סיפורי מעשיות

מעשה ט : מחכם ותם (יידיש)

מַעֲשֶׂה אַמָאל זֶענֶען גִיוֶוען צְוֵויי בַּעֲלֵי בַּתִים אִין אֵיין שְׁטָאט. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיהַאט גְרוֹיס עַשִׁירוֹת. אוּן הָאבִּין גִיהַאט גְרוֹיסֶע הַייזֶער. דִי צְוֵויי בַּעֲלֵי בַּתִים הָאבִּין גִיהַאט צְוֵויי זִין. דְהַיינוּ אִיטְלִיכֶער הָאט גִיהַאט אֵיין זוּן. דִי צְוֵויי קִינְדֶער הָאבִּין בֵּיידֶע גִילֶערִינְט אִין אֵיין חֵדֶר. אוּן אֵיינֶער פוּן זֵיי אִיז גִיוֶוען אַ חָכָם אוּן אֵיינֶער אִיז גִיוֶוען אַ תַּם. (נִיט עֶר אִיז גִיוֶוען אַ נַאר. נָאר זַיין שֵׂכֶל אִיז גִיוֶוען פְּרָאסְטִי אָן חָכְמוֹת) אוּן דִי צְוֵויי קִינְדֶער הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר לִיבּ גִיהַאט. כָאטְשֶׁע אֵיינֶער אִיז גִיוֶוען אַ חָכָם אוּן דֶער אַנְדֶערֶער אִיז גִיוֶוען אַ תַּם אוּן זַיין שֵׂכֶל אִיז פְּרָאסְטִי גִיוֶוען. פוּן דֶעסְט וֶועגִין הָאבִּין זֵיי זִיךְ פָארְט זֵייעֶר לִיבּ גִיהַאט.

אִין אַ צַייט אַרוּם. הָאבֶּען אָן גִיהוֹיבִּין דִי בֵּיידֶע בַּעֲלֵי בַּתִים אַרָאפּ צוּ גֵיין. פוּן זֵייעֶר עַשִׁירוֹת. אוּן זֶענֶען אַלְץ אַרָאפּ מַטָּה מַטָּה. בִּיז זֵיי הָאבִּין גָאר אָן גִיוואוֹירְן אוּן זֵיי זֶענֶען גִיוָוארִין אָרִימֶע לַייט. אוּן סֶע אִיז זֵיי מֶער נִיט גִיבּלִיבְּן נָאר זֵייעֶרֶע הַייזֶער. אוּן דִי קִינְדֶער הָאבְּן אָנְגִיהוֹיבִּין אוּנְטֶער צוּ וַואקְסִין. הָאבִּין דִי בַּעֲלֵי בַּתִים גִיזָאגְט צוּ דִי קִינְדֶער. מִיר הָאבִּין נִיט צוּ צָאלִין פַאר אַייךְ. מִיר קֶענֶען נִיט הַאלְטִין אַייךְ. טוּט אַייךְ וָואס אִיר וֶועט קֶענֶען. אִיז גִיגַאנְגֶען דֶער תַּם אוּן הָאט זִיךְ גִילֶערִינְט שׁוּסְטֶערַיי.

דֶער חָכָם אִיז גִיוֶוען אַ בַּר הַבָנָה (כְּלוֹמֶר אַ קְלוּגֶער אַ פַארְשְׁטַאנְדִיקֶער מֶענְטְשׁ) הָאט עֶר נִיט גִיוָואלְט זִיךְ נֶעמֶען צוּ אַזוֹי אַ פְּרָאסְטִי מְלָאכָה. אוּן עֶר הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט זִיךְ לָאזִין אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן וֶועט זִיךְ אַרוּם קוּקְן וָואס עֶר זָאל טָאן. אוּן עֶר אִיז אַרוּם גִיגַאנְגֶען אִין מַארְק. הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן אַ גְרוֹיסֶע בְּרִיקֶע מִיט פִיר פֶערְד מִיט כָאמִיטִיס אִיז דוֹרְךְ גִילָאפְן. הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפִין צוּ דִי סוֹחְרִים פוּן וַואנֶעט זֶענְט אִיר. הָאבִּין זֵיי אִים גִיעֶנְפֶערְט פוּן וַוארְשֶׁא. וואוּ הִין פָארְט אִיר. קֵיין וַוארְשֶׁא. הָאט עֶר זֵיי גִיפְרֶעגְט. טָאמֶער בַּאדַארְפְט אִיר אֵיין מְשָׁרֵתִיל. דִי סוֹחְרִים הָאבְּן גִיזֶעהְן אַז עֶר אִיז אַ קְלוּגֶער יוּנְג אוּן אַ בֶּרְיָה. אִיז עֶר זֵיי גִיפֶעלִין. הָאבִּין זֵיי אִים מִיט גִינוּמֶען. אִיז עֶר גִיפָארִין מִיט זֵיי אוּן הָאט זֵיי בַּאדִינְט אוֹיף דֶעם וֶועג. זֵייעֶר פַיין. וִוי עֶר אִיז גִיקוּמֶען קֵיין וַוארְשֶׁא מַחְמַת עֶר אִיז גִיוֶוען אַ בַּר הַבָנָה. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אַז אִיךְ בִּין שׁוֹין אִין וַוארְשֶׁא. נָאךְ וָואס זָאל אִיךְ מִיךְ הַאלְטִין בַּיי דִי סוֹחְרִים. טָאמֶער אִיז דָא אַ בֶּעסֶער אָרְט פוּן זֵיי. לָאם אִיךְ גֵיין זוּכִין. וֶועל אִיךְ זֶעהְן. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אִין מַארְק. אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ קְלֶערִין אוּן נָאךְ צוּ פְרֶעגִין אוֹיף דִי מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי הָאבִּין אִים גִיבְּרַאכְט. אוּן אוֹיבּ סֶע אִיז דָא אֵיין בֶּעסֶער אָרְט פוּן זֵיי. הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. אַז דִי לַייט (וָואס זֵיי הָאבִּין אִים אַהֶער גִיבְּרַאכְט) זֶענֶען עֶרְלִיכֶע לַייט. אוּן סֶע גוּט בַּיי זֵיי צוּ זַיין נָאר מַחְמַת דֶעם אִיז זֵייעֶר שְׁוֶוער בַּיי זֵיי צוּ זַיין. מַחְמַת זֵייעֶר מַשָׂא וּמַתָּן אִיז זֵייעֶר אִין וַוייטֶע עֶרְטֶער.

דֶערְוַוייל אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אוּן עֶר הָאט דֶערְזֶעהְן גִיוֶועלְבּ מְשָׁרְתִים. וִוי זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אִין מַארְק. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אַזוֹי וִוי זֵייעֶר שְׁטֵייגֶער אִיז. מִיט זֵייעֶרֶע חֵן. מִיט זֵייעֶרֶע הִיטְלֶעךְ אוּן מִיט דִי שְׁפִּיצִיקֶע שִׁיךְ אוּן מִיט דִי אִיבְּרִיקֶע חֵן. וָואס זֵיי הָאבְּן אִין זֵייעֶר גַאנְג. אוּן וִוי זֵיי גֵייעֶן אָנְגִיטָאן. אוּן עֶר אִיז גִיוֶוען אַ בַּר הַבָנָה אוּן אַ קְלוּגֶער יוּנְג. אִיז אִים דִי זַאךְ זֵייעֶר גִיפֶעלִין מַחְמַת סֶע אִיז אַ שֵׁיינֶע זַאךְ. אוּן סֶע אִיז אִין דֶער הֵיים אוֹיף אֵיין אָרְט. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען צוּ דִי מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי הָאבִּין אִים גִיבְּרַאכְט. אוּן הָאט זֵיי אָפְּגִידַאנְקְט. אוּן הָאט צוּ זֵיי גִיזָאגְט. אַז סֶע פַאר אִים נִיט גוּט בַּיי זֵיי צוּ זַיין. אוּן דָאס וָואס זֵי הָאבִּין אִים גִיפִירְט אַהֶער דֶערְפַאר הָאט עֶר זֵיי בַּאדִינְט אוֹיף דֶעם וֶועג.

אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט זִיךְ גִישְׁטֶעלְט בַּיי אַ בַּעַל הַבַּית. אוּן דֶער סֵדֶר פוּן דִי מְשָׁרְתִים. אַז פְרִיר מוּז מֶען זַיין אֵיין אוּנְטֶער מְשָׁרֵת. אוּן מֶען מוּז טָאן שְׁוֶוערֶע אַרְבֶּעט. אוּן מִנֶעמְט וֵויינִיג שְׂכִירוּת. דֶערְנָאךְ וֶוערְט מֶען עֶרְשְׁט אֵיין אֵייבֶּער מְשָׁרֵת. הָאט דֶער בַּעַל הַבַּיִת גִיטָאן מִיט אִים שְׁוֶוערֶע אַרְבֶּעט. אוּן פְלֶעגְט אִים שִׁיקִין צוּ שְׂרָרוֹת עֶר זָאל טְרָאגִין סְחוֹרָה אַזוֹי וִוי דֶער סֵדֶר אִיז פוּן מְשָׁרְתִים. וָואס זֵי טְרָאגְן גִיוַואנְט אוֹיף דֶעם עֶלִינְבּוֹיגִין. אִיז אוֹיף אִים זֵייעֶר שְׁוֶוער גִיוֶוען דִי אַרְבֶּעט. אַמָאל הָאט עֶר בַּאדַארְפְט אַרוֹיף גֵיין מִיט דֶער סְחוֹרָה. אוֹיף אַ הוֹיכְן גָארִין. אִיז דִי אַרְבֶּעט אוֹיף אִים שְׁוֶוער גִיוֶוען. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ גִיוֶוען אַ פִּילוֹסוֹף אַ בַּר הַבָנָה. וָואס טוֹיג מִיר דִי אַרְבֶּעט. דֶער עִיקָר אִיז זִיךְ נָאר פוּן דֶעם תַּכְלִית וֶועגִין. אַז אִיךְ זָאל קֶענֶען חַתוּנָה הָאבְּן אוּן זָאל מִיר קֶענֶען מְפַרְנֵס זַיין. אִיךְ בַּאדַארְף נָאךְ דְרוֹיף נִיט צוּ קוּקִין. דְרוֹיף וֶועט צַייט זַיין שְׁפֶּעטֶער. דֶערְוַוייל. וֶועל אִיךְ מִיר בֶּעסֶער אוֹיס זַיין אַ וֶועלְט. אוּן וֶועל אָנְקוּקִין מְדִינוֹת.

אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אִין מַארְק. אוּן הָאט גִיזֶעהְן סֶע פָארִין סוֹחֲרִים אוֹיף אַ גְרוֹיסֶער בְּרִיקֶע. הָאט עֶר זֵי גִיפְרֶעגְט. וואוּ הִין פָארְט אִיר. הָאבֶּען זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. קֵיין לַאגוּרְנָא. הָאט עֶר זֵיי גִיפְרֶעגְט וֶועט אִיר מִיךְ נֶעמֶען אַהִין. הָאבֶּען זֵיי אִים גִעֶנְפֶערְט. יוֹא. הָאבֶּען זֵיי אִים גִינוּמֶען אַהִין. פוּן דָארְט הָאט עֶר זִיךְ אַוֶועק גִילָאזְט קֵיין אִטַלְיָא. פוּן אִטַלְיָא הָאט עֶר זִיךְ וַוייטֶער גִילָאזְט קֵיין שְׁפַּאנְיָא. דֶערְוַוייל זֶענֶען אַוֶועק גִיגַאנְגֶען כַּמָה יָארִין. אוּן עֶר אִיז גִיוָוארִין נָאךְ מֶער חָכָם. מַחְמַת עֶר אִיז גִיוֶוען אִין אַסַאךְ מְדִינוֹת. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. הַיינְט בַּאדַארְף מֶען שׁוֹין קוּקִין אוֹיף אֵיין תַּכְלִית.

אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹיבֶּען צוּ טְרַאכְטְן מִיט זַיין פִילוֹסוֹפְיֶא (כְּלוֹמֶר מִיט זַיין חָכְמָה) וָואס עֶר זָאל טָאן. אִיז אִים גִיפֶעלִין אַז עֶר זָאל זִיךְ לֶערְנֶען גָאלְד אַרְבֵּייט. וָוארִין סֶע אִיז אַ גְרוֹיסֶע מְלָאכָה אוּן סֶע אִיז אַ שֵׁיינֶע מְלָאכָה אוּן סֶע דְרִינֶען גְרוֹיס חָכְמָה. אוּן סֶע אִיז אַ רַייכֶע מְלָאכָה אוּן מַחְמַת עֶר אִיז גִיוֶוען אַ בַּר הַבָנָה אוּן אַ פִילוֹסוֹף. הָאט עֶר נִיט בַּאדַארְפְט זִיךְ לֶערְנֶען דִי מְלָאכָה כַּמָה שָׁנִים. נָאר אִין אַ פֶערְטִיל יָאר הָאט עֶר מְקַבֵּל גִיוֶוען דִי מְלָאכָה. אוּן אִיז גִיוָוארְן זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער בַּעַל מְלָאכָה. אוּן עֶר הָאט גִיקֶענְט דִי מְלָאכָה בֶּעסֶער אֵיידֶער דֶער וָואס עֶר הָאט אִים אוֹיס גִילֶערִינְט. דֶער נָאךְ הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. כָאטְשֶׁע אִיךְ הָאבּ אַזוֹי אַ מְלָאכָה. אִין דֶער הַאנְט. פוּן דֶעסְט וֶועגְן פָארְט וִויל אִיךְ מִיר דֶערְמִיט נִיט בַּאנוּגין. וָוארִין הַיינְט אִיז חָשׁוּב דָאס. טָאמֶער אַנַאַנְדֶערֶע צַייט וֶועט עֶפֶּעס אַנְדֶערְשׁ חָשׁוּב זַיין. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט זִיךְ גִישְׁטֶלְעט בַּיי אַ שְׁטֵיין שְׁנַיידֶער. אוּן מַחְמַת זַיין חָכְמָה הָאט עֶר דִי מְלָאכָה. אוֹיךְ מְקַבֵּל גִיוֶוען אִין אַ קְלֵיינֶער צַייט. אִין אַ פֶערְטִיל יָאר. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען מִיט זַיין פִלוּסוּפְיֶא. כָאטְשֶׁע אִיךְ הָאבּ אִין דֶער הַאנְט צְוֵויי מְלָאכוֹת. וֶוער וֵייסְט טָאמֶער וֶועלְן בֵּיידֶע נִיט חָשׁוּב זַיין. בְּכֵן אִיז פַאר מִיר גוּט. אַז אִיךְ זָאל מִיךְ לֶערְנֶען אַזוֹי אַ מְלָאכָה וָואס זִי זָאל תָּמִיד חָשׁוּב זַיין. הָאט עֶר גִיקְלֶערְט מִיט זַיין הַבָנָה אוּן מִיט זַיין פִלוּסוּפְיָא. אַז עֶר זָאל זִיךְ לֶערְנֶען דָאקְטִירַיי. וָוארִין דָאס אִיז אַ זַאךְ וָואס מִדַארְף תָּמִיד אוּן סֶע אִיז תָּמִיד חָשׁוּב. אוּן דֶער סֵדֶר אִיז. אַז מִוִויל זִיךְ לֶערְנֶען דָאקְטִירַיי. מוּז מֶען זִיךְ פְרִיר לֶערְנֶען לִיטֵיינִישׁ דָאס לָשׁוֹן אוּן דָאס כְּתַב. אוּן מְמוּז לֶערְנֶען פִלוּסוּפְיֶא. אוּן עֶר מַחְמַת זַיין הַבָנָה (דְהַיינוּ פַארְשְׁטַאנְדִיקַייט) הָאט עֶר דָאס אוֹיךְ אוֹיס גִילֶערִינְט אִין אַ קְלֵיינֶער צַייט. אִין אַ פֶערְטִיל יָאר. אוּן עֶר אִיז גִיוָוארִין אַ גְרוֹיסֶער דָאקְטֶער אוּן אַ פִילוֹסוֹף. אוּן אַ חָכָם אִין אַלֶע חָכְמוֹת.

