיין מִשְׁפָּחָה הָאט עֶר נִיט גְואוּסְט אִיבֶּער דֶעם הָאט עֶר מִיר גָאר נִיט גִיקֶענְט טְהוּן. נָאר זַיין מִשְׁפָּחָה הָאט עֶר גִיוִויסְט. הָאט עֶר אִים גִיחַאפְּט אוּן עֶר אִיז אִים מְעַנָה זֵייעֶר (כְּלוֹמֶר עֶר פַיינִיגְט אִים זֵייעֶר) הָאט מֶען אִים גִיבְּרַאכְט צוּם מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דֶעם שֵׁד וָואס עֶר הָאט דָאס אַלְץ דֶערְצֵיילְט) הָאט עֶר דָאס פַאר דֶעם מֶלֶךְ אוֹיךְ דֶערְצֵיילְט. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיזָאגְט לָאז מֶען אוּם קֶערִין דֶעם כֹּחַ צוּ דֶעם מֶלֶךְ. הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט עֶס אִיז בַּיי אוּנְז גִיוֶוען אֵיינֶער וָואס עֶר הָאט קֵיין כֹּחַ נִיט גִיהַאט. הָאבִּין מִיר אִים אַוֶועק גִיגֶעבִּין דֶעם כֹּחַ. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיזָאגְט. לָאז מֶען בַּיי אִים אָפְּנֶעמֶען דֶעם כֹּחַ. אוּן לָאז מֶען אוּם קֶערִין צוּם מֶלֶךְ. הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. עֶר אִיז גִיוָוארְן אַ וָואלְקִין (דְהַיינוּ דֶער שֵׁד וָואס זֵיי הָאבִּין אִים אַוֶועק גִיגִיבֶּען דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם מֶלֶךְ אִיז דֶער שֵׁד גִיוָוארְן אַ וָואלְקְן) הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיזָאגְט אַז מֶען זָאל רוּפִין דֶעם וָואלְקִין אוּן מִזָאל אִים בְּרֶענְגֶען אַהֶער. הָאט מֶען גִישִׁיקְט אַ שְׁלִיחַ נָאךְ אִים.

הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט קֵיין כֹּחַ נִיט גיהַאט אִין דִי פִיס פְרִיר. וָואס עֶר הָאט דָאס אַלְץ גִיזֶעהְן) לָאם אִיךְ נָאךְ גֵיין. וֶועל אִיךְ זֶעהְן וִוי אַזוֹי סֶע וֶוערְט פוּן דִי לַייט אַ וָואלְקִין. אִיז עֶר נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם שְׁלִיחַ. אוּן אִיז גִיקוּמֶען צוּ דֶער שְׁטָאט וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען דֶער וָואלְקִין. הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט דִי שְׁטָאט לַייט. פַאר וָואס אִיז דָא אֵיין וָואלְקִין אִין שְׁטָאט. הָאבִּין זֵיי אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָא אִין שְׁטָאט אִיז אַדְרַבָּא. קֵיין מָאל קֵיין וָואלְקְן נִישְׁט דָא. נָאר פוּן אַ צַייט הָאט אַזוֹי אַ וָואלְקִין בַּאדֶעקְט דִי שְׁטָאט. אוּן דֶער שְׁלִיחַ אִיז גִיקוּמֶען אוּן הָאט גִירוּפְן דֶעם וָואלְקְן. אִיז עֶר אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דָארְט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט קֵיין כֹּחַ נִיט גִיהַאט אִין דִי פִיס פְרִיר) עֶר וֶועט זֵיי נָאךְ גֵיין עֶר זָאל הֶערִין וָואס זֵיי שְׁמוּסֶען. הָאט עֶר גִיהֶערְט וִוי דֶער שְׁלִיחַ הָאט אִים גִיפְרֶעגְט וִוי קוּמְט עֶס וָואס דוּ בִּיסְט דָא גִיוָוארִין אַ וָואלְקִין. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. אִיךְ וֶועל דִיר דֶערְצֵיילִין אַ מַעֲשֶׂה.

