סיפורי מעשיות

מעשה ב : ממלך וקיסר (יידיש)

מַעֲשֶׂה אַמָאל אִיז גִיוֶוען אַ קֵיסֶר. דֶער קֵיסֶר הָאט קֵיין קִינְדֶער נִיט גֶעהַאט. וִוידֶער אִיז גִיוֶוען אֵיין מֶלֶךְ דֶער מֶלֶךְ הָאט אוֹיךְ קֵיין קִינְדֶער נִיט גִיהַאט. הָאט זִיךְ דֶער קֵיסֶר גִילָאזְט אוֹיף דֶער וֶועלְט עֶר זָאל זוּכִין טָאמֶער וֶועט עֶר גִיפִינֶען עֶפֶּעס אֵיין עֵצָה אָדֶער אַ רְפוּאָה עֶר זָאל הָאבִּין קִינְדֶער. דֶער מֶלֶךְ הָאט זִיךְ אוֹיךְ גִילָאזְט אוֹיף דֶער וֶועלְט. זֶענֶען זֵיי בֵּיידֶע זִיךְ צוּם אוֹיף גִיקוּמֶען אוֹיף אֵיין הַארְבֶּערִיג. אוּן הָאבִּין נִיט גְוואוּסְט אֵיינֶער פוּן דֶעם אַנְדֶערִין. הָאט דֶער קֵיסֶר דֶער קֶענְט דֶעם מֶלֶךְ אַז עֶר הָאט אֵיין נִימוּס פוּן אֵיין מַלְכוּת. אוּן הָאט אִים גִיפְרֶעגְט. הָאט עֶר אִים מוֹדֶה גִיוֶוען אַז עֶר אִיז אֵיין מֶלֶךְ. דֶער מֶלֶךְ הָאט דֶעם קֵיסֶר אוֹיךְ דֶער קֶענְט אַז עֶר הָאט אַ נִימוּס מַלְכוּת. הָאט עֶר אִים אוֹיךְ מוֹדֶה גִיוֶוען. הָאבִּין זֵיי אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערִין דֶער צֵיילְט אַז זֵיי פָארִין פוּן קִינְדֶער וֶועגִין. הָאבִּין זֵיי צְוִוישְׁן זִיךְ גִימַאכְט. בְּאִם אַז זֵיי וֶועלְן קוּמֶען אַהֵיים אוּן זֵייעֶרֶע וַוייבֶּער וֶועלִין הָאבִּין אֵיינֶע אַ זָכָר אוּן אֵיינֶע אַ נְקֵיבָה זָאלִין זֵיי זִיךְ מְשַדֵךְ זַיין. אִיז גִיפָארִין דֶער קֵיסֶר אַהֵיים אוּן הָאט גִיהַאט אֵיין טָאכְטֶער. אוּן דֶער מֶלֶךְ אִיז גִיפָארִין אַהֵיים אוּן הָאט גִיהַאט אַ זוּן. אוּן דֶער שִׁידוּךְ אִיז פוּן זֵיי פַאר גֶעסְן גִיוָוארִין.

הָאט דֶער קֵיסֶר גִישִיקְט זַיין טָאכְטֶער לֶערְנֶען. דֶער מֶלֶךְ הָאט אוֹיךְ גִישִיקְט זַיין זוּן לֶערְנֶען. זֶענֶען זֵיי בֵּיידֶע אָן גִיקוּמֶען צוּ אֵיין מְלַמֵד אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר לִיבּ גִיהַאט הָאבִּין זֵיי צְוִוישְׁן זִיךְ גִימַאכְט אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ נֶעמֶען הָאט דֶער בֶּן מֶלֶךְ גִינוּמֶען אַ פִינְגֶערִיל אוּן הָאט אִיר אַרוֹיף גִיטָאן אוֹיף דֶער הַאנְד, הָאבִּין זֵיי זִיךְ מִתְחַתֵּן גִיוֶוען. נָאךְ דֶעם הָאט גִישִיקְט דֶער קֵיסֶר נָאךְ זַיין טָאכְטֶער אוּן הָאט זִי גִיבְּרַאכְט אַהֵיים, דֶער מֶלֶךְ הָאט אוֹיךְ גֶעשִׁיקט נָאךְ זַיין זוּהן אוּן הָאט אִיהם אוֹיךְ גִיבְּרַאכְט צוּ זִיךְ אַהֵיים.

אוּן מֶען הָאט גִירֶעט שִׁידוּכִים דֶעם קֵיסֶרְ'ס טָאכְטֶער. אוּן זִי הָאט נִיט גִיוָואלְט קֵיין שׁוּם שִׁידוּךְ מַחְמַת דֶעם הִתְקַשְׁרוּת וָואס זִי הָאט גִימַאכְט מִיט דֶעם בֶּן מֶלֶךְ. אוּן דֶער בֶּן מֶלֶךְ הָאט זֵייעֶר גִיבֶּענְקְט נָאךְ אִיר. אוּן דִי בַּת קֵיסֶר אִיז אוֹיךְ תָּמִיד טְרוֹיעֶרִיג גִיוֶוען. אוּן דֶער קֵיסֶר הָאט זִי גִיפִירְט אִין זַיינֶע הֵייף אוּן אִין זַיינֶע פַּאלַאצְן אוּן הָאט אִיר גִיוִויזִין אִיר גְדוּלָה אוּן זִי אִיז אַלְץ גיוֶוען טְרוֹיעֶרִיג. אוּן דֶער בֶּן מֶלֶךְ הָאט זֵייעֶר גִיבֶּענְקְט נָאךְ אִיר בִּיז עֶר אִיז קְרַאנְק גִיוָוארִין. אוּן וָואס מֶען הָאט אִים גִיפְרֶעגְט וָואס בִּיסְטוּ קְרַאנְק הָאט עֶר נִיט גִיוָואלְט זָאגִין. הָאט מֶען גִיזָאגְט צוּ דֶעם וָואס הָאט אִים בַּאדִינְט טָאמֶער וֶועסְטוּ קֶענֶען בַּיי אִים דֶער קְלֶערִין. הָאט עֶר זֵיי גִיעֶנְפֶערְט אִיךְ וֵוייס. וָוארִין דֶער וָואס הָאט אִים בַּאדִינְט אִיז גִיוֶוען מִיט אִים דָארְט וִוי עֶר הָאט גִילֶערְנְט. הָאט עֶר זֵיי גִיזָאגְט (כְּלוֹמֶר דֶער בַּאדִינֶער הָאט גִיזָאגְט זֵיי פַאר וָואס עֶר אִיז קְרַאנְק).

הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ דֶער מַאנְט אַז עֶר הָאט זִיךְ שׁוֹין לַאנְג מְשַׁדֵךְ גִיוֶוען מִיט דֶעם קֵיסֶר. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט גִישְׁרִיבְּן צוּם קֵיסֶר אַז עֶר זָאל זִיךְ רֶעכְטִין אוֹיף דֶער חַתוּנָה. וָוארִין דֶער שִׁידוּךְ אִיז דָאךְ שׁוֹין לַאנְג גִיוֶוען כַּנַּ"ל. דֶער קֵיסֶר הָאט אָבֶּער שׁוֹין נִיט גִיוָואלְט דֶעם שִׁידוּךְ. לוּשְׁמִיר עֶר הָאט נִיט גִיקֶענְט אִים מֵעִיז זַיין. הָאט אִים דֶער קִיסֶר אָפּ גִישְׁרִיבְּן אַז דֶער מֶלֶךְ זֶאל שִׁיקְן זַיין זוּן צוּ אִים כְּדֵי עֶר זָאל זֶעהן אוֹיבּ עֶר וֶועט קֶענֶען פִירִין לֶענְדֶער וֶועט עֶר אִים גֶעבִּין זַיין טָאכְטֶער. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט דֶעם זוּן צוּ אִים הָאט אִים דֶער קֵיסֶר אַנִידֶער גִיזֶעצְט אִין אֵיין חֵדֶר. אוּן הָאט אִים אָפּ גִיגֶעבִּין פַּאפִּירְן פוּן זַאכִין פוּן דֶער מְדִינָה כְּדֵי עֶר זָאל זֶעהְן אוֹיבּ עֶר וֶועט קֶענֶען פִירִין דִי מְדִינָה.