דֶערְנָאךְ הָאט בַּיי אִים אָנְגִיהוֹיבִּין דִי וֶועלְט וֶוערִין כְּלֹא (כְּלוֹמֶר דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז בַּיי אִים גִיוֶוען גָאר נִיט) דְהַיינוּ עֶר הָאט גִיהַאלְטְן אַז קֵיינֶער הָאט קֵיין שֵׂכֶל נִיט. וָוארִין מַחְמַת זַיין חָכְמָה. וַוייל עֶר אִיז גִיוֶוען אַזוֹי אֵיין גְרוֹיסֶער בַּעֲל מְלָאכָה. אוּן אַזוֹי אַ חָכָם אוּן אַזוֹי אַ דָאקְטֶער. אִיז אִיטְלִיכֶער פוּן דֶער וֶועלְט בַּיי אִים גִיוֶוען כְּלֹא (גְלַייךְ וִוי נִישְׁט) אוּן עֶר הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט זִיךְ שׁוֹין מַאכִין אַ תַּכְלִית. אוּן וֶועט נֶעמֶען אַ וַוייבּ. הָאט עֶר זִיךְ גִיטְרַאכְט אִין דֶער דֵעָה. אַז אִיךְ וֶועל דָא חַתוּנָה הָאבִּין. וֶוער וֶועט וִויסִין. וָואס פוּן מִיר אִיז גִיוָוארְן. לָאם אִיךְ מִיךְ בֶּעסֶער אוּם קֶערִין אַהֵיים. כְּדֵי מֶען זָאל זֶעהְן וָואס פוּן מִיר אִיז גִיוָוארִין. אִיךְ בִּין אַוֶועק אַ קְלֵיין יוּנְגִיל. אוּן הַיינְט בִּין אִיךְ גִיקוּמֶען צוּ אַזוֹי אֵיין גְדוּלָה. אוּן עֶר הָאט זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבִּין אוּן אִיז גִיפָארִין אַהֵיים. אוּן עֶר הָאט גִיהַאט גְרוֹיסֶע יְסוּרִים אוֹיף דֶעם וֶועג וָוארִין מַחְמַת זַיין חָכְמָה. הָאט עֶר מִיט קֵיינֶעם נִיט גִיהַאט צוּ שְׁמוּסְן. אוּן עֶר הָאט נִיט גִיהַאט קֵיין אַרְבִּירִיק אַזוֹי וִוי עֶר וִויל. הָאט עֶר גִיהַאט אַלְץ גְרוֹיסֶע יְסוּרִים תָּמִיד.

דֶערְוַוייל לָאמִיר אַוֶועק לֵייגִין דִי מַעֲשֶׂה פוּן דֶעם חָכָם. מִיר וֶועלִין אָנְהֵייבִּין דֶער צֵיילְן דִי מַעֲשֶׂה פוּן דֶעם תַּם.

דֶער תַּם הָאט זִיךְ גִילֶערְנְט שׁוּסְטִירַיי. אוּן מַחְמַת עֶר אִיז גִיוֶוען אַ תַּם. הָאט עֶר גִימוּזְט זִיךְ אַסַאךְ לֶערְנֶען דִי מְלָאכָה בִּיז עֶר הָאט מְקַבֵּל גִיוֶוען. אוּן הָאט דִי מְלָאכָה נִיט גִיקֶענְט אִין גַאנְצִין. אוּן עֶר הָאט גִינוּמֶען אַ וַוייבּ. אוּן עֶר הָאט זִיךְ מְפַרְנֵס גִיוֶוען פוּן דֶער מְלָאכָה. אוּן מַחְמַת עֶר אִיז גִיוֶוען אַ תַּם אוּן עֶר הָאט דִי מְלָאכָה נִיט גִיקֶענְט אַזוֹי וִוי מֶען בַּאדַארְף. מַחְמַת דֶעם. אִיז זַיין פַּרְנָסָה גִיוֶוען מִיט גְרוֹיס דוֹחַק אוּן זֵייעֶר בְּצִמְצוּם. אוּן עֶר הָאט נִישְׁט גִיהַאט צַייט אַפִילוּ צוּ עֶסִין. וָוארִין עֶר הָאט תָּמִיד גִימוּזְט אַרְבֶּעטִין. מַחְמַת עֶר הָאט נִיט גִיקֶענְט דִי מְלָאכָה אִין גַאנְצִין. נָאר בְּשַׁעַת עֶר הָאט גִיאַרְבֶּעט אַז עֶר הָאט אַיין גִישְׁטֶעקְט דִי נָאל אוּן הָאט דוֹרְךְ גִינוּמֶען דִי דְרַאטְוִויא. דֶעמוּלְט הָאט עֶר אַ בִּיס גִיטָאן אַ שְׁטִיק בְּרוֹיט אוּן הָאט גִיגֶעסִין.

אוּן זַיין שְׁטֵייגֶער אִיז גִיוֶוען. עֶר אִיז תָּמִיד פְרֵיילִיךְ גִיוֶוען. אוּן עֶר אִיז גִיוֶוען נָאר אִין שִׂמְחָה תָּמִיד. אוּן עֶר הָאט גִיהַאט אַלֶע מַאֲכָלִים אוּן אַלֶע מַשְׁקָאוֹת אוּן אַלֶע מַלְבּוּשִׁים. עֶר פְלֶעגְט זָאגְן צוּם וַוייבּ. מַיין וַוייבּ. גִיבּ מִיר עֶסִין הָאט זִי אִים גִיגֶעבְּן אַ שְׁטִיק בְרוֹיט. הָאט עֶר גִיגֶעסְן. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר גִיזָאגְט. גִיבּ מִיר דִי יוֹךְ מִיט קַאשֶׁע. הָאט זִי אִים אָפּ גִישְׁנִיטְן נָאךְ אַ שְׁטִיק בְּרוֹיט אוּן עֶר הָאט גִיגֶעסִין. אוּן הָאט זֵייעֶר גִילוֹיבְּט אוּן עֶר הָאט גִיזָאגְט. וָואס פַאר אַ גוּטְקֵייט אוּן וָואס פַאר אַ וואוֹילְקֵייט דִי יוֹךְ אִיז. אוּן אַזוֹי הָאט עֶר זִיךְ גִיהֵייסִין גִיבִּין פְלֵיישׁ. הָאט זִי אִים וִוידֶער גִיגִיבְּן בְּרוֹיט. הָאט עֶר גִיגֶעסִין. אוּן הָאט אוֹיךְ זֵייעֶר גִילוֹיבְּט אוּן הָאט גִיזָאגְט וָואס פַאר אַ וואוֹילְקֵייט דָאס פְלֵיישׁ אִיז. אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע מַאֲכָלִים וָואס עֶר הָאט זִיךְ אַלְץ גִיהֵייסִין גִיבְּן אוּן פַאר אִיטְלִיכְן מַאֲכָל וָואס עֶר הָאט זִיךְ גִיהֵייסִין גִיבִּין הָאט זִי אִים אַלְץ גִיגִיבְּן אַ שְׁטִיק בְּרוֹיט. אוּן עֶר הָאט דֶערְפוּן זֵייעֶר גְרוֹיס תַּעֲנוּג גִיהַאט אוּן הָאט זֵייעֶר גִילוֹיבְּט דָאס גִירֶעכְט. וָואס פַאר אַ גוּטְקֵייט סֶע אִיז גְלַייךְ וִוי עֶר וָואלְט עֶס מַמִשׁ גִיגֶעסִין. וָוארִין עֶר פְלֶעגְט טַאקֶע בֶּאֱמֶת פִילְן אִין דֶעם בְּרוֹיט וָואס עֶר הָאט גִיגֶעסִין דֶעם טַעַם פוּן כָּל הַמַּאֲכָלִים וָואס עֶר הָאט גִיוָואלְט. מַחְמַת זַיין גְרוֹיס תְּמִימוֹת אוּן זַיין פְרֵיילִיכְקַייט הָאט עֶר גִיפִילְט דֶעם טַעַם אִין בְּרוֹיט גְלַייךְ וִוי עֶר עֶסְט כָּל הַמַּאֲכָלִים.

אוּן אַזוֹי פְלֶעגְט עֶר זָאגִין. מַיין וַוייבּ. גִיבּ מִיר אַ טְרוּנְק בִּיר. הָאט זִי אִים גִיגִיבְּן וַואסֶער. פְלֶעגְט עֶר לוֹיבִּין וָואס פַאר אַ וואוֹילְקֵייט דָאס בִּיר אִיז. נָאךְ דֶעם הָאט עֶר גִיהֵייסִין גִיבּ מִיר מֶעד. הָאט זִי אִים גִיגִיבְּן וַואסֶער הָאט עֶר אוֹיךְ אַזוֹי גִילוֹיבְּט. וָואס פַאר אַ גוּטֶער מֶעד דָאס אִיז. גִיבּ מִיר וַויין אָדֶער אַנְדֶערֶע מַשְׁקָאוֹת. הָאט זִי אִים אַלְץ גִיגִיבְּן וַואסֶער. אוּן עֶר הָאט תַּעֲנוּג גִיהַאט אוּן הָאט גִילוֹיבְּט דִי מַשְׁקֶה גְלַייךְ וִוי עֶר טְרִינְקְט זִי.

אוּן אַזוֹי אִין מַלְבּוּשִׁים. אִיז אוֹיךְ אַזוֹי גִיוֶוען. עֶר מִיט זַיין וַוייבּ הָאבִּין בֵּיידֶע גִיהַאט אֵיין פֶּעלְץ אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אַ פֶּעלְץ דְהַיינוּ אִין מַארְק צוּ גֵיין. פְלֶעגְט עֶר זָאגִין מַיין וַוייבּ. גִיבּ מִיר דֶעם פֶּעלְץ. הָאט זִי אִים גִיגִיבְּן. אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אַ טוּלִיפּ גֵיין צְוִוישְׁן לַייט. הָאט עֶר גִיזָאגְט. מַיין וַוייבּ גִיבּ מִיר דֶעם טוּלִיפּ. הָאט זִי אִים גִיגִיבְּן דֶעם פֶּעלְץ. פְלֶעגְט עֶר גְרוֹיס תַּעֲנוּג צוּ הָאבִּין. אוּן פְלֶעגְט לוֹיבִּין. וָואס פַאר אֵיין וואוֹילְקֵייט דֶער טוּלִיפּ אִיז. אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אֵיין קַאפְטִין אִין שׁוּל אַרַיין צוּ גֵיין. הָאט עֶר גִיהֵייסִין אוּן הָאט גִיזָאגְט. מַיין וַוייבּ גִיבּ מִיר דֶעם קַאפְטִין. הָאט זִי אִים גִיגִיבְּן דֶעם פֶּעלְץ. פְלֶעגְט עֶר צוּ לוֹבִּין אוּן הָאט גִיזָאגְט וָואס פַאר אַ פַיינְקֵייט אוּן וָואסִיר אַ שֵׁיינְקֵייט דֶער קַאפְטִין אִיז. אוּן אַזוֹי אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אָן טָאן אַ יוּפָּא. הָאט זִי אִים אוֹיךְ גִיגִיבְּן דֶעם פֶּעלְץ. פְלֶעגְט עֶר אוֹיךְ לוֹיבִּין אוּן הָאט תַּעֲנוּג גִיהַאט, וָואסִיר אַ פַיינְקֵייט אוּן וָואסִיר אַ שֵׁיינְקֵייט דִי יוּפָּא אִיז. אוּן אַזוֹי בַּיי אַלֶע זַאכִין. אוּן עֶר אִיז פוּל גִיוֶוען מִיט שִׂמְחָה אוּן פְרֵייד אוּן לוּסְטִיק תָּמִיד.

אַז עֶר הָאט שׁוֹין גִימַאכְט דֶעם שׁוּךְ. אוּן מִן הַסְתַּם הָאט דֶער שׁוּךְ גִיהַאט דְרַיי עֶקִין וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ דִי מְלָאכָה נִיט גִיקֶענְט אִין גַאנְצִין. פְלֶעגְט עֶר נֶעמֶען דֶעם שׁוּךְ אִין דֶער הַאנְט אַרַיין אוּן הָאט אִים זֵייעֶר גִילוֹיבְּט. אוּן עֶר הָאט גְרוֹיס תַּעֲנוּג גִיהַאט פוּן אִים. אוּן פְלֶעגְט זָאגִין. מַיין וַוייבּ. וָואסִיר אַ שֵׁיינְקֵייט אוּן וָואסִיר אַ וואוֹילְקֵייט דָאס שִׁיכֶעלֶע אִיז. וָואסִיר אַ זִיסְקֵייט דָאס שִׁיכֶעלֶע אִיז. וָואסִיר אַ הָאנִיקְדִיק. וָואסִיר אַ צוּקִירְדִיק שִׁיכֶעלֶע דָאס אִיז. הָאט זִי אִים גִיפְרֶעגְט. אַז עֶס אִיז יוֹא אַזוֹי פַאר וָואס אַנְדֶערֶע שׁוּסְטִירְס נֶעמֶען דְרַיי גוּלְדֶען פַאר אַ פָּאר שִׁיךְ. אוּן דוּ נֶעמְסְט נָאר אַ הַאלְבִּין טָאלֶער. (דְהַיינוּ אַ גוּלְדְן מִיט אַ הַאלְבִּין) הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט. וָואס הָאט דָאס צוּ מִיר. דָאס אִיז יֶענֶעמְס מַעֲשֶׂה. אוּן דָאס אִיז מַיין מַעֲשֶׂה. אוּן וִוידֶער וָואס הָאבִּין מִיר צוּ שְׁמוּסִין פוּן אַנְדֶערֶע לַייט. לָאמִיר נָאר אָנְהֵייבְּן בַּארֶעכֶענֶען וִויפִיל אִיךְ גְוִוין דָא אִין דֶעם שִׁיכֶעל מִיַד לְיַד. דִי לֶעדֶער קָאסְט מִיךְ אַזוֹי פִיל. זִיוִויצֶע אוּן דְרַאטְוִויס קָאסְט אַזוֹי פִיל. לַאפְּקִיס אַזוֹי פִיל. אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע זַאכִין אַזוֹי פִיל. הַיינְט גִיוִוין אִיךְ מִיַד לְיַד צֶעהְן גְרָאשִׁין. נָא וָואס אַיירְט עֶס מִיךְ אַזוֹי אַ רֶוַוח מִיַד לְיַד. אוּן עֶר אִיז גִיוֶוען נָאר פְרֵיילִיךְ אוּן לוּסְטִיק תָּמִיד.

