פוסטים

ר׳ גדליה אהרן קעניג: הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

/
שיחת מו"ר עט"ר הרב גדליהו אהרן קעניג זצוק"ל מה זאת סוכת דוד? למה אנחנו מבקשים על סוכת דוד, סוכת כל ישראל - סוכת משה רבינו, גם הוא קיים את מצות סוכה.