דֶער בֶּן מֶלֶךְ הָאט זֵייעֶר גִיבֶּענְקְט זִי צוּ זֶעהְן עֶר הָאט זִי אָבֶּער נִיט גִיקֶענְט זֶעהְן. אַמָאל אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען לֶעבִּין אֵיין וַואנְט פוּן שְׁפִּיגְל הָאט עֶר זִי דֶער זֶעהְן אִיז עֶר גִיבְּלִיבְּן חֲלָשׁוֹת. אִיז זִי גִיקוּמֶען צוּ אִים אוּן הָאט אִים דֶער מִינְטֶערְט. אוּן הָאט אִים גִיזָאגְט אַז זִי וִויל נִיט קֵיין שׁוּם שִׁידוּךְ מַחְמַת דָאס הִתְקַשְׁרוּת וָואס זִי הָאט שׁוֹין מִיט אִים גִיהַאט. הָאט עֶר צוּ אִיר גִיזָאגְט. וָואס טוּט מֶען דַיין פָאטֶער וִויל אָבֶּער נִיט הָאט זִי גִיזָאגְט פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט הַאלְט זִיא זִיךְ נָאר אִין אִים. נָאךְ דֶעם הָאבִּין זֵיי אֵיין עֵצָה גִיהַאלְטְן זֵיי וֶועלִין זִיךְ אַוֶועק לָאזִין אוֹיף דֶעם יַם. אוּן הָאבִּין זִיךְ גִידוּנְגֶען אֵיין שִׁיף אוּן הָאבִּין זִיךְ אַוֶועק גִילָאזְט אוֹיף דֶעם יַם.

זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם יַם. נָאךְ דֶעם הָאבִּין זֵיי גִיוָואלְט צוּ קוּמֶען צוּ אַ בָּארְטִין זֶענֶען זֵיי גִיקוּמֶען צוּם בָּארְטְן אִיז דָארְט גִיוֶוען אַ וַואלְד זֶענֶען זֵיי אַהִין גִיגַאנְגֶען. הָאט דִי בַּת קֵיסֶר גִינוּמֶען דָאס פִינְגֶערִיל אוּן הָאט אִים גִיגֶעבִּין אוּן זִי הָאט זִיךְ גִילֵייגְט שְׁלָאפִין. נָאךְ דֶעם הָאט דֶער בֶּן מֶלֶךְ גִיזֶעהְן אַז זִי וֶועט שׁוֹין וַוייטֶער אוֹיף שְׁטֵיין הָאט עֶר אַנִידֶער גִילֵייגְט דָאס פִינְגֶערִיל לֶעבִּין אִיר. דֶער נָאךְ זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער שִׁיף.

דֶער וַוייל הָאט זִי זִיךְ דֶער מַאנְט אַז זֵיי הָאבִּין פַאר גֶעסִין דָאס פִינְגֶערִיל דָארְט. הָאט זִי אִים גִישִיקְט נָאךְ דֶעם פִינְגֶערִיל. אִיז עֶר אַהִין גִיגַאנְגֶען, הָאט עֶר נִיט גִיקֶענְט גִיפִינֶען דָאס אָרְט. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען וַוייטֶער אוּן הָאט וַוייטֶער נִיט גִיקָאנְט גִיפִינֶען דָאס פִינְגֶערִיל. אִיז עֶר גיגַאנְגֶען זוּכִין דָאס פִינְגֶערִיל פוּן אֵיין אָרְט צוּם אַנְדֶערִין בִּיז עֶר אִיז פַאר עֶרְט גִיוָוארִין. אוּן הָאט זִיךְ שׁוֹין נִיט גִיקָאנְט אוּם קֶערִין אִיז זִי גִיגַאנְגֶען אִים זוּכִין. אִיז זִי אוֹיךְ פַאר עֶרְט גִיוָוארִין. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט גִיבְּלָאנְזֶעט אוּן הָאט אַלְץ וַוייטֶער גִיבְּלָאנְזְעט. נָאךְ דֶעם הָאט עֶר דֶער זֶעהְן אֵיין וֶועג אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אִין יִשׁוּב אַרַיין אוּן עֶר הָאט נִיט גִיהַאט וָואס צוּ טוּן אִיז עֶר גִיוָוארִין אַ מְשָׁרֵת. אוּן זִי אִיז אוֹיךְ גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט גִיבְּלָאנְזֶעט. הָאט זִי זִיךְ מְיַשֵׁב גִיוֶוען זִי וֶועט זִיךְ אַנִידֶער זֶעצִין בַּיי דֶעם יַם אִיז זִי גִיגַאנְגֶען צוּם בָּארְטְן פוּן דֶעם יַם. אוּן דָארְט אִיז גִיוֶוען בֵּיימֶער פוּן פֵּירוֹת. אִיז זִי דָארְט גִיזֶעסְן. אוּן בַּיי טָאג פְלֶעגְט זִי אוּם גֵיין בַּאם יַם. טָאמֶער וֶועט זִי גִיפִינֶען עֶמִיצְן אוּן זִי הָאט זִיךְ מְפַרְנֵס גִעוֶוען פוּן דִי פֵּירוֹת. אוּן בַּאנַאכְט פְלֶעגְט זִי אַרוֹיף גֵיין אוֹיף אַ בּוֹים כְּדֵי זִי זָאל זַיין אָפּ גִיהִיט פוּן דִי חַיוֹת.

וַיְהִי הַיּוֹם אוּן עֶס אִיז גִיוֶוען אֵיין גְרוֹיסֶער סוֹחֵר זֵייעֶר אֵיין גְרוֹיסֶער סוֹחֵר עֶר הָאט גִיהַאט מַשָׂא וּמַתָּן אִין דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט, אוּן עֶר הָאט גִיהַאט אֵיין בֶּן יָחִיד. דֶער סוֹחֵר אִיז שׁוֹין גִיוֶוען אַלְט. אַמָאל הָאט גִיזָאגְט דֶער זוּן צוּם פָאטֶער בַּאֲשֶׁר דוּ בִּיסְט שׁוֹין אַלְט. אוּן אִיךְ בִּין נָאךְ גָאר יוּנְג אוּן דַיינֶע נֶאֱמָנִים גֶעבִּין אוֹיף מִיר גָאר קֵיין הַשְׁגָחָה נִיט. וָואס וֶועט זַיין דוּ וֶועסְט שְׁטַארְבִּין אוּן אִיךְ וֶועל בְּלַייבְן אַלֵיין וֶועל אִיךְ גָאר נִיט וִויסְן וָואס צוּ טוּן. בְּכֵן גִיבּ מִיר אַ שִׁיף מִיט סְחוֹרָה וֶועל אִיךְ גֵיין אוֹיף דֶעם יַם כְּדֵי אִיךְ זָאל גִינִיט וֶוערִין אִין מַשָׂא וּמַתָּן. הָאט אִים דֶער פָאטֶער גִיגֶעבִּין אַ שִׁיף מִיט סְחוֹרָה. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אִין מְדִינוֹת אוּן הָאט פַאר קוֹיפְט דִי סְחוֹרָה אוּן הָאט גִיקוֹיפְט אַנְדֶערֶע סְחוֹרָה אוּן הָאט זֵייעֶר מַצְלִיחַ גִיוֶוען.

דֶער וַוייל וִוי עֶר אִיז גִיוֶוען אוֹיף דֶעם יַם הָאט עֶר דֶער זֶעהן דִי בֵּיימֶער וָואס דִי בַּת קֵיסֶר אִיז דָארְט גִיזֶעסְן. הָאבְּן זֵיי גִימֵיינְט דָאס אִיז אֵיין יִשׁוּב. הָאבִּין זֵיי גִיוָאלְט אַהִין צוּ גֵיין. וִוי זֵיי זֶענֶען נָאהנְט גִיקוּמֶען הָאבֶּען זֵיי דֶער זֶעהְן אַז דָאס אִיז בֵּיימֶער הָאבְּן זֵיי זִיךְ גִיוָואלְט אוּם קֶערִין. דֶער וַוייל הָאט דֶער בֶּן הַסוֹחֵר אֵיין קוּק גִיטָאן אִין יַם אַרַיין הָאט עֶר דָארְט גִיזֶעהן אֵין בּוֹים אוּן אוֹיבִין זִיצְט אַזוֹי וִוי אַ מֶענְטְשׁ הָאט עֶר זִיךְ גִיטְרַאכְט טָאמֶער אִיז עֶר זִיךְ טוֹעֶה. הָאט עֶר גִיזָאגְט דִי אִיבְּרִיגֶע מֶענְטְשְׁן וָואס זֵיי זֶענֶען דָארְט גִיוֶוען. הָאבְּן זֵיי אַ קוּק גִיטָאן הָאבִּין זֵיי אוֹיךְ גִיזֶעהְן וִוי אֵיין מֶענְטְשׁ אוֹיף דֶעם בּוֹים. הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען זֵיי וֶועלְן זִיךְ אַהִין צוּ שְׁפַּיירִין, הָאבִּין זֵיי גִישִׁיקְט אֵיינֶעם מִיט אַ קְלֵיין שִׁיפְל אוּן זֵי הָאבֶּען גִיקוּקְט אִין יַם אַרַיין כְּדֵי מֶען זָאל דֶעם שְׁלִיחַ וַוייזִין עֶר זָאל קֶענֶען טְרֶעפִין צוּם בּוֹים אִיז דֶער שְׁלִיחַ אַהִין גִיגַאנְגֶען הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז דָארְט זִיצְט אֵיין מֶענְטְשׁ הָאט עֶר זֵיי גִיזָאגְט.