אוּן בַּיי דֶער וֶועלְט אִיז עֶר גִיוֶוען אַ גִישְׁפֶּעט. אוּן זֵיי הָאבְּן דָא גִיקְרִיגְן וָואס זֵיי וִוילִין. וָוארִין זֵיי הָאבִּין דָא גִיהַאט אוֹיס וֶועמֶען צוּ שְׁפֶּעטִין אַזוֹי וִוי זֵיי הָאבְּן גִיוָואלְט. וָוארִין עֶר הָאט אַפָּנִים גִיהַאט בַּיי זֵיי וִוי אַ מְשׁוּגֶענֶער. פְלֶעגִין מֶענְשְׁן קוּמֶען. אוּן הָאבִּין אִין מִיסְטְנֶע אָן גִיהוֹיבִּין מִיט אִים צוּ שְמוּסִין. כְּדֵי זֵיי זָאלִין הָאבְּן עֶפֶּעס צוּ שְׁפֶּעטִין. אוּן דֶער תַּם פְלֶעגְט זֵיי צוּ זָאגִין נָאר אָן לֵיצָנוֹת. אוּן תֵּיכֶּף וִוי מֶען הָאט אִים גִיעֶנְפֶערְט אָן לֵיצָנוֹת. הָאט עֶר זֵיי צוּ גִיהֶערְט. אוּן הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן מִיט זֵיי צוּ שְׁמוּסִין. וָוארִין וַוייטֶער. הָאט עֶר נִיט גִיוָואלְט אִיבֶּער טְרַאכְטְן חָכְמוֹת. טָאמֶער אִיז דָאס אַלֵיין לֵיצָנוֹת. וָוארִין עֶר אִיז גִיוֶוען אַ תַּם. אוּן אַז עֶר הָאט פָארְט גִיזֶעהְן אַז זֵיי מֵיינֶען לֵיצָנוֹת. פְלֶעגְט עֶר זָאגִין וָואס וֶועט זַיין אַז דוּ וֶועסְט שׁוֹין קְלוּגֶער זַיין פוּן מִיר. וֶועסְטוּ זִיךְ עֶרְשְׁט זַיין אַ נַאר. וָוארִין וָואס טְרֶעף אִיךְ אָן. אוּן אַז דוּ וֶועסְט שׁוֹין פוּן מִיר קְלוּגֶער זַיין וֶועסְטוּ זִיךְ עֶרְשְׁט זַיין אַ נַאר. (אַזוֹי אִיז אַלְץ גִיוֶוען דֶער שְׁטֵייגֶער פוּן דֶעם תַּם. הַיינְט וֶועלְן מִיר וִוידֶער דֶערְצֵיילְן פוּן דֶעם חָכָם).

דֶערְוַוייל אִיז גִיוָוארְן אַ רַעַשׁ אַז דֶער חָכָם פָארְט. אוּן עֶר קוּמְט אָן מִיט גְרוֹיס גְדוּלָה אוּן מִיט גְרוֹיס חָכְמָה. אִיז דֶער תַּם אוֹיךְ גִילָאפִין אִים אַקֶעגִין מִיט גְרוֹיס שִׂמְחָה. אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם וַוייבּ. גִיבּ מִיר גִיךְ דִי יוּפָּא לָאם אִיךְ גֵיין אַקֶעגִין מַיין לִיבְּן חָבֵר לָאם אִיךְ אִים זֶעהְן. הָאט זִי אִים גִיגֶעבְּן דֶעם פֶּעלְץ. אִיז עֶר אִים אַקֶעגִין גִילָאפִין אוּן דֶעם חָכָם אִיז גִיפָארִין אִין אַ קַארְטֶע. מִיט גְרוֹיסְקֵייט. אִיז אִים גִיקוּמֶען אַקֶעגִין דֶער תַּם. אוּן הָאט אִים גִיגֶעבִּין שָׁלוֹם מִיט שִׂמְחָה מִיט גְרוֹיס לִיבְּשַׁאפְט. (אוּן הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט) מַיין לִיבֶּער בְּרוּדֶער וָוואס טוּסְטוּ. גִילוֹיבְּט אִיז גָאט וָואס עֶר הָאט דִיךְ גִיבְּרַאכְט אוּן אִיךְ בִּין זוֹכֶה דִיךְ צוּ זֶעהְן. אוּן דֶער חָכָם קוּקְט אִים אָן. בַּיי אִים אִיז זִיךְ דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אוֹיךְ גִיוֶוען גָאר נִישְׁט (אַזוֹי וִוי אוֹיבְּן אִיז גִישְׁטַאנֶען. אַז אַלֶע מֶענְשְׁן פוּן דֶער וֶועלְט הָאבִּין בַּיי אִים גָאר נִיט אָן גִיטְרָאפְן. וָוארִין עֶר אִיז בַּיי זִיךְ קְלוּגֶער גִיוֶוען פוּן גָאר דֶער וֶועלְט) מִכָּל שֶׁכֵּן. אַזוֹי אַ מֶענְשׁ. וָואס עֶר הָאט אַ פָּנִים וִוי אַ מְשׁוּגָע. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט מַחְמַת דִי אַהֲבָה פוּן דֶער יוּגְנְט וָואס זֵיי הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר לִיבּ גִיהַאט. הָאט עֶר אִים מְקַרֵב גִיוֶוען. אוּן עֶר אִיז מִיט אִים גִיפָארִין אִין שְׁטָאט אַרַיין.

אוּן דִי צְוֵויי בַּעֲלֵי בַּתִּים דִי פֶעטֶער פוּן דִי צְוֵויי קִינְדֶער (דְהַיינוּ פוּן דֶעם חָכָם אוּן פוּן דֶעם תַּם) זֶענֶען זֵיי גִישְׁטָארְבְּן, אִין דֶער צַייט וָואס דֶער חָכָם אִיז אוֹיסִין גִיוֶוען אִין מְדִינוֹת. אוּן הָאבִּין אִיבֶּער גִילָאזְט זֵייעֶרֶע הַייזֶער. דֶער תַּם אִיז גִיוֶוען אוֹיף זַיין אָרְט. אִיז עֶר אַרַיין אִין זַיין פָאטֶערְס הוֹיז אוּן הָאט עֶס גִיַרְשִׁי'ט. דֶער חָכָם אִיז אָבֶּער גִיוֶוען אִין פְרֶעמְדֶע מְדִינוֹת הָאט קֵיינֶער נִיט גִיהַאט אָפּ צוּ נֶעמֶען דָאס הוֹיז. אִיז דָאס הוֹיז פוּן דֶעם חָכָם כָּלָה וְאָבַד גִיוָוארִין. אוּן סֶע אִיז דֶערְפוּן גָאר נִיט גִיבְּלִיבְּן. הָאט דֶער חָכָם נִיט גִיהַאט קֵיין שְׁטוּב עֶר זָאל אַרַיין בְּשַׁעַת אַז עֶר אִיז גִיקוּמֶען. אִיז עֶר פַאר פָארִין אִין אֵיין אַרְבִּירִיק אַרַיין. הָאט עֶר דָארְט גִיהַאט יְסוּרִים. וָוארִין סֶע אִיז נִיט גִיוֶוען אַזוֹי אֵיין אַרְבִּירִיק וִוי עֶר הָאט גיוָואלְט. אוּן דֶער תַּם. הָאט זִיךְ שׁוֹין הַיינְט גִיפוּנֶען אַ נַיי טוּעֶכְץ אוּן פְלֶעגְט לוֹיפִין אַלֶע מָאל צוּם חָכָם מִיט לִיבְּשַׁאפְט אוּן מִיט שִׂמְחָה. אוּן עֶר הָאט גִיזֶעהְן אַז דֶער חָכָם הָאט יְסוּרִים פוּן דֶער אַרְבְּרִיק. הָאט דֶער תַּם גִיזָאגְט צוּם חָכָם. בְּרוּדֶער. גֵיי צוּ מִיר אַרַיין אִין מַיין שְׁטוּבּ אַרַיין. וֶועסְטוּ בַּיי מִיר שְׁטֵיין אוּן אִיךְ וֶועל מִיךְ צוּם אוֹיף נֶעמֶען אִין אֵיין זְמֶענִי גָאר וָואס אִיךְ הָאבּ. אוּן גָאר מַיין שְׁטוּבּ וֶועסְטוּ הָאבִּין. אִיז דָאס גִיפֶעלִין דֶעם חָכָם. אִיז דֶער חָכָם צוּ אִים אַרַיין. אוּן עֶר אִיז בַּיי אִים גִישְׁטַאנֶען.

אוּן דֶער חָכָם אִיז ִיוֶוען פוּל מִיט יְסוּרִים תָּמִיד. וָוארִין עֶר הָאט גִילָאזְט אַ שֵׁם אַז עֶר אִיז אַ גְרוֹיסֶער חָכָם אוּן אַ גְרוֹיסֶער בַּעַל מְלָאכָה אוּן אַ גְרוֹיסֶער דָאקְטֶער זֵייעֶר. אִיז גִיקוּמֶען אַ שְׂרָרָה. אוּן הָאט גִיהֵייסִין אַז עֶר זָאל אִים מַאכִין אַ גִילְדִין פִינְגֶערִיל. הָאט עֶר אִים גִימַאכְט זֵייעֶר אַ וואוֹיל פִינְגֶערִיל. אוּן הָאט דָארְט אוֹיס גִיקְרִיצְט גִימֶעלִין מִיט זֵייעֶר וואוֹילֶע גֶענְג אוּן הָאט דָארְט אוֹיס גִיקְרִיצְט אַ בּוֹים וָואס סֶע גִיוֶוען גָאר אַ חִידוּשׁ. אִיז גִיקוּמֶען דֶער שְׂרָרָה. אוּן סֶע אִיז אִים גָאר נִיט גִיפֶעלִין דָאס פִינְגֶערִיל. הָאט עֶר גִיהַאט גְרוֹיסֶע יְסוּרִים. וָוארִין עֶר הָאט בַּיי זִיךְ גְוואוּסְט אַז דָאס פִינְגֶערִיל מִיט דֶעם בֵּיימִיל זָאל גִיוֶוען זַיין אִין שְׁפַּאנְיֶא וָואלְט עֶס זֵייעֶר חָשׁוּב גִיוֶוען סֶע וָואלְט דָארְט גִיוֶוען אַ חִידוּשׁ. אוּן דָא גִיפֶעלְט עֶס גָאר נִיט.

אוּן אַזוֹי אִיז אַמָאל גִיקוּמֶען אַ גְרוֹיסֶער שְׂרָרָה אוּן הָאט גִיבְּרַאכְט אַ טַייעֶרִין דוּמִיט וָואס מֶען הָאט אִים גִיבְּרַאכְט פוּן וַוייטֶע לֶענְדֶער. אוּן עֶר הָאט אִים גִיבְּרַאכְט נָאךְ אַ דוּמִיט מִיט אַ גִימֶעל אוּן הָאט אִים גִיהֵייסְן אַז עֶר זָאל אוֹסְקְרִיצִין אַזוֹי וִוי דָאס גִימֶעל אִיז אַזוֹי זָאל עֶר אוֹיס קְרִיצִין אוֹיף דֶעם דוּמִיט וָואס עֶר הָאט אִים גִיבְּרַאכְט (וָואס עֶר אִיז גִיוֶוען פוּן וַוייטֶע לֶענְדֶער) הָאט עֶר אוֹיס גִיקְרִיצְט פּוּנְקְט אַזוֹי וִוי דָאס גִימֶעל. נָאר עֶר הָאט גִיפֶעלְט אֵיין זַאךְ וָואס קֵיין שׁוּם מֶענְשׁ אִיז דְרוֹיף קֵיין מֵבִין נִיט גִיוֶוען נָאר עֶר אַלֵיין. אִיז גִיקוּמֶען דֶער שְׂרָרָה אוּן הָאט אָפְּגִינוּמֶען דֶעם דוּמִיט. אוּן עֶר אִיז אִים וואוֹיל גִיפֶעלִין. אוּן דֶער חָכָם הָאט גִיהַאט גְרוֹיסֶע יְסוּרִים פוּן דֶעם פֶעלֶער וָואס עֶר הָאט גִיפֶעלְט. עֶר הָאט זִיךְ גִיטְרַאכְט. אַזוֹי קְלוּג וִוי אִיךְ בִּין. הַיינְט זָאל זִיךְ מִיר טְרֶעפְן אַ פֶעלֶער.

אוּן אַזוֹי אִין דָאקְטִירַיי הָאט עֶר אוֹיךְ גִיהַאט יְסוּרִים אַז עֶר אִיז גִיקוּמֶען צוּ אֵיין חוֹלֶה. אוּן עֶר הָאט אִים גִיגֶעבְּן רְפוּאוֹת וָואס עֶר הָאט גִיוואוּסְט קְלָאר אַז דֶעם חוֹלֶה וֶועט גֵיין אוֹיף לֶעבִּין אִיז עֶר מְחוּיָב בְּוַודְאַי גִיהֵיילְט צוּ וֶוערִין פוּן דִי רְפוּאוֹת וָוארִין סֶע אִיז זֵייעֶר וואוֹילֶע רְפוּאוֹת. דֶערְנָאךְ אִיז אָבֶּער דֶער חוֹלֶה גִישְׁטָארְבְּן. הָאט דֶער עוֹלָם גִיזָאגְט. אַז עֶר אִיז גִישְׁטָארְבְּן דוֹרְךְ אִים. הָאט עֶר גְרוֹיסֶע יְסוּרִים דֶערְפוּן גִיהַאט. אוּן אַזוֹי אַמָאל הָאט עֶר גִיגֶעבְּן רְפוּאוֹת אַ חוֹלֶה. אוּן דֶער חוֹלֶה אִיז גִיזוּנְד גִיוָוארִין. אוּן דֶער עוֹלָם הָאט גִיזָאגְט סֶע אִיז אַ מִקְרָה (כְּלוֹמֶר עֶר אִיז אַזוֹי גִיזוּנְד גִיוָוארִין נִיט פוּן אִים) הָאט עֶר דֶערְפוּן אוֹיךְ גְרוֹיסֶע יְסוּרִים גִיהַאט. אוּן עֶר אִיז פוּל גִיוֶוען מִיט יְסוּרִים תָּמִיד.

