סיפורי מעשיות

מעשה יא : מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו (יידיש)

מַעֲשֶׂה אַמָאל אִיז גִיוֶוען אֵיין מֶלֶךְ. אִיז בַּיי אִים אִין שְׁטוּבּ גִיוֶוען אֵיין שִׁפְחָה. וָואס זִי הָאט בַּאדִינְט דִי מַלְכָּה (מִן הַסְתַּם קֵין קֶעכֶערְן טָאר נִיט אַרַיין קוּמֶען צוּם מֶלֶךְ. נָאר דִי שִׁפְחָה הָאט גִיהַאט עֶפֶּעס אֵיין אַנְדֶער דִינְסְט. אַ קְלֵינֶע דִינְסְט) אִיז גִיקוּמֶען דִי צַייט וָואס דִי מַלְכָּה הָאט בַּאדַארְפְט הָאבְּן אֵיין קִינְד. אוּן דִי שִׁפְחָה הָאט אוֹיךְ בַּאדַארְפְט צוּ גְוִוינֶען אִין דֶער צַייט. אִיז גִיגאנְגֶען דִי בָּאבֶּע אוּן הָאט אִיבֶּערגִיבִּיטְן דִי קִינְדֶער. כְּדֵי זִי זָאל זֶעהְן וָואס דָא וֶועט זִיךְ טָאן. וָואס דֶערְפוּן וֶועט אַרוֹיס וַואקְסְן. אוּן זִי הָאט גִינוּמֶען דָאס קִינְד פוּן דֶעם מֶלֶךְ אוּן הָאט אַנִידֶער גִילֵייגְט לֶעבְּן דֶער שִׁפְחָה. אוּן דָאס קִינְד פוּן דֶער שִׁפְחָה הָאט זִי גִילֵייגְט לֶעבְּן דֶער מַלְכָּה.

דֶערְנָאךְ הָאבְּן אָן גִיהוֹיבְּן דִי קִינְדֶער אוּנְטֶער צוּ וַואקְסְן. אוּן דֶעם בֶּן מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דָאס קִינְד וָואס סֶע דֶערְוַואקְסְן גִיוָוארְן בַּאם מֶלֶךְ וָואס מֶען הָאט גִימֵיינְט אַז דָאס אִיז דֶער זוּן פוּן דֶעם מֶלֶךְ) הָאט מֶען אִים מְגַדֵל גִיוֶוען (דְהַיינוּ גִיגְרֵייסְט) אוּן אוֹיפגִיהוֹיבְּן אַלֶע מָאל הֶעכֶער הֶעכֶער. בִּיז עֶר אִיז זֵייעֶר גְרוֹיס גִיוָוארְן אוּן עֶר אִיז גִיוֶוען אֵיין גְרוֹסֶער בֶּרְיָה. אוּן דֶער בֶן הַשִּׁפְחָה (דְהַיינוּ דֶער וָואס עֶר אִיז דֶערְצוֹיגְן גִיוָוארְן בַּיי דֶער שִׁפְחָה וָואס צוּם אֶמֶת אִיז עֶר גִיוֶוען דֶער זוּן פוּן דֶעם מֶלֶךְ כַּנַּ"ל) אִיז אוֹיךְ דֶערְוַואקְסְן גִיוָוארְן בַּיי דֶער שִׁפְחָה. אוּן דִי בֵּיידֶע קִינְדֶער הָאבְּן גִילֶערְנְט אִין אֵיינֶעם אִין אֵיין חֵדֶר. אוּן דֶער אֱמֶתֶיר בֶּן מֶלֶךְ (וָואס עֶר וֶוערְט אָנְגִירוּפְן בֶּן הַשִּׁפְחָה) הָאט זִיךְ זַיין טֶבַע גִיצוֹיגְן צוּם נִימוּס פוּן אֵיין מַלְכוּת נָאר עֶר אִיז מְגוּדָל גִיוָוארְן בַּיי דֶעם עֶבֶד אִין שְׁטוּבּ. אוּן פַארְקֶערְט דֶער בֶּן הַשִּׁפְחָה (וָואס עֶר וֶוערְט אָנְגִירוּפְן בֶּן הַמֶּלֶךְ) הָאט זִיךְ זַיין טֶבַע גִיצוֹיגְן צוּ אֵיין אַנְדֶער נִימוּס נִיט אַזוֹי וִוי דֶער נִימוּס פוּן אֵיין מֶלֶךְ אִיז. נָאר עֶר אִיז מְגוּדָל גִיוָוארִין בַּיי דֶעם מֶלֶךְ אִין שְׁטוּבּ. הָאט עֶר זִיךְ גִימוּזְט פִירְן מִיט דֶעם נִימוּס פוּן אֵיין מַלְכוּת. וָוארְן מֶע הָאט אִים אַזוֹי גִיפִירְט מִיט דֶעם נִימוּס.

אוּן דִי בָּאבֶּע מַחְמַת נָשִׁים דַעְתָּן קַלוֹת (דְהַיינוּ וַויבֶּער הָאבְּן אֵיין גְרִינְגֶע דֵעָה) כְּלוֹמֶר זֵיי קֶענֶען זִיךְ נִיט אַיינְהַאלְטְן. אִיז זִי גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט אוֹיסְגִיזָאגְט דֶעם סוֹד פַאר אֵיין מֶענְשְׁן. בַּאֲשֶׁר אַז זִי הָאט פַארְבִּיטְן דִי קִינְדֶער אוּן אִיטְלִיכֶער מֶענְשׁ הָאט זִיךְ אֵיין חָבֵר. אוּן דֶער חָבֵר הָאט נָאךְ אֵיין חָבֵר. הָאט אַזוֹי אֵיינֶער אוֹיסְגִיזָאגְט דֶעם אַנְדֶערְן. בִּיז דֶער סוֹד אִיז אַרוֹיס גִיקוּמֶען. אַזוֹי וִוי דֶער שְׁטֵייגֶער פוּן דֶער וֶועלְט אִיז. בִּיז דֶער עוֹלָם הָאט דֶערְפוּן גִישְׁמוּסְט שְׁטִילֶערְהֵייט בַּאֲשֶׁר אַז דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן. לוּשְׁמִיר שְׁמוּסְן שַׁארְף קָאן מֶען בְּוַודְאַי דֶערְפוּן נִיט. דֶער מֶלֶךְ זָאל נִישט גִיוָוארְן וֶוערְן. וָוארְן וָואס וֶועט דֶער מֶלֶךְ קֶענֶען טָאן אִין אַזוֹי אַ זַאךְ. וָוארְן עֶר קָאן דָאס נִיט פַארְרֶעכְטְן. עֶר קָאן עֶס נִיט גְלֵייבְּן. טָאמֶער אִיז דָאס לִיגְן. אוּן וִוי אַזוֹי בַּייט מֶען וִוידֶער צוּרִיק. אִיבֶּער דֶעם טָאר מֶען דָאס בְּוַודְאַי נִיט אוֹיס זָאגְן פַאר דֶעם מֶלֶךְ. נָאר דֶער עוֹלָם הָאט צְוִוישְׁן זִיךְ שְׁטִילֶערְהֵייט גִישְׁמוּסְט דֶערְפוּן.

וַיְהִי הַיּוֹם. אִיז גִיגַאנְגֶען אֵיינֶער. אוּן הָאט אוֹיסְגִיזָאגְט דֶעם סוֹד פַאר דֶעם בֶּן מֶלֶךְ. בַּאֲשֶׁר מִזָאגְט אוֹיף אִים אַז עֶר אִיז פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן. נָאר. דוּ קָאנְסְט דָאס נִיט קְלֶערְן. וָוארְן סֶע שְׁטֵייט דִיר נִיט אָן. אוּן וִוי אַזוֹי קְלֶערְט מֶען אַזוֹי אֵיין זַאךְ. נָאר אִיךְ דֶערְצֵייל עֶס דִיר. כְּדֵי דוּ זָאלְסְט וִויסְן. וָוארְן טָאמֶער וֶועט אַמָאל זַיין אֵין בּוּנְט אַקֶעגְן דֶער מְלוּכָה. וֶועט דֶער בּוּנְט דָארְךְ דֶעם קָאנֶען שְׁטַארְקֶער זַיין וָוארְן זֵיי וֶועלְן זָאגְן זֵיי נֶעמֶען זִיךְ דֶעם בֶּן מֶלֶךְ פַאר אֵיין מֶלֶךְ. דְהַיינוּ דֶער וָואס מִזָאגְט אוֹיף אִים אַז עֶר אִיז צוּם אֶמֶת דֶער בֶּן מֶלֶךְ כַּנַּ"ל. דְרוּם בַּאדַארְפְסְטוּ זֶעהְן צוּ פַארְטְרַאכְטְן דֶעם בָּחוּר. (אַזוֹי הָאט אַלְץ דֶער אֵיינֶער גִיזָאגְט צוּ דֶעם בֶּן הַמֶּלֶךְ וָואס צוּם רֶעכְטְן אֶמֶת אִיז עֶר דֶער זוּן פוּן דֶער שִׁפְחָה כַּנַּ"ל).

אִיז גִיגַאנְגֶען דֶער בֶּן מֶלֶךְ אוּן הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ טָאן שְׁפִּיצְלֶעךְ יֶענֶעמְס פָאטֶער (וָואס צוּם אֶמֶת אִיז עֶר זִיךְ גִיוֶוען טַאקֶע זַיין פָאטֶער) אוּן עֶר הָאט זִיךְ אַלְץ גִילֵייגְט אִים צוּ טָאן שְׁלֶעכְץ תָּמִיד. אוּן עֶר הָאט אִים אַלְץ דֶערְלַאנְגְט שְׁפִּיצְלֶעךְ אֵיינְס נָאךְ עֶס אַנְדֶערֶע. כְּדֵי עֶר זָאל מוּזְן עוֹקֵר זַיין מִיט זַיין זוּן. אוּן כָּל זְמַן דֶער מֶלֶךְ אַלֵיין הָאט נָאךְ גִילֶעבְּט. הָאט עֶר נָאךְ פָארְט אַזוֹי אֵיין מֶמְשָׁלָה נִיט גִיהַאט. פוּן דֶעסְט וֶועגְן פָארְט פְלֶעגְט עֶר אִים טָאן שְׁפִּיצְלֶעךְ. דֶערְנָאךְ אִיז דֶער מֶלֶךְ אַלְט גִיוָוארְן אוּן אִיז גִישְׁטָרְבְּן. הָאט עֶר אָפּ גִינוּמֶען דִי מְלוּכָה. הָאט עֶר דֶעמָאלְט נָאךְ מֶער שְׁלֶעכְץ גִיטָאן צוּ יֶענֶעם זוּנְס פָאטֶער (דְהַיינוּ צוּ דֶעם פָאטֶער פוּן דֶעם בֶּן הַשִּׁפְחָה וָואס צוּם אֶמֶת אִיז עֶר גִיוֶוען דֶער בֶּן הַמֶּלֶךְ אוּן דֶער פָאטֶער אִיז טַאקֶע גִיוֶוען זַיין פָאטֶער פוּן דֶעם וָואס עֶר הָאט אָפּ גִינוּמֶען דִי מְלוּכָה וָוארְן זֵיי זֶענֶען זִיךְ פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן כַּנַּ"ל) אוּן עֶר הָאט גִיטָאן אִים שְׁלֶעכְץ פַארְשְׁטֶעלְט מֶען זָאל נִיט וִויסְן אַז סֶע אִיז פוּן אִים. וָוארְן סֶע אִיז נִיט שֵׁיין פַאר לַייט. אוּן הָאט אִים דֶערְלַאנְגְט אַלֶע מָאל שְׁפִּיצְלֶעךְ אֵיינְס נָאךְ עֶס אַנְדֶערֶע.

הָאט פַארְשְׁטַאנֶען דֶער דָאזִיגֶער. אַז עֶר טוּט אִים שְׁפִּיצְלֶעךְ מַחְמַת דֶער זַאךְ. (דְהַיינוּ וַוייל דִי וֶועלְט שְׁמוּסְט אַז דִי קִינְדֶער זֶענֶען פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן) הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפְן אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם זוּן (דְהַיינוּ דֶער עֶבֶד דֶער מַאן פוּן דֶער שִׁפְחָה וָואס אִים הָאט מֶען עֶס אַלְץ דֶערְלַאנְגט שְׁפִּיצְלֶעךְ כְּדֵי עֶר זָאל פַארְטְרַייבְּן זַיין זוּן וַוייל מֶען זָאגְט אַז דִי קִינְדֶער זֶענֶען פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן כַּנַּ"ל) אוּן הָאט אִים דֶערְצֵיילְט דִי גַאנְצֶע מַעֲשֶׂה. אוּן הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. אִיךְ הָאבּ גְרוֹיס רַחְמָנוֹת אוֹיף דִיר. וָוארְן מִמָה נֶפְשַׁךְ. בִּיסְטוּ אַנְדֶרְשׁ מַיין קִינְד. הָאבּ אִיךְ זִיךְ בְּוַדְאַי גְרוֹיס רַחְמָנוֹת אוֹיף דִיר. בִּיסְטוּ אַנְדֶערְשׁ נִיט מַיין קִינְד. נָאר בִּיסְט צוּם אֶמֶת דֶער בֶּן מֶלֶךְ. אִיז זִיךְ נָאךְ מֶער רַחְמָנוֹת אוֹיף דִיר. וָוארְן דֶער (דְהַיינוּ דֶער וָואס עֶר הָאט אָפְּגִינוּמֶען דִי מְלוּכָה) וִויל זִיךְ דִיךְ גָאר אוֹיס רַייסְן חַס וְשָׁלוֹם. אִיבֶּער דֶעם מוּסְטוּ עוֹקֵר זַיין (דְהַינוּ אַנְטְלוֹיפְן) פוּן דַאנֶעט. הָאט עֶס אִים זֵייעֶר גִיאַיירְט. אוּן סֶע אִיז אִים זֵייעֶר שְׁלֶעכְט גִיוֶוען דִי זַאךְ.