אִיז עֶר אַלֵיין אַהִין גִיגַאנְגֶען (דְהַיְינוּ דֶער בֶּן הַסוֹחֵר) הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז זִי זִיצְט דָארְט (דְהַיְינוּ דִי בַּת קֵיסֶר כַּנַּ"ל) הָאט עֶר אִיר גִיזָאגְט אַז זִי זָאל אַרָאפּ גֵיין. הָאט זִיא אִים גִיזָאגְט אַז זִי וִויל נִיט אַרַיין גֵיין אִין דֶער שִׁיף בִּיז עֶר זָאל אִיר צוּ זָאגִין אַז עֶר זָאל זִי נִיט אָן רִירִין בִּיז עֶר וֶועט קוּמֶען אַהֵים אוּן וֶועט מִיט אִיר חַתוּנָה הָאבִּין כְּדַת הָאט עֶר אִיר צוּ גִיזָאגְט אִיז זִיא צוּ אִים אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין דֶער שִׁיף. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז זִי קֶען שְׁפִּילִין אוֹף כְּלֵי זֶמֶר אוּן קֶען רֶעדִין כַּמָּה לְשׁוֹנוֹת. הָאט עֶר זִיךְ גִיפְרֵייט וָואס זִיא הָאט זִיךְ אִים מִזְדַמֵן גִיוֶוען.

נָאךְ דֶעם אַז זֵיי הָאבְּן שׁוֹין אָן גִהוֹיבְּן גָאנְט צוּ קוּמֶען צוּ זַיין שׁטוּב הָאט זִי צוּ אִים גִיזָאגְט דֶער יוֹשֶׁר אִיז אַז עֶר זָאל גֵיין אַהֵיים אוּן זָאל מוֹדִיעַ זַיין, זַיין פָאטֶער אוּן זַיינֶע קְרוֹבִים אוּן גוּטֶע פְרַיינְד בַּאֲשֶר עֶר פִירְט אַזוֹ אֵיין אִשָּׁה חַשׁוּבָה זָאלִין זֵיי אַלֶע אִיר גֵיין אַקֶעגִין אוּן דֶער נָאךְ וֶועט עֶר וִויסְן וֶוער זִיא אִיז (וָוארִין פְרִיר הָאט זִיא אוֹיךְ מִיט אִים אַ תְּנַאי אוֹיס גִינוּמֶען אַז עֶר זָאל זִיא נִיט פְרֶעגִין וֶוער זִי אִיז בִּיז נָאךְ דֶער חַתוּנָה דֶעמוּלְט וֶועט עֶר וִויסִין וֶוער זִיא אִיז) הָאט עֶר דְרוֹף מַסְכִּים גִיוֶוען וִוידֶער הָאט זִיא אִים גִיזָאגְט דֶער יוֹשֶׁר אִיז אוֹיךְ אַז דוּ זָאלְסְט אָן שִׁיכֶּרִין אַלֶע מַאטְרָאסְן וָואס פִירִין דִי שִׁיף לָאזין זֵיי וִויסְן אַז זֵייעֶר סוֹחֵר הָאט חַתוּנָה מִיט אַזוֹי אֵיין אִשָׁה הָאט עֶר זִי גִיפָאלְגְט.

אוּן הָאט גִינוּמֶען זֵייעֶר גוּטְן וַויין. וָואס עֶר הָאט גִיהַאט אוֹיף דֶער שִׁיף אוּן הָאט זֵיי גִיגֶעבִּין, זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר שִׁיכּוֹר גִיוָוארִין אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אַהֵיים עֶר זָאל מוֹדִיעַ זַיין דֶעם פָאטֶער מִיט דִי פְרַיינְד. אוּן דִי מַאטְרָאסִין הָאבִּין זִיךְ פַאר שִׁיכֶּרְט אוּןזֶענֶען אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען פוּן דֶער שִׁיף אוּן זֶענֶען אַנִידֶער גִיפַאלִין שִׁיכֶּר.

דֶער וַוייל וִוי זֵיי הָאבִּין זִיךְ אָן גִיגְרֵייט צוּ גֵיין אִיר אַקֶעגִין מִיט דֶער גַאנְצֶער מִשְׁפָחָה דֶער וַוייל אִיז זִי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט אָפּ גִיבּוּנְדְן דִי שִׁיף פוּן דֶעם בָּארְטִין אוּן הָאט צוּ לָאזְט דִי לַאוִוינְטְן אוּן אִיז אַוֶועק מִיט דֶער שִׁיף אוּן דִי גַאנְצֶע מִשְׁפָחָה זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ דֶער שִׁיף אוּן הָאבְּן קֵיינֶעם נִיט גִיפוּנֶען. אִיז דֶער סוֹחֵר זֵייעֶר בְּרוֹגֶז גִוֶוען אוֹף דֶעם זוּן. אוּן דֶער זוּן שְׁרַייט גְלֵייבְּט מִיר אִיךְ הָאבּ גִיבְּרַאכְט אַ שִׁיף מִיט סְחוֹרָה וְכוּ' כַּנַּ"ל. אוּן זֵיי זֶעהְן גָאר נִיט. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט פְרֶעג דִיר דִי מַאטְרָאסִין אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען זֵיי פְרֶעגִין אוּן זֵיי לִיגִין שִׁיכּוֹר. נָאךְ דֶעם זֶענֶען זֵיי אוֹיף גִישְׁטַאנֶען דִי מַאטְרָאסְן. הָאט מֶען זֵיי גִיפְרֶעגְט אוּן זֵיי וֵוייסִין גָאר נִיט וָואס מִיט זֵיי הָאט זִיךְ גִיטָאן נָאר זֵיי וֵוייסְן אַז מֶען הָאט גִיבְּרַאכְט אַ שִׁיף מִיט דֶעם אַלִימֶען אוּן וֵוייסְן נִיט וִוי זִי אִיז. אִיז דֶער סוֹחֵר זֵייעֶר בּרוֹגֶז גִיוָוארְן אוֹיף זַיין זוּן אוּן הָאט אִים פַאר טְרִיבְּן פוּן זַיין שְׁטוּבּ אַז עֶר זָאל אוֹיף זַיינֶע אוֹיגִין נִיט קוּמֶען. אִיז דֶער זוּן אַוֶועק נַע וְנַד. אוּן זִי (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) אִיז גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם יַם.

וַיְהִי הַיּוֹם אוּן עֶס אִיז גִיוֶוען אַ מֶלֶךְ. דֶער מֶלֶךְ הָאט זִיך גִיבּוֹיאִיט פַּאלַאצִין אוֹיף דֶעם יַם. וָוארְן דָארְט אִיז אִים גִיפֶעלְן מַחֲמַת דֶעם אַוִיר פוּן דֶעם יַם אוּן מַחְמַת דִי שִׁיפִין גֵייעֶן דָארְטִין. אוּן דִי בַּת קֵיסֶר אִיז גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם יַם. אוּן אִיז גִיקוּמֶען נָאהנְט צוּ דֶעם פַּאלִיץ פוּן דֶעם מֶלֶךְ. דֶער מֶלֶךְ הָאט אַ בְּלִיק גִיטָאן. הָאט עֶר גִיזֶעהְן וִוי דִי שִׁיף גֵייט אָן רִידִירְשׂ אוּן עֶס אִיז דָארְט קֵיין מֶענְשְׁן נִיט דָא הָאט עֶר גִימֵיינְט עֶר אִיז זִיךְ טוֹעֶה. הָאט עֶר גִיהֵייסִין זַיינֶע מֶענְשְׁן זֵיי זָאלְן קוּקִין הָאבִּין זֵיי אוֹיךְ גִיזֶעהְן. אוּן זִי אִיז נָאהְנְט גִיקוּמֶען צוּ דֶעם פַּאלִיץ. הָאט זִי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. וָואס טוֹיג אִיר דֶער פּאלִיץ. אוּן הָאט אָן גִיהוֹיבִּין זִיךְ אוּם צוּ קֶערִין. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִישִׁיקְט אוּן מֶהָאט זִי אוּם גִיקֶערְט קְרִיק. אוּן עֶר הָאט זִי גִיבְּרַאכְט צוּ זִיךְ אִין שְׁטוּב אַרַיין.

אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט נִיט גִיהַאט קֵיין וַוייבּ וָוארְן עֶר הָאט זִיךְ נִיט גִיקָאנְט צוּ קְלוֹיבִּין. וָוארְן דִי וָואס עֶר הָאט גִיוָואלְט הָאט אִים נִיט גִיוָואלְט אוּן אַזוֹי פַאר קֶערְט אוֹיךְ. וִוי דִי בַּת קֵיסֶר אִיז צוּ אִים גִיקוּמֶען. הָאט זִי אִים גִיזָאגְט. אַז עֶר זָאל אִיר שְׁוֶוערִין אַז עֶר זָאל זִי נִיט אָן רִירִין בִּיז עֶר וֶועט זִי נֶעמֶען כַּדִין. הָאט עֶר אִיר גִישְׁוואוֹירְן. הָאט זִי אִים גִיזָאגְט. אַז עֶס אִיז רֶעכְט. אַז עֶר זָאל נִיט עֶפֶענֶען אִיר שִׁיף אוּן זָאל זִי נִיט אָן רִירִין. נָאר דִי שִׁיף זָאל אַזוֹי שְטֵיין אוֹיף דֶעם יַם בִּיז אִין דֶער חַתוּנָה. כְּדֵי אַלֶע זָאלְן זֶעהְן דֶעמוּלְט וִוי פִיל סְחוֹרָה זִי הָאט גִיבְּרַאכְט. כְּדֵי מִזָאל נִיט זָאגְן. אַז עֶר הָאט גִינוּמֶען. אֵיין אִשָׁה פוּן דֶעם מַארְק. הָאט עֶר אִיר אַזוֹי צוּ גִיזָאגְט.

אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט גִישְׁרִיבִּין צוּ אַלֶע מְדִינוֹת אַז זֵיי זָאלִין אַלֶע קוּמֶען אוֹיף דֶער חַתוּנָה. אוּן הָאט אוֹיס גִיבּוֹיעֶט פַּאלַאצִין פוּן אִירִיט וֶועגִין. אוּן זִי הָאט גִיהֵייסְן אַז מִזָאל אִיר בְּרֶענְגֶען עֶלֶעף פּאנִיס. אַז זֵיי זָאלִין מִיט אִיר זַיין. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהֵייסְן. הָאט מֶען אִיר גִישִׁיקְט עֶלֶעף פּאנִיס זֵייעֶר גְרוֹיסֶע שְׂרָרוֹת טֶעכְטֶער. אוּן מִהָאט אוֹיס גִיבּוֹיעֶט אִיטְלִיכֶער אֵיין פַּאלִיץ אַ בַּאזוּנְדֶערִין. אוּן זִי הָאט אוֹיךְ גִיהַאט אַ בַּאזוּנְדֶערִין פַּאלִיץ. אוּן זֵיי פְלֶעגִין זִיךְ צוּ אִיר צוּם הוֹיף קוּמֶען. פְלֶעגִין זֵיי שְׁפִּילִין אוֹיף כְּלֵי שִׁיר. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ מִיט אִיר גִישְׁפִּילְט.

אַמָאל הָאט זִי צוּ זֵיי גִיזָאגְט. זִי וִויל מִיט זֵיי גֵיין אוֹיף דֶעם יַם. זֶענֶען זֵיי מִיט אִיר גִיגַאנְגֶען הָאבִּין זֵיי זִיךְ דָארְט גִישְׁפִּילְט. הָאט זִי צוּ זֵיי גִיזָאגְט. זִי וֶועט זֵיי מְכַבֵּד זַיין מִיט גוּטִין וַויין וָואס זִי הָאט. הָאט זִי זֵיי גִיגֶעבְּן פוּן דֶעם וַויין וָואס אִיז גִיוֶוען אִין דֶער שִׁיף. זֶענֶען זֵיי שִׁיכּוֹר גִיוָוארֶען. אוּן זֶענֶען אַנִידֶער גִיפַאלִין אוּן זֶענֶען גִיבְּלִיבְּן לִיגִין. אִיז זִי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט אוֹיף גִיבּוּנְדְן דִי שִׁיף. אוּן הָאט צוּ לָאזְט דִי לַייוִוינְטְן אוּן אִיז אַנְטְלוֹיפְן גִיוָוארִין מִיט דֶער שִׁיף. אוּן דֶער מֶלֶךְ מִיט זַיינֶע לַייט הָאבִּין אַ קוּק גִיטָאן. אוּן הָאבְּן דֶער זֶעהְן אַז דִי שִׁיף אִיז נִיט דָא זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר דֶער שְׁרָאקְן גִיוָוארְן. הָאט דֶער מֶלֶךְ צוּ זֵיי גִיזָאגְט זֶעהט אַז אִיר זָאלְט אִיר פְּלוּצִים נִיט זָאגְן וָוארִין זִי וֶועט גְרוֹיס צַעַר הָאבִּין (וָוארִין דֶער מֶלֶךְ הָאט נִיט גֶעוואוּסְט אַז זִי אַלֵיין אִיז אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארְן עֶר הָאט גִימֵיינְט זִי אִיז אִין אִיר חֶדֶר) אוּן זִי וֶועט מֵיינֶען אַז דֶער מֶלֶךְ הָאט אֵיינֶעם אַוֶועק גִישֶׁענְקְט דִי שִׁיף. נָאר מֶען זָאל שִיקִין אִיר אֵיינֶע פוּן דִי פַּאנִיס מֶען זָאל אִיר זָאגְן מִיט חָכְמָה. אִיז מֶען גִיגַאנְגֶען אִין אֵיין חֵדֶר אוּן מֶען הָאט קֵיינֶעם נִיט גִיפוּנֶען. אִין אַזוֹי אִין אַנְדֶערְן חֵדֶר הָאט מֶען אוֹיךְ קֵיינֶעם נִיט גִיפוּנֶען. אוּן אַזוֹי אִין אַלֶע עֶלֶעף חַדָרִים הָאט מֶען אוֹיךְ קֵיינֶעם נִיט גִיפוּנֶען. הָאבְּן זֵיי זִיךְ מְיַשֶׁב גִיוֶוען (דֶער מֶלֶךְ מִיט זַיינֶע לַייט) אַז זֵיי זָאלִין אִיר שִׁיקִין בַּיי נַאכְט אֵיין אַלְטֶע שְׂרָרַתְתִּי. אַז זִי זָאל אִיר זָאגִין. אִיז מֶען גִיקוּמֶען צוּ אִיר חֵדֶר הָאט מֶען אוֹיךְ קֵיינֶעם נִיט גִיפוּנֶען זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר דֶער שְׁרָאקִין גִיוָוארֶען.

דֶער וַוייל דִי פֶעטִיר פוּן דִי פַּאנִיס. הָאבְּן גִיזֶעהְן זֵיי הָאבִּין קֵיין שׁוּם בְרִיוו נִיט פוּן זֵייעֶרֶע טֶעכְטֶער. זֵיי שִׁיקִין בְּרִיוו אוּן מֶען שְׁרַייבְּט זֵיי גָאר נִיט אָפּ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבִּין. אוּן זֶענֶען אַלֶע גִיפָארִין צוּ זֵיי. אוּן הָאבִּין נִיט גִיפוּנֶען אֵיינֶעם פוּן זֵייעֶרֶע טֶעכְטֶער. זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר בְּרוֹגֶז גִיוָוארִין. הָאבִּין זֵיי גִיוָואלְט דֶעם מֶלֶךְ פַאר שִׁיקִין. וָוארְן זֵיי זֶענֶען גִיוֶוען דִי שָׂרֵי מְלוּכָה. נָאר זֵיי הָאבִּין זִיךְ מְיַישֶׁב גִיוֶוען. וָואס אִיז דֶער מֶלֶךְ שׁוּלְדִיג אַז עֶס זָאל אִים קוּמֶען פַאר שִׁיקִין. דֶער מֶלֶךְ אִיז דָאךְ אֵיין אוֹנֵס. אִיז גִיבְּלִיבְּן מֶען זָאל אִים אָפּ זָאגִין פוּן דֶער מְלוּכָה אוּן מֶען זָאל אִים פַאר טְרַייבְּן. הָאט מֶען אִיהם מַעֲבִיר גִיוֶען אוּן מֶען הָאט אִים פַאר טְרִיבְּן. אִיז עֶר זִיךְ אַוֶועק גִיגַאנְגֶען.

