סיפורי מעשיות

מעשה ז : מזבוב ועכביש (יידיש)

אִיךְ וֶועל אַייךְ דֶערְצֵיילְן מַיין נְסִיעָה וָואס אִיךְ הָאבּ גִיהַאט.

מַעֲשֶׂה אַמָאל אִיז גִיוֶוען אַ מֶלֶךְ. וָואס עֶר הָאט אוֹיף זִיךְ גִיהַאט כַּמָה מִלְחָמוֹת שְׁוֶוערֶע אוּן הָאט זֵיי כּוֹבֵשׁ גִיוֶוען (דְהַיינוּ אַיין גִינוּמֶען) אוּן הָאט גִינוּמֶען אַסַאךְ שְׁבוּיִים. (אֶפְשֶׁר וֶועט אִיר מֵיינֶען אִיךְ וֶועל אַייךְ גָאר דֶערְצֵיילִין וֶועט אִיר קֶענֶען פַארְשְׁטֵיין) הָאט דֶער מֶלֶךְ גִימַאכְט אַ גְרוֹיסְן בַּאיל אַלֶע יָאר אִין דֶעם טָאג וָואס עֶר הָאט אָפּ גִינוּמֶען דִי מִלְחָמָה. אוּן סֶע דָארְט גִיוֶוען אוֹיף דֶעם בַּאיל אַלֶע שָׂרֵי מְלוּכָה אוּן אַלֶע שְׂרָרוֹת. אַזוֹי וִוי דֶער סֵדֶר אִיז בַּיי מְלָכִים. אוּן מִהָאט דָארְט גִימַאכְט קָאמֶעדְיֶיעס. אוּן מִהָאט גִישְׁפֶּעט פוּן אַלֶע אוּמוֹת פוּן דֶעם טֶערְק אוּן פוּן אַלֶע אוּמוֹת. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ נָאךְ גִיקְרוּמְט אִיטְלִיכֶער אוּמָה אַזוֹי וִוי זֵייעֶר נִימוּס אוּן זֵייעֶר פִירִיכְץ אִיז מִן הַסְתַּם הָאט מֶען פוּן יוּדִין אוֹיךְ גִישְׁפֶּעט.

הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהֵייסִין בְּרֶענְגֶען דָאס סֵפֶר. וָואס דָארְט אִיז פַארְשְׁרִיבְּן דִי נִימוּסִים אוּן דָאס פִירִיכְץ פוּן אִיטְלִיכֶער אוּמָה. אוּן אוּמִידוּם וִוי דֶער מֶלֶךְ הָאט אוֹיף גִיעֶפְענְט דָאס סֵפֶר הָאט עֶר גִיזֶעהְן פּוּנְקְט אַזוֹי וִוי זֵיי הָאבִּין גִימַאכְט דִי קַאמֶעדְיֶע פוּן זֵיי. וָוארִין מִן הַסְתַּם. דֶער וָואס הָאט גִימַאכְט דִי קָאמֶעדְיֶע. הָאט עֶר אוֹיךְ גִיזֶעהְן דָאס סֵפֶר. דֶערְוַוייל וִוי דֶער מֶלֶךְ אִיז גִיזֶעסְן אִיבֶּער דֶעם סֵפֶר. הָאט עֶר גִיזֶעהְן וִוי אַ שְׁפִּין קְרִיכְט אוֹיף דִי שַׁארְף פוּן דִי בְּלֶעטֶער פוּן דֶעם סֵפֶר. אוּן אוֹיף דִי בְּלֶעטֶער פוּן דֶעם סֵפֶר אִיז גִישְׁטַאנֶען אַ פְלִיג. מִן הַסְתַּם וואוּ הִין גֵייט אַ שְׁפִּין צוּ אֵיין פְלִיג. דֶערְוַוייל וִוי דִי שְׁפִּין אִיז גִיקְרָאכְן אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער פְלִיג. אִיז גִיקוּמֶען אַ וִוינְט אוּן הָאט אוֹיף גִיהוֹיבִּין דָאס בְּלֶעטִיל פוּן דֶעם סֵפֶר הָאט דִי שְׁפִּין נִישְׁט גִיקָאנְט גֵיין צוּ דֶער פְלִיג. הָאט זִי זִיךְ אוּם גִיקֶערְט. אוּן הָאט זִיךְ קְלָאמִירְשְׁט גִימַאכְט. גְלַייךְ וִוי זִי קֶערְט זִיךְ אוּם. אוּן וִויל שׁוֹין נִיט גֵיין צוּ דֶער פְלִיג. דֶערְנָאךְ הָאט זִיךְ דָאס בְּלֶעטְל אוּמְגִיקֶערְט אוֹיף זַיין אָרְט. הָאט וִוידֶער דִי שְׁפִּין גִיוָואלְט גֵיין צוּ דֶער פְלִיג. הָאט זִיךְ וִוידֶער אוֹיף גִיהוֹיבֶּען דָאס בְּלֶעטְל. אוּן הָאט זִי נִיט גִילָאזְט הָאט זִיךְ דִי שְׁפִּין וִוידֶער אוּמְגִיקֶערְט. אוּן אַזוֹי אִיז גִיוֶוען עֶטְלִיכֶע מָאל. נָאךְ דֶעם אִיז וִוידֶער דִי שְׁפִּין גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער פְלִיג אוּן אִיז אַזוֹי גִיקְרָאכִין בִּיז זִי הָאט זִיךְ שׁוֹין אַרִיבֶּער גִיחַאפְּט מִיט אֵיין פִיסְל אוֹיף דֶעם בְּלֶעטְל. הָאט זִיךְ וִוידֶער אוֹיף גִיהוֹיבֶּען דָאס בְּלֶעטִיל. אוּן דִי שְׁפִּין אִיז שׁוֹין גִיוֶוען אַבִּיסְל אוֹיף דֶעם בְּלֶעטִיל. הָאט זִיךְ דָאס בְּלֶעטִיל אַנִידֶערְ גִילֵייגְט אִין גַאנְצִין. בִּיז דִי שְׁפִּין אִיז גִיבְּלִיבְּן אוּנְטֶערִין בְּלֶעטְל צְוִוישְׁן אֵיין בְּלֶעטִיל אוּן אַנְדֶערִין. אוּן זִי אִיז דָארְטְן גִיקְרָאכִין. אוּן אִיז אַלְץ גִיבְּלִיבְּן מַטָה מַטָה. בִּיז סֶע פוּן אִיר גָאר נִיט גִיבְּלִיבְּן (אוּן דִי פְלִיג, וֶועל אִיךְ אַייךְ נִישְׁט דֶערְצֵיילְן וָואס מִיט אִיר הָאט זִיךְ גִיטָאן).

אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט דָאס אַלְץ גִיזֶעהְן. אוּן הָאט זִיךְ זֵייעֶר פַארְוואוּנְדֶערְט עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָאס אִיז נִיט קֵיין לֶערֶע זַאךְ. נָאר מִוַוייזְט אִים עֶפֶּעס אַזַאךְ דֶערְמִיט (אוּן דִי אַלֶע שָׂרִים הָאבְּן גִיזֶעהְן אַז דֶער מֶלֶךְ קוּקְט אוּן פַארְוואוּנְדֶערְט זִיךְ דְרוֹיף) אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ טְרַאכְטְן. וָואס דָאס בַּאטַייט. אוּן עֶר אִיז אַנְדְרִימְלְט גִיוָוארִין אוֹיף דֶעם סֵפֶר.
הָאט זִיךְ אִים גִיחָלוֹמְט. אַז עֶר הָאט גִיהַאלְטְן אִין דֶער הַאנְט אַ דוּמִיט. אוּן עֶר הָאט אוֹיף אִים גִיקוּקְט. זֶענֶען פוּן אִים אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען גוּזְמוֹת מֶענְשְׁן. הָאט עֶר אַרָאפּ גִיוָוארְפְן דֶעם דוּמִיט פוּן דֶער הַאנְט. אוּן דֶער סֵדֶר אִיז בַּיי מְלָכִים. סֶע הֶענְגְט אִיבֶּער זֵיי זַיין פַּאטְרֶעט אוּן אִיבֶּער דֶעם פַּאטְרֶעט. הֶענְגְט דִי קְרוֹין. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אִין חָלוֹם. וִוי דִי מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי זֶענֶען אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם דוּמִיט הָאבִּין גִינוּמֶען דֶעם פַּאטְרֶעט. אוּן הָאבְּן אָפּ גִישְׁנִיטִין דֶעם קָאפּ. דֶערְנָאךְ הָאבְּן זֵיי גִינוּמֶען דִי קְרוֹין אוּן הָאבִּין אַרַיין גִיוָוארְפְן אִין דֶער בְּלָאטֶע אַרַיין. אוּן זֵיי זֶענֶען גִילָאפְן צוּ אִים זֵיי זָאלִין אִים הַרְגִינֶען. הָאט זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבְּן אַ בְּלֶעטִיל פוּן דֶעם סֵפֶר וָואס עֶר אִיז גִילִיגְן דְרוֹיף. אוּן הָאט אִים פַארְשְׁטֶעלְט. הָאבְּן זֵיי אִים גָאר נִישְׁט גִיקָאנְט טָאן. זֶענֶען זֵיי אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן אִים. אוּן דֶערְנָאךְ הָאט זִיךְ דָאס בְּלֶעטִיל אוּם גִיקֶערְט אוֹיף זַיין אָרְט. דֶערְנָאךְ הָאבְּן זֵיי וִוידֶער גִיוָואלְט אִים הַרְגֶענֶען הָאט זִיךְ וִוידֶער אוֹיף גִיהוֹיבְּן דָאס בְּלֶעטִיל כַּנַּ"ל. אוּן אַזוֹי אִיז גִיוֶוען כַּמָה מָאל.

הָאט דֶער מֶלֶךְ זֵייעֶר גִיוָואלְט זֶעהְן. וָואס פַאר אַ בְּלֶעטִיל סֶע אִיז אוֹיף אִים מֵגִין. (דְהַיינוּ סֶע בַּאשִׁיצְט אִים) וָואסֶערֶע נִימוּסִים סֶע שְׁטֵייעֶן דְרוֹיף. פוּן וֶועלִיכֶער אוּמָה דָאס אִיז. הָאט עֶר מוֹרָא גִיהַאט צוּ קוּקִין. אוּן עֶר הָאט אָן גִיהוֹיבִּין צוּ שְׁרַייעֶן. גִיוַואלְד. גִיוַואלְד. אוּן אַלֶע שָׂרִים וָואס זֶענֶען דָארְט גִיזֶעסִין. הָאבִּין גִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי אִים גִיוָואלְט אוֹיף וֶועקִין. נָאר דָאס אִיז נִיט קֵיין נִימוּס. מֶען זָאל אַ מֶלֶךְ וֶועקִין. הָאבְּן זֵיי גִיקְלַאפְּט אַרוּם אִים. כְּדֵי זֵיי זָאלִין אִים אוֹיף וֶועקִין. אוּן עֶר הָאט נִישְׁט גִיהֶערְט.

דֶערְוַוייל אִיז צוּ אִים גִיקוּמֶען אַ הוֹיכֶער בַּארְג. אוּן הָאט אִים גִיפְרֶעגְט וָואס שְׁרַייסְטוּ אַזוֹי. עֶס אִיז שׁוֹין אַזוֹי אֵיין לַאנְגֶע צַייט. אַז אִיךְ שְׁלָאף. הָאט מִיךְ קֵיינֶער נִיט אוֹיף גִיוֶועקְט. אוּן דוּ הָאסְט מִיךְ אוֹיף גִיוֶועקְט. (אַזוֹי הָאט דֶער בַּארְג גִיזָאגְט צוּם מֶלֶךְ) הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט: וִוי זָאל אִיךְ נִיט שְׁרַייעֶן. אַז זֵיי שְׁטֵייעֶן אוֹיף מִיר אוֹיף. אוּן וִוילְן מִיר הַרְגִינֶען. נָאר דָאס בְּלֶעטִיל אִיז אוֹיף מִיר מֵגִין. הָאט אִים דֶער בַּארְג גִיעֶנְפֶערְט. אַז דָאס בְּלֶעטִיל אִיז אוֹיף דִיר מֵגִין. בַּאדַארְפְסְטוּ קֵיין מוֹרָא נִיט צוּ הָאבִּין פַאר קֵיין שׁוּם זַאךְ וָוארִין אוֹיף מִיר שְׁטֵייעֶן אוֹיךְ אוֹיף אַסַאךְ שׂוֹנְאִים. נָאר דָאס בְּלֶעטְל אִיז אוֹיף מִיר מֵגִין. קוּם וֶועל אִיךְ דִיר וַוייזְן.

