מעשה מביטחון

/

מעשה א : מאבידת בת מלך

/

מעשה ב : ממלך וקיסר

/

מעשה ג : מחיגר

/

מעשה ד : ממלך שגזר שמד

/

מעשה ה : מבן מלך שהיה מאבנים טובות

/

מעשה ו : ממלך עניו

/

מעשה ז : מזבוב ועכביש

/

מעשה ח : מרב ובן יחיד

/