אוּן אַזוֹי אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אֵיין מַלְבּוּשׁ. הָאט עֶר גִירוּפְן דֶעם שְׁנַיידֶער. אוּן הָאט זִיךְ מִיט אִים גִימוּטְשֶׁעט. בִּיז עֶר הָאט אִים אוֹיסְגִילֶערִנְט אַז עֶר זָאל מַאכִין דָאס מַלְבּוּשׁ מִיט דֶער מָאדֶע אַזוֹי וִוי עֶר וִויל. אַזוֹי וִוי עֶר הָאט גְוואוּסְט. הָאט דֶער שְׁנַיידֶער צוּ גִיטְרָאפִין אוּן הָאט אִים גִימַאכְט דָאס מַלְבּוּשׁ אַזוֹי וִוי עֶר הָאט גִיוָואלְט. נָאר אֵיין לֶעפִּיל הָאט דֶער שְׁנַיידֶער גִיפֶעלְט אוּן הָאט עֶס נִיט גוּט צוּ גִיטְרָאפִין. הָאט עֶר דֶערְפוּן גְרוֹיסֶע יְסוּרִים גִיהַאט. וָוארְן עֶר הָאט בַּיי זִיךְ גְוואוּסְט כָאטְשִׁע דָא אִיז דְרוֹיף קֵיינֶער קֵיין מֵבִין נִיט. אִיךְ זָאל אָבֶּער זַיין אִין שְׁפַּאנְיָא. מִיט דֶעם לֶעפִּיל. וָואלְט מֶען אוֹיס מִיר גִילַאכְט. אוּן אִיךְ וָואלְט אַ פָּנִים גִיהַאט וִוי חוֹזֶק. אוּן אַזוֹי אִיז עֶר גִיוֶוען פוּל מִיט יְסוּרִים תָּמִיד.

אוּן דֶער תַּם פְלֶעגְט אַלֶע מָאל לוֹיפִין אוּן פְלֶעגְט קוּמֶען צוּם חָכָם מִיט שִׂמְחָה מִיט פְרֵייד. אוּן עֶר הָאט אִים אַלְץ גִיפוּנֶען אִין צַעַר אוּן פוּל מִיט יְסוּרִים. אוּן עֶר הָאט אִים גִיפְרֶעגְט אַזוֹי אַ חָכָם אוּן אַזוֹי אֵיין עוֹשֶׁר וִוי דוּ בִּיסְט וָואס הָאסְטוּ אַלְץ יְסוּרִים תָּמִיד. פַאר וָואס בִּין אִיךְ תָּמִיד פְרֵיילִיךְ. אִיז דָאס בַּאם חָכָם גִיוֶוען אַ גִישְׁפֶּעט. אוּן עֶר הָאט בַּיי אִים אַ פָּנִים גִיהַאט פַאר מְשׁוּגָע. הָאט דֶער תַּם צוּ אִים גִיזָאגְט: אֲפִילוּ גְלַאטֶע מֶענְשְׁן אַז זֵיי שְׁפֶּעטְן אוֹיס מִיר זֶענֶען זֵיי אוֹיךְ נַעֲרָנִים. וָוארִין אַז זֵיי זֶענֶען שׁוֹין קְלִיגֶער פוּן מִיר זֶענֶען זֵיי זִיךְ עֶרְשְׁט נַעֲרָנִים. מִכָּל שֶׁכֵּן אַזוֹי אַ חָכָם וִוי דוּ סִּיסְט. וָואס אִיז אַז דוּ בִּיסְט שׁוֹין קְלוּגֶער פוּן מִיר. הָאט זִיךְ דֶער תַּם אָנְגִירוּפִין אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם חָכָם וִוי גִיט דֶער אֵייבִּירְשְׁטֶער אַז דוּ זָאלְסְט קוּמֶען אוֹיף מַיין שְׁטֵייגֶער (כְּלוֹמֶר דוּ זָאלְסְט אוֹיךְ אַ תַּם וֶוערִין) הָאט דֶער חָכָם גִיעֶנְפֶערְט. דָאס קָאן גִימָאלְט זַיין אַז אִיךְ זָאל קוּמֶען אוֹיף דַיין שְׁטֵייגֶער. אַז גָאט זָאל בַּיי מִיר דֶעם שֵׂכֶל אַוֶועק נֶעמֶען חַס וְשָׁלוֹם, אוֹדֶער אִיךְ זָאל חַס וְשָׁלוֹם קְרַאנְק וֶוערִין. קָאן זַיין אַז אִיךְ זָאל אוֹיךְ וֶוערִין מְשׁוּגָע. וָוארִין וָואס בִּיסְטוּ דֶען נָאר מְשׁוּגָע. נָאר אַז דוּ זָאלְסְט קוּמֶען אוֹיף מַיין שְׁטֵייגֶער. דָאס אִיז נִיט גִימָאלְט בְּשׁוּם אוֹפָן. אַז דוּ זָאלְסְט זַיין אַזוֹי אַ חָכָם וִוי אִיךְ. הָאט דֶער תַּם גִיעֶנְפֶערְט. בַּיי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אִיז אַלְץ מֶעגְלִיךְ. קָאן זַיין כְּהֶרֶף עַיִן (אַזוֹי וִוי אֵיין אוֹיגִין בְּלִיק) אַז אִיךְ זָאל קוּמֶען אוֹיף דַיין חָכְמָה. הָאט דֶער חָכָם אוֹיס אִים זֵייעֶר גִילַאכְט.

אוּן דִי צְוֵויי קִינְדֶער. פְלֶעגְט דִי וֶועלְט רוּפִין חָכָם אוּן תַּם. דֶעם הָאבִּין זֵיי גִירוּפְן חָכָם, אוּן דֶעם הָאבִּין זֵיי גִירוּפְן תַּם. כָאטְשֶׁע סֶע אִיז פַאר הַאנְדְן אַסַאךְ חַכָמִים אוּן תַּמִים אוֹיף דֶער וֶועלְט. דָא הָאט זִיךְ עֶס אָבֶּער זֵייעֶר אָן גִיזֶעהְן, וָוארִין זֵיי זֶענֶען בֵּיידֶע גִיוֶוען פוּן אֵיין שְׁטָאט. אוּן הָאבִּין אִין אֵיין חֵדֶר גִילֶערִינְט אוּן דֶער אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר אַ וִוילְדֶער חָכָם. אוּן דֶער אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער תַּם (אִיבֶּער דֶעם הָאט מֶען זֵיי דִי צוּ נֶעמֶען גִיגִיבְּן דֶעם חָכָם אוּן דֶעם תַּם) אוּן אִין דֶער סְקַאסְקֶע פַאר שְׁרַייבְּט מֶען זִיךְ אִיטְלִיכְן מִיט אַלֶע נֶעמֶען פוּן זַיין פַאמֶעלְיָא. הָאט מֶען אָנְגִישְׁרִיבְּן אוֹיף דֶעם. דֶעם צוּ נָאמֶען. חָכָם. אוּן אוֹיף דֶעם. תַּם.

אַמָאל אִיז דֶער מֶלֶךְ גִיקוּמֶען אִיבֶּער דֶער סְקַאסְקֶע. הָאט עֶר גִיפוּנֶען דִי צְוֵויי. וִוי זֵיי זֶענֶען פַארְשְׁרִיבְּן דֶער מִיט דֶעם צוּ נָעמֶען חָכָם. אוּן דֶער מִיט דֶעם צוּ נָאמֶען תַּם. אִיז דָאס בַּאם מֶלֶךְ גִיוֶוען אַ וואוּנְדֶער. וָואס דִי צְוֵוי הָאבִּין אַזוֹינֶע צוּ נֶעמֶען חָכָם אוּן תַּם. הָאט דֶער מֶלֶךְ זֵייעֶר גִיוָואלְט זֵיי זֶעהְן. הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אַז אִיךְ וֶועל פְּלוּצִים שִׁיקִין נָאךְ זֵיי. אַז זֵיי זָאלְן קוּמֶען פַאר מִיר. וֶועלִין זֵיי זִיךְ זֵייעֶר אִיבֶּער שְׁרֶעקִין. אוּן דֶער חָכָם וֶועט גָאר נִיט וִויסִין. וָואס צוּ עֶנְפֶערִין. אוּן דֶער תַּם וֶועט אֶפְשֶׁר מְשׁוּגָע וֶוערִין מַחְמַת פַּחַד. הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען דֶער מֶלֶךְ אַז עֶר זָאל שִׁיקִין אַ חָכָם צוּם חָכָם. אוּן אַ תַּם צוּם תַּם. נָאר וִוי קְרִיגְט מֶען אִין אֵיין עִיר מְלוּכָה אַ תַּם. וָוארִין אִין אֵיין עִיר מְלוּכָה (דְהַיינוּ דִי שְׁטָאט וָואס דֶער מֶלֶךְ זִיצְט) זֶענֶען דָאס רוֹב חַכָמִים. נָאר דֶער וָואס עֶר אִיז אַ מְמוּנָה אִבֶּער דִי אוֹצָרוֹת עֶר אִיז דַוְוקָא אַ תַּם. וָוארִין אַ חָכָם וִויל מֶען נִיט מַאכִין פַאר קֵיין מְמוּנָה אִיבֶּער דִי אוֹצְרוֹת. וָוארִין טָאמֶער דוֹרְךְ זַיין חָכְמָה מִיט זַיין שֵׂכֶל. וֶועט עֶר אוֹיס בְּרֶענְגֶען דִי אוֹצְרוֹת. אִיבֶּער דֶעם מַאכְט מֶען אַ מְמוּנָה אִיבֶּער דִי אוֹצְרוֹת אַ תַּם דַוְוקָא.

הָאט דֶער מֶלֶךְ גִירוּפִין אַ חָכָם אוּן דֶעם תַּם (וָואס עֶר אִיז אַ מְמוּנָה אִיבֶּער דִי אוֹצְרוֹת) אוּן עֶר הָאט זֵיי גִישִׁיקְט צוּ דִי צְוֵויי (דְהַיינוּ צוּם חָכָם אוּן צוּם תַּם) אוּן עֶר הָאט זֵיי גִיגֶעבִּין בְּרִיו צוּ אִיטְלִיכְן בַּאזוּנְדֶער. אוּן עֶר הָאט זֵיי נָאךְ אַ בְּרִיוו גִיגֶעבִּין צוּם גַאבִּירְנִיר פוּן דֶער גַאבֶּערְנְיָא וָואס דִי צְוֵויי דְהַיינוּ דֶער חָכָם מִיט דֶעם תַּם זֶענֶען אוּנְטֶער אִים. אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיהֵייסִין אִין דֶעם בְּרִיוו אַז דֶער גַאבִּירְנִיר זָאל זֵיי שִׁיקִן בְּרִיוו פוּן זַיינֶעט וֶועגִין צוּם חָכָם אוּן צוּם תַּם כְּדֵי אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ נִיט שְׁרֶעקִין. אוּן עֶר זָאל זֵיי שְׁרַייבְּן. אַז דִי זַאךְ אִיז נִיט נֵייטִיק. אוּן דֶער מֶלֶךְ אִיז נִיט גוֹזֵר דַוְוקָא אַז זֵיי זָאלִין קוּמֶען. נָאר סֶע אִיז בַּיי זֵיי דִי בְּרֵירָה. אַז זֵיי וִוילִין זָאלִין זֵיי קוּמֶען. נָאר דֶער מֶלֶךְ וִויל זֵיי זֶעהְן.

זֶענֶען גִיפָארִין דִי שְׁלוּחִים דֶער חָכָם מִיט דֶעם תַּם. אוּן זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּם גַאבִּירְנִיד. אוּן הָאבִּין אִים אָפּ גִיגֶעבְּן דִי בְּרִיוו. הָאט דֶער גַאבִּירְנִיר נָאךְ גִיפְרֶעגְט אוֹיף דִי צְוֵויי קִינְדֶער הָאט מֶען אִים גִיזָאגְט. אַז דֶער חָכָם אִיז אַ וִוילְדֶער חָכָם אוּן אַגְרוֹיסֶער עוֹשֶׁר. אוּן דֶער תַּם אִיז זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער תַּם. אוּן עֶר הָאט אַלִירְלֵיי מַלְבּוּשִׁים פוּן דֶעם פֶּעלְץ כַּנַ"ל. הָאט זִיךְ דֶער גַאבִּירְנִיר מְיַישֵׁב גִיוֶוען. סֶע אִיז בְּוַודְאַי נִט שֵׁיין אַז מֶען זָאל אִים בְּרֶענְגֶען פַאר דֶעם מֶלֶךְ אִין אַ פֶּעלְץ. הָאט עֶר אִים גִימַאכְט קְלֵיידֶער אַזוֹי וִוי סֶע קֶער צוּ זַיין. אוּן הָאט אַרַיין גִילֵייגְט אִין דֶער קַארִיטֶע פוּן דֶער תַּם. אוּן עֶר הָאט זֵיי גִיגֶעבִּין בְּרִיוו כַּנַ"ל. זֶענֶען דִי שְׁלוּחִים גִיפָארִין. אוּן זֵיי זֶענֶען צוּ זֵיי גִיקוּמֶען. אוּן הָאבְּן זֵיי אָפּ גִיגֶעבְּן דִי בְּרִיוו. דֶער חָכָם הָאט אָפּ גִיגֶעבְּן צוּם חָכָם. אוּן דֶער תַּם צוּם תַּם. אוּן דֶער תַּם. תֵּיכֶּף וִוי מֶען הָאט אִים אָפּ גִיגֶעבִּין דֶעם בְּרִיוו. הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפְן צוּ דֶעם שְׁלִיח (וָואס עֶר אִיז אוֹיךְ גִיוֶוען אַ תַּם. כַּנַ"ל) וָואס עֶר הָאט אִים גיבְּראַכְט דֶעם בְּרִיוו. אִיךְ וֵוייס זִיךְ נִיט וָואס אִין דֶעם בְּרִיוו שְׁטֵייט. לֵיין אִים פַאר מִיר. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. אִיךְ וֶועל דִיר זָאגִין אוֹיסִין וֵויינִיק וָואס אִין אִים שְׁטֵייט. דֶער מֶלֶךְ וִויל אַז דוּ זָאלְסְט צוּ אִים קוּמֶען הָאט עֶר תֵּיכֶּף גִיפְרֶעגְט. נָאר אָן לֵיצָנוֹת. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. סֶע אִיז אַ וַודְאַי אֶמֶת אָן לִיצָנוֹת אִיז עֶר תֵּיכֶּף מָלֵא שִׂמְחָה גִיוָוארִין אוּן אִיז גִילָאפִין אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם וַוייבּ. מַיין וַוייבּ דֶער מֶלֶךְ הָאט נָאךְ מִיר גִישִׁיקְט. הָאט זִי אִים גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז דָאס. נָאךְ וָואס הָאט עֶר נָאךְ דִיר גִישִׁיקְט. הָאט עֶר גָאר קֵיין צַייט נִיט גֵיהַאט עֶר זָאל אִיר עֶפֶּעס עֶנְפֶערִין. אוּן הָאט זִיךְ תֵּיכֶּף מְזַרֵז גִיוֶוען מִיט שִׂמְחָה אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט זִיךְ אַרַיין גִיזֶעצְט אִין דֶער קַארִיטֶע עֶר זָאל פָארִין מִיט דֶעם שְׁלִיחַ. דֶערְוַוייל הָאט עֶר דָארְט דֶערְזֶעהְן דִי קְלֵיידֶער (וָואס דֶער גַבִּירְנִיר הָאט גִימַאכְט פוּן זַיינֶעט וֶועגִין אוּן הָאט אַרַיין גִילֵייגְט אִין זַיין קַארִיטֶע כַּנַ"ל) הָאט עֶר זִיךְ נָאךְ מֶער גִיפְרֵייט. עֶר הָאט שׁוֹין קְלֵיידֶער אוֹיךְ. אוּן אִיז זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ גִיוֶוען.