אַמָאל אִיז גִיוֶוען אַ חָכָם. אוּן דֶער קֵיסֶר פוּן דֶער מְדִינָה אִיז גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶער אַפִּיקוֹרֶס אוּן עֶר הָאט גִימַאכְט דִי גַאנְצֶע מְדִינָה פַאר אַפִּיקוֹרְסִים. אִיז גִיגַאנְגֶען דֶער חָכָם אוּן הָאט גִירוּפְן דִי גַאנְצֶע מִשְׁפָּחָה זַיינֶע. אוּן הָאט צוּ זֵיי גִיזָאגְט. אִיר זֶעט דוּךְ. אַז דֶער קֵיסֶר אִיז אַ גְרוֹיסֶער אַפִּיקוֹרֶס אוּן הָאט גִימַאכְט דִי גַאנְצֶע מְדִינָה פַאר אַפִּיקוֹרְסִים אוּן אַ טֵייל פוּן אוּנְזֶער מִשְׁפָּחָה. הָאט עֶר שׁוֹין אוֹיךְ גִימַאכְט פַאר אַפִּיקוֹרְסִים. בְּכֵן לָאמִיר זִיךְ אַוֶועק לָאזִין אִין דֶער מִדְבָּר כְּדֵי מִיר זָאלִין בְּלַייבְּן בַּיי אוּנְזֶער אֶמוּנָה אִין גָאט בָּרוּךְ הוּא. זֶענֶען זֵיי מְרוּצָה גִיוָוארִין דְרוֹיף. הָאט דֶער חָכָם גִיזָאגְט אֵיין שֵׁם הָאט עֶס זֵיי גִיבְּרַאכְט צוּ אֵיין מִדְבָּר. אִיז אִים נִישְׁט גִיפֶעלִין דִי מִדְבָּר. הָאט עֶר וִוידֶער גִיזָאגְט אֵיין שֵׁם הָאט עֶס זֵיי אַוֶועק גִיטְרָאגְן צוּ אֵיין אַנְדֶערֶע מִדְבָּר. אִיז אִים דִי מִדְבָּר אוֹיךְ נִיט גִיפֶעלִין. הָאט עֶר נָאךְ גִיזָאגְט אֵיין שֵׁם. הָאט עֶס זֵיי וִוידֶער גִיבְּרַאכְט צוּ אֵיין אַנְדֶערֶע מִדְבָּר. אִיז דִי מִדְבָּר אִים יוֹא גִיפֶעלִין. אוּן דִי מִדְבָּר אִיז גִיוֶוען נָאהנְט צוּ דִי צְוֵויי טוֹיזִינְט בֶּערְג (הַנַּ"ל) אִיז דֶער חָכָם גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט גִימַאכְט אֵיין עִיגוּל (כְּלוֹמֶר אַרוּם גִיקְרַייסְט) אַרוּם זֵיי אַז קֵיינֶער זָאל נִיט קֶענֶען צוּ טְרֶעטִין צוּ זֵיי.

אוּן עֶס אִיז פַאר הַאנְדִין אַ בּוֹים. וָואס אַז מִזָאל דֶעם בּוֹים אָן טְרֶענְקִין וָואלְט פוּן אוּנְז (הַיינוּ פוּן דִי שֵׁדִים) גָאר נִיט גִיבְּלִיבְּן. אִיבֶּער דֶעם שְׁטֵייעֶן תָּמִיד פוּן אוּנְז וָואס זֵיי גְרָאבְּן טָאג אוּן נַאכְט אוּן לָאזִין נִיט צוּ קֵיין וַואסֶער צוּ דֶעם בּוֹים. הָאט אִים גִיפְרֶעגְט דֶער אַנְדֶערֶער: נָאךְ וָואס בַּאדַארְף מֶען שְׁטֵיין טָאג אוּן נַאכְט אוּן גְרָאבִּין. אַ מֶער וִוי מִגְרָאבְּט אָפּ אֵיין מָאל אַז דָאס וַואסֶער זָאל נִיט קֶענֶען צוּ קוּמֶען. אִיז שׁוֹין גִינוּג. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. בַּאֲשֶׁר עֶס אִיז בַּיי אוּנְז פַארְהַאנְדְן מְדַבְּרִים (כְּלוֹמֶר רֵיידֶערְס) אוּן דִי מְדַבְּרִים גֵייעֶן אוּן מַאכִין קְרִיג צְוִוישְׁן דֶעם מֶלֶךְ אוּן צְוִוישְׁן דֶעם מֶלֶךְ אוּן דוֹרְךְ דֶעם וֶוערְט מִלְחָמוֹת. אוּן דוֹרְךְ דִי מִלְחָמוֹת וֶוערְט עֶרְד צִיטֶערְנִישׁ. פַאלְט אַיין דִי עֶרְד וָואס אַרוּם דֶעם גְרָאבְּן קָאן קוּמֶען וַואסֶער צוּם