נָאר דֶער מֶלֶךְ דֶערְלַאנְגְט אַלְץ דֶערְוַוייל אַלֶע מָאל שְׁפִּיצְלֶעךְ. אֵיינְס נָאךְ עֶס אַנְדֶערֶע. הָאט זִיךְ דֶער זוּן מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער אֱמֶתֶער בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן) עֶר מוּז אַנְטְלוֹיפְן. הָאט אִים דֶער פָאטֶער גִיגִיבְּן אַסַאךְ גֶעלְט. אוּן עֶר אִיז זִיךְ אַוֶועק. הָאט עֶס אִים זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן. וָואס עֶר אִיז פַארְטְרִיבְּן גִיוָוארְן פוּן זַיין מְדִינָה אוּמְזִיסְט. וָוארְן עֶר הָאט זִיךְ אַרוּם גִיקוּקְט. פַארְוָואס קוּמְט מִיר דָאס אַז אִיךְ זָאל פַארְיטְרִיבְּן וֶוערְן. בִּין אִיךְ אַנְדֶערְשׁ דֶער בֶּן מֶלֶךְ. קוּמְט מִיר בְּוַודְאַי נִיט דָאס אַז אִיךְ זָאל פַארְטְרִיבְּן וֶוערְן. אוּן אֲפִילוּ אַז אִיךְ בִּין נִיט דֶער בֶּן מֶלֶךְ. קוּמְט מִיר אוֹיךְ נִיט דָאס אַז אִיךְ זָאל זַיין אֵיין בּוֹרֵחַ (דְהַיינוּ אֵיין אַנְטְלָאפִינֶער) אוּמְזִיסְט. וָוארְן וָואס הָאבּ אִיךְ גִיזִינְדִיגְט וָואס בִּין אִיךְ דָא שׁוּלְדִיג. הָאט עֶס אִים זֵייעֶר פַארְדְרָאסְן אוּן מַחְמַת דֶעם הָאט עֶר זִיךְ גִינוּמֶען צוּם טְרוּנְק. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען לְבֵית הַזוֹנוֹת (דְהַיינוּ אִין דִי שְׁטִיבֶּער וואוּ הוּרְן זִיצְן) אוּן עֶר הָאט גִיוָואלְט דֶערְמִיט זִיךְ פַארְבְּרֶענְגֶען זַיינֶע יָארְן. עֶר זָאל שִׁיכּוּרְן אוּן זָאל נָאךְ גֵיין נָאךְ וָואס זַיין הַארְץ גְלוּסְט. וַוייל עֶר אִיז פַארְטְרִיבְּן גִיוָוארְן אוּמְזִיסְט. אוּן דֶער מֶלֶךְ (דְהַיינוּ דֶער פַאלְטְשֶׁער בֶּן מֶלֶךְ דֶער פַארְבִּיטֶענֶער וָואס עֶר אִיז גִיוָוארְן מֶלֶךְ) הָאט אָפְּגִינוּמֶען דִי מְלוּכָה שְׁטַארְק. אוּן אַז עֶר הָאט עֶפֶּעס גִיהֶערְט אַז מֶענְשְׁן מוּמְלֶען אוּן שְׁמוּסְן עֶפֶּעס דֶערְפוּן (דְהַיינוּ אַז זֵיי זֶענֶען פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן כַּנַּ"ל הָאט עֶר זֵיי מַעֲנִישׁ גִיוֶוען כְּלוֹמֶר גִישְׁטְרָאפְט אוּן גִיפַּיינִיקְט) אוּן הָאט זִיךְ אִין זֵיי נוֹקֵם גִיוֶועהְן. אוּן עֶר הָאט גִיקִינִיגְט בְּתּוֹקֶף וְעוֹז. וַיְהִי הַיּוֹם. אִיז דֶער מֶלֶךְ גִיפָארְן מִיט זַיינֶע שָׂרִים. נאוולאווי (דְהַיינוּ חַאפְּן חַיוֹת) אוּן זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ אַ שֵׁיין אָרְט. אוּן אַ טַייכְל וַואסֶער אִיז גִיוֶוען פַאר דֶעם אָרְט. הָאבְּן זֵיי זִיךְ גִישְׁטֶעלְט דָארְט אָפְּרוּעֶן זִיךְ. אוּן הָאבְּן זִיךְ גִיוָואלְט דָארְט שְׁפַּאצִירְן הָאט זִיךְ דֶער מֶלֶךְ אַבִּיסְל צוּגִילֵייגְט. אִיז אִים גִיקוּמֶען אוֹיף אִין זִין דִי מַעֲשֶׂה וָואס עֶר הָאט גִיטָאן. וָואס עֶר הָאט פַארְטְרִיבְּן דֶעם דָאזִיגְן אוּמְזִיסְט. וָוארְן מִמָה נֶפְשַׁךְ. אִיז עֶר אַנְדֶערְשׁ דֶער בֶּן מֶלֶךְ. לֹא דַי וָואס עֶר אִיז פַארְבִּיטְן גִיוָוארְן, פַארְוָואס זָאל עֶר נָאךְ פַארְטְרִיבְּן וֶוערְן אוּמְזִיסְט. אוּן אַז עֶר אִיז נִישְׁט דֶער בֶּן מֶלֶךְ. קוּמְט אִים אוֹיךְ נִיט אַז מֶען זָאל אִים פַארְטְרַייבְּן. וָוארְן וָואס הָאט עֶר גִיזִינְדִיגְט. הָאט דֶער מֶלֶךְ זִיךְ פַארְטְרַאכְט אִין דֶער זַאךְ אוּן הָאט חַרָטָה גִיהַאט אוֹיף דֶער עֲבֵירָה אוּן אוֹיף דֶער גְרוֹיסֶער עַוְולָה וָואס עֶר הָאט דָא גִיטָאן. אוּן דֶער מֶלֶךְ הָאט זִיךְ נִישְׁט גִיקָאנְט קֵיין עֵצָה גִיבְּן. וָואס עֶר זָאל דָא טָאן. אוּן שְׁמוּסְן קָאן מֶען אַזוֹי אַ זַאךְ נִיט מִיט קֵיין שׁוּם מֶענְשְׁן מֶען זָאל מִיט אִים אֵיין עֵצָה הַאלְטְן (וָוארְן מֶען שֶׁעמְט זִיךְ בְּוַודְאַי אַזוֹינְס צוּ שְׁמוּסְן מִיט לַייט) אִיז דֶער מֶלֶךְ זֵייעֶר פַארְזָארְגְט גִיוָוארְן אִין גְרוֹיס דַאֲגָה. הָאט עֶר גִיהֵייסְן דִי שָׂרִים. אַז מֶען זָאל זִיךְ אוּמְקֶערְן. וָוארְן וַוייל סֶע אִיז אוֹיף אִים גִיפַאלְן דַאֲגָה. בַּאדַארְף מֶען זִיךְ שׁוֹין נִיט שְׁפַּאצִירְן. הָאבְּן זֵיי זִיךְ אוּמְגִיקֶערְט אַהֵיים. וִוי דֶער מֶלֶךְ אִיז גִיקוּמֶען אַהֵיים. הָאט עֶר בְּוַודְאַי גִיהַאט כַּמָה זַאכְן אוּן אִינְטֶערֶעסְן. הָאט עֶר זִיךְ גִיפָּארֶעט אִין זַיינֶע אִינְטֶערֶעסְן. אִיז אִים דִי זַאךְ אוֹיס אִין זִין אַרוֹיס. (דְהַיינוּ דִי דַאֲגָה אוּן דִי חַרָטָה וָואס עֶר הָאט גִיהַאט אוֹיף דֶעם וָואס עֶר הָאט יֶענֶעם פַארְטְרִיבְּן אוּמְזִיסְט).

אוּן דֶער וָואס עֶר אִיז פַארְטְרִיבְּן גִיוָוארְן (דְהַיינוּ דֶער אֱמֶתֶער בֶּן מֶלֶךְ) אוּן עֶר הָאט גִיטָאן וָואס עֶר הָאט גִיטָאן. אוּן עֶר הָאט אוֹיס גִיבְּרַאכְט זַיין גֶעלְט. אַמָאל אִיז עֶר אַלֵיין אַרוֹיס גִיגַאנְגֶען זִיךְ שְׁפַּאצִירְן. אוּן עֶר הָאט זִיךְ צוּגִילֵייגְט. אִיז אִים גִיקוּמֶען אוֹיף אִין זִין. וָואס מִיט אִים הָאט זִיךְ אִיבֶּער גִיטָאן אוּן הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ טְרַאכְטְן. וָואס הָאט עֶס גָאט מִיר גִיטָאן. בִּין אִיךְ אַנְדֶערְשׁ דֶער בֶּן מֶלֶךְ. קוּמְט מִיר בְּוַודְאַי נִיט דָאס. אוּן אַז אִיךְ בִּין נִיט דֶער בֶּן מֶלֶךְ. קוּמְט מִיר אוֹיךְ נִיט דָאס דָאזִיגֶע אַז אִיךְ זָאל זַיין אֵיין בּוֹרֵחַ אוּן אַ פַארְטְרִיבֶּענֶער. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אִין דֶער דֵיעָה. אַדְרַבָּא. אַז סֶע אִיז יוֹא אַזוֹי. אַז הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ קָאן יוֹא אַזוֹינְס טָאן אַז מֶע זָאל פַארְבַּייטְן אַ בֶּן מֶלֶךְ. אוּן סֶע זָאל אוֹיף אִים אַזוֹינְס אִיבֶּער גֵיין קֶער אִיךְ זֶע מִיךְ יוֹא אַזוֹי צוּ פִירְן. אִיז זֶע רֶעכְט וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן. שְׁטֵייט עֶס מִיר אָן אַז אִיךְ זָאל מִיךְ אַזוֹי פִירְן. אַזוֹי וִוי אִיךְ הָאבּ גִיטָאן. אוּן עֶר הָאט אָנְגִיהוֹיבְּן גְרוֹיס צַעַר צוּ הָאבְּן אוּן זֵייעֶר חַרָטָה צוּ הָאבְּן אוֹיף דִי מַעֲשִׂים רָעִים וָואס עֶר הָאט גִיטָאן. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר זִיךְ אוּמְגִיקֶערְט אַהֵיים דָארְט וִוי עֶר אִיז גִיוֶוען. אוּן עֶר הָאט זִיךְ וַוייטֶער גִינוּמֶען צוּם טְרוּנְק. נָאר מַחְמַת עֶר הָאט שׁוֹין אָנְגִיהוֹיבְּן חַרָטָה צוּ הָאבְּן פְלֶעגְט אִים מְבַלְבֵּל צוּ זַיין. דִי מַחְשָׁבוֹת פוּן חַרָטָה אוּן תְּשׁוּבָה וָואס סֶע אִיז אִים גִיקוּמֶען אוֹיף אִין זִין אַלֶע מָאל.

אַמָאל הָאט עֶר זִיךְ צוּ גִעלֵייגְט הָאט זִיךְ אִים גִעחָלֶמְט. בַּאֲשֶׁר אִין דֶעם אוּן אִין דֶעם אָרְט אִיז יְרִיד אִין דֶעם אוּן דֶעם טָאג. בְּכֵן זָאל עֶר אַהִין גֵיין. אוּן וָואס סֶע וֶועט זִיךְ אִים טְרֶעפְן צוּם עֶרְשְׁטְן עֶפֶּעס אַ פַארְדִינְסְט. זָאל עֶר עֶס תֵּיכֶּף טָאן. כָאטְשֶׁע סֶע וֶועט נִיט זַיין וֶועדְלִיג זַיין כָּבוֹד (אַזוֹי הָאט זִיךְ אִים גִעחָלִימְט) אוּן עֶר הָאט זִיךְ אוֹיף גִעכַאפְּט. אוּן דֶער חָלוֹם אִיז אִים אַרַיין זֵייעֶר אִין דֶער מַחְשָׁבָה אַרַיין. וָוארִן אַמָאל אִיז פַארְהַאנְדִן אַז דִי זַאךְ גֵייט תֵּיכֶּף אַרוֹיס פוּן דֶער מַחְשָׁבָה. נָאר דֶער חָלוֹם אִיז אִים זֵייעֶר אַרַיין אִין דֶער מַחְשָׁבָה. לוּשְׁמִיר פוּן דֶעסְטְוֶועגְן פָארְט. אִיז בַּיי אִים שְׁוֶוער גִיוֶוען אַז עֶר זָאל דָאס טוֹן. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען וַוייטֶער צוּם טְרוּנְק. אוּן דֶער חָלוֹם הָאט זִיךְ אִים וַוייטֶער גִיחָלִימְט כַּמָה פְּעָמִים אוּן דֶער חָלוֹם הָאט אִים זֵייעֶר מְבַלְבֵּל גִיוֶוען.

אַמָאל הָאט מֶען אִים גִיזָאגְט אִין חָלוֹם. אַז דוּ וִוילְסְט אוֹיף דִיר רַחְמָנוֹת הָאבִּין זָאלְסְטוּ אַזוֹי טָאן (דְהַיינוּ עֶר זָאל גֵיין אוֹיף דֶעם יְרִיד וְכוּ' כַּנַּ"ל) הָאט עֶר שׁוֹין גִימוּזְט מְקַיֵים זַיין דֶעם חָלוֹם. אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אַוֶועק גִיגִיבְּן דָאס אִיבְּרִיקֶע גֶעלְט וָואס עֶר הָאט נָאךְ גִיהַאט הָאט עֶר עֶס אַוֶועק גִיגִיבְּן אוֹיף דֶער אַרְבִּירִיק וִוי עֶר אִיז גִישְׁטַאנֶען אוּן דִי גוּטֶע קְלֵיידֶער וָואס עֶר הָאט גִיהַאט. הָאט עֶר אוֹיךְ גִילָאזְט אוֹיף דֶער סְטַאנְצְיָא. אוּן עֶר הָאט זִיךְ גִינוּמֶען אַ פְּרָאסְטֶע מַלְבּוּשׁ וִוי סוֹחֲרִים דְהַיינוּ אֵיין אַ פִינְטְשֶׁע אוּן אִיז גִיפָארִין אוֹיף דֶעם יְרִיד. אוּן אִיז אַהִין גִיקוּמֶען.