דֶער וַוייל הָאט מֶען דֶערְלַאנְגְט צוּם מֶלֶךְ מְסִירוֹת אוֹיף דֶעם גוּבִּירְנִיר. בַּאֲשֶׁר עֶר טוּט פַאלְטְשְׁקֵייט. הָאט דֶער מֶלֶךְ אִים מַעֲבִיר גִיוֶוען (כְּלוֹמֶר אָפּ גִיזֶעצְט) הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. סֶע אִיז גוּט אַז סֶע זָאל זַיין אַ גוּבִּירְנִיר אַ פְּרָאסְטִי מֶענְטְשׁ דְהַיינוּ אַ תַּם. וָוארִין אַ תַּם וֶועט פִירִין דִי מְדִינָה מִיט אֶמֶת אוּן מִיט יוֹשֶׁר. מַחְמַת עֶר וֵוייסְט נִיט קֵיין חָכְמוֹת אוּן קֵיין הַמְצָאוֹת. אִיז דֶעם מֶלֶךְ גִיפֶעלִין אַז עֶר זָאל מַאכִין דֶעם תַּם (דְהַיינוּ דֶער תַּם וָואס עֶר אִיז דֶער חָבֵר פוּן דֶעם חָכָם וָואס דֶער מֶלֶךְ הָאט נָאךְ אִים גִישִׁיקְט) פַאר אַ גוּבִּירְנִיר. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט אֵיין אוֹקַאז. אַז דֶער תַּם וָואס עֶר הָאט נָאךְ אִים גִישִׁיקְט. זָאל עֶר וֶוערִין גוּבבִּירְנִיר. אוּן דֶער תַּם מוּז פָארִין דוֹרְךְ דֶער שְׁטָאט פוּן דֶער גוּבִּירְנְיָא. בְּכֵן זָאל מֶען זִיךְ שְׁטֶעלִין אוֹיף דִי טוֹיעֶרִין פוּן דֶער שְׁטָאט. אַז תֵּיכֶּף וִוי דֶער תַּם וֶועט אָן קוּמֶען. זָאל מֶען אִים פַארְהַאלְטְן. אוּן מֶען זָאל אִים אָפְּגֶעבִּין דִי טְשִׁין אַז עֶר זָאל זַיין גוּבִּירְנִיר. הָאט מֶען אַזוֹי גִיטָאן. אוּן מֶען אִיז גִישְׁטַאנֶען אוֹיף דִי טוֹיעֶרִין אוּן תֵּיכֶּף וִוי עֶר אִיז דוֹרְךְ גִיפָארִין. הָאט מֶען אִים פַארְהַאלְטְן. אוּן מֶען הָאט אִים גִיזָאגְט אַז עֶר אִיז גִיוָוארִין גוּבִּירְנִיר. הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט. נָאר אָן לֵיצָנוּת. הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. אַוַודְאַי אָן שׁוּם לֵיצָנוּת. אִיז דֶער תַּם גִיוָוארִין תֵּיכֶּף גוּבִּירְנִיר בְּתּוֹקֶף וָעוֹז.

אוּן הַיינְט אַז דָאס מַזְל הָאט זִיךְ אִים שׁוֹין אוֹיף גִיהוֹיבְּן. אוּן מַזְל מַחְכִּים (דְהַיינוּ דָאס מַזְל מַאכְט קְלוּג) הָאט עֶר שׁוֹין גִיקְרִיגְן אַבִּיסְל הַבָנָה (דְהַיינוּ פַארְשְׁטַאנְד) פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט הָאט עֶר גָאר נִיט גִינוּצְט מִיט זַיין חָכְמָה. נָאר עֶר הָאט זִיךְ גִיפִירְט מִיט זַיין תְּמִימוּת אַזוֹי וִוי פְרִיר. אוּן עֶר הָאט גִיפִירְט דִי מְדִינָה מִיט תְּמִימוּת מִיט אֶמֶת. אוּן מִיט יוֹשֶׁר. אוּן עֶר הָאט קֵיין שׁוּם פַאלְטְשְׁקֵייט אוּן קֵיין עַוְלָה נִיט גִיטָאן קֵיינֶעם. אוּן אוֹיף פִיריכְץ פוּן אַ מְדִינָה. בַּאדַארְף מֶען קֵיין גְרוֹיסְן שֵׂכֶל אוּן קֵיין חָכְמוֹת נִיט. נָאר יוֹשֶׁר אוּן תְּמִימוּת. אַז סֶע זֶענֶען גִיקוּמֶען צְוֵויי מֶענְטְשְׁן זִיךְ לָאדִין פַאר אִים. הָאט עֶר גִיזָאגְט דוּ בִּיסְט זַכַּאי אוּן דוּ בִּיסְט חַיָיב. אַזוֹי וִוי זַיין תְּמִימוֹת אוּן זַיין אֶמֶת אִיז גִיוֶוען. אָן אַ שׁוּם רַמָאוּת אוּן אָן פַאלְטְשְׁקֵייט. אוּן אַזוֹי הָאט עֶר אַלְץ גִיפִירְט מִיט אֶמֶת.

הָאט אִים דִי מְדִינָה זֵייעֶר לִיבּ גִיהַאט. אוּן עֶר הָאט גִיהַאט גִיטְרַייעֶ יוֹעֲצִים וָואס זֵיי הָאבְּן אִים לִיבּ גִיהַאט בֶּאֱמֶת. אוּן מַחְמַת לִיבְּשַׁאפְט. הָאט אִים אֵיינֶער אֵיין עֵצָה גִיגֶעבְּן. בַּאֲשֶׁר דוּ וֶועסְט זִיךְ בְּוַודְאַי מוּזְן קוּמֶען פַאר דֶער מֶלֶךְ. וָוארִין עֶר הָאט זִיךְ שׁוֹין נָאךְ דִיר גִישִׁיקְט. אוּן וִוידֶער. דֶער סֵדֶר אִיז. אַז אַ גוּבִּירְנִיר מוּז קוּמֶען פַאר דֶעם מֶלֶךְ. בְּכֵן. כָאטְשֶׁע דוּ בִּיסְט זֵייעֶר עֶרְלִיךְ. אוּן דֶער מֶלֶךְ וֶועט אִין דִיר נִיט גִיפִינֶען קֵיין שׁוּם פַאלְטְשְׁקֵייט. אִין דַיין פִירִיכְץ דִי מְדִינָה. פוּן דֶעסְטְוֶועגִין פָארְט סֶע אִיז אָבֶּער דֶער סֵדֶר פוּן דֶעם מֶלֶךְ. אַז עֶר שְׁמוּסְט. אַז אִין דִי רֵייד גֵייט עֶר אַרַיין אִין דֶער זַייט. אוּן הֵייבְּט אָן שְׁמוּסִין חָכְמוֹת אוּן לְשׁוֹנוֹת. בְּכֵן. אִיז שֵׁיין. אוּן סֶע אִיז דֶער דֶרֶךְ אֶרֶץ אַז דוּ זָאלְסְט אִים קֶענֶען עֶנְפֶערִין. אִיבֶּער דֶעם אִיז רֶעכְט אַז אִיךְ זָאל דִיךְ אוֹיס לֶערְנֶען חָכְמוֹת אוּן לְשׁוֹנוֹת. אִיז דָאס גִיפֶעלִין דֶעם תַּם. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. וָואס אַיירְט עֶס מִיךְ אַז אִיךְ וֶועל מִיךְ לֶערְנֶען חָכְמוֹת אוּן לְשׁוֹנוֹת. הָאט עֶר זִיךְ גִילֶערִינְט אוּן הָאט מְקַבֵּל גִיוֶוען חָכְמוֹת אוּן לְשׁוֹנוֹת. אִיז אִים תֵּיכֶּף גִיקוּמֶען אוֹיף דֶעם זִין דֶער חָכָם זַיין חָבֵר הָאט אִים גִיזָאגְט. אַז סֶע אִיז נִיט גִימָאלְט בְּשׁוּם אוֹפָן. אַז עֶר זָאל קוּמֶען אוֹיף זַיין חָכְמָה. הָאט בִּין אִיךְ שׁוֹין גִיקוּמֶען אוֹיף זַיין חָכְמָה. (אוּן פוּן דֶעסְט וֶועגִין כָאטְשֶׁע עֶר הָאט שׁוֹין גִיוואוּסְט חָכְמוֹת. הָאט עֶר גָאר נִט גִינוּצְט מִיט דִי חָכְמוֹת. נָאר עֶר הָאט זִיךְ גִיפִירְט מִיט זַיין תְּמִימוּת אַזוֹי וִוי פְרִיר).

דֶער נָאךְ הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט. אַז דֶער תַּם דֶער גוּבִּירְנִיר זָאל צוּ אִים קוּמֶען. אִיז עֶר צוּ אִים גִיפָארִין. הָאט דֶער מֶלֶךְ פְרִיר גִישְׁמוּסְט מִיט דֶעם תַּם פוּן דֶעם פִירִיכְץ פוּן דֶער מְדִינָה. אִיז עֶר דֶעם מֶלֶךְ זֵייעֶר וואוֹיל גִיפֶעלִין. וָוארִין דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיזֶעהְן. אַז עֶר פִירְט מִיט יוֹשֶׁר אוּן מִיט גְרוֹיס אֶמֶת אָן אַ שׁוּם עַוְלָה אוּן גָאר אָן פַאלְטְשְׁקֵייט. נָאךְ דֶעם. הָאט דֶער מֶלֶךְ אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ שְׁמוּסְן חָכְמוֹת אוּן לְשׁוֹנוֹת. הָאט אִים דֶער תַּם גִיעֶנְפֶערְט אַזוֹי וִוי מֶען בַּאדַארְף. אִיז דָאס דֶעם מֶלֶךְ נָאךְ בֶּעסֶער גִיפֶעלִין. דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיזָאגְט. אִיךְ זֶעה. אַז עֶר אִיז אַזוֹי אַ חָכָם אוּן פִירְט זִיךְ פָארְט מִיט אַזוֹי אַ תְּמִימוֹת. אִיז עֶר דֶעם מֶלֶךְ זֵייעֶר זֵייעֶר וואוֹיל גִיפֶעלִין. הָאט דֶער מֶלֶךְ אִים גִימַאכְט פַאר אַ מִינִיסְטֶער אִיבֶּער אַלֶע מִינִיסְטֶארִיס. אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיהֵייסְן מֶע זָאל אִים אָפּגֶעבִּין אַ בַּאזוּנְדֶערֶע שְׁטָאט וָואס דָארְט זָאל עֶר זִיצִין. אוּן הָאט גִיהֵייסִין אַז מֶען זָאל אִים אוֹיסְמוֹיעֶרְן זֵייעֶר שֵׁיינֶע מוֹיעֶרְן אַזוֹי וִוי סֶע קֶער צוּ זַיין. אוּן הָאט אִים גִיגֶעבְּן אַכְּתַב אוֹיף דֶעם אַז עֶר זָאל זַיין מִינִיסְטֶער. אִיז אַזוֹי גִיוֶוען מֶען הָאט אִים אוֹיס גִימוֹיעֶרְט זֵייעֶר וואוֹילֶע מוֹיעֶרְן שֵׁיינֶע. אִין דֶעם אוֹרְט וָואס דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיהֵייסְן אוּן עֶר הָאט אָפְּגִינוּמֶען דִי גְדוּלָה בְּתּוֹקֶף.

דֶער חָכָם, אַז סֶע אִיז אִים אָן גִיקוּמֶען דֶער בְּרִיוו פוּן דֶעם מֶלֶךְ, הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט צוּ דֶעם חָכָם וָואס עֶר הָאט גִיבְּרַאכְט דֶעם בְּרִיוו. וַוארְט. אוּן נֶעכְטִיג דָא אִיבֶּער. וֶועלִין מִיר אִיבֶּער שְׁמוּסִין. אוּן מִיר וֶועלִין זִיךְ מְיַישֵׁב זַיין. אוֹיף דֶער נַאכְט הָאט עֶר גִימַאכְט אוֹיף אִים אַ גְרוֹיסֶע סְעוּדָה. אִין דֶעם עֶסְן הָאט דֶער חָכָם (דֶער חָבֵר פוּן דֶעם תַּם) אָן גִיהוֹיבְּן צוּ קְלוּגְן אוּן צוּ קְלֶערִין מִיט זַיין חָכְמָה אוּן זַיין פִילוּסָפְיֶא. אוּן הָאט זִיךְ אָן גִירוּפְן אוּן הָאט גִיזָאגְט. וָואס קָאן דָאס בַּאטַּייטִין. וָואס אַזוֹי אַ מֶלֶךְ זָאל שִׁיקִין נָאךְ אַזוֹי אַ קְלֵיינֶעם מֶענְשׁ וִוי אִיךְ בִּין. וָואס בִּין אִיךְ עֶס. אַז דֶער מֶלֶךְ זָאל שִׁיקִין נָאךְ מִיר. וָואס טַייטְשׁ. אַזוֹי אַ גְרוֹיסֶער מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט אַזוֹי אַ מֶמְשָׁלָה אוּן אַזוֹי אַ גְדוּלָה. אוּן אִיךְ אַזוֹי קְלֵיין וִוי אִיךְ בִּין אַ קֶעגִין אַזוֹי אַ גְרוֹיסֶען מֶלֶךְ. נָא וִוי גִישִׁיקְט זִיךְ דָאס אִין שֵׂכֶל אַז אַזוֹי אַ מֶלֶךְ זָאל שִׁיקְן נָאךְ מִיר. אִיךְ זָאל זָאגְן מַחְמַת מַיין חָכְמָה. הָאט עֶר נָאךְ מִיר גִישִׁיקְט. וָואס טְרֶעף אִיךְ אָן אַקֶעגְן דֶעם מֶלֶךְ. הָאט דֶען דֶער מֶלֶךְ קֵיין חַכָמִים נִיט. אוּן דֶער מֶלֶךְ אַלֵיין אִיז זִיךְ אוֹיךְ בְּוַודְאַי אַ גְרוֹיסֶער חָכָם. אוּן וָואס אִיז דָאס. אַז דֶער מֶלֶךְ זָאל נָאךְ מִיר שִׁיקְן. אוּן עֶר הָאט זִיךְ דְרוֹיף זֵייעֶר זֵייעֶר פַארְוואוּנְדֶערְט. אוּן וִוי עֶר פַארְוואוּנְדֶערְט זִיךְ אַזוֹי. רוּפְט עֶר זִיךְ אָן (צוּ דֶעם אַנְדֶערְן חָכָם דֶער שְׁלִיחַ וָואס הָאט דֶעם בְּרִיוו גִיבְּרַאכְט) וֵוייסְטוּ וָואס אִיךְ וֶועל דִיר זָאגְן. הָאט מַיין דֵיעָה אִיז אַז סֶע אִיז גִידְרוּנְגֶען. אַז סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא אִין דֶער וֶועלְט. אוּן דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז זִיךְ דְרִינֶען טוֹעֶה זֵיי מֵיינֶען אַז סֶע אִיז דָא אַ מֶלֶךְ. אַדְרַבָּא פַארְשְׁטֵיי. וִוי גִישִׁיקְט זִיךְ דָאס. אַז דִי גַאנְצֶע וֶועלְט. זָאל זִיךְ אָפְּגִיבְּן צוּ אֵיין מֶענְשְׁן אִין דֶער הַאנְט אַרַיין. אַז עֶר זָאל זַיין דֶער מֶלֶךְ. סֶע אִיז אַוַודַאי קֵיין מֶלֶךְ אוֹיף דֶער וֶועלְט נִיט דָא.