הָאט עֶר אִים גִיוִויזְן. וִוי אַרוּם דֶעם בַּארְג שְׁטֵייעֶן אַלָפִים וּרְבָבוֹת שׂוֹנְאִים. אוּן זֵיי מַאכְן סְעוּדוֹת אוּן זֶענֶען פְרֵיילִיךְ אוּן כְּלֵי זֶמֶר שְׁפִּילֶען אוּן זֵיי טַאנְצִין. אוּן דִי שִׂמְחָה אִיז וָואס אַ כִּיתִּי פוּן זֵיי טְרַאכְט אֵיינֶער אוֹיס אוּן פַאלְט אוֹיף אַ חָכְמָה וִוי אַזוֹי מֶען זָאל אַרוֹיף גֵיין אוֹיף דֶעם בַּארְג. אַזוֹי מַאכִין זֵיי אַ גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה אוּן אַ סְעוּדָה אוּן מֶען שְׁפִּילְט אוּן מֶען טַאנְצְט. אוּן אַזוֹי אִיטְלִיכֶע כִּיתִּי (דְהַיינוּ אַ טֵייל) פוּן זֵיי. נָאר דָאס בְּלֶעטְל פוּן דִי נִמוּסִים וָואס סֶע אִיז אוֹיף דִיר מֵגִין. אִיז אוֹיף מִיר מֵגִין.

אוּן אוֹיף דֶעם שְׁפִּיץ בַּארְג אִיז אַ טַאבְּלִיצֶע. אוּן דָארְט אִיז גִישְׁטַאנֶען אָנְגִישְׁרִיבְּן דִי נִימוּסִים פוּן דֶעם בְּלֶעטְל וָואס סֶע מֵגִין אוֹיף אִים. פוּן אַ וָואסִירֶע אוּמָה סֶע אִיז. נָאר מַחְמַת דֶער בַּארְג אִיז הוֹיךְ. קָאן מֶען נִיט לֵיינֶען דָאס כְּתַב. נָאר אוּנְטְן אִיז גִיוֶוען אַ טַאבְּלִיצֶע. אִיז דָארְט גִישְׁטַאנֶען אָנְגִישְׁרִיבְּן אַז וֶוער סֶע הָאט אַלֶע צֵיין. דֶער קָאן אַרוֹיף גֵיין אוֹיף דֶעם בַּארְג. הָאט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ גִיגֶעבִּין אַז סֶע וַואקְסְט דָארְט אַזוֹי אַ גְרָאז דָארְט וִוי מֶען בַּאדַארְף אַרוֹיף צוּ גֵיין אוֹיף דֶעם בַּארְג. אַז וֶוער סֶע קוּמְט אַהִין. פַאלִין אִים אַרוֹיס אַלֶע צֵיין. סַיי עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען צוּ פוּס. סַיי עֶר הָאט גִירִיטְן. סַיי עֶר אִיז גִיפָארִין אִין אַ וָואגִין מִיט בְּהֵמוֹת. זֶענֶעןַ אַלְץ אַלֶע צֵיין אַרוֹיס גִיפַאלִין. זֶענֶען דָארְט גִילֶעגְן הוֹיפִין וַוייס מִיט צֵיין. אַזוֹי וִוי בֶּערְג.