אוּן עֶר אִיז אוֹיף גִישְׁטַאנֶען גַאנְץ פְרִיא אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען אוֹיף דֶעם יְרִיד. הָאט אִים בַּאגֶעגִינְט אַ סוֹחֵר אוּן הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. וִוילְסְטוּ עֶפֶּעס פַארְדִינֶען הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט יוֹא. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט אִיךְ בַּאדַארְף דָא צוּ טְרַייבִּין בְּהֵמוֹת. וֶועסְטוּ זִיךְ פַארְדִינְגֶען בַּיי מִיר. אוּן עֶר הָאט נִיט צַייט גִיהַאט זִיךְ מְיַישֵׁב צוּ זַיין מַחְמַת דֶעם חָלוֹם הַנַּ"ל (וָוארְן דֶער חָלוֹם אִיז זִיךְ גִיוֶוען אַז דָאס עֶרְשְׁטֶע פַארְדִינְסְט מוּז עֶר אָנֶעמֶען וְכוּ' כַּנַּ"ל) הָאט עֶר תֵּיכֶּף גִיעֶנְפֶערְט. יוֹא. אוּן דֶער סוֹחֵר הָאט אִים תֵּיכֶּף גִידוּנְגֶען. אוּן הָאט תֵּיכֶּף אָנְגִיהוֹיבִּין אוֹיף אִים צוּ שַׁאפִין אַזוֹי וִוי אֵיין הַאר אוֹיף זַיינֶע מְשָׁרְתִים. אוּן עֶר הָאט זִיךְ אָנְגִיהוֹיבְּן אַרוּם צוּ קוּקִין וָואס עֶר הָאט דָא גִיטָאן. וָוארִין צוּ אִים קוּמְט בְּוַודְאַי נִיט אַזוֹי אֵיין דִינְסְט. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ אֵיין אֵיידְלֶער מֶענְטְשׁ. אוּן הַיינְט וֶועט עֶר מוּזִין טְרַייבִּין בְּהֵמוֹת. אוּן עֶר וֶועט מוּזִין גֵיין צוּפוּס בַּיי דִי בְּהֵמוֹת. נָאר מֶע קָאן שׁוֹין קֵיין חַרָטָה נִיט הָאבִּין. אוּן דֶער סוֹחֵר שַׁאפְט אוֹיף אִים. אַזוֹי וִוי אֵיין הַאר. הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט דֶעם סוֹחֵר. וִוי וֶועל אִיךְ אַלֵיין גֵיין מִיט דִי בְּהֵמוֹת. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶרְט. אִיךְ הָאבּ נָאךְ הַאדַאייעֶס וָואס זֵיי טְרַייבִּין מַיינֶע בְּהֵמוֹת. וֶועסְטוּ מִיט זֵיי אִין אֵיינֶעם גֵיין. אוּן עֶר הָאט אִים אָפּ גִיגִיבְּן צוּ דֶער הַאנְט עֶטְלִיכֶע בְּהֵמוֹת וָואס עֶר זָאל זֵיי טְרַייבִּין. הָאט עֶר דִי בְּהֵמוֹת גִיפִירְט אוֹיס דֶער שְׁטָאט אַרוֹיס אוּן דָארְט זֶענֶען זִיךְ צוּם אוֹיף גִיקוּמֶען דִי אִיבְּרִיקֶע הַאדַייעֶס וָואס זֵיי טְרַייבְּן בְּהֵמוֹת. זֶענֶען זֵיי אִין אֵיינֶעם גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר הָאט גִיטְרִיבְּן דִי בְּהֵמוֹת. אוּן דֶער סוֹחֵר הָאט גִירִיטְן אוֹיף אֵיין פֶערְד. אוּן אִיז בַּיי זֵיי גִיגַאנְגֶען. אוּן דֶער סוֹחֵר הָאט גִירִיטְן מִיט אַכְזָרְיוֹת (דְהַיינוּ מִיט כַּעַס אוּן אוּם דֶערְבַּארִימְקֵייט) אוּן אַקֶעגִין אִים אִיז עֶר גִיוֶוען מִיט מֶער אַכְזָרְיוֹת. אוּן עֶר הָאט זִיךְ זֵייעֶר אוּן זֵייעֶר גִישְׁרָאקִין פַאר דֶעם סוֹחֵר. מַחְמַת עֶר הָאט אִים גִיזֶעהְן אַז עֶר הָאט זֵייעֶר גְרוֹיס אַכְזָרְיוֹת אוּן כַּעַס אַקֶעגִין אִים. אוּן עֶר הָאט מוֹרָא גִיהַאט. טָאמֶער טוּט עֶר אִים אֵיין זֶעץ מִיט דֶעם שְׁטֶעקִין וֶועט עֶר תֵּיכֶּף שְׁטַארְבְּן (וָוארְן דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר אֵיין אֵיידְלֶער מֶענְשׁ אוּן מַחְמַת זַיין אֵיידִילְקֵייט הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר גִישְׁרָאקִין אוּן סֶע הָאט זִיךְ אִים אַזוֹי גִידַאכְט) אוּן עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען מִיט דִי בְּהֵמוֹת אוּן דֶער סוֹחֵר בַּיי זֵיי. אוּן זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ אֵין אָרְט. הָאט מֶען גִינוּמֶען דֶעם זַאק וָואס דָארְט לִיגְט דָאס בְּרוֹיט פוּן דִי הַאדַאיֶיעס אוּן מֶע הָאט זֵיי גִיגִיבְּן עֶסִין. אוּן אִים הָאט מֶען אוֹיךְ גִיגִיבְּן פוּן דֶעם בְּרוֹיט. אוּן עֶר הָאט גִיגֶעסִין.

דֶערְנָאךְ זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען פַאר זֵייעֶר אֵיין גִידֶעכְטִין וַואלְד. זֶענֶען פַארְגַאנְגֶען צְוֵויי בְּהֵמוֹת פוּן זַיינֶע בְּהֵמוֹת אִין וַואלְד אַרַיין. הָאט אוֹיף אִים דֶער סוֹחֵר אַ גִישְׁרֵיי גִיטָאן. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת עֶר זָאל זֵיי חַאפִּין. אוּן דִי בְּהֵמוֹת זֶענֶען וַוייטֶער אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין. אוּן עֶר הָאט זֵיי נָאךְ גִיָאגְט אוּן מַחְמַת דֶער וַואלְד אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר גִידֶעכְט. אִיז תֵּיכֶּף וִוי עֶר אִיז אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין וַואלְד אַרַיין. הָאבִּין זֵיי זִיךְ שׁוֹין נִיט גִיזֶעהְן אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע. אוּן עֶר אִיז תֵּיכֶּף נֶעְלָם גִיוָוארְן (דְהַיינוּ פַארְהוֹילִין גִיוָוארִין) פוּן זֵייעֶרֶע אוֹיגִין (דְהַיינוּ פוּן דִי אִיבְּרִיקֶע וָואס זֵיי זֶענֶען מִיט אִים גִיגַאנְגֶען) אוּן עֶר (דְהַיינוּ דֶער בֶּן מֶלֶךְ) וָואס בַּיי אִים זֶענֶען עֶס פַארְגַאנְגֶען דִי צְוֵויי בְּהֵמוֹת אִיז אַלְץ גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט נָאךְ גִיָאגְט נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת. אוּן זֵיי אַנְטְלוֹיפְן אַלְץ. אוּן עֶר הָאט זֵיי אַסַאךְ נָאךְ גִיָאגְט. בִּיז עֶר אִיז אַרַיין גִיקוּמֶען אִין גִידֶעכְטִין וַואלְד אַרַיין הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. סַיי וִוי סַיי. וֶועל אִיךְ שׁוֹין שְׁטַארְבִּין וָוארִין אַז אִיךְ וֶועל מִיךְ אוּמְקֶערִין אָן דִי בְּהֵמוֹת. וֶועל אִיךְ שְׁטַארְבִּין דוֹרְךְ דֶעם סוֹחֵר. וָוארִין מַחְמַת גְרוֹיס פַּחַד וָואס עֶר הָאט גִיהַאט פַאר דֶעם סוֹחֵר. הָאט זִיךְ אִים גִידַאכְט. אַז דֶער סוֹחֵר וֶועט אִים הַרְגֶענֶען. אַז עֶר וֶועט זִיךְ אוּמְקֶערִין. אָן דִי בְּהֵמוֹת. אוּן אַז אִיךְ וֶועל דָא זַיין. וֶועל אִיךְ אוֹיךְ שְׁטַארְבִּין דוֹרְךְ דִי חַיוֹת פוּן דֶעם וַואלְד. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. וָואס זָאל אִיךְ מִיךְ אוּמְקֶערִין צוּם סוֹחֵר. וִוי קָאן אִיךְ צוּ אִים קוּמֶען אָן דִי בְּהֵמוֹת. וָוארִין עֶר הָאט גִיהַאט גְרוֹיס פַּחַד פַאר אִים. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט וַוייטֶער נָאךְ גִיָאגְט נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת אוּן זֵיי אַנְטְלוֹיפִין אַלְץ. דֶערְוַוייל אִיז נַאכְט גִיוָוארִין אוּן אַזוֹינְס הָאט עֶר נָאךְ נִיט גִיהַאט אַז עֶר זָאל מוּזִין נֶעכְטִיגְן אַלֵיין בַּיינַאכְט אִין אַזוֹי אֵיין גִידִיכְטְן וַואלְד. אוּן עֶר הָאט גִיהֶערְט דָאס בְּרוּמֶען פוּן דִי חַיוֹת וָואס זֵיי הָאבִּין גִיבְּרוּמְט אַזוֹי וִוי זֵייעֶר סֵדֶר אִיז. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. אוּן אִיז אַרוֹיף גִיגַאנְגֶען אוֹיף אַ בּוֹים אוּן הָאט דָארְט גִינֶעכְטִיגְט. אוּן עֶר הָאט גִיהֶערְט דָאס קוֹל פוּן דִי חַיוֹת וָואס זֵיי הָאבְּן גִישְׁרִיגְן אַזוֹי וִוי זֵייעֶר סֵדֶר אִיז.

אִין דֶער פְרִיה הָאט עֶר אַ קוּק גִיטָאן. הָאט עֶר גִיזֶעהְן. אַז דִי בְּהֵמוֹת שְׁטֵייעֶן נָאהנְט לֶעבִּין אִים. אִיז עֶר אַרָאפּ פוּן דֶעם בּוֹים. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען זֵיי חַאפִּין. זֶענֶען זֵיי וַוייטֶער אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין אִיז עֶר זֵיי נָאךְ גִיגַאנְגֶען וַוייטֶער. אוּן זֵיי זֶענֶען וַוייטֶער אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין. אוּן דִי בְּהֵמוֹת הָאבִּין זִיךְ גִיפוּנֶען דָארְט עֶפֶּעס גְרָאז צוּ עֶסִין. הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִישְׁטֶעלְט פַּאסֶען. אִיז עֶר נָאךְ גִיגַאנְגֶען זֵיי חַאפִּין. זֶענֶען זֵיי וַוייטֶער אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין אוּן אַזוֹי אִיז עֶר אַלְץ זֵיי נָאךְ גִיגַאנְגֶען אוּן זֵיי אַנְטְלוֹיפִין עֶר גֵייט זֵיי וַוייטֶער נָאךְ אוּן זֵיי אַנְטְלוֹיפִין. בִּיז עֶר אִיז אַרַיין גִיקוּמֶען אִין זֵייעֶר גִידִיכְטְן וַואלְד אַרַיין. וָואס דָארְטִין אִיז שׁוֹין גִיוֶוען חַיוֹת וָואס זֵיי הָאבִּין גָאר קֵיין מוֹרָא נִיט פַאר קֵיין מֶענְטְשְׁן וָוארִין זֵיי זֶענֶען וַוייט פוּן דֶעם יִישׁוּב. אוּן סֶע וִוידֶער גִיוָוארִין נַאכְט. אוּן עֶר הָאט גִיהֶערְט דָאס קוֹל וִוי דִי חַיוֹת בְּרוּמֶען. אוּן עֶר הָאט זִיךְ זֵייעֶר גִישְׁרָאקִין. דֶערְוַוייל הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן וִוי סֶע דָארְט גִישְׁטַאנֶען זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער בּוֹים. אִיז עֶר אַרוֹיף אוֹיף דֶעם בּוֹים. וִוי עֶר אִיז אַרוֹיף אוֹיף דֶעם בּוֹים. הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן. סֶע לִיגְט דָארְט אֵיין מֶענְטְשׁ. הָאט עֶר זִיךְ דֶערְשְׁרָאקְן. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין. הָאט עֶר הַנָאָה גִיהַאט. מַחְמַת עֶר הָאט דָא גִיפוּנֶען אַ מֶענְטְשְׁן. הָאבִּין זֵיי זִיךְ גִיפְרֶעגְט אֵיינְס דָאס אַנְדֶערֶע וֶוער בִּיסְטוּ. אַ מֶענְטְשׁ. וֶוער בִּיסְטוּ. אַ מֶענְטְשׁ. פוּן וַואנֶעט קוּמְסְטוּ אַהֶער. הָאט עֶר אִים נִיט גִיוָואלְט דֶערְצֵיילִין וָואס מִיט אִים הָאט זִיךְ אִיבֶּער גִיטָאן. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָארְךְ דִי בְּהֵמוֹת וָואס אִיךְ הָאבּ גִיפַּאסֶעט. זֶענֶען צְוֵוי בְּהֵמוֹת פַארְגַאנְגֶען אַהֶער. אוּן דוֹרְךְ דֶעם בִּין אִיךְ אַהֶער גִיקוּמֶען. הָאט עֶר וִוידֶער גִיפְרֶעגְט יֶענֶעם מֶענְטְשְׁן וָואס עֶר הָאט גִיפוּנֶען דָארְט אוֹיף דֶעם בּוֹים. פוּן וַואנֶעט קוּמְסְטוּ אַהֶער. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְטְפֶערְט. אִיךְ בִּין אַהֶער גִיקוּמֶען דוֹרְךְ דֶעם פֶערְד. וָוארִין אִיךְ הָאבּ גִירִיטְן אוֹיף אַ פֶערְד. הָאבּ אִיךְ מִיךְ גִישְׁטֶעלְט אָפְּרוּעֶן. אִיז דָאס פֶערְד פַארְגַאנְגֶען אִין וַואלְד אַרַיין. הָאבּ אִיךְ עֶס נָאךְ גִיָאגְט אִיךְ זָאל עֶס חַאפִּין. אוּן דָאס פֶערְד אִיז וַוייטֶער אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין. בִּיז אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען אַהֶער. הָאבִּין זֵיי צְוִוישְׁן זִיךְ גִימַאכְט. אַז זֵי זָאלִין זִיךְ הַאלְטִין אִין אֵיינֶעם. אוּן זֵי הָאבִּין אָפְּגִישְׁמוּסְט. אַז אַפִילוּ אַז זֵיי וֶועלִין קוּמֶען אִין יִשׁוּב אַרַיין זָאלִין זֵיי זִיךְ אוֹיךְ הַאלְטִין אִין אֵיינֶעם. אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט אִיבֶּער גִינֶעכְטִיגְט בֵּיידֶע אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט גִיהֶערְט דָאס קוֹל פוּן דִי חַיוֹת וִוי זֵיי הָאבִּין גִיבְּרוּמְט אוּן הָאבִּין זֵייעֶר גִישְׁרִיגְן.