בּוֹים. אִיבֶּער דֶעם מוּז מֶען שְׁטֵיין תָּמִיד אוּן גְרָאבִּין. אוּן אַז עֶס וֶוערְט אַ מֶלֶךְ צְוִוישְׁן אוּנְז. מַאכְט מֶען פַאר אִים כָּל הַלֵיצָנוֹת. אוּן מְאִיז פְרֵיילִיךְ. דֶער שְׁפֶּעט וִוי עֶר הָאט מַזִיק גִיוֶוען אַ קִינְד אוּן וִוי דִי יוֹלֶדֶת טְרוֹיעֶרְט דְרוֹיף. אוּן דֶער וַוייזְט אֵיין אַנְדֶער לֵיצָנוֹת. אוּן אַזוֹי כַּמָה אִירְלֵיי לֵיצָנוּת. אוּן אַז דֶער מֶלֶךְ קוּמְט אִין שִׂמְחָה אַרַיין גֵייט עֶר אוּן שְׁפַּאצִירְט זִיךְ מִיט דִי שָׂרֵי מְלוּכָה. אוּן פְּרוּבְט זִיךְ אוֹיסְרַייסִין דֶעם בּוֹים. וָוארִין אַז דֶער בּוֹים זָאל גָאר נִיט זַיין. וָואלְט אוּנְז זֵייעֶר גוּט גִיוֶוען. אוּן דֶער מֶלֶךְ שְׁטַארְקְט זִיךְ דָאס הַארְץ זֵייעֶר כְּדֵי עֶר זָאל אוֹיסְרַייסִין דֶעם בּוֹים אִין גַאנְצִין. וִוי עֶר קוּמְט צוּם בּוֹים. טוּט דֶער בּוֹים אַ גְרוֹיסֶע גִישְׁרֵיי. אַזוֹי פַאלְט אוֹיף אִים אַ פַּחַד מוּז עֶר זִיךְ אוּם קֶערִין.

אַמָאל אִיז גִיוָוארְן אַ נַייעֶר מֶלֶךְ בַּיי אוּנְז (דְהַיינוּ בַּיי שֵׁידִים. וָוארִין דָאס הָאט אַלְץ דֶערְצֵיילְט דֶער וָואלְקִין צוּ דֶעם שְׁלִיחַ כַּנַּ"ל) הָאט מֶען פַאר אִים גִימַאכְט גְרוֹיסֶע לֵיצָנוֹת. כַּנַּ"ל. אִיז עֶר אַרַיין גִיקוּמֶען אִין גְרוֹיס שִׂמְחָה אוּן הָאט זִיךְ גִימַאכְט אַ שְׁטַארְק הַארְץ זֵייעֶר. אוּן הָאט גִיוָואלְט אוֹיס רַייסִין דֶעם בּוֹים גָאר אִין גַאנְצִין אוּן אִיז אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען זִיךְ שְׁפַּאצִירְן מִיט זַיינֶע שָׂרִים אוּן הָאט זִיךְ זֵייעֶר גִישְׁטַארְקְט דָאס הַארְץ. אוּן אִיז צוּ גִילָאפִין אוֹיסְרַייסִין דֶעם בּוֹים אִין גַאנְצִין. וִוי עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּם בּוֹים. הָאט עֶר אוֹיף אִים אַ גְרוֹיסִין גִישְׁרֵיי גִיטָאן. אִיז אוֹיף אִים גִיפַאלְן אַ פַּחַד. הָאט עֶר זִיךְ אוּם גִיקֶערְט אוּן אִיז גִיוֶוען אִין גְרוֹיס כַּעַס. אוּן אִיז קְרִיק גִיגַאנְגֶען. דֶערְוַוייל הָאט עֶר אַ קוּק גִיטָאן הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן מֶענְשְׁן זִיצִין (דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער חָכָם הַנַּ"ל מִיט זַיינֶע מֶענְשִׁין) הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט פוּן זַיינֶע לַייט. אַז זֵיי זָאלִין עֶפִֶּיס טוּן (דְהַיינוּ מַזִיק זַיין זֵיי אַזוֹי וִוי זֵייעֶר שְׁטֵייגֶער אִיז) וִוי דִי מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם חָכָם הָאבִּין זֵיי דֶער זֶעהְן אִיז אוֹיף זֵיי גִיפַאלִין אַ גְרוֹיסֶער פַּחַד. הָאט זִיךְ דֶער זָקְן (דְהַיינוּ דֶער חָכָם הַנַּ"ל) אָנְגִירוּפְן צוּ זֵיי שְׁרֶעקְט אַייךְ נִיט.

