תרומות

עדיין רבה המלאכה. כאן, בעיר הקודש צפת, יש כלים נפלאים שבאמצעותם יוכל כל מי שירצה, ללמוד את תורת ישראל ולהכיר את עבודת השם, על פי לימודיו הנפלאים של רבינו נחמן אור האורות מברסלב זיע״א.

ליטול חלק בבניין הקדושה היא חובה קדושה וזכות נפלאה לנצח. בתמיכתך בפעולותינו הברוכות אתה מקשר את נפשך בקשר אמיץ ונצחי לכל הטוב והיקר לעם ישראל מאז ימות עולם, וזוכה להיות שותף – שותף למצוה, שותף לברכה.

זכות רבינו זיע״א ותלמידיו הקדושים וכן זכות כל הצדיקים שוכני אדמת עיר הקודש צפת תגן על כל המשתתפים במצוה ויזכו להתברך בכל טוב בגשמיות וברוחניות. ביחד נזכה להשיב עטרה ליושנה ולהרים את קרן הקדושה.