עֶנְפֶערְט דֶער חָכָם דֶער שְׁלִיחַ. אִיךְ הָאבּ זִיךְ דִיר גִיבְּרַאכְט אַ בְּרִיוו פוּן דֶעם מֶלֶךְ. פְרֶעגְט אִים דֶעם חָכָם (דֶער חָבֵר פוּן דֶעם תַּם) הָאסְטוּ אַלֵיין גִינוּמֶען דֶעם בְּרִיוו בַּאם מֶלֶךְ אוֹיס דֶער הַאנְט אַרוֹיס. עֶנְפֶערְט עֶר אִים. נֵיין. נָאר אַנַאנְדֶערֶער מֶענְשׁ הָאט מִיר גִיגִיבְּן דֶעם בְּרִיוו פוּן דֶעם מֶלֶךְ. רוּפְט עֶר זִיךְ אָן. נָא אַדְרַבָּא. הַיינְט זֶעה מִיט דַיינֶע אוֹיגְן. אַז אִיךְ בִּין גִירֶעכְט אַז סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט פַאר הַאנְדְן. פְרֶעגְט עֶר אִים וִוידֶער (דֶער חָכָם דֶער חָבֵר פוּן דֶעם תַּם דֶעם אַנְדֶערְן חָכָם דֶעם שְׁלִיחַ) זָאג מִיר נָאר. דוּ בִּיסְט זִיךְ פוּן דֶער עִיר מְלוּכָה אוּן דוּ בִּיסְט דָארְט גִיוַואקְסְן גִיוָוארְן. זָאג מִיר הָאסְטוּ וֶוענְס גִיזֶעהְן דֶעם מֶלֶךְ. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. נֵיין. רוּפְט עֶר זִיךְ אָן. הַיינְט זֶעה אַז אִיךְ בִּין גִירֶעכְט אַז סֶע אִיז בּוַודַאי גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט פַארְהַאנְדְן. וָוארְן אָט אַפִילוּ דוּ הָאסְט קֵיין מָאל דֶעם מֶלֶךְ נִיט גִיזֶעהְן.

הָאט וִוידֶער דֶער חָכָם דֶער שְׁלִיחַ גִיפְרֶעגְט. אַז סֶע אִיז יוֹא אַזוֹי. וֶוער זֶע פִירְט דִי מְדִינָה. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט (דְהַיינוּ דֶער חָכָם דֶער חָבֵר פוּן דֶער תַּם) דָאס. אִיךְ וֶועל דִיר דֶערְצֵיילְן קְלָאר. וָוארְן אִיךְ בִּין דְרִינֶען גִינִיט. אוּן מִיךְ זָאלְסְטוּ פְרֶעגִין. וָוארִין אִיךְ בִּין אוֹיסְן גִיוֶוען לֶענְדֶער. בִּין אִיךְ גִיוֶוען. אִין אִיטַלְיָא. אִיז אַזוֹי דֶער מִנְהָג. סֶע אִיז פַארְהַאנְדְן זִיבְּצִיג רַאטְהֵיירִין אוּן זֵיי גֵייעֶן אַרוֹיף אוּן פִירְן דִי מְדִינָה אַ צַייט. אוּן מִיט דֶעם שְׂרָרָה שַׁאפְט טֵיילְן זִיךְ אַיין דִי גַאנְצֶע מְדִינָה אֵיינֶער נָאךְ דֶעם אַנְדֶערְן (דְהַיינוּ פְרִיר זֶענֶען דִי. דִי רַאטְהֵיירִין. דֶער נָאךְ גֵייעֶן דִי אַרָאפּ אוּן אַנְדֶערֶע גֵייעֶן אַרוֹיף אוּן פִירְן דִי מְדִינָה אוּן אַזוֹי אַלֶע מָאל אַנְדֶערֶע) הָאבְּן אָן גִיהוֹיבְּן זַיינֶע רֵייד אַרַיין צוּ גֵיין אִין דִי אוֹיעֶרְן פוּן דֶעם אַנְדֶערְן חָכָם (דְהַיינוּ דֶער שְׁלִיחַ) בִּיז סֶע אִיז בַּיי זֵיי בֵּיידֶע גִיבְּלִיבְּן אַז סֶע אִיז בְּוַודְאַי קֵיין מֶלֶךְ אוֹיף דֶער וֶועלְט נִיט דָא.

הָאט זִיךְ וִוידֶער אָן גִירוּפְן דֶער חָכָם (דֶער חָבֵר פוּן דֶעם תַּם) וַוארְט בִּיז אִין דֶער פְרִיא וֶועל אִיךְ דִיר נָאךְ דֶערְוַוייזְן קְלָאר אַז סֶע אִיז בְּוַודְאַי קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא. הָאט דֶער חָכָם זִיךְ אוֹיף גִיחַאפְּט אִין דֶערְפְרִי. אוּן עֶר הָאט אוֹיף גִיוֶועקְט דֶעם אַנְדֶערְן חָכָם דֶעם שְׁלִיחַ. אוּן הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט קוּם מִיט מִיר אוֹיף דֶער גַאס וֶועל אִיךְ דִיר וַוייזְן. וִוי דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז אִין טָעוּת. אוּן סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט פַארְהַאנְדְן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אִין מַארְק. הָאבְּן זֵיי דֶערְזֶעהְן אַ זֶעלְנֶער הָאבְּן זֵיי אִים אָנְגִיחַאפְּט. אוּן הָאבְּן אִים גִיפְרֶעגְט וֶועמֶען דִינְסְטוּ. הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט. דֶעם מֶלֶךְ. הָאסְטוּ גִיזֶעהְן דֶעם מֶלֶךְ זִינְט דוּ לֶעבְּסְט. עֶנְפֶערְט עֶר. נֵיין. הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפְן (דְהַיינוּ דֶער עֶרְשְׁטֶער חָכָם דֶער חָבֵר פוּן דֶעם תַּם. אִים רוּפְן מִיר אַלְץ דֶער עֶרְשְׁטֶער חָכָם) אוּן הָאט גִיזָאגְט. זֶע, אִיז דָא אַזוֹי אֵיין נַיירִישְׁקֵייט (כְּלוֹמֶר דֶער סָאלְדַאט דִינְט דֶעם מֶלֶךְ אוּן עֶר קָאן אִים נִיט. וָוארְן דֶער חָכָם הָאט אַלְץ גִיוָואלְט מִיט זַיין נַארִישֶׁער חָכְמָה דְרוּנְגֶען אַז סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא כַּנַּ"ל) נָאךְ דֶעם זֶענֶען זֵיי וִוידֶער גִיגַאנְגֶען צוּ אֵיין אָפִיצִיר פוּן דֶעם חַיִל. אוּן זֵיי זֶענֶען מִיט אִים אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין רֵייד בִּיז זֵיי הָאבְּן אִים גִיפְרֶעגְט. וֶועמֶען דִינְסְטוּ. הָאט עֶר גִיעֶנְפֶערְט. דֶעם מֶלֶךְ. הָאסְטוּ גִיזֶעהְן דֶעם מֶלֶךְ. נֵיין. הָאט עֶר זִיךְ אָן גִירוּפֶען. אַדְרַבָּא. הָאט זֶעה מִיט דִי אוֹיגְן אַז זֵיי זֶענֶען אַלֶע זִיךְ טוֹעֶה. אוּן סֶע אִיז קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא (וָוארֶען דֶער אָפִיצִיר הָאט אוֹיךְ נִיט גִיזֶעהְן דֶעם מֶלֶךְ) אִיז צְוִוישְׁן זֵי גִיבְּלִיבְּן אַז סֶע אִיז קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא.

הָאט זִיךְ דֶער עֶרְשְׁטֶער חָכָם אָן גִירוּפְן. קוּם לָאמִיר פָארְן אוֹיף דֶער וֶועלְט. וֶועל אִיךְ דִיר נָאךְ וַוייזְן וִוי דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז זִיךְ זֵייעֶר טוֹעֶה אִין גְרוֹיסֶע נַיירִישְׁקֵייט. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן זֶענֶען גִיפָארְן אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן אוּמִידוּם וִוי זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען הָאבְּן זֵיי אַלְץ גִיפוּנֶען דִי וֶועלְט אִין טָעוּת (כְּלוֹמֶר דִי חַכָמִים זֶענֶען דוֹרְךְ זֵייעֶר חָכְמָה פַאר גַאנְגֶען אִין אַזוֹינֶע נַארִישְׁקֵייט בִּיז זֵיי הָאט זִיךְ גִידַאכְט אַז דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז אַלְץ אִין טָעוּת) אוּן דִי זַאךְ פוּן דֶעם מֶלֶךְ (כְּלוֹמֶר דָאס וָואס בַּיי זֵיי אִיז גִיוֶוען אָפְּגִיקְלֶערְט אַז סֶע אִיז קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא) דָאס אִיז שׁוֹין בַּיי זֵיי גִיוָוארִין פַאר אַ מָשָׁל. אוּן וִוי זֵיי הָאבְּן גִיפוּנֶען דִי וֶועלְט אִין טָעוּת. הָאבְּן זֵיי גִינוּמֶען דֶעם מֶלֶךְ פַאר אַ מָשָׁל. אַזוֹי וִוי דָאס אִיז אֶמֶת אַז סֶע אִיז דָא אַ מֶלֶךְ. אַזוֹי אִיז דָאס אוֹיךְ. זֶענֶען זֵיי אַזוֹי אוֹיסִין גִיוֶוען דִי וֶועלְט אוּן זֶענֶען גִיפָארִין. בִּיז סֶע אִיז בַּי זֵיי אוֹיס גִיגַאנְגֶען וָואס זֵיי הָאבְּן גִיהַאט. הָאבְּן זֵיי אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ פַארְקוֹיפִין אֵיין פֶערְד. אוּן דֶערְנָאךְ דָאס אַנְדֶערֶע. בִּיז זֵיי הָאבִּין אַלֶע פַארְקוֹיפְט. בִּיז זֵיי הָאבְּן גִימוּזְט גֵיין צוּפוּס. אוּן תָּמִיד הָאבְּן זֵיי אַלְץ גִיקְלֶערְט דִי וֶועלְט. אוּן הָאבִּין גִיפוּנֶען אַלְץ אַז דִי וֶועלְט אִיז אִין טָעוּת. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיוָוארִין קַבְּצָנִים פוּס גֵייעֶרְס. אוּן זֵיי זֶענֶען שׁוֹין גָאר נִיט חָשׁוּב גִיוֶוען. אוּן מֶען הָאט זִיךְ שׁוֹין אוֹיף זֵיי גָאר נִיט אוּם גִיקוּקְט אוֹיף אַזוֹינֶע קַבְּצָנִים.

זֶענֶען זֵיי אַזוֹי אוֹיסִין גִיוֶוען אוֹיף דֶער וֶועלְט בִּיז סֶע אִיז אוֹיסְגִיקוּמֶען. אַז זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ דֶער שְׁטָאט וָואס דָארְט וואוֹינְט דֶער מִינִיסְטֶער הַנַ"ל (דְהַיינוּ דֶער תַּם זַיין חָבֵר פוּן דֶעם חָכָם כַּנַ"ל) אוּן דָארְט אִין דֶער שְׁטָאט אִיז גִיוֶוען אֵיין אֶמֶתִיר בַּעַל שֵׁם. אוּן דֶער בַּעַל שֵׁם אִיז זֵייעֶר חָשׁוּב גִיוֶוען. וָוארִין עֶר הָאט גִיטָאן וִוילְדֶע זַאכִין בֶּאֱמֶת אוּן אֲפִילוּ צְוִוישְׁן דִי שְׂרָרוֹת אִיז עֶר גִיוֶוען אַ מְפוּרְסָם אוּן אִיז בַּיי זֵיי חָשׁוּב גִיוֶוען. אוּן דִי חַכָמִים זֶענֶען גִיקוּמֶען אִין דֶער שְׁטָאט אַרַיין. אוּן זֵיי זֶענֶען אַרוּם גִיגַאנְגֶען. אוּן זֶענֶען אָנְגִיקוּמֶען פַאר דֶער שְׁטוּבּ פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם הָאבִּין זֵיי גִיזֶעהְן סֶע שְׁטֵייט דָארְט אַסַאךְ וֶועגֶעלִיךְ מִיט חוֹלִיים. פֶערְצִיג אָבֶּער פוּפְצִיג. הָאט דֶער חָכָם גִימֵיינְט. אַז דָארְט וואוֹינְט אַ דאָקְטאֶר. הָאט עֶר גִיוָואלְט צוּ אִים אַרַיין גֵיין. מַחְמַת עֶר אִיז זִיךְ אוֹיךְ גִיוֶוען אֵיין גְרוֹיסֶער דאָקְטֶאר. הָאט עֶר גִיוָואלְט אַרַיין גֵיין. עֶר זָאל זִיךְ מִיט אִים דֶערְקֶענֶען. הָאט עֶר גִפְרֶעגְט וֶוער וואוֹינְט דָא. הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. אַ בַּעַל שֵׁם. הָאט עֶר גִיטָאן אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער. אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם אַנְדֶערְן (דְהַיינוּ צוּם חָכָם דֶער שְׁלִיחַ) דָאס אִיז נָאךְ אַ לִיגְן אוּן אַ נַארִישְׁקֵייט. דָאס אִיז נָאךְ מֶער נַארִישְׁקֵייט אֵיידֶער דֶער טָעוּת פוּן דֶעם מֶלֶךְ. בְּרוּדֶער אִיךְ וֶועל דִיר דֶערְצֵיילִין דָאס פַאלְשְׁקֵייט. וִוי אַזוֹי דִי וֶועלְט אִיז אִין טָעוּת אוּן אַזוֹי אַלִיגְן.