אוּן דִי בַּת קֵיסֶר וָואס זִי אִיז אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין אִיז גִיגַאנְגֶען מִיט דֶער שִׁיף. דֶער נָאךְ הָאבִּין זִיךְ אוֹיף גִיחַאפְּט דִי פַּאנִיס. אוּן הָאבִּין וִוידֶער אָן גִיהוֹיבְּן מִיט אִיר צוּ שְׁפִּילְן אַזוֹי וִוי פְרִיר, וָוארִין זֵיי הָאבְּן נִיט גִיוואוּסְט אַז דִי שִׁיף אִיז שׁוֹין אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם בָּארְטִין. נָאךְ דֶעם הָאבִּין זֵיי אִיר גִיזָאגְט לָאמִיר זִיךְ אוּם קֶערִין אַהֵיים. הָאט זִי זֵיי גִיעֶנְפֶערְט. לָאמִיר נָאךְ זַאמִין דָא אַבִּיסְל. דֶער נָאךְ הָאט זִיךְ אוֹיף גִיחַאפְּט אַ שְׁטוֹרֶעם וִוינְט. הָאבִּין זֵיי גִיזָאגְט לָאמִיר זִיךְ אוּם קֶערִין אַהֵיים. הָאט זִי זֵיי אוֹיס גִיזָאגְט אַז דִי שִׁיף אִיז שׁוֹין לַאנְג אַוֶועק גִיגַאנְגֶען פוּן דֶעם בָּארְטִין. הָאבִּין זֵיי זִי גִפְרֶעגְט נָאךְ וָואס הָאסְטוּ דָאס גִיטָאן. הָאט זִי גִיזָאגְט זִי הָאט מוֹרָא גִיהַאט טָאמֶער וֶועט דִי שִׁיף צוּ בְּרָאכִין וֶוערִין מַחְמַת דֶעם שְׁטוֹרִים וִוינְט אִיבֶּער דֶעם הָאט זִי גִימוּזְט אַזוֹי טָאן זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם יַם. דִי בַּת קֵיסֶר מִיט דִי עֶלֶעף פַּאנִיס. אוּן פְלֶעגִין דָארְט שְׁפִּילִין אוֹיף כְּלֵי זֶמֶר. אוּן הָאבְּן בַּאגֶעגְנְט אַ פַּאלִיץ. הָאבִּין דִי פַּאנִיס צוּ אִיר גִיזָאגְט לָאמִיר צוּ גֵיין צוּ דֶעם פַּאלִיץ הָאט זִי נִיט גִיוָואלְט. זִי הָאט גִיזָאגְט זִי הָאט דְרוֹיף אוֹיךְ חֲרָטָה. וָואס זִי אִיז צוּ יֶענֶעם פַּאלִיץ צוּ גִיגַאנְגֶען (דְהַיינוּ פוּן דֶעם מֶלֶךְ הַנַּ"ל).

דֶער נָאךְ הָאבִּין זֵיי דֶער זֶעהְן אַזוֹי וִוי אֵיין קֶענְפִּי אוֹיף דֶעם יַם. זֶענֶען זֵיי צוּ גִיגַאנְגֶען אַהִין. אִיז דָארְט גִיוֶוען צְוֶועלֶעף גַזְלָנִים הָאבִּין דִי גַזְלָנִים גִיוָואלְט זֵיי הַארְגִינֶען. הָאט זִי גִיפְרֶעגְט. וֶוער אִיז דֶער גְרֶעסְטֶער צְוִוישְׁן אַייךְ. הָאט מֶען אִיר גְוִויזְן. הָאט זִי צוּ אִים גִיזָאגְט. וָואס אִיז אַייעֶר טָאן הָאט עֶר אִיר גִיזָאגְט זֵיי זֶענֶען גַזְלָנִים. הָאט זִי צוּ אִים גִיזָאגְט מִיר זֶענֶען אוֹיךְ גַזְלָנִים נָאר אִיר זֶענְט גַזְלָנִים מִיט אַייעֶר גְבוּרָה אוּן מִיר זֶענֶען גַזְלָנִים מִיט חָכְמָה וָוארִין מִיר זֶענֶען גִילֶערְנְט אִין לְשׁוֹנוֹת אוּן שְׁפִּילִין אוֹיף כְּלֵי שִׁיר. בְּכֵן וָואס וֶועט אִיר גִיוִוינֶען אַז אִיר וֶועט אוּנְז הַארְגֶענֶען בֶּעסֶער נֶעמְט אוּנְז פַאר וַוייבֶּער. אוּן אִיר וֶועט הָאבְּן אַ גְרוֹיס עֲשִׁירוֹת אוֹיךְ אוּן הָאט זֵיי גִיוִויזִין וָואס אִין שִׁיף אִיז גִיוֶוען (וָוארִין דִי שִׁיף אִיז דוּךְ גִיוֶוען פוּן דֶעם בֶּן הַסוֹחֵר מִיט זֵייעֶר גְרוֹיס עֲשִׁירוֹת) זֶענֶען דִי גַזְלָנִים מְרוּצָה גִיוָוארִין צוּ אִירֶע רֵייד. הָאבִּין זֵיי דִי גַזְלָנִים אוֹיךְ גִיוִויזִין זֵייעֶר עֲשִׁירוֹת אוּן הָאבִּין זֵיי אוֹיס גִיפִירְט אִין אַלֶע זֵייעֶרֶע עֶרְטֶער. אוּן עֶס אִיז גִיבְּלִיבְּן צְוִוישְׁן זֵיי. אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ נִיט נֶעמֶען אַלֶע מִיט אֵיין מָאל. נָאר אֵיינֶער נָאךְ דֶעם אַנְדֶערִין. אוּן אַז מֶען זָאל אוֹיס קְלוֹיבְּן אִיטְלִיכְן אֵיין פּאנִי אַזוֹי וִוי עֶס קֶער צוּ אִים אִיטְלִיכְן נָאךְ זַיין גְרוֹיסְקֵייט נָאךְ.

נָאכְדֶעם הָאט זִי צוּ זֵיי גִיזָאגְט אַז זִי וֶועט זֵיי מְכַבֵּד זַיין מִיט זֵייעֶר גוּטִין וַויין וָואס זִי הָאט אִין דֶער שִׁיף וָואס זִי נִיצְט גָאר דֶעם וַויין נִיט. נָאר דֶער וַויין אִיז בַּיי אִיר בַּאהַאלְטִין. בִּיז גָאט וֶועט אִיר בַּאשֶׁערִין אִיר זִיווּג. הָאט זִי זֵיי גִיגֶעבְּן דֶעם וַויין אִין צְוֶועלֶעף בֶּעכֶערְס. אוּן הָאט גִיהֵייסְן. אַז אִיטְלִיכֶער זָאל טְרִינְקֶען צוּ אַלֶע צְוֶועלֶעף. הָאבְּן זֵיי גִיטְרוּנְקֶען אוּן זֶענֶען שִׁיכּוּר גִיוָוארִין. אוּן זֶענֶען אַנִידֶער גִיפַאלִין. הָאט זִי זִיךְ אָן גִירוּפִין צוּ דִי אִיבְּרִיקגֶע פַּאנִיס הַיינְט גֵייט אוּן קוֹילִיט אִטְלִיכֶע אִיר מַאן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין זֵיי אַלֶע אוֹיס גִיקוֹילִיט. אוּן זֵיי הָאבְּן דָארְט גִיפוּנֶען זֵייעֶר אַ גְרוֹיס עֲשִׁירוּת וָואס עֶס גִיפִינְט זִיךְ נִיט בַּיי קֵיין שׁוּם מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אַז זֵיי זָאלִין נִיט נֶעמֶען קֵין קוּפֶּער אוּן קֵיין זִילְבֶּער נָאר גָאלְד אוּן אֲבָנִים טוֹבוֹת. אוּן הָאבִּין אַרָאפּ גִיוָוארְפִין פוּן דֶער שִׁיף זַאכִין וָואס זֶענֶען נִיט אַזוֹי חָשׁוּב. אוּן הָאבִּין אָן גִילָאדִין גָאר דִי שִׁיף מִיט טַייעֶרֶע זַאכִין מִיט גָאלְד אוּן אֲבָנִים טוֹבוֹת וָואס זֵיי הָאבִּין דָארְט גִיפוּנֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. זֵיי זָאלִין שׁוֹין נִיט גֵיין אָן גִיטָאן וִוי וַוייבֶּער אוּן הָאבִּין זִיךְ גִינֵייט מַאנְצְבִּילְשֶׁע קְלֵיידֶער דַייטְשׁ אוּן זֶענֶען גִיגַאנְגֶען מִיט דֶער שִׁיף.

