אחד היה אברהם [חלק 1]

/

הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת: ר׳ גדליה אהרן קעניג

/
שיחת מו"ר עט"ר הרב גדליהו אהרן קעניג זצוק"ל מה זאת סוכת דוד? למה אנחנו מבקשים על סוכת דוד, סוכת כל ישראל - סוכת משה רבינו, גם הוא קיים את מצות סוכה.