1
2
3
4
5
6
7
1

בית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב

4

בית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב

״צפת רומז לנצח… וכנגד כ״ב אותיות התורה – לרמוז שצפת היא מוצגת ומזומנת להשיג שם סוד עומקה של תורה ויסודותיה, כי אין אויר זך בכל ארץ ישראל כמו אויר צפת, גם נצח בגימטריא קמח וזה סוד אם אין קמח אין תורה. וכן צפת הוא גימטריא תקע לרמוז כי כל הדר בצפת יש לו יתרון על כל שאר ערי ארץ ישראל״.

״ואמר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שבזמן תחית המתים יקומו כל המתים לתחיה בצפת תובב״א ששם עתיד המלך המשיח להופיע ראשונה, ומשם ילכו כולם יחד לירושלים תובב״א, וילמדו את סודות התורה הקדושה. ובפרט הזה, יש לצפת יתרון על שאר ערי הארץ, כי שוכנת במקום גבוה ואוירה צח ודק״.

החלום של עיר הקודש צפת תובב״א

ממרומי הרי הגליל, כמרחפת מעל לזמן ומעל למקום, נשקפת לה העיר הקסומה...