דֶערְוַוייל זֶענֶען זֵיי הוּנְגֶערִיק גִיוֶוען. הָאבִּין זֵיי בַּיי זִיךְ נָאךְ גִיפוּנֶען דְרַיי פִיר גְרָאשְׁן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אִין דֶער גָאר קֶעךְ אַרַיין. אוּן דָארְט קְרִיגְט מֶען עֶסְן אֲפִילוּ פַאר דְרַיי פִיר גְרָאשְׁן. אוּן הָאבְּן זִיךְ גִיהֵייסְן גִיבְּן עֶסְן. הָאט מֶען זֵיי גִיגִיבְּן. דֶערְוַוייל וִוי זֵיי הָאבְּן גִיגֶעסְן. הָאבְּן זֵיי גִישְׁמוּסְט. אוּן הָאבְּן גִישְׁפֶּעט פוּן דֶעם לִיגְן אוּן פוּן דֶעם טָעוּת פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם. (וִוי דִי וֶועלְט אִיז זִיךְ טוֹעֶה) אוּן דֶער גָאר קֶעכֶער הָאט גִיהֶערְט זֵייעֶרֶע רֵייד. הָאט עֶס אִים זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן וָוארְן דֶער בַּעַל שֵׁם אִיז דָארְט זֵייעֶר חָשׁוּב גִיוֶוען. הָאט עֶר צוּ זֵיי גִיזָאגְט. עֶסְט אַייךְ אָפּ וָואס אִיר הָאט אוּן גֵייט אַייךְ אַרוֹיס פוּן דַאנֶעט. נָאךְ דֶעם אִיז אָנְגִיקוּמֶען אַהִין. אַ זוּן פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם. אוּן זֵיי הָאבְּן נָאךְ גִישְׁפֶּעט פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם דֶעם זוּן אִין דִי אוֹיגְן. הָאט זֵיי דֶער גָאר קֶעכֶער אָנְגִישְׁרִיגְן נָאךְ וָואס זֵיי שְׁפֶּעטְן פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם דֶעם זוּן אִין דִי אוֹיגְן. בִּיז דֶער גָאר קֶעכֶער. הָאט זֵיי גִישְׁלָאגְן גַאנְץ שְׁטַארְק. אוּן הָאט זֵיי אַרוֹיס גִישְׁטוּפְּט פוּן זַיין שְׁטוּבּ. הָאט עֶס זֵיי זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן. הָאבְּן זֵיי גִיוָואלְט זוּכְן אַ מִשְׁפָּט אוֹיף דֶעם וָואס עֶר הָאט זֵיי גִישְׁלָאגְן. הָאבְּן זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. זֵיי וֶועלְן גֵיין צוּ זֵייעֶר בַּעַל הַבַּיִת. וָואס זֵיי הָאבְּן דָארְט אָפְּגִילֵייגְט זֵייעֶרֶע פֶּעקְלֶעךְ. זֵיי זָאלְן מִיט אִים אֵיין עֵצָה הַאלְטְן. וִוי אַזוֹי זֵיי זָאלְן דֶערְלַאנְגֶען אַ מִשְׁפָּט אוֹיף דֶעם גָאר קֶעכֶער וָואס עֶר הָאט זֵיי גִישְׁלָאגְן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבְּן זֵייעֶר בַּעַל הַבַּיִת דָאס דֶערְצֵיילְט אַז דֶער גָאר קֶעכֶער הָאט זֵי זֵייעֶר גִישְׁלָאגְן. הָאט עֶר זֵיי גִיפְרֶעגְט. פַארְוָואס. הָאבְּן זֵיי אִים דֶערְצֵיילְט. וַוייל זֵיי הָאבְּן גִירֶעט אוֹיף דֶעם בַּעַל שֵׁם. הָאט זֵיי דֶער בַּעַל הַבַּיִת גִיעֶנְפֶערְט. סֶע אִיז אַוַודְאַי קֵיין יוֹשֶר נִיט אַז מֶען זָאל שְׁלָאגְן מֶענְשְׁן. לוּשְׁמִיר אִיר הָאט אָבֶּער גָאר נִיט רֶעכְט גִיטָאן. נָאךְ וָואס הָאט אִיר גִירֶעט אוֹיף דֶעם בַּעַל שֵׁם. וָוארְן דֶער בַּעַל שֵׁם אִיז דָא זֵייעֶר חָשׁוּב. הָאבְּן זֵיי גִיזֶעהְן אַז עֶר אִיז אוֹיךְ אִין טָעוֹת. זֶענֶען זֵיי פוּן אִים אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אוּן זֶענֶען גִיגַאנְגֶען צוּם פָּקִיד. אוּן דֶער פָּקִיד אִיז גִיוֶוען אַ גוֹי. הָאבְּן זֵיי אִים דֶערְצֵיילְט דִי מַעֲשֶׂה אַז מֶען הָאט זֵיי גִישְׁלָאגֶען. הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט. פַארְוָואס. הָאבְּן זֵי גִיזָאגְט. וַוייל זֵיי הָאבְּן גִירֶעט אוֹיף דֶעם בַּעַל שֵׁם. הָאט זֵיי דֶער פָּקִיד אוֹיךְ גִיהַרְגֶעט גִישְׁלָאגְן. אוּן הָאט זֵיי אַרוֹיס גִישְׁטוּפְּט.

זֶענֶען זֵיי פוּן אִים אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אוּן זֶענֶען גִיגַאנְגֶען צוּ אֵיין הֶעכֶערְן וָואס הָאט צוּ שְׁאפְן. אוּן הָאבְּן אַלְץ נִיט גִיפּוֹיעֶלְט קֵיין מִשְׁפָּט. אוּן זֶענֶען אַזוֹי אַלְץ גִיגַאנְגֶען פוּן אֵיינֶעם צוּם אַנְדֶערְן. אַלֶע מָאל צוּ אֵיין הֶעכֶערְן (אוּן הָאבְּן אַלְץ נִיט גיפּוֹעֶלְט נָאר מֶען הָאט זֵיי גוּט גִישְׁלָאגְן אַלֶע מָאל) בִּיז זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען פַאר דֶעם מִינִיסְטֶער (דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער תַּם כַּנַ"ל) אוּן דָארְט פַאר דֶעם מִינִיסְטֶער זֶענֶען גִישְׁטַאנֶען וַואכְן. הָאט מֶען גִימֶעלְדֶעוֶועט פַאר דֶעם מִינִיסְטֶער. אַז אַ מֶענְשׁ בַּאדַארְף צוּ אִים. הָאט עֶר גִיהֵייסְן אַז עֶר זָאל אַרַיין גֵיין. אִיז דֶער חָכָם גִיקוּמֶען פַאר דֶעם מִינִיסְטֶער וִוי עֶר אִיז אַרַיין גִיקוּמֶען. הָאט אִים דֶער מִינִיסְטֶער תֵּיכֶּף דֶערְקֶענְט אַז דָאס אִיז דֶער חָכָם זַיין חָבֵר. אוּן דֶער חָכָם הָאט אִים נִיט דֶערְקֶענְט. מַחְמַת עֶר אִיז הַיינְט אִין אַזוֹי גְדוּלָה. הָאט תֵּיכֶּף דֶער מִינִיסְטֶער אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ אִים צוּ רֵיידְן. אוּן עֶר הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט: זֶעה. צוּם וָואס. מַיין תְּמִימוֹת. הָאט מִיךְ גִיבְּרַאכְט צוּ אַזוֹי אֵיין גְדוּלָה. אוּן צוּ וָואס. דַיין חָכְמָה. הָאט דִיךְ גִיבְּרַאכְט.

הָאט זִיךְ דֶער חָכָם אָנְגִירוּפְן אוּן הָאט גִיזָאגְט. אַז דוּ בִּיסְט דָאס. מַיין חָבֵר דֶער תַּם. דֶערְפוּן וֶועלְן מִיר שְׁפֶּעטֶער שְׁמוּסְן. לְעֵת עַתָּה. גִיבּ מִיר אַ מִשְׁפָּט. נָאךְ וָואס מֶען הָאט מִיךְ גִישְׁלָאגְן. פְרֶעגְט עֶר אִים. פַארְוָואס הָאט מֶען דִיךְ גִישְׁלָאגְן. עֶנְפֶערְט עֶר אִים. הָאט וַוייל אִיךְ הָאבּ גִירֶעט אוֹיף דֶעם בַּעַל שֵׁם. וָואס עֶר אִיז אַ לִיגְנֶער. אוּן דָאס אִיז גָאר אַ שְׁוִוינְדְל. רוּפְט זִיךְ אָן דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער צוּ אִים. נָאךְ הַאלְסְטוּ דִיךְ אִין דַיינֶע חָכְמוֹת. זֶעה דוּ הָאסְט גִיזָאגְט. אַז דוּ קָאנְסְט אוֹיף מַיינֶעם קוּמֶען גָאר גְרִינְג. אוּן אִיךְ וֶועל אוֹיף דַיינֶעם נִישְׁט קָאנֶען קוּמֶען הַיינְט זֶעה. אַז אִיךְ בִּין אוֹיף דַיינֶעם שׁוֹין לַאנְג גִיקוּמֶען. (וָוארְן דֶער תַּם אִיז זִיךְ שׁוֹין גִיוֶוען אַ גְרוֹיסֶער חָכָם אוֹיךְ כַּנַ"ל) אוּן דוּ בִּיסְט נָאךְ נִיט גִיקוּמֶען אוֹיף מַיינֶעם. אוּן אִיךְ זֶעה אַז דָאס אִיז שְׁוֶוערֶער. אַז דוּ זָאלְסְט קוּמֶען אוֹיף מַיין תְּמִימוֹת. אוּן פוּן דֶעסְט וֶועגְן פָארְט. וַוייל דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער הָאט אִים גִיקֶענְט פוּן לַאנְג אַז עֶר אִיז אַמָאל גְרוֹיס גִיוֶוען. הָאט עֶר אִים גִיהֵייסְן גִיבְּן קְלֵיידֶער אַז מֶען זָאל אִים אָן טָאן. אוּן הָאט אִים גִיבֶּעטְן אַז עֶר זָאל מִיט אִים עֶסְן.

בְשַעַת עֶסְן. הָאבְּן זֵיי אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ שְׁמוּסְן. הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן דֶער חָכָם אִים צוּ דְרִינְגֶען זַיין (ניירִישֶׁע) דֵעָה אַז סֶע אִיז גָאר קֵיין מֶלֶךְ נִיט דָא. הָאט אוֹיף אִים דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער אַ גִישְׁרֵיי גִיטָאן. וָואס זָאגְסְטוּ. אִיךְ אַלֵיין הָאבּ זִיךְ גִיזֶעהְן דֶעם מֶלֶךְ. עֶנְפֶערְט אִים דֶער חָכָם מִיט גִילֶעכְטֶער. דוּ וֵויסְט אַלֵיין אַז דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער מֶלֶךְ. דוּ קֶענְסְט אִים. דוּ הָאסְט גִיקֶענְט זַיין טַאטְן זַיין זֵיידְן אַז זֵיי זֶענֶען גִיוֶוען מְלָכִים. פוּן וַואנֶעט וֵוייסְטוּ אַז דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער מֶלֶךְ. מֶענְשְׁן הָאבְּן דִיר גִיזָאגְט אַז דָאס אִיז דֶער מֶלֶךְ. זֵיי הָאבְּן דִיךְ אָפְּגִינַיירְט. הָאט דָאס דֶער תַּם זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן. אוֹיף דֶעם וָואס עֶר לֵייקְנְט אִין דֶעם מֶלֶךְ.

דֶערְוַוייל אִיז אֵיינֶער אָנְגִיקוּמֶען אוּן הָאט גִיזָאגְט. דֶער טַייוְול הָאט נָאךְ אַייךְ גִישְׁיקְט. אִיז דֶער תַּם זֵייעֶר דֶערְצִיטֶערְט גִיוָוארְן אוּן אִיז גִילָאפְן אוּן הָאט דֶערְצֵיילְט זַיין וַוייבּ מִיט גְרוֹיס פַּחַד בַּאֲשֶׁר דֶער טַייוְול הָאט נָאךְ אִים גִישְׁיקְט הָאט זִי אִים אֵיין עֵצָה גִיגִיבְּן. אַז עֶר זָאל שִׁיקְן נָאךְ דֶעם בַּעַל שֵׁם. הָאט עֶר נָאךְ אִים גִישִׁיקְט. אִיז דֶער בַּעַל שֵׁם גִיקוּמֶען אוּן הָאט אִים גִיגִיבְּן קַמֵיעוֹת אוּן שְׁמִירוֹת אוּן הָאט אִים גִיזָאגְט אַז הַיינְט וֶועט עֶר זִיךְ שׁוֹין גָאר נִיט שְׁרֶעקְן. הָאט עֶר דְרִינֶען גִיהַאט גְרוֹיס אֶמוּנָה. דֶערְנָאךְ זֶענֶען זֵיי וַייטֶער גִיזֶעסְן אִין אֵיינֶעם דֶער תַּם מִיט דֶעם חָכָם. פְרֶעגְט אִים דֶער חָכָם. וָואס הָאסְטוּ זִיךְ אַזוֹי אִיבֶּער גִישְׁרָאקְן. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. אִיבֶּער דֶעם טַייוְול וָואס עֶר הָאט נָאךְ אוּנְז גִישִׁיקְט. הָאט דֶער חָכָם אוֹיס אִים גִילַאכְט. אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּ אִים דוּ גְלֵייבְּסְט אַז סֶע אִיז פַאר הַאנְדְן אַ טַייוְול. פְרֶעגְט אִים דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער. וֶוער זֶע דֶען הָאט נָאךְ אוּנְז גִישִׁיקְט. עֶנפֶערְט אִים דֶער חָכָם. הָאט דָאס אִיז בְּוַודְאַי פוּן מַיין בְּרוּדֶער. עֶר הָאט גִיוָואלְט אַז עֶר זָאל זִיךְ מִיט מִיר זֶעהְן. הָאט עֶר עֶס אוֹיף גִישְׁטֶעלְט. אוּן הָאט נָאךְ מִיר גִישִׁיקְט מִיט דֶעם אָנְשְׁטֶעל. פְרֶעגְט אִים דֶער תַּם. אַז סֶע אִיז יוֹא אַזוֹי. וִוי אַזוֹי אִיז עֶר אַרִיבֶּער אִיבֶּער אַלֶע וַוארְטֶעס. עֶנְפֶערְט עֶר אִים. עֶר הָאט זֵיי בְּוַודְאַי מְשַׁחֵד גִיוֶוען אוּן זֵיי זָאגְן אִין מִיסְטְנֶע אַ לִיגְן אַז זֵיי הָאבֶּען אִים גָאר נִיט גִיזֶעהְן.