אַקֶעגִין טָאג. הָאט עֶר גִיהֶערְט זֵייעֶר אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער (חַא חַא חַא) אִיבֶּערִין גָארִין וַואלְד (כְּלוֹמֶר דָאס קוֹל פוּן דֶעם גִילֶעכְטֶער אִיז גִיגַאנְגֶען אִיבֶּער גָאר דֶעם וַואלְד) וָוארִין סֶע גִיוֶוען זֵייעֶר אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער. בִּיז דֶער בּוֹים הָאט גִיצִיטֶערְט פוּן דֶעם קוֹל פוּן דֶעם גִילֶעכְטֶער. אוּן עֶר אִיז זֵייעֶר דֶער שְׁרָאקִין גִיוָוארִין אוּן הָאט גְרוֹיס פַּחַד גִיהַאט דֶערְפוּן. הָאט אִים דֶער אַנְדֶערֶער גִיזָאגְט (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ וָואס עֶר הָאט גִיפוּנֶען דָארְט אוֹיף דֶעם בּוֹים) אִיךְ הָאבּ שׁוֹין גָאר קֵיין פַּחַד נִיט דֶערְפוּן וָוארִין אִיךְ נֶעכְטִיג דָא שׁוֹין כַּמָה נֶעכְט. אִיז אַלֶע נַאכְט אַזוֹי. וִוי סֶע קוּמְט נָאהנְט צוּ טָאג. הֶערְט מֶען דָאס גִילֶעכְטֶער. בִּיז אַלֶע בֵּיימֶער צִיטֶערִין אוּן טְרֶעסִין זִיךְ. הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר גִישְׁרָאקִין אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּם אַנְדֶערִין סֶע הָאט אַ פָּנִים אַז דָא אִיז דָאס אָרְט פוּן דִי לַייט (כְּלוֹמֶר פוּן דִי שֵׁדִים) וָוארִין אִין יִשׁוּב הֶערְט מֶען גָאר נִיט אַזוֹי אֵיין גִילֶעכְטֶער וָוארִין וֶוער הָאט גִיהֶערְט אַ גִילֶעכְטֶער אוֹיף גָאר דֶער וֶועלְט.

דֶערְנָאךְ אִיז גִיוָוארִין תֵּיכֶּף טָאג. הָאבִּין זֵיי אַ קוּק גִיטָאן. הָאבִּין זֵי גִיזֶעהְן. דִי בְּהֵמוֹת זַיינֶע שְׁטֵייעֶן. אוּן דָאס פֶערְד פוּן יֶענֶעם אִיז אוֹיךְ גִישְׁטַאנֶען. זֶענֶען זֵיי אַרָאפּ גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאבִּין אָנְגִיהוֹיבִּין נָאךְ צוּ יָאגִין. דֶער נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת אוּן דֶער נָאךְ דֶעם פֶערְד. אוּן דִי בְּהֵמוֹת זֶענֶען אַנְטְלוֹיפִין וַוייטֶער אוּן עֶר יָאגְט נָאךְ וְכוּ' כַּנַּ"ל. אוּן אַזוֹי דֶער אַנְדֶערֶער יָאגְט אַלְץ נָאךְ דָאס פֶערְד אוּן דָאס פֶערְד אַנְטְלוֹפְט אַלְץ בִּיז זֵיי זֶענֶען פַארְגַאנְגֶען אֵיינֶער פוּן דֶעם אַנְדֶערִין. אוּן אֵיינֶער פוּן דֶער אַנְדֶערִין הָאט שׁוֹין נִיט גְוואוּסְט. דֶערְוַוייל הָאט עֶר גִיפוּנֶען (דְהַיינוּ דֶער בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט עֶס נָאךְ גִיָאגְט נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת) אַ זַאק מִיט בְּרוֹיט. אוּן דָאס אִיז בְּוַודְאַי זֵייעֶר חָשׁוּב אִין אַ מִדְבָּר. הָאט עֶר גִינוּמֶען דֶעם זַאק אוֹיף דִי פְּלֵייצֶעס. אוּן אִיז נָאךְ גִיגַאנְגֶען דִי בְּהֵמוֹת.

דֶערְוַוייל הָאט עֶר בַּאגֶעגִינְט אֵיין מֶענְשְׁן. הָאט עֶר זִיךְ אִין דֶער תְּחִילָה דֶערְשְׁרָאקִין נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט. הָאט עֶר אַבִּיסְל הַנָאָה גִיהַאט. וַוייל עֶר הָאט דָא גִיפוּנֶען אֵיין מֶענְשְׁן. הָאט אִים גִיפְרֶעגְט דֶער מֶענְשׁ. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער. הָאט עֶר צוּרִיק גִיפְרֶעגְט יֶענֶעם מֶענְשְׁן. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער הָאט אִים יֶענֶער מֶענְשׁ גִיעֶנְפֶערְט אִיךְ (מִיט אַ לָשׁוֹן וִוי אֵיינֶער פַארְוִוינְדֶערְט זִיךְ) מַיינֶע עֶלְטֶערִין. אוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִינְס עֶלְטֶערִין. זֶענֶען דָא מְגוּדָל גִיוָוארִין. אָבֶּער דוּ. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער. וָוארִין אַהֶער קוּמְט גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט פוּן דֶעם יִשׁוּב. הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר דֶערְשְׁרָאקִין. וָוארִין עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט. וָוארִין עֶר זָאגְט אַז זַיינֶע עֶלְטֶערִין זֶענֶען דָא מְגוּדָל גִיוָוארִין. אוּן קֵיין מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם יִשׁוּב קוּמְט גָאר אַהֶער נִיט. הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין הָאט עֶר אִים גָאר נִיט גִיטָאן אוּן עֶר הָאט אִים מְקַרֵב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט קֵיין שׁוּם שְׁלֶעכְץ נִיט גִיטָאן. דֶעם בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז נָאךְ גִיגַאנְגֶען נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת) אוּן דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. וָואס טוּסְטוּ דָא הָאט עֶר אִים גִיעֶנְטְפֶערְט. עֶר יָאגְט נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת. הָאט זִיךְ דֶער מֶענְשׁ צוּ אִים אָנְגִירוּפְן הֶער שׁוֹין אוֹיף נָאךְ יָאגִין דַיינֶע עֲווֹנוֹת. וָוארְן דָאס אִיז גָאר קֵיין בְּהֵמוֹת נִיט. נָאר דַיינֶע עֲווֹנוֹת פִירִין עֶס דִיךְ אַזוֹי אַרוּם. גִינוּג שׁוֹין. דוּ הָאסְט שׁוֹין אָפּ גִינוּמֶען דָאס דַיינִיקֶע (כְּלוֹמֶר דַיין שְׁטְרָאף הָאסְטוּ שׁוֹין אָפּ גִינוּמֶען) הַיינְט הֶער שׁוֹין אוֹיף זֵי נָאךְ צוּ יָאגִין. קוּם מִיט מִיר. וֶועסְטוּ קוּמֶען צוּ דַיין זַאךְ. אִיז עֶר מִיט אִים גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר הָאט מוֹרָא גִיהַאט. מִיט אִים צוּ רֵיידִין אוּן צוּ פְרֶעגִין אִים עֶפֶּעס וָוארִין אַזוֹי אַ מֶענְשׁ. טָאמֶער עֶפְנְט עֶר אוֹיף דָאס מוֹיל אוּן וֶועט אִים אַיינְשְׁלִינְגֶען. אִיז עֶר אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען.

דֶערְוַוייל הָאט עֶר בַּאגֶעגִינְט זַיין חַבֶר. וָואס עֶר הָאט נָאךְ גִיָאגְט דָאס פֶערְד. אוּן תֵּיכֶּף וִוי עֶר הָאט אִים דֶערְזֶעהְן. הָאט עֶר אִים תֵּיכֶּף אֵיין וִוינְק גִיטָאן. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט אוּן זָאלְסְט מִיט אִים גָאר נִיט הַאנְדְלֶען. וָוארִין דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט. אוּן אִיז תֵּיכֶּף גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אִים דָאס אַיין גִירוֹימְט אִין אוֹיעֶר אַרַיין. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט וְכוּ' (כַּנַּ"ל) דֶערְוַוייל הָאט יֶענֶער אַ קוּק גִיטָאן (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד) הָאט עֶר גִיזֶעהְן. עֶר הָאט אֵיין זַאק מִיט בְּרוֹיט אוֹיף דִי פְּלֵייצֶעס. הָאט עֶר אִים אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ בֶּעטִין. בְּרוּדֶער. סֶע אִיז שׁוֹין כַּמָה טֶעג אַז אִיךְ הָאבּ נִיט גִיגֶעסִין. גִיבּ מִיר בְּרוֹיט. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָא אִין דֶער מִדְבָּר הֶעלְפְט קֵיין שׁוּם זַאךְ נִיט. וָוארִין מַיין לֶעבִּין אִיז בִּילְכִיר. אִיךְ בַּאדַארְף דָאס בְּרוֹיט פוּן מַיינֶעט וֶועגִין. הָאט עֶר אִים אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ בֶּעטִין. אוּן עֶר הָאט אִים זֵייעֶר גִיבֶּעטִין. אִיךְ וֶועל דִיר גֶעבִּין וָואס אִיךְ וֶועל דִיר גֶעבְּן (נָאר אִין דֶער מִדְבָּר הֶעלְפְט בְּוַודְאַי קֵיין שׁוּם גָאבּ נִיט פַאר בְּרוֹיט) הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. וָואס קָאנְסְטוּ מִיר גֶעבִּין פַאר בְּרוֹיט אִין דֶער מִדְבָּר. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט (דְהַיינוּ דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד וָואס עֶר הָאט עֶס גִיבֶּעטִין דָאס בְּרוֹיט הָאט גִיזָאגְט צוּ דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דִי בְּהֵמוֹת וָואס עֶר אִיז גִיוֶוען דֶער אֱמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ) אִיךְ גִיבּ מִיךְ אִין גַאנְצִין אַוֶועק. אִיךְ פַארְקוֹיף מִיךְ צוּ דִיר פַאר אַ קְנֶעכְט פַאר דֶעם בְּרוֹיט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. (דְהַיינוּ דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דִי בְּהֵמוֹת הַנַּ"ל) קוֹיפִין אַ מֶענְטְשְׁן אִיז כִּדְאַי אִים צוּ גֶעבִּין בְּרוֹיט. הָאט עֶר אִים גִיקוֹיפְט פַאר אֵיין אֵייבִּיגִין קְנֶעכְט. אוּן עֶר הָאט אִים גִישְׁוואוֹירִין מִיט שְׁבוּעוֹת. אַז עֶר זָאל אִים זַיין אֵיין אֵייבִּיגֶער קְנֶעכְט אַפִילוּ אַז זֵיי וֶועלִין קוּמֶען אִין יִישׁוּב אַרַיין. אוּן עֶר זָאל אִים גֶעבִּין בְּרוֹיט. דְהַיינוּ זֵיי זָאלִין בֵּיידֶע עֶסִין פוּן דֶעם זַאק בְּרוֹיט בִּיז סֶע וֶועט אוֹיס גֵיין.

