פוסטים

אחד היה אברהם [חלק 2]

/

אחד היה אברהם [חלק 1]

/

מה זה האדם?

/

הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

/
שיחת מו"ר עט"ר הרב גדליהו אהרן קעניג זצוק"ל מה זאת סוכת דוד? למה אנחנו מבקשים על סוכת דוד, סוכת כל ישראל - סוכת משה רבינו, גם הוא קיים את מצות סוכה.

בלהט הקרב : מהו סודו של היצר הרע?

/

כח הבחירה

/