דֶערְוַוייל קוּמְט וִוידֶער אֵיינֶער אוּן זָאגְט וִוידֶער אַזוֹי. דֶער טַייוְול הָאט נָאךְ אַייךְ גִישִׁיקְט. אוּן דֶער תַּם הָאט זִיךְ אִיצְט שׁוֹין גָאר נִיט גִישְׁרָאקְן אוּן עֶר הָאט קֵיין שׁוּם פַּחַד שׁוֹין נִיט גִיהַאט. מַחְמַת דִי שְׁמִירוֹת וָואס עֶר הָאט גִינוּמֶען בַּאם בַּעַל שֵׁם. רוּפְט עֶר זִיךְ אָן (דְהַיינוּ דֶער תַּם) אוּן זָאגְט צוּם חָכָם. נָא הַיינְט. וָואס זָאגְסְטוּ. עֶנְפֶערְט עֶר אִים. אִיךְ וֶועל דִיר דֶערְצֵיילְן אִיךְ הָאבּ אַ בְרוּדֶער וָואס עֶר אִיז אוֹיף מִיר בְּרוֹגֶז. הָאט עֶר עֶס גִימַאכְט דֶעם אָנְשְׁטֶעל כְּדֵי עֶר זָאל מִיךְ אִיבֶּער שְׁרֶעקְן. אוּן דֶער חָכָם הָאט זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבְּן. אוּן הָאט גִיפְרֶעגְט דֶעם וָואס עֶר אִיז גיקוּמֶען נָאךְ זֵיי. וָואס פַאר אַ פָּנִים הָאט דֶער דָאזִיגֶער וָואס הָאט גִישִׁיקְט נָאךְ אוּנְז. וָואס אַ פַארְבּ הָאבְּן זַיינֶע הָאר וְכוּ' אוּן אַזוֹי אַנְדֶערֶע זַאכְן הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט אַזוֹי אוּן אַזוֹי. רוּפְט זִיךְ אָן דֶער חָכָם אוּן זָאגְט זֶע. הָאט דָאס אִיז דָאס גִישְׁטַאלְט פוּן מַיין בְּרוּדֶער. זָאגְט אִים דֶער תַּם. וֶועסְטוּ זֶע גֵיין מִיט זֵיי. עֶנְטְפֶערְט עֶר יוֹא. אִיךְ וֶועל גֵיין מִיט זֵיי. נָאר דוּ זָאלְסְטוּ מִיר גִיבְּן עֶטְלִיכֶע זֶעלְנֶער אוֹיף אַזַאלַאגָא כְּדֵי מֶען זָאל מִיר קֵיין יְסוּרִים נִיט אָנְטָאן. הָאט עֶר אִים גִיגִיבְּן אַזַאלַאגָא.

זֶענֶען דִי צְוֵויי חַכָמִים הַנַ"ל גִיגַאנְגֶען מִיט דֶעם וָואס עֶר אִיז גִיקוּמֶען נָאךְ זֵיי (דְהַיינוּ מִיט דֶעם טַייוְול. וָוארְן זֵיי הָאבְּן נִיט גִיוָואלְט גְלֵייבְּן אַז דָאס אִיז דֶער טַייוְול כַּנַ"ל) הָאבְּן זִיךְ דִי זֶעלְנֶער פוּן דֶער זַאלַאגָא אוּמְגִיקֶערְט. פְרֶעגְט זֵיי דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער וואוּ זֶענֶען דִי חַכָמִים. הָאבְּן זֵיי גיעֶנְפֶערְט זֵיי וֵויסְן גָאר נִיט וִוי זֵיי זֶענֶען אַהִין גִיקוּמֶען. אוּן דֶער (דְהַיינוּ דֶער שְׁלִיחַ פוּן דֶער טַייוְול) הָאט גִיחַאפְּט דִי חַכָמִים אוּן הָאט זֵיי אַרַיין גִיטְרָאגְן אִין אַ בְּלָאטֶע אַרַיין מִיט אַ לֵיים. אוּן דָארְטְן אִיז גִיזֶעסְן דֶער טַייוְול אוֹיף אַ שְׁטוּל אִין דֶער בְּלָאטֶע. אוּן דִי בְּלָאטֶע אִיז גִיוֶוען גְרָאבּ אוּן גִידִיכְט אַזוֹי וִוי אַ קְלֵייעֶ פּוּנְקְט. אוּן דִי חַכָמִים הָאבְּן זִיךְ גָאר נִיט גִיקֶענְט רִירְן אִין דֶער בְּלָאטֶע. אוּן דִי חַכָמִים הָאבְּן גִישְׁרִיגְן. רְשָׁעִים פַארְוָואס טוּט אִיר אוּנְז אָן יְסוּרִים. אִיז דֶען דָא אַ טַייוְול אוֹיף דֶער וֶועלְט אִיר זֶענְט רְשָׁעִים אִיר טוּט אוּנְז אָן יְסוּרִים אוּמְזִיסְט (וָוארְן דִי חַכָמִים הָאבְּן נָאךְ נִישְׁט גיוָאלְט גְלֵייבְּן אַז סֶע אִיז פַאר הַאנְדְן אַ טַייוְול. נָאר זֵיי הָאבְּן גִיזָאגְט אַז מֶענְטְשְׁן רְשָׁעִים טוּהְן זֵיי אָן יְסוּרִים אוּמְזִיסְט) זֶענֶען גִילֶעגְן דִי צְוֵויי חַכָמִים אִין דֶער גִידִיכְטֶער בְּלָאטֶע. אוּן הָאבְּן גִיקְלֶערְט. וָואס אִיז דָאס. דָאס אִיז אַנְדֶערְשׁ נִיט נָאר דִי הוּלְטַייעֶס וָואס מִיר הָאבְּן זִיךְ אַמָאל מִיט זֵיי גִיקְרִיגְט. טוּהְן זֵיי אוּנְז אָן הַיינְט אַזוֹינֶע יְסוּרִים. זֶענֶען דִי חַכָמִים דָארְט גִילֶעגְן אִין דֶער בְּלָאטֶע כַּמָה שָׁנִים. אוּן מֶען הָאט זֵיי דָארְט אָנְגִיטָאן וִוילְדֶע יְסוּרִים מִיט וִוילְדֶע עִנוּיִים.

אַמָאל אִיז דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער פִיר גִיגַאנְגֶען פַאר דֶער שְׁטוּבּ פוּן דֶעם בַּעַל שֵׁם. הָאט עֶר זִיךְ דֶערְמַאנְט אִין זַיין חָבֵר אִין דֶעם חָכָם. אוּן אִיז אַרַיין גִיגַאנְגֶען צוּם בַּעַל שֵׁם. אוּן הָאט זִיךְ צוּ אִים גִינֵייגְט. אַזוֹי וִוי דֶער סֵדֶר אִיז אוּן הָאט אִים גִיפְרֶעגְט. אוֹיבּ סֶע אִיז מִיגְלִיךְ. אַז עֶר זָאל אִים וַוייזְן דֶעם חָכָם אוּן אוֹיבּ עֶר קָאן אִים אַרוֹיס נֶעמֶען. אוּן דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער הָאט גִיזָאגְט צוּם בַּעַל שֵׁם גִידֶענְקְט אִיר דֶעם חָכָם וָואס דֶער טַייוְול הָאט גִישִׁיקְט נָאךְ אִים אוּן הָאט אִים אַוֶועק גִיטְרָאגְן אוּן פוּן דֶעמוּלְט אָן הָאבּ אִיךְ אִים נִיט גִיזֶעהְן. הָאט אִים דֶער בַּעַל שֵׁם גִיעֶנְפֶערְט יוֹא אִיךְ גִידֶענְק. הָאט אִים דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער גִיבֶּעטְן אַז עֶר זָאל אִים וַוייזְן דָאס אוֹרְט וואוּ דֶער חָכָם אִיז אוּן זָאל אִים אַרוֹיס נֶעמֶען פוּן דָארְט הָאט אִים דֶער בַּעַל שֵׁם גִיזָאגְט. אִיךְ קָאן בְּוַודְאַי דִיר וַוייזְן זַיין אוֹרְט. אוּן קֶען אִים אַרוֹיס נֶעמֶען נָאר סֶע זָאל מֶער נִישְׁט גֵיין נָאר אִיךְ אוּן דוּ.

זֶענֶען זֵיי בֵּיידֶע גִיגַאנְגֶען. הָאט דֶער בַּעַל שֵׁם גִיטָאן וָואס עֶר הָאט גִיוואוּסְט. זֶענֶען זֵיי אַהִין גִיקוּמֶען הָאט עֶר גִיזֶעהְן וִוי זֵיי לִיגְן דוֹרְט אִין דֶער גִידִיכְטֶער בְּלָאטֶע אִין לֵיים. וִוי דֶער חָכָם הָאט דֶערְזֶעהְן דֶעם תַּם דֶעם מִינִיסְטֶער. הָאט עֶר צוּ אִים גִישְׁרִיגְן בְּרוּדֶער. זֶע. זֵיי שְׁלָאגְן מִיךְ. אוּן דִי הוּלְטַייעֶס פַּיינִיקְן מִיךְ אַזוֹי שְׁטַארְק אוּמְזִיסְט. הָאט אוֹיף אִים דֶער מִינִיסְטֶער אַ גִישְׁרֵיי גִיטָאן. נָאךְ הַאלְסְטוּ זִיךְ אִין דַיינֶע חָכְמוֹת אוּן וִוילְסְט נִיט גְלֵייבְּן אִין קֵיין שׁוּם זַאךְ. אוּן דוּ זָאגְסְט אַז דָאס אִיז מֶענְשְׁן. הָאט הַיינְט זֶעה. הָאט דָאס אִיז דֶער בַּעַל שֵׁם וָואס דוּ הָאסְט אִין אִים גִילֵייקְנְט. וֶועט מֶען דִיר וַוייזְן אַז דַייקֶא נָאר עֶר קָאן אַייךְ אַרוֹיס נֶעמֶען (אוּן עֶר וֶועט אַייךְ וַוייזְן דֶעם אֶמֶת) הָאט דֶער תַּם דֶער מִינִיסְטֶער גִיבֶּעטְן דֶעם בַּעַל שֵׁם. אַז עֶר זָאל זֵיי אַרוֹיס נֶעמֶען אוּן זָאל זֵיי וַוייזְן אַז דָאס אִיז אַ טַייוְול אוּן סֶע אִיז נִיט קֵיין מֶענְשְׁן. הָאט דֶער בַּעַל שֵׁם גִיטָאן וָואס עֶר הָאט גִיטָאן. זֶענֶען זֵיי גִיבְּלִיבֶּען שְׁטֵיין אוֹיף דֶער יַבָּשָׁה (דְהַיינוּ אוֹיף דֶער טְרִיקֶענִישׁ) אוּן סֶע דוֹרְט גָאר קֵיין בְּלָאטֶע נִיט גִיוֶוען. אוּן דִי מַזִיקִים זֶענֶען גִיוָוארְן עַפְרָא בְּעַלְמָא (דְהַיינוּ זֵיי זֶענֶען גָאר עֶרְד גִיוָוארְן) דֶעמוּלְט הָאט עֶרְשְׁט דֶער חָכָם דֶערְזֶעהְן דֶעם אֶמֶת אוּן עֶר הָאט גִימוּזְט מוֹדֶה זַיין אוֹיף אַלִימֶען אַז סֶע אִיז יוֹא דָא אַ מֶלֶךְ אוּן סֶע אִיז יוֹא דָא אֵיין אֶמֶתִיר בַּעַל שֵׁם וְכוּ'.


אוֹיף דֶער מַעֲשֶׂה אִיז גִיזָאגְט גִיוָוארְן דִי תּוֹרָה וָואס זִי שְׁמוּסְט פוּן תְּמִימוֹת אַז דֶער עִיקָר יוּדִישְׁקֵייט אִיז נִיט קֵיין חָכְמוֹת נָאר תְּמִימוֹת אוּן פְּשִׁיטוֹת וְכוּ': נָאךְ דֶעם אַז עֶר הָאט אוֹיס גִילָאזְט דִי מַעֲשֶׂה. הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפְן. אוּן אַז דָאס דַאוִוענֶען אִיז נִיט אַזוֹי וִוי מִדַארְף. אִיז עֶס אַ שִׁיכֶעלֶע מִיט דְרַיי עֶקְן. פַארְשְׁטֵיי גוּט וָואס מִדֶערְצֵיילְט. וִוי אַזוֹי מִקָאן אִיבֶּערְלֶעבְּן דִי וֶועלְט מִיט בְּרוֹיט אוּן מִיט וַואסֶער אוּן מִיט פּעלְץ. אוּן מִזָאל אַבֶּעסֶער לֶעבְּן הָאבְּן אוּן אַ פְרֵיילִיכֶער לֶעבְּן. אֵיידֶער דֶער גְרֶעסְטֶער חָכָם אוּן דֶער גְרֶעסְטֶער עוֹשֶׁר אַזוֹי וִוי מִיר זֶעהְן אַז זֵיי זֶענֶען פוּל מִיט יְסוּרִים תָּמִיד. אוּן צוּם סוֹף אִיז זִיךְ אַוַודְאַי נָאר גוּט דֶעם תַּם וָואס עֶר הָאט זִיךְ בַּאנוּגְן גִילָאזְט מִיט וָואס עֶר הָאט גִיהַאט אוּן אִיז תָּמִיד פְרֵיילֶעךְ גִיוֶוען. אוּן דֶער וָואס וִויל זַיין אַ חָכָם אוּן טְרַאכְט פִיל אִיבֶּער. וֶוערְט עֶר פַארְשְׁוַוארְצְט פוּן דֶעם אָנְהֵייבּ בִּיז אִין אוֹיסְלָאז. אוּן אִיז פוּל מִיט יְסוּרִים תָּמִיד. אוּן דֶער הָאט קֵיין מָאל קֵיין לֶעבְּן נִיט. אוּן צוּם סוֹף וֶוערְט עֶר פַארְלוֹירְן. בְּיז דֶער תַּם מוּז אוֹיף אִים רַחְמָנוֹת הָאבְּן. אוּן זָאל אִים הֶעלְפְן. חוּץ דֶעם אִיז נָאךְ דָא אִין דֶער מַעֲשֶׂה זֵייעֶר גְרוֹיסֶע סוֹדוֹת. וָוארְן דִי אַלֶע מַעֲשִׂיוֹת זֶענֶען דוֹרְךְ גְרוֹיסֶע סוֹדוֹת הַתּוֹרָה.