וַיְהִי הַיּוֹם אוּן עֶס אִיז גִיוֶוען אַ מֶלֶךְ. דֶער מֶלֶךְ הָאט גִיהַאט אַ בֶּן יָחִיד. אוּן עֶר הָאט אִים חַתוּנָה גִימַאכְט. אוּן הָאט אִים אָפּ גִיגֶעבִּין דִי מְלוּכָה. אַמָאל הָאט עֶר גִיזָאגְט צוּם פָאטֶער. עֶר וִויל גֵיין זִיךְ שְׁפַּאצִירִין מִיט זַיין וַוייבּ אוֹיף דֶעם יַם. כְּדֵי זִי זָאל גִיוואוֹינְט וֶוערִין מִיט דֶעם אַוִיר פוּן דֶעם יַם. טָאמֶער מוּז מֶען אַמָאל אַנְטְלוֹיפִין אוֹיף דֶעם יַם. (דְרִיבֶּאער הָאט עֶר גִיוָואלְט אַז זִי זָאל גִיוואוֹינְט וֶוערִין מִיט דֶעם אַוִיר פוּן דֶעם יַם) אִיז דֶער בֶּן מֶלֶךְ גִיגַאנְגֶען מִיט זַיין וַוייבּ אוּן מִיט דִי שָׂרֵי מְלוּכָה. אוּן הָאבִּין זִיךְ גִילָאזְט אוֹיף אַ שִׁיף אוּן זֶענֶען דָארְט זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ גִיוֶוען אוּן הָאבִּין דָארְט זֵייעֶר גִישְׁטִיפְט. דֶער נָאךְ הָאבִּין זֵיי גִיזָאגְט זֵיי זָאלִין אַלֶע אוֹיס טוּן זֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער. הָאבִּין זֵיי אַזוֹי גִיטָאן. אוּן עֶס אִיז אוֹיף זֵיי מֶער נִיט גִיבְּלִיבֶּען נָאר דָאס הֶעמְד. אוּן הָאבִּין זִיךְ גִיפְּרוּבְט אִיטְלִיכֶער וֶוער עֶס וֶועט זִיךְ קֶענֶען אַרוֹיף חַאפִּין אוֹיף דֶעם זֶעגִיל בּוֹים. הָאט זִיךְ דֶער בֶּן מֶלֶךְ אַרוֹיף גִירִיסִין אוֹיף דֶעם זֶעגִיל בּוֹים.

דֶער וַוייל אִיז דִי בַּת קֵיסֶר הַנַּ"ל אָן גִיקוּמֶען מִיט אִיר שִׁיף אוּן זִי הָאט גִיזֶעהְן דִי שִׁיף (פוּן דֶעם בֶּן מֶלֶךְ מִיט דִי שָׂרֵי מְלוּכָה) הָאט זִי אִין דֶער תְּחִילָה מוֹרָא גִיהַאט צוּ צוּגֵיין. דֶער נָאךְ אִיז זִי גִיקוּמֶען נָאעֶנְט אַבִּיסְל הָאט זִי גִיזֶעהְן אַז זֵיי שִׁטִיפִין זֵייעֶר הָאט זִי פַאר שְׁטַאנֶען אַז דָאס אִיז נִיט קֵיין גַזְלָנִים. הָאט זִי אָן גִיהוֹיבִּין צוּ צוּ גֵיין נֶענְטֶער. הָאט זִיךְ אָן גִירוּפִין דִי בַּת קֵיסֶר צוּ אִירֶע מֶענְשִׁין אִיךְ קֶען אַרָאפּ וַוארְפִין דֶעם פְּלִיחַ אִין יַם אַרַיין (דְהַיינוּ דֶעם בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט זִיךְ גִירִיסְן אַרוֹיף צוּ גֵיין אוֹיף דֶעם זֶעגִיל בּוֹים) וָוארִין דֶער בֶּן מֶלֶךְ הָאט גִיהַאט אַ פְּלִיחַ אוֹיף דֶעם קָאפּ. הָאבִּין זֵיי צוּ אִיר גִיזָאגְט וִוי אִיז דָאס מֶעגְלִיךְ מִיר זֶענֶען זֵייעֶר וַוייט פוּן זֵיי. הָאט זִי זֵיי גִיעֶנְפֶערְט זִי הָאט אַ בְּרֶען בְּרִיל אוּן דוֹרְךְ דֶעם וֶועט זִי אִים אַרָאפּ וַוארְפִין. אוּן זִי הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען זִי וֶועט אִים נִיט אַרָאפּ וַוארְפִין בִּיז עֶר וֶועט אַרוֹיף קוּמֶען (הֶעט אַרוֹיף) אוֹיף דֶעם שְׁפִּיץ פוּן דֶעם זֶעגִיל בּוֹים. וָוארִין כָּל זְמַן עֶר אִיז אִין מִיטִין. אַז עֶר וֶועט פַאלִין וֶועט עֶר פַאלִין אִין דֶעם שִׁיף אַרַיין. אָבֶּער אַז עֶר וֶועט אַרוֹיף אַז עֶר וֶועט פַאלִין וֶועט עֶר פַאלִין אִין יַם אַרַיין. הָאט זִי גִיוַוארְט בִּיז עֶר אִיז אַרוֹיף אוֹיף דֶעם שְׁפִּיץ זֶעגִיל בּוֹים. הָאט זִי גִינוּמֶען דִי בְּרֶען בְּרִיל אוּן הָאט זִי גִיהַאלְטְן אַקֶעגִין זַיין מוֹחַ בִּיז עֶס הָאט אִים גִיבְּרִיט אִין מוֹחַ. אִיז עֶר אַרָאפּ גִיפַאלְן אִין יַם אַרַיין.