וִוי דִי שֵׁדִים זֶענֶען אַהִין גִיקוּמֶען הָאבִּין זֵיי נִישְׁט גִיקֶענְט צוּ טְרֶעטִין מַחְמַת דֶעם עִיגוּל וָואס אַרוּם זֵיי אִיז גיוֶוען. הָאט עֶר גִישְׁיקְט אַנְדֶערֶע שְׁלוּחִים. הָאבִּין זֵיי אוֹיךְ נִישְׁט גִיקֶענְט צוּ טְרֶעטִין. אִיז דֶער מֶלֶךְ גִיקוּמֶען אִין גְרוֹיס כַּעַס אַרַיין אוּן אִיז אַלֵיין גִיגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט אוֹיךְ נִיט גִיקֶענְט צוּ טְרֶעטִין צוּ זֵיי. הָאט עֶר גִיבֶּעטִין דֶעם זָקְן אַז עֵר זָאל אִים לָאזִין אַרַיין גֵיין צוּ זֵיי. הָאט אִים דֶער זָקְן גִיזָאגְט. וַוייל דוּ בֶּעטְסְט מִיךְ. וֶועל אִיךְ דִיךְ יוֹא אַרַיין לָאזִין. לוּשְׁמִיר עֶס אִיז קֵיין שְׁטֵייגֶער נִיט אַז אַ מֶלֶךְ זָאל אַלֵין גֵיין. עַל כֵּן וֶועל אִיךְ דִיךְ אַרַיין לָאזִין נָאךְ מִיט אֵיינֶעם. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶפִינְט אַ טִירְל. זֶענֶען זֵיי אַרַיין גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט וִוידֶער פַארְשְׁלָאסִין דֶעם עִיגוּל. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיזָאגְט צוּם זָקְן. וִוי קוּמְסְטוּ זִיךְ זֶעצִין אוֹיף מַיין אָרְט. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט. פַאר וָואס אִיז דָאס דַיין אָרְט. עֶס אִיז מַיין אָרְט. זָאגְט דֶער מֶלֶךְ צוּם זָקְן. דוּ הָאסְט פַאר מִיר קֵיין מוֹרָא נִיט. זָאגְט עֶר: נֵיין. זָאגְט עֶר וִוידֶער דוּ הָאסְט קֵיין מוֹרָא נִיט. אוּן הָאט זִיךְ אוֹיס גִיצוֹיגְן אוּן אִיז גִיוָוארְן זֵייעֶר גְרוֹיס בִּיז אִין הִימְל. אוּן הָאט אִים גִיוָואלְט אַיין שְׁלִינְגֶען. זָאגְט דֶער זָקְן. אִיךְ הָאבּ פָארְט קֵיין מוֹרָא גָאר נִיט פַאר דִיר. נָאר אַז אִיךְ וִויל. וֶועסְטוּ פַאר מִיר יוֹא מוֹרָא הָאבִּין. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אַבִּיסְל מִתְפַּלֵל גִיוֶוען. אִיז גִיוָוארִין גְרוֹיסֶע וָואלְקִינְס. אוּן סֶע גִיוֶוען גְרוֹיסֶע דינֶערְן. אוּן דֶער דִינֶער הַרְגִי'ט זֵיי זֵייעֶר אוֹיס. זֶענֶען גִיהַרְגֶעט גִיוָוארְן אַלֶע זַיינֶע שָׂרֵי מְלוּכָה וָואס זֶענֶען מִיט אִים גִיוֶוען אוּן סֶע מֶער נִיט גִיבְּלִיבְּן נָאר דֶער מֶלֶךְ מִיט דֶעם אֵיינֶעם וָואס עֶר אִיז מִיט אִים גִיוֶוען דָארְט אִין דֶעם עִיגוּל. הָאט עֶר אִים גִיבֶּעטְן (דְהַיינוּ דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיבֶּעטִין דֶעם זָקְן) אַז דֶער דוּנֶער זָאל אוֹיף הֶערִין. הָאט אוֹיף גִיהֶערְט.