דֶער נָאךְ הָאבִּין דִי מֶענְשְׁן פוּן דֶעם דוּמִיט גִינוּמֶען דֶעם פַּאטְרֶעט אוּן הָאבִּין אִים וִוידֶער צוּ אוֹיף גִישְׁטֶעלְט אַזוֹי וִוי פְרִיר אוּן דִי קְרוֹין הָאבְּן זֵיי גִינוּמֶען אוּן הָאבְּן אָפְּגִיוַואשְׁן. אוּן הָאבִּין וִוידֶער אוֹיף גִיהָאנְגֶען אוֹיף זֵייעֶר אָרְט הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ אוֹיף גִיחַאפְּט. אוּן הָאט תֵּיכֶּף אַ קוּק גִיטָאן אוֹיף דֶעם בְּלֶעטִיל וָואס סֶע הָאט אוֹיף אִים מֵגִין גִיוֶוען פוּן אַ וָואסִירֶע נִימוּס פוּן אַ וָואסִירֶע אוּמָה דָאס אִיז. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַ סֶע שְׁטֵייט דָארְט דֶער נִימוּס פוּן יוּדִין. הָאט עֶר אָן גִיהוֹיבְּן צוּ קוּקְן אוֹיף דֶעם בְּלֶעטְל מִיט דֶעם אֶמֶת הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען דֶעם רֶעכְטְן אֶמֶת. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט שׁוֹין בְּוַודְאַי זַיין אַ יוּד. נָאר וָואס טוּט מֶען אַז מֶען זָאל דִי גַאנְצֶע וֶועלְט מַחְזִיר לְמוּטָב זַיין מֶען זָאל זֵיי אַלֶע בְּרֶענְגֶען צוּם אֶמֶת.

הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט פָארִין זוּכִין אַ חָכָם. וָואס עֶר זָאל אִים פּוֹתֵר חָלוֹם זַיין כְּהַוָויָיתוֹ. (דְהַיינוּ עֶר זָאל אִים בַּאשֵׁיידִין דֶעם חָלוֹם פּוּנְקְט אַזוֹי וִוי עֶר אִיז) אוּן עֶר הָאט מִיט זִיךְ גִינוּמֶען צְוֵוי מֶענְטְשְׁן אוּן אִיז גִיפָארִין אוֹיף דֶער וֶועלְט. נִיט אַזוֹי וִוי אַ מֶלֶךְ נָאר וִוי אַ פְּרָאסְטֶע מֶענְטְשׁ אוּן אִיז גִיפָארִין פוּן אֵיין שְׁטָאט צוּ דֶער אַנְדֶערֶער. אוּן הָאט גִיפְרֶעגְט. וִוי גִיפִינְט מֶען אַזוֹי אַ חָכָם וָואס עֶר זָאל פּוֹתֵר חָלוֹם זַיין כַּהֲוָיָיתוֹ. הָאט מֶען אִים מוֹדִיעַ גִיוֶוען אַז דָארְט אוּן דָארְט גִיפִינְט זִיךְ אַזוֹי אַ חָכָם. אִיז עֶר גִיפָארִין אַהִין. אוּן אִיז גִיקוּמֶען צוּ דֶעם חָכָם אוּן עֶר הָאט אִים דֶערְצֵיילְט דֶעם אֶמֶת. אַז עֶר אִיז אַ מֶלֶךְ. אוּן עֶר הָאט אָפּ גִינוּמֶען מִלְחָמוֹת. אוּן דִי גַאנְצֶע מַעֲשֶׁה וָואס סֶע גִיוֶוען כַּנַּ"ל. אוּן הָאט אִים גִיבֶּעטִין. אַז עֶר זָאל אִים פּוֹתֵר חָלוֹם זַיין. הָאט אִים דֶער חָכָם גִיעֶנְפֶערְט. אִיךְ אַלֵיין קָאן נִיט פּוֹתֵר זַיין. נָאר סֶע אִיז פַאר הַאנְדִין אַ צַייט. אִין דֶעם אִין דֶעם טָאג אוּן אִין דֶעם אִין דֶעם חוֹדֶשׁ. דֶעמוּלְט נֶעם אִיךְ צוּם אוֹיף אַלֶע סַמְמָנֵי הַקְטוֹרֶת (כְּלוֹמֶר אַלֶע קְרַייטִיכְצֶער וָואס פוּן זֵיי פְלֶעגְט מֶען מַאכִין קְטוֹרֶת) אוּן אִיךְ מַאךְ פוּן זֵיי אַ מוּרְכָּב. (כְּלוֹמֶר עֶר מִישְׁט זֵיי אוֹיס אִין אֵיינֶעם). אוּן מִרֵייכֶערְט דֶעם מֶענְטְשְׁן מִיט דֶער קְטוֹרֶת אוּן דֶער מֶענְשׁ הָאט אִין זִין וָואס עֶר וִויל זֶעהְן. אוּן וָואס עֶר וִויל וִויסְן. וֵוייסְט עֶר דֶעמוּלְט אַלְדִינְג.

הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אַז עֶר הָאט זִיךְ שׁוֹין יוֹא אַזוֹי פִיל צַייט דרוֹיף פַארְבְּרַאכְט. וֶועט עֶר נָאךְ וַוארְטִין בִּיז דֶעם טָאג אוּן דֶעם חוֹדֶשׁ. (וָואס דֶער חָכָם הָאט אִים גִיזָאגְט) סֶע גִיקוּמֶען דֶער טָאג. הָאט אִים דֶער חָכָם אַזוֹי גִיטָאן אוּן הָאט אִים גִירֵייכֶערְט מִיט דֶער קְטוֹרֶת הָאט דֶער מֶלֶךְ אָן גִיהוֹיבְּן צוּ זֶעהְן. אֲפִילוּ וָואס מִיט אִים הָאט זִיךְ נָאךְ גִיטָאן אֵיי דֶער אִיז גִיבּוֹירִין גִיוָוארִין. דֶעמוּלְט אַז דִי נְשָׁמָה אִיז נָאךְ גִיוֶוען בָּעוֹלָם הָעֶלְיוֹן (כְּלוֹמֶר אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט) הָאט עֶר גִיזֶעהְן וִוי מִהָאט זַיין נְשָׁמָה גִיפִירְט דוֹרְךְ אַלֶע וֶועלְטִין. אוּן מִהָאט אוֹיס גִירוּפְן וֶוער סֶע הָאט עֶפֶּעס מְלַמֵד חוֹב צוּ זַיין (כְּלוֹמֶר צוּ רֵיידִין שְׁלֶעכְץ) אוֹיף דֶער נְשָׁמָה. זָאל עֶר קוּמֶען הָאט זִיךְ קֵיינֶער נִיט גִיפוּנֶען וָואס עֶר זָאל מְלַמֵד חוֹב זַיין.

דֶערְוַוייל אִיז אֵיינֶער אָן גִיקוּמֶען. אוּן אִיז גִילָאפִין אוּן הָאט גִישְׁרִיגְן רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם. הֶער צוּ מַיין גִיבֶּעט. אַז דֶער וֶועט קוּמֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט. וָואס הָאבּ אִיךְ שׁוֹין צוּ טָאן. אוּן נָאךְ וָואס הָאסְטוּ מִיר בַּאשַׁפִין. אוּן דָאס אִיז גִיוֶוען דֶער ס"מ (כְּלוֹמֶר דֶער וָואס הָאט דָאס גִישְׁרִיגְן דָאס אִיז דֶער ס"מ אַלֵיין גִיוֶוען. הָאט עֶר גִישְׁרִיגְן אַז דִי נְשָׁמָה וֶועט אַרָאפּ קוּמֶען אִין דֶער וֶועלְט אַרַיין. הָאט עֶר שׁוֹין נִישְׁט צוּ טָאן) הָאט מֶען אִים גִיעֶנְפֶערְט. דִי נְשָׁמָה. מוּז אַרָאפּ גֵיין אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן דוּ גִיבּ דִיר אֵיין עֵצָה. אִיז עֶר זִיךְ אַוֶועק גִיגַאנְגֶען (דְהַיינוּ דֶער וָואס הָאט דָאס גִישְׁרִיגְן).