אוּן זֵיי בֵּיידֶע זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אִין אֵיינֶעם אוּן זֶענֶען נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד. אוּן דֶער קְנֶעכְט אִיז אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד וָואס עֶר הָאט זִיךְ פַארְקוֹיפְט פַאר אַ קְנֶעכְט. אִיז נָאךְ גִיגַאנְגֶען נָאךְ דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דִי בְּהֵמוֹת וָוארִין עֶר אִיז שׁוֹין זַיין קְנֶעכְט גִיוֶוען. אוּן זֵיי בֵּיידֶע זֶענֶען נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד) אוּן דֶערְוַוייל אִיז שׁוֹין אִים אַבִּיסִיל גְרִינְגֶער גִיוָוארִין (מַחְמַת עֶר הָאט גִיהַאט שׁוֹין אַ קְנֶעכְט) אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אוֹיף הֵייבִּין עֶפֶּעס אַ זַאךְ אָדֶער עֶפֶּעס אַנְדֶערְשׁ טוּן. הָאט עֶר גִיהֵייסִין זַיין קְנֶעכְט אַז עֶר זָאל עֶס אִים אוֹיף הֵייבִּין אָדֶער עֶפֶּעס טוּן. אוּן זֵיי זֶענֶען אִין אֵיינֶעם נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְטְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד זֶענֶען זֵיי גִיקוּמֶען צוּ אֵיין אָרְט. וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען נְחָשִׁים וְעַקְרָבִּים (דְהַיינוּ שְׁלֶענְג אוּן עֶקְדִישִׂין) הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר אִיבֶּער גִישְׁרָאקִין. אוּן מַחְמַת פַּחַד הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט דֶעם מֶענְטְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד וִוי אַזוֹי וֶועלִין מִיר דָא אַרִיבֶּער גֵיין הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. אֶלָא מַאי וִוי אַזוֹי וֶועסְטוּ אַרַיין אִין מַיין שְׁטוּבּ. אוּן הָאט אִים גְוִויזִין זַיין שְׁטוּב וִוי זִי שְׁטֵייט אִין דֶער לוּפְטִין. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען מִיט אִים (דְהַיינוּ מִיט דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד) אוּן עֶר הָאט זֵיי בְּשָׁלוֹם אִיבֶּער גְפִירְט. אוּן עֶר הָאט זֵיי אַרַיין גִיבְּרַאכְט אִין זַיין שְׁטוּבּ אַרַיין. אוּן הָאט זֵיי גִיגֶעבִּין עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען. אוּן אִיז אַוֶועק גִיגַאנְגֶען.

אוּן דֶער (דְהַיינוּ דֶער אֱמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט דִי בְּהֵמוֹת גִיטְרִיבִּין) הָאט זִיךְ גִישַׁאפְט מִיט זַיין קְנֶעכְט. וָואס עֶר הָאט גִידַארְפְט. הָאט עֶס דֶעם קְנֶעכְט זֵייעֶר פַארְדְרָאסִין. וָואס עֶר הָאט זִיךְ פַארְקוֹיפְט פַאר אַ קְנֶעכְט פוּן אֵיין שָׁעָה וֶועגִין וָואס עֶר הָאט בַּאדַארְפְט בְּרוֹיט צוּ עֶסִין. וָוארִין הַיינְט הָאט עֶר זִיךְ שׁוֹין וָואס צוּ עֶסִין. אוּן נָאר פוּן אֵיין שָׁעָה וֶועגִין זָאל עֶר זַיין אֵיין אֵייבִּיגֶער קְנֶעכְט. אוּן עֶר הָאט אַ גְרוֹיסְן זִיפְץ גִיטָאן. צוּ וָואס אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען. אַז אִיךְ זָאל זַיין אֵיין קְנֶעכְט. הָאט עֶר אִים גִיפְרֶעגְט (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז זַיין הַאר גִיוֶוען הָאט אִים גִיפְרֶעגְט) וָואס פַאר אַ גְדוּלָה הָאסְטוּ עֶס גִיהַאט. אַז דוּ זִיפְצְט. וָואס דוּ בִּיסְט דֶערְצוּ גִיקוּמֶען. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט אוּן הָאט אִים דֶערְצֵיילְט. בַּאֲשֶׁר עֶר אִיז גִיוֶוען אֵיין מֶלֶךְ. הָאט מֶען אוֹיף אִים גִיזָאגְט. אַז עֶר אִיז פַארְבִּיטִין גִיוָוארִין וְכוּ' כַּנַּ"ל. (וָוארִין דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד דָאס אִיז טַאקֶע גִיוֶוען דֶער מֶלֶךְ אַלֵיין וָואס צוּם אֶמֶת אִיז עֶר גִיוֶוען דֶער בֶּן הַשִּׁפְחָה) הָאט עֶר פַארְטְרִיבִּין זַיין חַבֶר (דְהַיינוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ) אַמָאל אִיז אִים גִיקוּמֶען אוֹיף דֶער דֵיעָה אַז עֶר הָאט נִיט רֶעכְט גִיטָאן. אוּן עֶר הָאט חַרָטָה גִיהַאט וְכוּ'. פְלֶעגְט אִים קוּמֶען אִין זִין אַלְץ חַרָטוֹת תָּמִיד אוֹיף דֶעם מַעֲשֶׂה רַע אוּן אוֹיף דֶער גְרוֹיסֶער עַוְולָה וָואס עֶר הָאט אַקֶעגִין זַיין חַבֶר גִיטָאן.

אַמָאל הָאט זִיךְ אִים גִיחָלֶמְט אַז זַיין תִּיקוּן אִיז. אַז עֶר זָאל אַוֶועק וַוארְפִין דִי מְלוּכָה. אוּן עֶר זָאל גֵיין וִוי הִין דִי אוֹיגִין וֶעלִין אִים טְרָאגִין. אוּן דֶערְמִיט וֶועט עֶר פַאר רֶעכְטִין זַיין חֵטְא. הָאט עֶר דָאס נִיט גִיוָואלְט טָאן. נָאר סֶע פְלֶעגִין אִים מְבַלְבֵּל זַיין תָּמִיד דִי דָאזִיגֶע חַלוֹמוֹת. אַז עֶר זָאל אַזוֹי טָאן. בִּיז סֶע אִיז בַּיי אִים גִיבְּלִיבְּן אִין דֶער דֵיעָה אַז עֶר זָאל אַזוֹי טָאן. אוּן עֶר הָאט אַוֶועק גִיוָוארְפִין דִי מְלוּכָה. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען וִוי עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען בִּיז עֶר אִיז אַהֶער גִיקוּמֶען. אוּן הַיינְט זָאל עֶר זַיין אַ קְנֶעכְט. אוּן דֶער הֶערְט דָאס אַלְץ אוּן שְׁוַוייגְט (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט גִיטְרִיבְּן בְּהֵמוֹת. הָאט דָאס אַלְץ אוֹיס גִיהֶערְט וָואס דֶער דֶערְצֵיילְט אִים אַלְץ) אוּן עֶר הָאט זִיךְ גִיטְרַאכְט. אִיךְ וֶועל שׁוֹין וִויסִין וִוי אַזוֹי זִיךְ צוּ פִירִין מִיט דִיר.

בַּיי נַאכְט אִיז אָנְגִיקוּמֶען דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד אוּן הָאט זֵיי גִיגִיבְּן עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט אִיבֶּער גִינֶעכְטִיגְט. אַקֶעגִין טָאג הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט דָאס גְרוֹיסֶע גִילֶעכְטֶער (הַנַּ"ל) בִּיז אַלֶע בֵּיימֶער הָאבִּין גִיצִיטֶערְט. סֶע הָאט גִיבְּרָאכִין אַלֶע בֵּיימֶער (דָאס קוֹל פוּן דֶעם גִילֶעכְטֶער) הָאט עֶר אִים אָנְגִירֶעט (דְהַיינוּ דֶער קְנֶעכְט הָאט אָנְגִירֶעט דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז זַיין הַאר) אַז עֶר זָאל פְרֶעגִין דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד. וָואס דָאס אִיז. הָאט עֶר אִים גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז דָאס אַזוֹי אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער נָאנְט צוּ טָאג. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָאס לַאכְט דֶער טָאג אוֹיס דֶער נַאכְט. וָוארִין דִי נַאכְט פְרֶעגְט דֶעם טָאג. פַארְוָואס אַז דוּ קוּמְסְט. הָאבּ אִיךְ קֵיין נָאמֶען נִיט. טוּט דֶער טָאג אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער. אוּן דֶערְנָאךְ וֶוערְט טָאג. אוּן דָאס אִיז דָאס גִילֶעכְטֶער וָואס מֶע הֶערְט נָאנְט צוּ טָאג. אִיז דָאס בַּיי אִים אַ גְרוֹיס וִוינְדֶער גִיוֶוען. וָוארִין דָאס אִיז עֶפֶּעס אַ וִוילְדֶע זַאךְ. אַז דֶער טָאג לַאכְט אוֹיס דֶער נַאכְט (פְרֶעגִין וַוייטֶער הָאט עֶר שׁוֹין נִיט גִיקֶענְט. אַז יֶענֶער עֶנְפֶערְט אַזוֹי אַ לָשׁוֹן).

אִין דֶער פְרִיא אִיז וִוידֶער דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט גִיגֶעסִין אוּן גִיטְרִינְקֶען. בַּיינַאכְט אִיז עֶר וִוידֶער גִיקוּמֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיגֶעסִין אוּן גִיטְרוּנְקֶען אוּן הָאבִּין גִינֶעכְטִיגְט דָארְט. בַּיינַאכְט הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. דָאס קוֹל פוּן דִי חַיוֹת. וִוי זֵיי הָאבִּין אַלֶע גִישְׁרִיגְן אוּן גִיבְּרוּמְט מִיט וִוילְדֶע קוֹלוֹת. דֶער לֵייבּ הָאט גִישְׁרִיגְן. אוּן דֶער לֶעמְפֶּערְט הָאט גִיבְּרוּמְט מִיט אֵיין אַנְדֶער קוֹל. אוּן אַזוֹי דִי אִיבְּרִיקֶע חַיוֹת. הָאט אִיטְלִיכֶע חַיָה מִיט אֵיין אַנְדֶער קוֹל גִיבְּרוּמְט. אוּן דִי עוֹפוֹת הָאבִּין גִישְׁוִוישְׁטְשִׁיט אוּן גִיקְנַאקְט. אוּן אַזוֹי אַלֶע הָאבִּין גִיבְּרוּמְט מִיט וִוילְדֶע קוֹלוֹת. אוּן אִין דֶער תְּחִילָה. זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר דֶערְשְׁרָאקִין גִיוָוארִין. הָאבִּין זֵיי זִיךְ נִיט רֶעכְט צוּגִיהֶערְט צוּם קוֹל מַחְמַת פַּחַד. דֶערְנָאךְ הָאבִּין זֵיי צוּ גִיבּוֹיגִין דִי אוֹיעֶרִין אוּן הָאבִּין זִיךְ צוּ גִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. אַז דָאס אִיז אֵיין קוֹל פוּן אַ נִיגוּן זֵי זִינְגֶען זֵייעֶר אַ וואוֹילִין נִיגוּן וָואס סֶע אִיז אַ וִוילְד חִידוּשׁ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ נָאךְ מֶער צוּגִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. אַז סֶע אִיז אַ וִוילְד וואוֹילֶער נִיגוּן וָואס סֶע אִיז זֵייעֶר אֵיין וִוילְד חִידוּשׁ. וָואס סֶע אִיז אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער תַּעֲנוּג דָאס צוּ הֶערִין. וָואס אַלֶע תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט זֶענֶען אַלֶע גָאר נִישְׁט. אוּן טְרֶעפִין גָאר נִיט אָן. אַקֶעגִין דֶעם וִוילְד גְרוֹיסִין תַּעֲנוּג וָואס מֶע הָאט אַז מֶע הֶערְט דֶעם וִוינְדֶערְלִיכְן נִיגוּן. הָאבִּין זֵיי צְוִוישִׁין זִיךְ גִישְׁמוּסְט אַז זֵיי וֶועלִין שׁוֹין דָא בְּלַייבִּין וָוארִין זֵיי הָאבִּין דָא צוּ עֶסִין אוּן צוּ טְרִינְקֶען. אוּן הָאבִּין דָא אַזוֹי אֵיין תַּעֲנוּג וָואס עֶר אִיז אַזוֹי אַ חִידוּשׁ. וָואס אַלִירְלֵיי תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט וֶוערִין גָאר בָּטְל אַקֶעגִין דֶעם תַּעֲנוּג.

הָאט אָנְגִירֶעט דֶער קְנֶעכְט דֶעם הַארִין. (דְהַיינוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ) אַז עֶר זָאל אִים פְרֶעגִין (דְהַיינוּ דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד) וָואס אִיז דָאס. הָאט עֶר אִים גִיפְרֶעגְט. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט בַּאֲשֶׁר דִי זוּן הָאט גִימַאכְט אֵיין מַלְבּוּשׁ דֶער לְבָנָה. הָאבִּין זִיךְ אָנְגִירוּפִין אַלֶע חַיוֹת פוּן דֶעם וַואלְד. בַּאֲשֶׁר דִי לְבָנָה טוּט זֵיי גְרוֹיסֶע טוֹבוֹת. וָוארִין זֵייעֶר שְׁלִיטָה פוּן דִי חַיוֹת אִיז זִיךְ דֶער עִיקָר נָאר בַּיי נַאכְט. וָוארִין אַמָאל בַּאדַארְפִין זֵיי אַרַיין צוּ גֵיין אִין יִשׁוּב אַרַיין. אוּן בַּיי טָאג קָאנֶען זֵיי נִיט. אִיז זִיךְ דֶער עִיקָר זֵייעֶר שְׁלִיטָה נָאר בַּיי נַאכְט. אוּן דִי לְבָנָה טוּט זֵיי אַזוֹי אַ טוֹבָה וָואס זִי לַייכְט זֵיי בַּיינַאכְט. אִיבֶּער דֶעם הָאבִּין זֵיי אַלֶע מַסְכִּים גִיוֶוען. אַז זֵיי זָאלִין מַאכִין אַ נַייעֶם נִיגוּן לְכָבוֹד דֶער לְבָנָה. אוּן דָאס אִיז דֶער נִיגוּן וָואס אִיר הֶערְט. וִוי זֵיי הָאבִּין גִיהֶערְט. אַז דָאס אִיז אַ נִיגוּן הָאבִּין זֵיי זִיךְ נָאךְ מֶער צוּ גִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. אַז סֶע אִיז זֵייעֶר אַ וואוֹילֶער זִיסֶער נִיגוּן וָואס סֶע אִיז אַ וִוילְד חִידוּשׁ זֵייעֶר. הָאט עֶר זִיךְ צוּ זֵיי אָנְגִירוּפִין (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד) וָואס אִיז דָאס בַּיי אַייךְ אַזוֹי אַ חִידוּשׁ. אֶלָא מַאי אִיךְ הָאבּ אַ כְּלִי וָואס אִיךְ הָאבּ מְקַבֵּל גִיוֶוען פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין. וָואס זֵיי הָאבִּין עֶס גִיַרְשִׁיט פוּן זֵייעֶרֶע עֶלְטֶרִינְס עֶלְטֶערִין. וָואס דִי כְּלִי אִיז גִימַאכְט גִיוָוארִין מִיט אַזוֹינֶע זַאכִין מִיט אַזוֹינֶע בְּלֶעטְלִיךְ אוּן מִיט אַזוֹינֶע פַארְבִּין. וָואס אַז מֶען נֶעמְט דִי כְּלִי אוּן מֶען לֵיגְט זִי אוֹיף אַ וָואסִירֶע בְּהֵמָה. אוֹדֶער אוֹיף אַ וָואסֶער עוֹף. אַזוֹי הֵיבְּט עֶס תֵּיכֶּף אָן צוּ שְׁפִּילִין דֶעם נִיגוּן (דְהַיינוּ דֶעם נִיגוּן וָואס דִי חַיוֹת הָאבִּין דָא גִישְׁפִּילְט).

