מעשה יג : מהשבעה בעטלירס

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה יב : מבעל תפילה

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה יא : מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה י : מבערגיר ועני

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ט : מחכם ותם

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ח : מרב ובן יחיד

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ז : מזבוב ועכביש

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ו : ממלך עניו

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ה : מבן מלך שהיה מאבנים טובות

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ד : ממלך שגזר שמד

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ג : מחיגר

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה ב : ממלך וקיסר

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500

מעשה א : מאבידת בת מלך

י״ד בסיון ה׳תשע״ו (יולי 2, 2016)/על ידי breslevtsfat500