אומן אומן ראש השנה!

ברגעים אלו, של תחילת השנה, נפגשים שלושת הממדים של ״עולם – שנה – נפש״. מרחב-זמן-תודעה. אלפי אנשים מביאים את ראשם אל ראש בני-ישראל, בראש-השנה. המרחב מתנקז אל ארבעת האמות של הציון, הזמן מתרכז בליל חג ראש-השנה, ובני-האדם עם שורשי נשמותיהם, מתקבצים אל הצדיק האחד, רועה גן הנשמות, שציווה על ההיאספות.