דֶערְנָאךְ אִיז וִוידֶער גִיוָוארִין דָאס גִילֶעכְטֶער. אוּן סֶע אִיז גִיוָוארִין טָאג. אוּן דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד אִיז זִיךְ וִוידֶער אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ) אִיז גִיגַאנְגֶען זוּכִין דִי כְּלִי. אוּן עֶר הָאט אוֹיסְגִיזוּכְט אִין דֶעם גַאנְצִין חֵדֶר אוּן עֶר הָאט נִישְׁט גִיפוּנֶען אוּן וַוייטֶער הָאט עֶר מוֹרָא גִיהַאט צוּ גֵיין. אוּן זֵיי (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ מִיט זַיין קְנֶעכְט וָואס עֶר אִיז דֶער בֶּן הַשִּׁפְחָה וָואס פְרִיר אִיז עֶר גִיוֶוען מֶלֶךְ) הָאבִּין מוֹרָא גִיהַאט צוּ זָאגִין דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד אַז עֶר זָאל זֵיי פִירִין אִין יִישׁוּב אַרַיין. דֶערְנָאךְ אִיז גִיקוּמֶען דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד. אוּן הָאט צוּ זֵיי גִיזָאגְט אַז עֶר וֶועט זֵיי פִירִין אִין יִישׁוּב אַרַיין. הָאט עֶר זֵיי גִיפִירְט אִין יִישׁוּב אַרַיין. אוּן עֶר הָאט גִינוּמֶען דִי כְּלִי הַנַּ"ל. אוּן הָאט זִי גִיגִיבְּן צוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ. אוּן הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. דִי כְּלִי שֶׁענְק אִיךְ דִיר. אוּן מִיט דֶעם (דְהַיינוּ מִיט דֶעם קְנֶעכְט וָואס עֶר אִיז פְרִיר גִיוֶוען מֶלֶךְ וְכוּ' כַּנַּ"ל) וֶועסְטוּ וִויסִין וִוי אַזוֹי זִיךְ צוּ פִירִין מִיט אִים. הָאבִּין זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט. וִוי הִין זָאלִין מִיר גֵיין. הָאט עֶר זֵיי גִיזָאגְט. אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ פְרֶעגִין צוּ דֶער מְדִינָה. וָואס זִי הֵייסְט מִיט דֶעם נָאמֶען. דָאס נַיירִישֶׁע לַאנְד אוּן דֶער קְלוּגֶער מַלְכוּת. הָאבִּין זֵיי אִים גִיפְרֶעגְט. אִין וֶועלְכֶער זַייט זָאלִין מִיר זִיךְ אָנְהֵייבִּין צוּ פְרֶעגִין צוּ דֶער מְדִינָה. הָאט עֶר זֵיי גְוִויזִין מִיט דֶער הַאנְט הָאט אַהֶער (אַזוֹי וִוי אֵיינֶער וַויזְט מִיט אִין פִינְגֶער) הָאט דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶער וַואלְד גִיזָאגְט צוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ. גֵיי אַהִין צוּ דֶער מְדִינָה. אוּן דָארְט וֶועסְטוּ קוּמֶען צוּ דַיין גְדוּלָה. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען. וִוי זֵיי זֶענֶען גִיגַאנְגֶען. הָאבִּין זֵיי זֵייעֶר גִיגְלוּסְט אַז זֵיי זָאלִין גִיפִינֶען עֶפֶּעס אַ חַיָה אָדֶער אַ בְּהֵמָה. כְּדֵי זֵיי זָאלִין פְּרוּבִין דִי כְּלִי אוֹיבּ זִי וֶועט קָאנֶען שְׁפִּילִין (כַּנַּ"ל) נָאר זֵיי הָאבִּין נָאךְ קֵיין שׁוּם חַיָה נִיט גִיזֶעהְן דֶערְנָאךְ זֶענֶען זֵיי מֶער אִין יִשׁוּב אַרַיין גִיקוּמֶען. הָאבִּין זֵיי גִיפוּנֶען עֶפֶּעס אַ בְּהֵמָה. הָאבִּין זֵיי אוֹיף אִיר אַנִידֶער גִילֵייגְט דִי כְּלִי. הָאט זִי אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁפִּילְן דֶעם נִיגוּן (כַּנַּ"ל) זֶענֶען זֵיי אַזוֹי גִיגַאנְגֶען אוּן גִיגַאנְגֶען בִּיז זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּ דֶער מְדִינָה. אוּן דִי מְדִינָה אִיז גִיוֶוען אַ מוֹיעֶר אַרוּם אִיר אוּן מֶע הָאט אִין דֶער מְדִינָה נִיט גִיקָאנְט אַרַיין גֵיין נָאר מִיט אֵיין טוֹיעֶר. מוּז מֶען אַרוּם גֵיין כַּמָה מַייל בִּיז מֶען קוּמְט צוּם טוֹיעֶר. זֶענֶען זֵיי אַרוּם גִיגַאנְגֶען בִּיז זֵיי זֶענֶען גִיקוּמֶען צוּם טוֹיעֶר. אַז זֵיי זֶענֶען שׁוֹין גִיקוּמֶען צוּם טוֹיעֶר. הָאט מֶען זֵיי נִישְׁט גִיוָואלְט אַרַיין לָאזִין בַּאֲשֶׁר דֶער מֶלֶךְ פוּן דֶער מְדִינָה אִיז גִישְׁטָארְבִּין. אִיז גִיבְּלִיבְּן דֶער בֶּן מֶלֶךְ. הָאט דֶער מֶלֶךְ גִילָאזְט צַוָואָה בַּאֲשֶׁר בִּיז אַהֶער הָאט מֶען גִירוּפִין דִי מְדִינָה. דָאס נַיירִישֶׁע לַאנְד אוּן דֶער קְלוּגֶער מַלְכוּת. הַיינְט זָאל מֶען זִי שׁוֹין רוּפִין פַארְקֶערְט דָאס קְלוּגֶע לַאנְד אוּן דֶער נַיירִישֶׁע מַלְכוּת. אוּן וֶוער סֶע וֶועט זִיךְ אוּנְטֶער נֶעמֶען. אַז עֶר זָאל אוּם קֶערִין צוּ דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. דְהַיינוּ אַז מֶע זָאל וִוידֶער רוּפִין דִי מְדִינָה מִיט דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. דָאס נַיירִישֶׁע לַאנְד אוּן דֶער קְלוּגֶער מַלְכוּת. זָאל דֶער דָאזִיגֶער מֶלֶךְ וֶוערִין. אִיבֶּער דֶעם לָאזְט מֶען קֵיין שׁוּם מֶענְשְׁן נִיט אַרַיין אִין דֶער מְדִינָה. סַיידִין דֶער וָואס עֶר וֶועט זִיךְ אוּנְטֶער נֶעמֶען דָאס דָאזִיגֶע אַז עֶר זָאל אוּם קֶערִין דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. הָאט מֶען אִים גִיזָאגְט קָאנְסְטוּ דִיךְ דָאס אוּנְטֶער נֶעמֶען. אַז דוּ זָאלְסְט דֶער מְדִינָה אוּם קֶערִין דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. הָאט עֶר זִיךְ בְּוַודְאַי נִיט גִיקָאנְט דָאס אוּנְטֶער נֶעמֶען. הָאבִּין זֵיי נִישְׁט גִיקָאנְט אַרַיין גֵיין הָאט אִים דֶער קְנֶעכְט אָן גִירֶעט אַז זֵיי זָאלִין זִיךְ אוּמְקֶערִין אַהֵיים. נָאר עֶר הָאט נִיט גִיוָואלְט אוּמְקֶערִין זִיךְ. וָוארִין דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט אִים גִיזָאגְט אַז עֶר זָאל גֵיין צוּ דֶער מְדִינָה אוּן דָארְט וֶועט עֶר קוּמֶען צוּ זַיין גְדוּלָה.

דֶערְוַוייל אִיז אַהִין אָנְגִיקוּמֶען נָאךְ אֵיין מֶענְשׁ. וָואס עֶר הָאט גִירִיטִין אוֹיף אַ פֶערְד. אוּן עֶר הָאט גִיוָואלְט אַרַיין גֵיין. הָאט מֶען אִים אוֹיךְ נִיט גִילָאזְט אַרַיין מַחְמַת דֶעם (כַּנַּ"ל) דֶערְוַוייל הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן סֶע שְׁטֵייט דָאס פֶערְד פוּן יֶענֶעם מֶענְטְשְׁן. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט גִינוּמֶען דִי כְּלִי. אוּן הָאט זִי אַנִידֶער גִילֵייגְט אוֹיף דֶעם פֶערְד. הָאט עֶס אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁפִּילִין דֶעם זֵייעֶר וואוֹילִין נִיגוּן (כַּנַּ"ל) הָאט אִים דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד זֵייעֶר גִיבֶּעטִין. אַז עֶר זָאל אִים פַארְקוֹיפִין. אוּן עֶר הָאט אִים גִיעֶנְפֶערְט. וָואס קָאנְסְטוּ מִיר גִיבִּין פַאר אַזוֹי אֵיין וִוינְדֶערְלִיכֶע כְּלִי. הָאט דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד צוּ אִים גִיזָאגְט. וָואס קָאנְסְטוּ דֶען טָאן מִיט דֶער כְּלִי. נָאר דוּ וֶועסְט מַאכִין מִיט אִיר אֵיין קָאמֶעדְיָא אוּן דוּ וֶועסְט נֶעמֶען אַ גִילְדְן. אִיךְ קָאן אָבֶּער אַ זַאךְ וָואס סֶע אִיז בֶּעסֶער פוּן דַיין כְּלִי. אִיךְ וֵוייס אַ זַאךְ וָואס אִיךְ הָאבּ מְקַבֵּל גִיוֶוען פוּן מַיינֶע עֶלְטִירְנְס עֶלְטֶערִין. אַז מֶע זָאל זַיין אֵיין מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. דְהַיינוּ אִיךְ וֵוייס אַזוֹי אַ זַאךְ וָואס אִיךְ הָאבּ מְקַבֵּל גִיוֶוען פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִינְס עֶלְטֶערִין. וָואס דוֹרְךְ דֶער זַאךְ קָאן מֶען זַיין אֵיין מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. (מֶע זָאל פַארְשְׁטֵיין אֵיין זַאךְ פוּן דֶער אַנְדֶערֶער זַאךְ) אַז אֵיינֶער רֶעט עֶפֶּעס אֵיין וָוארְט. קָאן מֶען דוֹרְךְ דֶעם וָואס אִיךְ הָאבּ מְקַבֵּל גִיוֶוען. אַז מֶע זָאל פַארְשְׁטֵיין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר (דְהַיינוּ אֵיין זַאךְ פוּן דֶער אַנְדֶערֶער) אוּן אִיךְ הָאבּ נָאךְ דִי זַאךְ נִיט אוֹיסְגִיזָאגְט פַאר קֵיין שׁוּם מֶענְשְׁן אִין דֶער וֶועלְט. בְּכֵן וֶועל אִיךְ דִיךְ אוֹיסְלֶערְנֶען דִי דָאזִיגֶע זַאךְ. אוּן דוּ וֶועסְט מִיר גֶעבִּין דִי דָאזִיגֶע כְּלִי דֶערְפַאר. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט גִיהַאט דִי כְּלִי) סֶע אִיז אֵיין אֶמֶת אֵיין גְרוֹיס חִידוּשׁ אַז מֶע זָאל זַיין אֵיין מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. הָאט עֶר אִים אַוֶועק גִיגִיבְּן דִי כְּלִי. אוּן עֶר (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד) אִיז גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט אִים אוֹיס גִילֶערִינְט עֶר זָאל זַיין אַ מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. אוּן דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ. מַחְמַת עֶר אִיז שׁוֹין גִיוָוארִין אַ מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. אִיז עֶר דָארְט אוּם גִיגַאנְגֶען בַּיי דֶעם טוֹיעֶר פוּן דֶער מְדִינָה. אוּן עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז סֶע אִיז יוֹא גִימָאלְט אַז עֶר זָאל זִיךְ דָאס אוּנְטֶער נֶעמֶען. אַז עֶר זָאל אוּמְקֶערִין צוּ דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ שׁוֹין גִיוָוארִין אֵיין מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. אִיבֶּער דֶעם הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז סֶע אִיז גִימָאלְט חָאטְשֶׁע עֶר הָאט נָאךְ נִיט גְוואוּסְט וִוי אַזוֹי. וִוירְמִיר וֶועט עֶר דָאס קָאנֶען אַז עֶר זָאל אוּמְקֶערִין דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען צוּ דֶער מְדִינָה. נָאר פוּן דֶעסְטְוֶעגִין פָארְט וַוייל עֶר אִיז גִיוָוארִין אַ מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז סֶע אִיז גִימָאלְט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. עֶר וֶועט זִיךְ הֵייסִין אַרַיין לָאזִין. אוּן עֶר וֶועט זִיךְ דָאס אוּנְטֶער נֶעמֶען אַז עֶר זָאל אוּמְקֶערִין צוּ דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. וָואס וֶועט עֶר דָא צוּ לֵייגִין. הָאט עֶר גִיזָאגְט (צוּ דִי מֶענְשְׁן וָואס זֵי הָאבִּין אִים נִיט גִיוָואלְט אַרַיין לָאזִין) אַז זֵיי זָאלִין אִים אַרַיין לָאזִין אוּן עֶר וֶועט זִיךְ אוּנְטֶער נֶעמֶען דָאס דָאזִיגֶע אַז עֶר זָאל אוּם קֶערִין דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. הָאט מֶען אִים אַרַיין גִילָאזְט.