הָאט דֶער מֶלֶךְ זִיךְ אָנְגִירוּפְן אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם זָקְן. אַז דוּ בִּיסְט יוֹא אַזוֹי אֵיין מֶענְטְשׁ. וֶועל אִיךְ דִיר שֶׁענְקֶען. אֵיין סֵפֶר פוּן אַלֶע מִשְׁפָּחוֹת פוּן דִי שְׁדִים. וָוארִין סֶע פַאר הַאנְדִין בַּעֲלֵי שֵׁמוֹת. וָואס זֵיי וֵוייסִין מֶער נִיט נָאר פוּן אֵיין מִשְׁפָּחָה. אוּן אֲפִילוּ דִי מִשְׁפָּחָה וֵוייסִין זֵיי אוֹיךְ נִיט אִין גַאנְצִין. אִיךְ וֶועל דִיר גֶעבִּין אֵיין סֵפֶר וָואס דְרִינֶען שְׁטֵייעֶן אַלֶע מִשְׁפָּחוֹת. וָוארִין בַּיי דֶעם מֶלֶךְ זֶענֶען זֵיי אַלֶע פַארְשְׁרִיבְּן. אוּן אֲפִילוּ וֶוער סֶע וֶוערְט גִיבּוֹירִין. וֶועט אוֹיךְ פַארְשְׁרִיבְּן בַּיי דֶעם מֶלֶךְ. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט דֶעם אֵיינֶעם וָואס עֶר אִיז מִיט אִים גִיוֶוען. נָאךְ דֶעם סֵפֶר (נִמְצָא הָאט עֶר זֵייעֶר רֶעכְט גִיטָאן וָואס עֶר הָאט אִים אַרַיין גִילָאזְט נָאךְ מִיט אֵיינֶעם וָוארִין זוּסְט וֶועמֶען וָואלְט עֶר גִישִׁיקְט) הָאט עֶר אִים גִיבְּרַאכְט דָאס סֵפֶר. הָאט עֶר גִיעֶפִינְט דָאס סֵפֶר, הָאט עֶר גִיזֶעהְן עֶס שְׁטֵייט דְרִינֶען אֶלֶף אַלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת זֵייעֶרֶע מִשְׁפָּחוֹת. הָאט דֶער מֶלֶךְ צוּ גִיזָאגְט דֶעם זָקְן. אַז זֵיי זָאלִין קֵיין מָאל נִיט מַזִיק זַיין דִי גַאנְצֶע מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם זָקְן. אוּן הָאט גִיהֵייסִין בְּרֶענְגֶען אַלֶע פַּאטְרֶעטִין פוּן זַיין גַאנְצֶער מִשְׁפָּחָה. אוּן אֲפִילוּ אַז עֶס וֶועט בַּיי זֵיי גִיבּוֹירִין וֶוערִין אֵיין קִינְד. זָאל מֶען תֵּיכֶּף בְּרֶענְגֶען זַיין פַּאטְרֶעט כְּדֵי זֵיי זָאלִין נִיט מַזִיק זַיין קֵיינֶעם פוּן דֶער מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם זָקְן.