הָאט מֶען וַוייטֶער דִי נְשָׁמָה גִיפִירְט דוֹרְךְ עוֹלָמוֹת (כְּלוֹמֶר וֶועלְטִין) בִּיז מִהָאט דִי נְשָׁמָה שׁוֹין גִיבְּרַאכְט צוּם בֵּית דִין שֶׁל מַעְלָה כְּדֵי מִזָאל זִי שׁוֹין בַּאשְׁוֶוערִין. כְּדֵי זִי זָאל שׁוֹין אַרָאפּ גֵיין אוֹיף דֶער וֶועלְט אוּן עֶר אִיז נָאךְ נִיט גִיקוּמֶען (דְהַיינוּ דֶער ס"מ וָואס הָאט פְרִיר גִישְׁרִיגְן אִיז עֶר נָאךְ נִיט גִיקוּמֶען) הָאט מֶען נָאךְ אִים גִישִׁיקְט אַ שְׁלִיחַ. אִיז עֶר גִיקוּמֶען. אוּן הָאט מִיט זִיךְ גִיבְּרַאכְט אֵיין אַלְטִיטְשְׁקִין אֵיין אַיינְגֶעבּוֹיגִינֶעם. וָואס עֶר הָאט זִיךְ גִיקָאנְט מִיט אִים פוּן לַאנְג (דְהַיינוּ דֶער בַּעַל דָבָר הָאט זִיךְ מִיט דֶעם אַלְטְן גִיקָאנְט פוּן לַאנְג) אוּן עֶר הָאט גִילַאכְט. אוּן הָאט גִיזָאגְט. אִיךְ הָאבּ מִיר שׁוֹין אֵיין עֵצָה גִיגִיבְּן. דִי נְשָׁמָה מֶעג שׁוֹין אַרָאפּ גֵיין אוֹיף דֶער וֶועלְט. הָאט מֶען גִילָאזְט דִי נְשָׁמָה אִיז זִי אַרָאפּ גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט. אוּן עֶר הָאט גִיזֶעהְן (דְהַיינוּ דֶער מֶלֶךְ) וָואס מִיט אִים הָאט זִיךְ אִיבֶּער גִיטָאן מִתְּחִילָה וְעַד סוֹף. אוּן וִוי עֶר אִיז גִיוָוארִין אַ מֶלֶךְ. אוּן דִי מִלְחָמוֹת וָואס עֶר הָאט גִיהַאט וְכוּ'.

אוּן עֶר הָאט גִינוּמֶען שְׁבוּיִם אוּן צְוִוישְׁן דִי שְׁבוּיִם אִיז גִיוֶוען אַ יְפַת תּוֹאַר. וָואס זִי הָאט גִיהַאט אַלִירְלֵיי חֵן פוּן דֶער וֶועלְט. נָאר דֶער חֵן אִיז נִיט גִיוֶוען פוּן אִיר אַלֵיין. נָאר סֶע הָאט אוֹיף אִיר גִיהָאנְגֶען אַ דוּמִיט. אוּן דֶער דוּמִיט הָאט גִיהַאט אַלִירְלֵיי חֵן. אוּן מַחְמַת דֶעם הָאט זִיךְ גִידַאכְט אַז זִי הָאט אַלִירְלֵיי חֵן. אוּן אוֹיף דֶעם בַּארְג קָאנֶען מֶער נִיט קוּמֶען. נָאר חַכָמִים אוּן עַשִׁירִים וְכוּ'. (אוּן וַוייטֶער הָאט עֶר נִישְׁט דֶערְצֵיילְט) אוּן סֶע נָאךְ דָא זֵייעֶר אַסַאךְ דְרִינֶען. (דָאס וָואס דָא שְׁטֵייט מִיט דִי שְׁבוּיִם דָאס אִיז נִיט אוֹיף גִישְׁרִיבְּן גִיוָוארִין גוּט אַזוֹי וִוי עֶר הָאט עֶס דֶערְצֵיילְט).


מִזְמוֹר לְדָוִד בְּבָרְחוֹ וְכוּ'. מָה רַבּוּ צָרָי רַבִּים קָמִים עָלַי. וְאַתָּה ה' מָגֵן בַּעֲדִי כְּבוֹדִי וּמֵרִים רֹאשִׁי וְכוּ'. פַאר טַייטְשׁ גוּט דָאס גַאנְצֶע קַאפִּיטְל אוּן פַארְשְׁטֵיי גוּט. וֶועסְטוּ זֶעהְן וִוי אַזוֹי דָארְט אִיז מְרוּמָז דִי גַאנְצֶע מַעֲשֶׂה.