אוּן מֶע הָאט מוֹדִיעַ גִיוֶוען דִי שָׂרִים אַז סֶע גִיפִינְט זִיךְ אַזוֹ אֵיין מֶענְשׁ. וָואס עֶר וִויל זִיךְ דָס אוּנְטֶער נֶעמֶען עֶר זָאל אוּמְקֶערִין דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. הָאט מֶען אִים גִיבְּרַאכְט צוּ דִי שָׂרִים פוּן דֶער מְדִינָה. הָאבִּין אִים דִי שָׂרִים גִיזָאגְט. דוּ זָאלְסְט וִויסִין. אַז מִיר זֶענֶען אוֹיךְ קֵיין נַערָנִים נִיט חַס וְשָׁלוֹם. נָאר דֶער מֶלֶךְ וָואס סֶע גִיוֶוען. עֶר אִיז גִיוֶוען אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער חָכָם זֵייעֶר. וָואס אַקֶעגִין אִים. זֶענֶען מִיר אַלֶע גִיוֶוען נַערָנִים. אִיבֶּער דֶעם פְלֶעגְט מֶען דִי מְדִינָה צוּ רוּפִין דָאס נַיירִישֶׁע לַאנְד אוּן דֶער קְלוּגֶער מַלְכוּת. דֶערְנָאךְ אִיז דֶער מֶלֶךְ גִישְׁטָארְבִּין. אִיז גִיבְּלִיבְּן דֶער בֶּן מֶלֶךְ. אוּן דֶער בֶּן מֶלֶךְ אִיז אוֹיךְ אַ חָכָם. נָאר אַקֶעגִין אוּנְז אִיז עֶר גָאר קֵיין חָכָם נִיט. אִיבֶּער דֶעם רוּפְט מֶען הַיינְט דִי מְדִינָה פַארְקֶערְט. דָאס קְלוּגֶע לַאנְד אוּן דֶער נַיירִישֶׁער מַלְכוּת. הָאט דֶער מֶלֶךְ צַוָואָה גְלָאזְט אַז סֶע וֶועט זִיךְ גִיפִינֶען אַזוֹי אַ חָכָם וָואס עֶר זָאל קֶענֶען אוּמְקֶערִין צוּ דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. זָאל עֶר זַיין מֶלֶךְ. אוּן הָאט אָנְגִיזָאגְט דֶעם זוּן אַז סֶע וֶועט זִיךְ גִיפִינֶען אַזוֹי אַ מֶענְטְשׁ. זָאל עֶר אִים אָפְּטְרֶעטִין דִי מְלוּכָה. דְהַיינוּ אַז סֶע וֶועט זִיךְ גִיפִינֶען אַזוֹי אַ חָכָם. וָואס עֶר וֶועט זַיין אַזוֹי אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער חָכָם. וָואס אַקֶעגִין אִים וֶועלִין זֵיי אַלֶע זַיין נַערָנִים. זָאל עֶר וֶוערִין מֶלֶךְ. וָוארִין דֶער מֶענְטְשׁ וֶועט זִיךְ וִוידֶער אוּמְקֶערִין צוּ דֶער מְדִינָה דֶעם עֶרְשְׁטִין נָאמֶען. דָאס נַיירִישֶׁע לַאנְד אוּן דֶער קְלוּגֶער מַלְכוּת. וָוארִין זֵיי זֶענֶען זִיךְ אַלֶע נַערָנִים אַקֶעגִין אִים. בְּכֵן זָאלְסְטוּ וִויסְן וָואס דוּ נֶעמְסְט דִיךְ דָא אוּנְטֶער (אַזוֹי הָאבִּין אַלְץ דִי שָׂרִים צוּ אִים גִיזָאגְט).

נָאךְ הָאבִּין זֵיי אִים גִיזָאגְט דִי פְּרוּב וֶועט זַיין אוֹיבּ דוּ בִּיסְט אַזוֹי אַ חָכָם. בַּאֲשֶׁר סֶע אִיז דָא פַארְהַאנְדִין אַ גָארְטִין וָואס סֶע אִיז אִיבֶּער גִיבְּלִיבְּן פוּן דֶעם מֶלֶךְ וָואס סֶע גִיוֶוען. וָואס עֶר אִיז גִיוֶוען זֵייעֶר אַ גְרוֹיסֶער חָכָם. אוּן דֶער גָארְטִין אִיז זֵייעֶר אַ וִוילְד חִידוּשׁ. סֶע וַואקְסִין אִין אִים כְּלֵי מַתְּכוֹת (דְהַיינוּ כֵּלִים פוּן אַייזִין וַוארְג) זִילְבֶּערְנֶע כֵּלִים אוּן גִילְדֶענֶע כֵּלִים. אוּן עֶר אִיז אַ וִוילְד חִידוּשׁ זֵייעֶר. נָאר מֶע קֶען נִיט אַרַיין גֵיין אִין דֶעם גָארְטִין. וָוארִין אַז אֵיין מֶענְשׁ גֵייט אִין אִים אַרַיין. אַזוֹי הֵייבְּט מֶען אִים אָן תֵּיכֶּף צוּ יָאגִין. אוּן מֶע יָאגְט. אוּן עֶר שְׁרַייט אוּן עֶר וֵוייסְט גָאר נִיט אוּן זֶעהְט גָאר נִיט וֶוער סֶע יָאגְט אִים אוּן אַזוֹי יָאגְט מֶען אִים אַלְץ בִּיז מֶע מַאכְט אִים אַנְטְלוֹיפִין פוּן דֶעם גָארְטִין. בְּכֵן וֶועלִין מִיר זֶעהְן אוֹיבּ דוּ בִּיסְט אֵיין חָכָם. אַז דוּ וֶועסְט קֶענֶען אַרַיין גֵיין אִים דֶעם גָארְטִין. הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט צוּ מֶע שְׁלָאגְט דֶעם מֶענְשְׁן וָואס עֶר גֵייט אַרַיין. הָאבִּין זֵיי גִיזָאגְט. דֶער עִיקָר אִיז מֶע יָאגְט אִים. אוּן עֶר וֵוייסְט גָאר נִיט וֶוער סֶע יָאגְט אִים. אוּן עֶר מוּז אַנְטְלוֹיפִין מִיט גְרוֹיס בְּהָלָה זֵייעֶר. וָוארִין אַזוֹי הָאבִּין זֵיי דֶערְצֵיילְט מֶענְשְׁן וָואס זֵיי זֶענֶען אַהִין אַרַיין גִיגַאנְגֶען. (אַזוֹי הָאבִּין אַלְץ גִיזָאגְט דִי שָׂרִים צוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ).

הָאט עֶר זִיךְ אוֹיף גִיהוֹיבִּין אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען צוּ דֶעם גָארְטִין. הָאט עֶר גִיזֶעהְן סֶע אִיז פַארְהַאנְדִין אַ מוֹיעֶר אַרוּם אִים. אוּן דֶער טוֹיעֶר אִיז אוֹיפִין. אוּן סֶע קֵיין שׁוֹמְרִים דָארְט נִיט פַארְהַאנְדִין. וָוארִין מֶע בַּאדַארְף בְּוַודְאַי נִיט קֵיין שׁוֹמְרִים צוּ דֶעם גָארְטִין (וָוארִין סֶע קָאן זִיךְ קֵיינֶער אִין אִים נִיט אַרַיין גֵיין כַּנַּ"ל) אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען בַּיי דֶעם גָארְטִין (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ) הָאט עֶר אַ קוּק גִיטָאן. הָאט עֶר דֶערְזֶעהְן אַז סֶע שְׁטֵייט דָארְט לֶעבִּין דֶעם גָארְטִין אַ מֶענְשׁ. דְהַיינוּ סֶע אִיז דָארְט גִיוֶוען אוֹיס גִימָאלְט אַ מֶענְשׁ. הָאט עֶר וַוייטֶער אַ קוּק גִיטָאן הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז אִיבֶּער דֶעם מֶענְשְׁן אִיז פַארְהַאנְדִין אֵיין טַאבְּלִיצֶע. אוּן דָארְט שְׁטֵייט אָנְגִישְׁרִיבְּן אַז דֶער מֶענְשׁ. דָאס אִיז גִיוֶוען אַ מֶלֶךְ פַאר כַּמָה מֵאוֹת שָׁנִים. (פַאר וִויפִיל הוּנְדֶערְט יָאר) אוּן אִין דִי צַייטִין פוּן דֶעם מֶלֶךְ אִיז גִיוֶוען שָׁלוֹם. וָוארִין בִּיז דֶעם מֶלֶךְ אִיז גִיוֶוען מִלְחָמוֹת. אוּן אַזוֹי נָאךְ אִים אִיז גִיוֶוען מִלְחָמוֹת אוּן אִין דִי טֶעג פוּן דֶעם מֶלֶךְ אִיז גִיוֶוען שָׁלוֹם.

הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען. וָוארִין עֶר אִיז זִיךְ שׁוֹין גִיוֶוען אַ מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר. אַז סֶע אִיז גָאר גִיוֶוענְט אִין דֶעם מֶענְטְשְׁן. אַז מֶע גֵייט אִין דֶעם גָארְטִין אַרַיין אוּן מֶע הֵייבְּט אָן צוּ יָאגִין. בַּאַדַארְף מֶען גָאר נִיט צוּ אַנְטְלוֹיפִין נָאר מֶע זָאל זִיךְ שְׁטֶעלִין לֶעבִּין דֶעם מֶענְטְשְׁן דוֹרְךְ דֶעם וֶועט מֶען נִיצוּל וֶוערִין. נָאךְ מֶער אֲפִילוּ אַז מֶע זָאל נֶעמֶען דֶעם מֶענְשְׁן אוּן מֶע זָאל אִים אַרַייין שְׁטֶעלִין אִינֶעוֵויינִיק אִין דֶעם גָארְטִין אַרַיין. אַזוֹי וֶועט קֶענֶען אִיטְלִיכֶער מֶענְשׁ אַרַיין גֵיין בְּשָׁלוֹם אִין דֶעם גָארְטִין אַרַיין. (אַזוֹי הָאט אַלְץ פַארְשְׁטַאנֶען דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וַוייל עֶר אִיז גִוֶוען אַ מֵבִין דָבָר מִתּוֹךְ דָבָר) הָאט עֶר זִיךְ אוֹיפְגִיהוֹיבִּין אוּן אִיז אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין דֶעם גָארְטִין אַרַיין. אוּן תֵּיכֶּף וִוי מֶע הָאט אִים אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ יָאגְן. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען אוּן הָאט זִיךְ גִישְׁטֶעלְט לֶעבִּין דֶעם מֶענְטְשְׁן וָואס סֶע גִישְׁטַאנֶען לֶעבִּין דֶעם גָארְטְן פוּן דְרוֹיסְן אוּן דוֹרְךְ דֶעם אִיז עֶר אַרוֹיס בְּשָׁלוֹם אוּן סֶע הָאט אִים גָאר נִיט גִישַׁאט וָוארִין אַנְדֶערֶע אַז זֵיי זֶענֶען אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין דֶעם גָארְטִין אוּן מֶע הָאט זֵיי אָנְגִיהוֹבִּין צוּ יָאגִין. זֶענֶען זֵיי אַנְטְלוֹיפִין גִיוָוארִין מִיט גְרוֹס בְּהָלָה זֵייעֶר. אוּן זֵיי זֶענֶען גִישְׁלָאגִין גִיוָוארִין דוֹרְךְ דֶעם. אוּן עֶר אִיז אַרוֹיס בְּשָׁלוֹם וְשַׁלְוָה. דוֹרְךְ דֶעם וָואס עֶר הָאט זִיךְ גִישְׁטֶעלְט לֶעבִּין דֶעם מֶענְטְשְׁן. אוּן דִי שָׂרִים הָאבִּין דָאס גִיזֶעהְן אוּן הָאבִּין זִיךְ זֵייעֶר פַארְוִוינְדֶערְט. וָואס עֶר אִיז אַרוֹיס בְּשָׁלוֹם. דֶערְנָאךְ הָאט עֶר גִיהֵייסִין (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ הָאט גִיהֵייסִין) אַז מֶע זָאל נֶעמֶען דֶעם מֶענְשְׁן. אוּן מֶע זָאל אִים אַרַיין שְׁטֶעלִין אִינִיוֵויינִיק אִין דֶעם גָארְטְן אַרַיין הָאט מֶען אַזוֹי גִיטָאן. אַזוֹי זֶענֶען אַלֶע שָׂרִים אַרַיין גִיגַאנְגֶען אִין דֶעם גָארְטִין אַרַיין אוּן זֵיי זֶענֶען זִיךְ דָארְט דוֹרְךְ גִיגַאנְגֶען אוּן זֶענֶען אַרוֹיס בְּשָׁלוֹם.