וִוי עֶר אִיז אַרָאפּ גִיפַאלְן אִיז דָארְט (אִין זַיין שִׁיף) גִיוָוארִין אַ גְרוֹיס גֶעפּוּלְדֶער. אוּן הָאבִּין נִישְׁט גְוואוּסְט וָואס צוּ טָאן וִוי אַזוֹי קֶערְט מֶען זִיךְ אוּם אַהֵים. וָוארְן דֶער מֶלֶךְ וֶועט שְׁטַארְבְּן פַאר צַעַר. הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. זֵיי וֶועלִין צוּ גֵיין צוּ דֶער שִׁיף וָואס זֵיי זֶעהְן (דְהַיינוּ צוּ דֶער שִׁיף פוּן דֶער בַּת קֵיסֶר) טָאמֶער אִיז דָארְט דָא עֶפֶּעס אַ דָאקְטֶאר וָואס עֶר וֶועט זֵיי קֶענֶען גֶעבִּין אֵיין עֵצָה. זֶענֶען זֵיי צוּ גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין צוּ זֵיי גִיזָאגְט (דְהַיינוּ צוּ דִי מֶענְשְׁן וָואס זֶענֶען גִיוֶוען אוֹיף דֶער שִׁיף פוּן דֶער בַּת קֵיסֶר) אַז זֵיי זָאלִין קֵיין מוֹרָא נִיט הָאבִּין. וָוארִין זֵיי וֶועלִין זֵיי גָאר נִיט טוּן. אוּן הָאבְּן זֵיי גִיפְרֶעגְט. טָאמֶער אִיז צְוִוישְׁן אַייךְ דָא אֵיין דָאקְטֶאר וָואס עֶר זָאל אוּנְז גֶעבִּין אֵיין עֵצָה. אוּן הָאבְּן זֵיי דֶער צֵיילְט דִי גַאנְצֶע מַעֲשֶׂה. אוּן אַז דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז אַרַיין גִיפַאלְן אִין יַם אַרַיין. הָאט דִי בַּת קֵיסֶר גִיזָאגְט אַז מֶען זָאל אִים אַרוֹיס נֶעמֶען פוּן דֶעם יַם. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין אִים גִיפוּנֶען אוּן הָאבִּין אִים אַרוֹיס גִינוּמֶען. הָאט דִי בַּת קֵיסֶר גִינוּמֶען דֶעם דֵפֶק אִין דֶער הַאנְד. אוּן הָאט גִיזָאגְט דֶער מוֹחַ אִיז אִים פַאר בְּרֶענְט גִיוָוארְן. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאבִּין צוּ רִיסְן דֶעם מוֹחַ. הָאבִּין זֵיי גִיזֶעהְן אַז עֶס אִיז אַזוֹי וִוי זִי הָאט גִיזָאגְט. זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר נִבְהָל גִיוָוארִין (דְהַיינוּ עֶס אִיז בַּיי זֵיי זֵייעֶר אַ גְרוֹיס חִידוּשׁ גִיוֶוען וִוי דֶער דָאקְטֶאר דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר הָאט אַזוֹי צוּ גִיטְרָאפִין) אוּן הָאבִּין זִי גִיבֶּעטִין. אַז זִי זָאל מִיט זֵיי אִין אֵיינֶעם גֵיין צוּ זֵיי אַהֵיים. וֶועט זִי זַיין אַ דָאקְטֶאר בַּיי דֶעם מֶלֶךְ. אוּן וֶועט בַּיי אִים זֵייעֶר חָשׁוּב זַיין. הָאט זִי נִיט גִיוָואלְט אוּן זִי הָאט גִיזָאגְט. זִי אִיז גָאר קֵיין דָאקְטֶאר נִיט נָאר זִי וֵוייסְט אַזוֹי דִי זַאכִין.

אוּן דִי לַייט פוּן דֶער שִׁיף פוּן דֶעם בֶּן מֶלֶךְ הַנַּ"ל הָאבִּין שׁוֹין נִיט גִיוָואלְט אוּם קֶערִין זִיךְ אַהֵיים. זֶענֶען גִיגַאנְגֶען דִי בֵּיידֶע שִׁיפִין אִן אֵיינֶעם. אִיז זֵייעֶר גִיפֶעלִין דִי שָׂרֵי מְלוּכָה. אַז זֵייעֶר מַלְכָּה (דְהַיינוּ דָאס וַוייבּ פוּן דֶעם בֶּן מֶלֶךְ) זָאל נֶעמֶן דֶעם דָאקְטֶאר (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר וָואס זִי אִיז גִיגַאנְגֶען גִיקְלֵייט וִוי אַ זָכָר אוּן זֵיי הָאבִּין גִימֵיינְט אַז דָאס אִיז אַ דָאקְטֶאר) מַחְמַת זֵיי הָאבִּין גִיזֶעהְן אַז עֶר אִיז אַ גְרוֹיסֶער חָכָם זֵייעֶר. דְרוּם הָאבְּן זֵיי גִיוָואלְט אַז דִי מַלְכָּה זָאל נֶעמֶען דֶעם דָאקְטֶאר (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) אוּן עֶר זָאל בַּיי זֵיי וֶוערִין מֶלֶךְ. אוּן זֵייעֶר אַלְטִין מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דֶעם פָאטֶער פוּן דֶעם מֶלֶךְ) זָאלִין זֵיי הַרְגִינֶען נָאר זֵיי הָאבִּין זִיךְ גִישֶׁעמְט דָאס צוּ ריידִין דֶער מַלְכָּה. אַז זִי זָאל נֶעמֶען אַ דָאקְטֶאר. דֶער מַלְכָּה אִיז אָבֶּער אוֹיךְ זֵייעֶר גִיפֶעלְן אַז זִי זָאל נֶעמֶען דֶעם דָאקְטֶאר. נָאר זִי הָאט מוֹרָא גִיהַאט פַאר דֶער מְדִינָה. טָאמֶער וֶועלִין זֵיי נִיט וֶועלְן אַז עֶר זָאל זַיין מֶלֶךְ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען זֵיי זָאלִין מַאכְן בַּאלִין (דְהַיינוּ סְעוּדוֹת) כְּדֵי בַּיי דֶעם טְרוּנְק בְּשַׁעַת חֶדְוָה זָאל מֶען קֶענֶען דֶער פוּן שְׁמוּסִין. הָאבִּין זֵיי גִימַאכְט אַ בַּאל בַּיי אִיטְלִיכֶען אִין אַ בַּאזוּנְדֶערִין טָאג.

אַז עֶס אִיז גִיקוּמֶען דֶער בַּאל פוּן דֶעם דָאקְטֶאר (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) הָאט עֶר זֵיי גִיגֶעבִּין פוּן זַיין וַויין וָואס עֶר הָאט גִיהַאט כַּנַּ"ל זֶענֶען זֵיי שִׁיכּוֹר גִיוָוארְן. בְּשַׁעַת חֶדְוָה. הָאבִּין זִיךְ דִי שׂרֵי מְלוּכָה אָן גִירוּפִין. וָואס פַאר אַ שֵׁיינְקֵייט דָאס וָואלְט גִיוֶוען. אַז דִי מַלְכָּה זָאל נֶעמֶען דֶעם דָאקְטֶאר. הָאט זִיךְ דֶער דָאקְטֶאר (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) אָן גִירוּפְן עֶס וָואלְט בְוַודְאַי זֵייעֶר שֵׁיין גִיוֶוען נָאר אַז מֶען זָאל דָאס רֵיידִין נִיט מִיט אֵיין פַאר טְרוּנְקִין מוֹיל. דִי מַלְכָּה הָאט זִיךְ אוֹיךְ אָן גִירוּפְן עֶס וָואלְט זֵייעֶר שֵׁיין גִיוֶוען אַז זִי זָאל נֶעמֶען דֶעם דָאקְטֶאר. נָאר דִי מְדִינָה זָאל דְרוֹיף מַסְכִּים זַיין. הָאט זִיךְ וִוידֶער דֶער דָאקְטֶאר אָן גִירוּפִין. עֶס וָואלְט בְּוַודְאַי זֵייעֶר שֵׁיין גִיוֶוען נָאר אַז מֶען זָאל דָאס רֵיידִין נִיט מִיט קֵיין פַאר טְרוּנְקִין מוֹיל. נָאךְ דֶעם אַז זֵיי הָאבִּין זִיךְ אוֹיס גִינִיכְטֶערְט פוּן דֶעם שִׁכְּרוּת. הָאבִּין זִיךְ דֶער מַאנְט דִי שָׂרִים. וָואס זֵיי הָאבִּין דָא גִיזָאגְט. אוּן הָאבִּין זִיךְ גִישֶׁעמְט פַאר דֶער מַלְכָּה. וָואס זֵיי הָאבִּין אַזוֹינְס גִיזָאגְט. נָאר זֵיי הָאבִּין זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. דִי מַלְכָּה אַלֵיין הָאט דוּךְ אוֹיךְ דָאס גִיזָאגְט. אוּן דִי מַלְכָּה הָאט זִיךְ אוֹיךְ גִישֶׁעמְט פַאר זֵיי. נָאר זִי הָאט זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען זֵיי אַלֵיין הָאבִּין דוּךְ אוֹיךְ דָאס גִיזָאגְט. דֶער וַוייל הָאט מֶען אָן גִיהוֹיבִּין דֶער פוּן צוּ שְׁמוּסִין. אִיז אַזוֹי גִיבְּלִיבְּן. הָאבְּן זֵיי זִיךְ מִתְחַתֵּן גִיוֶוען דִי מַלְכָּה מִיט דֶעם דָאקְטֶאר (דְהַיינוּ מִיט דֶער בַּת קֵיסֶר וָואס זֵיי הָאבְּן גִימֵיינְט אַז דָאס אִיז אֵיין דָאקְטֶאר כַּנַּ"ל) אוּן זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אַהֵיים צוּ זֵייעֶר מְדִינָה.