דֶערְנָאךְ אַז סֶע גִיקוּמֶען דִי צַייט פוּן דֶעם זָקְן אַז עֶר זָאל אַוֶועק גֵיין פוּן דֶער וֶועלְט. הָאט עֶר גִירוּפִין זַיינֶע קִינְדֶער. אוּן הָאט זֵיי צַוָואֶה גִילָאזְט. אוּן הָאט צוּ זֵיי אַזוֹי גִיזָאגְט. אִיךְ לָאז אַייךְ אִיבֶּער דָאס סֵפֶר. אוּן אִיר זֶעט דוֹךְ אַז אִיךְ הָאבּ כֹּחַ צוּ נִיצְן מִיט דֶעם סֵפֶר בִּקְדוּשָׁה. אוּן פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט נִיץ אִיךְ דֶערְמִיט נִיט. נָאר אִיךְ הָאבּ אֶמוּנָה אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. זָאלְט אִיר אוֹיךְ דֶערְמִיט נִיט נוּצִין. אֲפִילוּ אַז עֶס וֶועט זִיךְ גִיפוּנֶען אֵיינֶער פוּן אַייךְ. וָואס עֶר וֶועט קֶענֶען נוּצִין דֶערְמִיט בִּקְדוּשָׁה. זָאל עֶר פָארְט דֶערְמִיט נִיט נוּצִין. נָאר עֶר זָאל הָאבִּין אֶמוּנָה אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. דֶערְנָאךְ אִיז דֶער חָכָם גִישְׁטָארְבִּין. אוּן דָאס סֵפֶר אִיז גִיגַאנְגֶען בִּירוּשָׁה, אוּן עֶס אִיז אָן גִיקוּמֶען צוּ זַיין אֵיינִיקִיל. אוּן עֶר הָאט גִיהַאט כֹּחַ צוּ נוּצִין דֶערְמִיט בּקְדוּשָׁה. נָאר עֶר הָאט גִיהַאט אֶמוּנָה אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אוּן עֶר הָאט דֶערְמִיט נִיט גִינוּצְט. אַזוֹי וִוי דֶער זָקְן הָאט צַוָואָה גִילָאזְט. אוּן דִי מְדַבְּרִים (דְהַיינוּ דִי וָואס זֵיי רֵיידִין אָן) וָואס עֶס אִיז פַאר הַאנְדְן צְוִוישְׁן דִי שֵׁדִים. הָאבְּן אָן גִירֶעט דָאס אֵיינִיקִיל פוּן דֶעם זָקְן. בַּאֲשֶׁר דוּ הָאסְט טֶעכְטֶער גְרוֹיסֶע. אוּן דוּ פַארְמָאגְסְט נִיט זֵיי מְפַרְנֵס צוּ זַיין אוּן זֵיי חַתוּנָה מַאכִין. עַל כֵּן פָּארִי דִיךְ מִיט דֶעם סֵפֶר. אוּן עֶר הָאט נִיט גִווּאוּסְט אַ זֵיי רֵיידִין אִים דָאס אָן. אוּן עֶר הָאט גִימֵיינְט. אַז זַיין הַארְץ רֶעט אִים דָאס אָן. אִיז עֶר גִיפָארִין צוּ זַיין זֵיידִין אוֹיף זַיין קֵבֶר. אוּן הָאט אִים גִיפְרֶעגְט. בַּאֲשֶׁר דוּ הָאסְט גִילָאזְט צַוָואָה אַז מֶען זָאל נִיט נוּצִין מִיט דֶעם סֵפֶר. נָאר מִיר זָאלִין אֶמוּנָה הָאבִּין אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הַיינְט. רֶעט מִיךְ אָן דָאס הַארְץ. אִיךְ זָאל דֶערְמִיט נוּצִין. הָאט אִים גִיעֶנְפֶערְט זַיין זֵיידֶע (וָואס עֶר אִיז גִישְׁטָארְבְּן) כָאטְשֶׁע דוּ קָאנְסְט נוּצִין דֶערְמִיט בִקְדוּשָׁה. אִיז בֶּעסֶער אַ דוּ זָאלְסְט הָאבִּין אֶמוּנָה אִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּן זָאלְסְט דֶערְמִיט נִיט נוּצין אוּן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וֶועט דִיר הֶעלְפִין. הָאט עֶר אַזוֹי גִיטָאן.