הָאבִּין זִיךְ דִי שָׂרִים צוּ אִים אָנְגִירוּפִין. פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט חָאטְשֶׁע מִיר הָאבִּין פוּן דִיר גִיזֶעהְן אַזוֹי אַ זַאךְ. פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט. פוּן אֵיין זַאךְ וֶועגִין. קוּמְט דִיר נָאךְ נִיט אָפְּצוּגִיבִּין דִי מְלוּכָה. מִיר וֶועלִין דִיךְ פְּרוּבְן נָאךְ מִט אֵיין זַאךְ. בַּאֲשֶׁר דָא אִיז פַארְהַאנְדִין אַ שְׁטוּל פוּן דֶעם מֶלֶךְ וָואס סֶע גִיוֶוען. אוּן דִי שְׁטוּל אִיז זֵייעֶר הוֹיךְ. אוּן בַּיי דֶער שְׁטוּל שְׁטֵייעֶן אַלִירְלֵיי חַיוֹת אוּן עוֹפוֹת פוּן הָאלְץ אוֹיס גִישְׁנִיצְט. אוּן פַאר דֶער שְׁטוּל שְׁטֵייט אַ בֶּעטִיל אוּן בַּיי דֶעם בֶּעט שְׁטֵייט אַ טִישׁ אוּן אוֹיף דֶעם טִישׁ שְׁטֵייט אַ לַייכְטֶער. אוּן פוּן דֶער שְׁטוּל גֵייעֶן אַרוֹיס גִישְׁלָאגִינֶע וֶועגִין. אוּן דִי וֶועגִין זֶענֶען גִימוֹיעֶרְט. אוּן דִי וֶועגִין גֵיעֶן אַרוֹיס פוּן דֶער שְׁטוּל אִין אַלֶע זַייטִין. אוּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשׁ וֵוייסְט גָאר נִיט וָואס סֶע אִיז דִי זַאךְ פוּן דֶער שְׁטוּל מִיט דִי וֶועגִין אוּן דִי וֶועגִין אַז זֵיי גֵייעֶן אַרוֹיס אוּן צִיהֶען זִיךְ אַוֶעק אַ שְׁטִיק. שְׁטֵייט דָארְט אַ גִילְדִינֶער לֵייבּ. אוּן אַז אַ מֶענְשׁ זָאל צוּ אִים צוּ גֵיין. וֶועט עֶר עֶפִינֶען דָאס מוֹיל אוּן וֶועט אִים אַיינְשְׁלִינְגֶען. אוּן וַוייטֶער פוּן דֶעם לֵייבּ צִיהְט זִיךְ דֶער וֶועג נָאךְ וַוייטֶער. אוּן אַזוֹי בַּיי דִי אִיבְּרִיקֶע וֶועגִין וָואס זֵיי גֵייעֶן אַרוֹיס פוּן דֶער שְׁטוּל. דְהַיינוּ בַּיי דֶעם אַנְדֶערִין וֶועג וָואס סֶע גֵייט אַרוֹיס פוּן דֶער שְׁטוּל צוּ אֵיין אַנְדֶערֶע זַייט. אִיז אוֹיךְ אַזוֹי. אַז דֶער וֶועג צִיהְט זִיךְ אַ שְׁטִיק אַוֶועק. שְׁטֵייט דָארְט אֵיין אַנְדֶערֶע חַיָה. דְהַיינוּ אַ לֶעמְפֶּערְט פוּן אַייזִן וַוארְק. אוּן דָארְט קָאן מֶען אוֹיךְ צוּ אִים נִיט צוּ גֵיין (כַּנַּ"ל וָוארִין עֶר וֶועט אַיין שְׁלִינְגֶען) אוּן וַוייטֶער פוּן דֶעם לֶעמְפֶּערְט צִיהְט זִיךְ דֶער וֶועג וַוייטֶער. אוּן אַזוֹי אִיז בַּיי דִי אִיבְּרִיקֶע וֶועגִין. אוּן דִי דָאזִיגֶע וֶועגִין. צִיהֶען זִיךְ אוּן גֵייעֶן אִין דֶער גַאנְצֶער מְדִינָה. אוּן קֵיין שׁוּם מֶענְטְשׁ וֵוייסְט נִיט וָואס דִי זַאךְ אִיז פוּן דֶער שְׁטוּל מִיט דִי אַלֶע זַאכִין מִיט דִי וֶועגִין. בְּכֵן וֶועסְטוּ דֶערְמִיט גִיפְּרוּבְט וֶוערִין. אוֹיבּ דוּ וֶועסְט קָאנֶען וִויסִין דִי זַאךְ פוּן דֶער שְׁטוּל מִיט דֶעם אַלִימֶען.

הָאט מֶען אִים גְוִויזִין דִי שְׁטוּל. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז זִי אִיז זֵייעֶר הוֹיךְ וְכוּ'. אִיז עֶר גִיגַאנְגֶען צוּ דֶער שְׁטוּל. הָאט עֶר אַ קוּק גִיטָאן. הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז דִי שְׁטוּל אִיז גִימַאכְט גִיוָוארִין פוּן דֶעם הָאלְץ פוּן דֶעם קֶעסְטִיל (דְהַיינוּ דִי כְּלִי וָואס דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט אִים גִישֶׁענְקְט כַּנַּ"ל) הָאט עֶר וַוייטֶער גִיקוּקְט. הָאט עֶר גִיזֶעהְן. אַז סֶע גֵייט אָפּ פוּן דֶער שְׁטוּל פוּן אוֹיבִּין עֶפֶּעס אַ רֵייזִילֶע. אוּן אַז דִי שְׁטוּל זָאל הָאבִּין דָאס רֵייזִילֶע. וָואלְט דִי שְׁטוּל גִיהַאט דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם קֶעסְטִיל. (דְהַיינוּ דִי כְּלִי הַנַּ"ל וָואס זִי הָאט גִיהַאט דֶעם כֹּחַ. אַז מֶע פְלֶעגְט דִי כְּלִי צוּ לֵייגִין אוֹיף עֶפֶּעס אַ בְּהֵמָה אָדֶער אַ חַיָה וְכוּ' הָאט אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ שְׁפִּילִין כַּנַּ"ל) הָאט עֶר וַוייטֶער גִיקוּקְט. הָאט עֶר גִיזֶעהְן אַז דָאס רֵייזִילֶע וָואס סֶע גֵייט אָפּ אוֹיבִין פוּן דֶער שְׁטוּל. דָאס רֵייזִילֶע לִיגְט אוּנְטִין אִין דֶער שְׁטוּל. בַּאַדארְף מֶען דָאס רֵייזִילֶע אַרוֹיס נֶעמֶען פוּן אוּנְטְן אוּן אַרַיין זֶעצִין עֶס אוֹיבִין אַזוֹי וֶועט דִי שְׁטוּל הָאבִּין דֶעם כֹּחַ פוּן דֶעם קֶעסְטִיל (הַנַּ"ל) וָוארִין דֶער מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז גִיוֶוען הָאט אִיטְלִיכֶע זַאךְ גִיטָאן מִיט חָכְמָה אוּן הָאט אַלְץ פַארְשְׁטֶעלְט. כְּדֵי קֵיינֶער זָאל נִיט פַארְשְׁטֵיין דִי זַאךְ וָואס עֶר מֵיינְט בִּיז סֶע וֶועט קוּמֶען אַזוֹי אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער חָכָם וָואס עֶר וֶועט זִיךְ שְׁטוֹיסִין אוּן וֶועט קֶענֶען צוּטְרֶעפִין אַלְץ אִיבֶּער צוּ בַּייטִין. אוּן מְסַדֵר צוּ זַיין אַלֶע זַאכִין אַזוֹי וִוי מֶע דַארְף.

אוּן אַזוֹי דָאס בֶּעטִיל. הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז מֶע בַּאדַארְף עֶס אַבִּיסִיל אַוֶועק רוּקִין פוּן דֶעם אָרְט וִוי סֶע שְׁטֵייט. אוּן אַזוֹי דֶעם טִישׁ בַּאדַארְף מֶען אוֹיךְ אַבִּיסִיל אַוֶועק רוּקִין פוּן דֶעם אָרְט אוּן אַזוֹי דֶעם לַייכְטֶער בַּאדַארְף מֶען אוֹיךְ אַבִּיסִיל אַוֶועק רוּקִין פוּן אִים אָרְט. אוּן אַזוֹי דִי עוֹפוֹת אוּן דִי חַיוֹת מוּז מֶען זֵיי אוֹיךְ אַלֶע אִיבֶּער שְׁטֶעלִין. מֶע זָאל נֶעמֶען דָאס עוֹף פוּן דֶעם אָרְט אוּן מֶע זָאל עֶס שְׁטֶעלִין אוֹיף דֶעם אָרְט. אוּן אַזוֹי אַלֶע מוּז מֶען אַלְץ אִיבֶּער שְׁטֶעלִין אַנְדֶערְשׁ. וָוארִין דֶער מֶלֶךְ הָאט אַלְץ אִין מִיסְטְנֶע פַארְשְׁטֶעלְט מִיט חָכְמָה כְּדֵי קֵיינֶער זָאל נִיט וִויסִין וָואס מֶע מֵיינְט. בִּיז סֶע וֶועט קוּמֶען דֶער חָכָם וָואס עֶר וֶועט קָאנֶען פַארְשְׁטֵיין עֶר זָאל אַלְץ מְסַדֵר זַיין אַזוֹי וִוי מֶע בַּאדַארְף. אוּן אַזוֹי דֶער לִייבּ וָואס עֶר שְׁטֵייט דָארְט וִוי דֶער וֶועג גֵייט אַרוֹיס בַּאדַארְף מֶען אִים אַהִין שְׁטֶעלִין. אוּן אַזוֹי אַלֶע בַּאדַארְף מֶען אַלְץ אִיבֶּער שְׁטֶעלִין הָאט עֶר גִיהֵייסִין אַז מֶע זָאל אַלְץ מְסַדֵר זַיין וִוי מֶע בַּאדַארְף. מֶע זָאל אַרוֹיס נֶעמֶען דָאס רֵיייזִילֶע פוּן אוּנְטִין אוּן מֶע זָאל עֶס אַרַיין זֶעצִין אוֹיבִין. אוּן אַזוֹי דִי אַלֶע זַאכִין זָאל מֶען אַלְץ אִיבֶּער שְׁטֶעלִין אוּן מֶע זָאל זֵי מְסַדֵר זַיין אַנְדֶערְשׁ (אַזוֹי וִוי מֶע בַּאדַארְף אַזוֹי וִוי עֶר הָאט גִיהֵייסִין) וִוי מֶע הָאט אַזוֹי גִיטָאן. הָאבִּין אָנְגִיהוֹיבִּין אַלֶע צוּ שְׁפִּילִין דֶעם וואוֹילִין נִיגוּן וָואס עֶר אִיז זֵייעֶר אַ וִוילְד חִידוּשׁ. אוּן זֵיי הָאבִּין אַלֶע גִיטָאן דָאס וָואס זֵיי בַּאדַארְפִין צוּ טוּן אַזוֹי הָאט מֶען אִים אָפְּגִיגֶעבְּן דִי מְלוּכָה. (דְהַיינוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט דִי אַלֶע חָכְמוֹת בַּאוִויזִין כַּנַּ"ל).

הָאט עֶר זִיךְ אָנְגִירוּפִין אוּן הָאט גִיזָאגְט צוּ דֶעם בֶּן הַשִּׁפְחָה. הַיינְט פַארְשְׁטֵיי אִיךְ אַז אִיךְ בִּין טַאקֶע דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ אוּן דוּ בִּיסְט דֶער בֶּן הַשִּׁפְחָה בֶּאֱמֶת.

פַארְצַייטִין אַז מֶע פְלֶעגְט שְׁמוּסִין קַבָּלָה פְלֶעגְט מֶען שְׁמוּסִין מִיט אַזוֹי אַ לָשׁוֹן (וִוי דִי מַעֲשֶׂה אִיז) וְכוּ'. דִי מַעֲשֶׂה אִיז. אַ וִוילְד חִידוּשׁ. אוּן סֶע גָאר אֵיינְס. דִי בְּהֵמוֹת וְכוּ'. אוּן דִי שְׁטוּל אוּן דֶער גָארְטִן וְכוּ'. סֶע גָאר אֵיינְס. אַמָאל הֵייסְט עֶס אַזוֹי אַמָאל אַזוֹי.

דֶער פֵּירוּשׁ פוּן דֶער מַעֲשֶׂה. אִיז אַזוֹי וִוי דִי שְׁטוּל וָואס דֶער מֶלֶךְ הָאט גִימַאכְט וָואס דֶער עִיקָר חָכְמָה אִיז אַז מֶע זָאל וִויסִין וִוי אַזוֹי מְסַדֵר צוּ זַיין אִיטְלִיכֶע זַאךְ אַזוֹי אוֹיךְ וֶוער סֶע אִיז אַ גְרוֹיסֶער בָּקִי אִין סְפָרִים. אוּן אִיז אַ גְרוֹיסֶער חָכָם בֶּאֱמֶת. קָאן עֶר פַארְשְׁטֵיין דָאס פֵּירוּשׁ. נָאר מֶע מוּז וִויסִין מֶע זָאל גוּט מְסַדֵר זַיין. וָוארִין אַמָאל הֵייסְט דִי זַאךְ אַזוֹי אַמָאל אַזוֹי, אַז וואוֹיל אִיז דֶעם וָואס עֶר וֶועט זוֹכֶה זַיין דָאס צוּ פַארְשְׁטֵיין. דָאס הָאט אַלְץ עֶר אַלֵיין ע"ה גִישְׁמוּסְט נָאךְ דֶער מַעֲשֶׂה.