וִוי דִי מְדִינָה הָאט דֶער זֶעהְן אַז זֵיי קוּמֶען זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר פְרֵיילִיךְ גִיוָוארִין. וָוארִין עֶס אִיז שׁוֹין גִיוֶוען אַ לַאנְגֶע צַייט. אַז דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז אַוֶועק מִיט דֶער שִׁיף. אוּן מִיהָאט נִיט גְוואוּסְט וִוי עֶר אִיז. אוּן דֶער אַלְטֶער מֶלֶךְ אִיז דֶער וַוייל גִישְׁטָארְבִּין. אֵיי זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען. דֶער וַוייל הָאבִּין זֵיי דֶער זֶעהְן אַז דֶער בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז גִיוֶועזִין זֵייעֶר מֶלֶךְ אִיז נִיט דָא. הָאבְּן זֵיי גִיפְרֶעגְט (דְהַיינוּ דִי מְדִינָה הָאט גִיפְרֶעגְט) וִוי אִיז אוּנְזֶער מֶלֶךְ. הָאבְּן זֵיי דֶער צֵיילְט זֵיי דִי גַאנְצֶע מַעֲשֶׂה. אַז דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז שׁוֹין לַאנְג גִישְׁטָארְבְּן אוּן אַז זֵיי הָאבִּין שׁוֹין אוֹיף גִינוּמֶען אֵיין נַייעֶם מֶלֶךְ דֶעם וָואס עֶר גֵייט מִיט זֵיי (דְהַיינוּ דֶעם דָאקְטֶאר דָאס אִיז דִי בַּת קֵיסֶר) הָאט זִיךְ דִי מְדִינָה זֵייעֶר גִיפְרֵייט וָואס זֵיי הָאבִּין שׁוֹין אֵיין נַייעֶם מֶלֶךְ.

דֶער מֶלֶךּ (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) הָאט גִיהֵייסִין אוֹיס רוּפִין אִין אַלֶע מְדִינוֹת אַז וִוי עֶס גִיפִינְט זִיךְ עֶרְגֶעץ אַ גֵר אָדֶער אַ בּוֹרֵחַ דְהַיינוּ אֵיין אַנְטְלָאפִינֶער אוֹדֶער אַ פַארְטְרִיבִּינֶער זָאלִין זֵיי אַלֶע קוּמֶען אוֹיף דֶער חַתוּנָה עֶס זָאל אֵיינֶער פוּן זֵיי נִיט אָפּ גֵיין. וֶועלִין זֵיי נֶעמֶען גְרוֹיסֶע מַתָּנוֹת. וִוידֶער הָאט גִיהֵייסִין דֶער מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) אַז מֶען זָאל מַאכִין אַרוּם דֶער גַאנְצֶער שְׁטָאט קְוַואלִין אַרוּם אוּן אַרוּם. כְּדֵי אַז אֵיינֶער וֶועט וֶועלִין אַ טְרוּנְק טוּן זָאל עֶר נִיט בַּאדַארְפְן אַוֶועק גֵיין אַ טְרוּנְק טוּן. נָאר אִיטְלִיכֶער זָאל גִיפִינֶען אַ קְוַואל לֶעבִּין זִיךְ. נָאךְ הָאט דֶער מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) גִיהֵייסְן אַז מֶען זָאל זַיין צוּרָה אָפּ מָאלִין בַּיי אִיטְלִיכְן קְוַואל. אוּן מִזָאל שְׁטֶעלִין שׁוֹמְרִים. זֵיי זָאלִין הִיטְן בְּאִים אַז אֵיינֶער וֶועט קוּמֶען אוּן וֶועט זִיךְ שְׁטַארְק צוּ קוּקִין צוּ דֶער צוּרָה (דְהַיינוּ צוּ דֶעם פַּאטְרֶעט פוּן דֶעם מֶלֶךְ דָאס אִיז דִי בַּת קֵיסֶר כַּנַּ"ל) אוּן וֶועט מַאכִין אַ שְׁלֶעכְט פָּנִים זָאל מֶען דֶעם מֶענְשְׁן חַאפִּין אוּן מֶען זָאל אִים אַיין זֶעצִין אִין דֶער תְּפִיסָה. הָאט מֶען אַלְץ אַזוֹי גִיטָאן. זֶענֶען אָן גִיקוּמֶען דִי אַלֶע דְרַיי (דְהַיינוּ דֶער עֶרְשְׁטֶער בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז דֶער רֶעכְטֶער חָתְן פוּן דֶער בַּת קֵיסֶר) וָואס זִי אִיז דָא מֶלֶךְ גִיוָוארִין. אוּן דֶער זוּן פוּן דֶעם סוֹחֵר (וָואס דֶער פָאטֶער הָאט אִים פַאר טְרִיבְּן אִיבֶּער דֶער בַּת קֵיסֶר וָואס זִי אִיז פוּן אִיהם אַנְטְלוֹפֶען גִיוָוארִין כַּנַּ"ל) אוּן דֶער מֶלֶךְ וָואס מֶען הָאט אִים פַאר טְרִיבְּן (אוֹיךְ אִיבֶּער דֶער בַּת קֵיסֶר וָואס זִי אִיז פוּן אִים אַנְטְלוֹפְן גִיוָוארִין מִיט דִי עֶלֶעף פַּאנִיס כַּנַּ"ל) אוּן אִיטְלִיכֶער פוּן דִי דְרַיי הָאט דֶער קֶענְט אַז דָאס אִיז אִיר צוּרָה. אוּן הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר צוּגִיקוּקְט אוּן הָאבִּין זִיךְ דֶער מַאנְט אוּן הָאבְּן זִיךְ זֵייעֶר מְצַעֵר גִיוֶוען. הָאט מֶען זֵיי גִיחַאפְּט אִין דֶער תְּפִיסָה אַרַיין.

בְּשַׁעַת חַתוּנָה הָאט דֶער מֶלֶךְ גִיהֵייסְן (דְהַיינוּ דִי בַּת קֵיסֶר) אַז מֶען זָאל דִי שְׁבוּיִים בְּרֶענְגֶען פַאר אִים הָאט מֶען גִיבְּרַאכְט דִי אַלֶע דְרַיי. הָאט זִי זֵיי דֶער קֶענְט אוּן זֵיי הָאבִּין זִי נִישְׁט דֶער קֶענְט מַחְמַת זִי אִיז גִיגַאנְגֶען אָן גִיטָאן וִוי אֵיין מַאנְצְבִּיל. הָאט זִיךְ אָן גִירוּפְן דִי בַּת קֵיסֶר אוּן הָאט גִיזָאגְט דוּ מֶלֶךְ דִיךְ הָאט מֶען פַאר טְרִיבֶּען אִיבֶּער דִי עֶלֶעף פּאנִיס וָואס זֵיי זֶענֶען פַאר פַאלְן גִיוָוארִין נַאדִיר אָפּ דַיינֶע פּאנִיס. קֶער דִיךְ אוּם אַהֵיים צוּ דַיין מְדִינָה אוּן צוּ דַיין מְלוּכָה. דוּ סוֹחֵר (כְּלוֹמֶר פְרִיר הָאט זִי גִירֶעט צוּם מֶלֶךְ. הַיינְט הָאט זִי אָן גִיהוֹיבְּן צוּ ריידִין צוּם בֶּן הַסוֹחֵר הַנַּ"ל) דִיךְ הָאט דַיין טַאטֶע פַאר טְרִיבְּן אִיבֶּער דֶער שִׁיף מִיט דֶער סְחוֹרָה וָואס עֶס אִיז פַאר פַאלִין גִיוָוארִין (כַּנַּ"ל) נַאדִיר אָפּ דַיין שִׁיף מִיט גָאר דֶער סְחוֹרָה. אוּן דֶער פַאר וָואס דַיין גֶעלְד אִיז אַזוֹי לַאנְג אוֹיסִין גִיוֶוען דֶער פַאר הָאסְטוּ הַיינְט מֶער עֲשִׁירוּת אִין דֶער שִׁיף כִּפְלֵי כִּפְלַיִם מֶער פוּן פְרִיר (וָוארִין הַיינְט אִיז נָאךְ גִיוֶוען אִין דֶער שִׁיף דָאס גְרוֹיסֶע עֲשִׁירוּת פוּן דִי רוֹצְחִים כַּנַּ"ל) אוּן דוּ בֶּן מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דֶער עֶרְשְׁטֶער בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז בֱּאֶמֶת דֶער חָתְן) קוּם אַהֶער לָאמִיר אַהֵיים פָארִין. הָאבִּין זֵיי זִיךְ אוּם גִיקֶערְט אַהֵיים. אָמֵן וְאָמֵן.