וַיְהִי הַיּוֹם. אִיז דֶער מֶלֶךְ פוּן דֶער מְדִינָה וָואס דָארְט אִיז גִיזֶעסִין דָאס אֵיינִיקִיל פוּן דֶעם זָקְן. אִיז דֶער מֶלֶךְ קְרַאנְק גִיוָוארִין. הָאט עֶר זִיךְ גִיפָּארִיט מִיט דָאקְטוֹירִים. אוּן זֵיי הָאבִּין אִים נִיט גִיקֶענְט טָאן קֵיין רְפוּאָה. מַחְמַת גְרוֹיסֶע הִיצֶען וָואס אִיז גִיוֶוען דָארְט אִין דֶער מְדִינָה. דֶער אִיבֶּער הָאבִּין נִיט גִיהָאלְפִין דִי רְפוּאוֹת. הָאט דֶער מֶלֶךְ פוּן דֶער מְדִינָה גוֹזֵר גִיוֶוען אַז יוּדִין זָאלִין פַאר אִים מִתְפַּלֵל זַיין. הָאט אוּנְזֶער מֶלֶךְ גִיזָאגְט. (דְהַיינוּ דֶער מֶלֶךְ פוּן שֵׁדִים) בַּאֲשֶׁר דָאס אֵיינִיקִיל הָאט זִיךְ כֹּחַ צוּ נוּצִין מִיט דֶעם סֵפֶר בִּקְדוּשָׁה. אוּן עֶר נוּצְט פָארְט נִיט דֶער מִיט. דְרוּם בַּאדַארְפִין מִיר אִים אַ טוֹבָה טָאן. אוּן הָאט גִיהֵייסִין מִיר אַז אִיךְ זָאל דָארְט וֶוערִין אַ וָואלְקִין. כְּדֵי דֶער מֶלֶךְ (פוּן דֶער מְדִינָה) זָאל הָאבִּין אַ רְפוּאָה. פוּן דִי רְפוּאוֹת וָואס עֶר הָאט שׁוֹין גִינוּמֶען אוּן פוּן דִי רְפוּאוֹת וָואס עֶר וֶועט נָאךְ נֶעמֶען. אוּן דָאס אֵיינִיקִיל הָאט דֶערְפוּן גָאר נִיט גִיוואוּסְט. אוּן מַחְמַת דֶעם בִּין אִיךְ דָא גִיוֶוען אַ וָואלְקִין. (דָאס הָאט אַלְץ דֶערְצֵיילְט דֶער וָואלְקִין צוּם שְׁלִיחַ).

אוּן דֶער וָואס הָאט פְרִיר נִיט גִיהַאט קֵיין כֹּחַ אִין דִי פִיס. אִיז זֵיי נָאךְ גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט דָאס אַלְץ גִיהֶערְט. הָאט מֶען אִים גִיבְּרַאכְט צוּם מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דֶעם וָואס עֶר אִיז גִיוָוארִין אַ וָואלְקִין הָאט מֶען אִים גִיבְּרַאכְט צוּם מֶלֶךְ) הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהֵייסִין. אַז מֶען זָאל בַּיי אִים אָפּ נֶעמֶען דֶעם כֹּחַ. אוּן מֶען זָאל אוּם קֶערִין צוּ דֶעם מֶלֶךְ (וָואס זֵיי הָאבִּין בַּיי אִים דֶעם כֹּחַ אַוֶועק גִינוּמֶען וַוייל עֶר הָאט גִיבּוֹיעֶט אוֹיף זֵייעֶר אוֹרְט כַּנַּ"ל) הָאט מֶען אִים אוּם גִיקֶערְט דֶעם כֹּחַ. אִיז צוּרִיק גִיקוּמֶען דֶער זוּן פוּן דִי שֵׁדִים (וָואס דֶער פָאטֶר אוּן דִי מוּטֶער הָאבִּין גִיוֵויינְט נָאךְ אִים כַּנַּ"ל) אוּן עֶר אִיז גִיקוּמֶען זֵייעֶר אָפְּגִימוּטְשֶׁעט אָן כֹּחַ וָוארִין מֶען הָאט אִים דָארְט זֵייעֶר גִיפַּיינִיגְט. הָאט עֶס אִים זֵייעֶר פַארְדְרָאסִין אוֹיף דֶעם מְכַשֵׁף וָואס עֶר הָאט אִים דָארְט אַזוֹינֶע יִסוּרִים אָן גִיטָאן. הָאט עֶר אָן גִיזָאגְט זַיינֶע קִינְדֶער. אוּן זַיין מִשְׁפָּחָה. אַז זֵיי זָאלִין תָּמִיד לָאקֶערִין אוֹיף דֶעם מְכַשֵׁף. אוּן צְוִוישִׁין דִי שֵׁדִים אִיז דָאךְ אָבֶּער דָא מְדַבְּרִים (דְהַיינוּ דִי רֵיידֶערְס) זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין אָפּ גִיזָאגְט דֶעם מְכַשֵׁף. אַז זֵיי לָאקֶערִין אוֹיף אִים. כְּדֵי עֶר זָאל זִיךְ הִיטִין. הָאט דֶער מְכַשֵׁף גִיטָאן תַּחְבּוּלוֹת. אוּן עֶר הָאט גִירוּפְן נָאךְ מְכַשְׁפִים וָואס זֵיי וֵוייסְן נָאךְ מִשְׁפָּחוֹת כְּדֵי עֶר זָאל זִיךְ הִיטִין פוּן זֵיי. הָאט עֶס זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן דֶעם זוּן מִיט זַיין מִשְׁפָּחָה אוֹיף דִי מְדַבְּרִים. נָאךְ וָואס זֵיי הָאבִּין אוֹיסְגִיזָאגְט דֶעם סוֹד דֶעם מְכַשֵׁף.

אַמָאל הָאט זִיךְ גִיטְרָאפִין. אַז זֵיי זֶענֶען אִין אֵיינֶעם גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶער וַוארְטֶע בַּיי דֶעם מֶלֶךְ, פוּן דֶער מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם זוּן. אוּן פוּן דִי מְדַבְּרִים. זֶענֶען גִיגַאנְגֶען דִי מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם זוּן אוּן הָאבְּן גִימַאכְט אַ בִּילְבּוּל אוֹיף דִי מְדַבְּרִים הָאט דֶער מֶלֶךְ אוֹיס גִיהַרְגֶ'עט דִי מְדַבְּרִים. הָאט עֶס דִי אִיבְּרִיקֶע מְדַבְּרִים פַארְדְרָאסִין. זֶענֶען זֵי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבְּן גִימַאכְט אַ מְרִידָה (דְהַיינוּ אַ גְרוֹיסֶע קְרִיג) צְוִוישְׁן אַלֶע מְלָכִים. אִיז גִיוָוארְן צְוִוישְׁן דִי שֵׁדִים הוּנְגֶער אוּן חַלָשׁוֹת אוּן חֶרֶב אוּן דֶבֶר. אוּן סֶע גִיוָוארִין מִלְחָמוֹת צְוִוישְׁן אַלֶע מְלָכִים. אוּן דוֹרְךְ דֶעם אִיז גִיוָוארִין עֶרְד צִיטֶערְנִישׁ אִיז אַיין גִיפַאלִין דִי גַאנְצֶע עֶרְד. אִיז דֶער בּוֹים גִיוָוארִין אָן גִיטְרֶענְקְט גָאר אִין גַאְנְצִין. אִיז פוּן זֵיי (דְהַיינוּ פוּן דִי שֵׁדִים) גָאר נִישְׁט גִיבְּלִיבֶּען. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיוָוארִין גָאר נִישְׁט. אָמֵן.


אַשְרֵי הָאִישׁ אַשֶׁר לֹא הָלַךְ וְכוּ' לֹא עָמַד וּבְמוֹשַב לֵצִים וְכוּ' וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם וְכוּ' גָאר דִי מַעֲשֶׂה אִיז מְרוּמָז אִין דֶעם קַפִּיטְל. וֶוער עֶס הָאט אוֹיגִין לָאז זֶעהְן אוּן וֶוער עֶס הָאט אַ הַארְץ לָאז פַארְשְׁטֵיין. וָואס אוֹיף דֶער וֶועלְט טוּט זִיךְ.